LexUZ sharhi
(iii) ushbu Aktning 3-moddasiga muvofiq keyinchalik kiritilgan va ushbu Aktning 4 (1) moddasiga muvofiq kuchga kirgan o‘zgartirishlarni.
(5) (a) (3) (i) bandda aytib o‘tilgan Tasnif, ushbu Akt imzolash uchun ochiq bo‘lgan sanadan oldin kuchga kirgan, 3 (ii) bandda ko‘rsatilgan o‘zgartirish va qo‘shimchalar bilan birga Butunjahon intellektual mulk tashkiloti Bosh direktoriga (keyingi o‘rinda “Bosh direktor” va “Tashkilot”) topshirilgan fransuz tilidagi bir haqiqiy nusxada saqlanadi. Ushbu Akt imzolash uchun ochiq bo‘lgan sanadan keyin kuchga kirgan, 3 (ii) bandda ko‘rsatilgan o‘zgartirish va qo‘shimchalar ham fransuz tilidagi bir haqiqiy nusxada Bosh direktorga saqlash uchun topshiriladi.
(b) (a) bandda aytib o‘tilgan matnlarning ingliz tilidagi varianti ushbu Akt kuchga kirgandan keyin qisqa muddatda, 3-moddada aytib o‘tilgan ekspertlar Qo‘mitasi tomonidan ishlab chiqiladi. Uning haqiqiy nusxasi saqlash uchun Bosh direktorga topshiriladi.
(c) 3 (iii) bandda aytib o‘tilgan o‘zgartirishlar ingliz va fransuz tillardagi bitta haqiqiy nusxada saqlash uchun Bosh direktorga topshiriladi.
(6) 5-moddada ko‘rsatilgan Assambleya belgilashi mumkin bo‘lgan Tasnifning arab, ispan, italyan, nemis, portugal, rus va boshqa tillardagi rasmiy matnlari manfaatdor hukumatlar bilan maslahatlashilgandan keyin, yoki ushbu hukumatlar tomonidan berilgan tarjimaga asoslanib, yoki Maxsus ittifoq yoki Tashkilot budjetiga moliyaviy ta’sir ko‘rsatmaydigan boshqa vositalardan foydalanib Bosh direktor tomonidan tuziladi.
(4) Ekspertlar qo‘mitasi o‘z tartib-qoidalarini qabul qiladi. Ushbu qoidalar Tasnifni takomillashtirishga katta hissa qo‘sha oladigan (2) (b) bandda ko‘rsatilgan hukumatlararo tashkilotlar Ekspertlar qo‘mitasining kichik qo‘mitalari va ishchi guruhlari yig‘ilishlarida ishtirok etish imkonini beradi.
(5) Tasnifga o‘zgartirishlar kiritish to‘g‘risidagi takliflar har qanday Maxsus ittifoq mamlakatining vakolatli idorasi, Xalqaro byuro, (2) (b) bandga muvofiq Ekspertlar qo‘mitasida vakilliq qilayotgan hukumatlararo tashkilotlar, va bunday takliflarni tayyorlash uchun Ekspertlar qo‘mitasi maxsus taklif qilgan har qanday mamlakat yoki tashkilot tomonidan berilishi mumkin. Takliflar Xalqaro byuroga yuboriladi, u Ekspertlar qo‘mitasi a’zolari va kuzatuvchilariga takliflar ko‘rib chiqiladigan Ekspertlar qo‘mitasi sessiyasidan kamida ikki oy oldin ularni yuboradi.
(7) (a) (b) band qoidalarini hisobga olib, Ekspertlar qo‘mitasi qaror qabul qilish uchun Maxsus ittifoqning ovoz berishda qatnashuvchi va ishtirok etuvchi mamlakatlarining oddiy ko‘pchiligi talab qilinadi.
(c) (4) bandda aytib o‘tilgan protsedura qoidalari, maxsus holatlar istisno qilinganda, Tasnifga o‘zgartirishlar belgilangan muddatlarning oxirida qabul qilinishini ko‘zda tutadi; har bir muddatning davomiyligi Ekspertlar qo‘mitasi tomonidan belgilanadi.
(2) (a) 3 va 4-moddalar qoidalarini hisobga olib, Assambleya:
(viii) 5 — 8-moddalarga tuzatishlar qabul qiladi;
(d) 8 (2) moddaning qoidalariga rioya qilgan holda, Assambleya o‘z qarorlarini berilgan ovozlarning ko‘pchilik uchdan ikki qismi bilan qabul qiladi.
(3) (a) Xalqaro byuro, Assambleyaning ko‘rsatmasiga binoan, 5 — 8-moddalardan tashqari, Bitim qoidalarini qayta ko‘rib chiqish bo‘yicha konferensiyalar tayyorlaydi.
(4) (a) (3) (i) bandda aytib o‘tilgan badal to‘lovini aniqlash uchun, Maxsus ittifoqning har bir mamlakati Sanoat mulkini muhofazalash bo‘yicha Parij ittifoqiga tegishli bo‘lgan sinfga kiradi va yillik badallarini ushbu Ittifoqda bunday sinf uchun o‘rnatilgan miqdordagi birliklar asosida to‘laydi.
(b) (a) bandda ko‘rsatilgan mamlakat ham, Tashkilot ham yozma xabarnoma orqali avans olish majburiyatini bekor (denonsatsiya) qilishi mumkin. Denonsatsiya xabarnoma berilgan yil tugagagandan uch yildan keyin kuchga kiradi.
(1) 5, 6, 7-moddalarga va ushbu moddaga tuzatishlar kiritish bo‘yicha takliflar har qanday Assambleyaga a’zo-davlatlar yoki Bosh direktor tomonidan berilishi mumkin. Bunday takliflar Bosh direktor tomonidan ularni Assambleyada ko‘rilishidan kamida olti oy oldin Assambleyaga a’zo-davlatlarga yuboriladi.
(2) (1) bandda ko‘zda tutilgan moddalarga kiritilgan har qanday tuzatish Assambleya tomonidan qabul qilinadi, buning uchun berilgan ovozlarning ko‘pchilik to‘rtdan uch qism ovoz talab qilinadi; shu bilan birga, 5-modda va ushbu bandga kiritilgan har qanday tuzatish berilgan ovozlarning ko‘pchilik beshdan to‘rt qism ovozi bilan qabul qilinadi.
(3) (1) bandda ko‘zda tutilgan moddalarga kiritilgan har qanday tuzatish har bir mamlakatning konstitutsiaviy tartibiga muvofiq qabul qilinganligi to‘g‘risidagi xabarnomalar Bosh direktor tomonidan ushbu tuzatishlar Assambleya tomonidan qabul qilgan paytda unga a’zo bo‘lgan davlatlarning to‘rtdan uch qismidan qabul qilingandan keyin bir oy o‘tgach kuchga kiradi. Shu tarzda qabul qilingan ushbu moddalarga kiritilgan har qanday tuzatish, tuzatishlar kuchga kirgan vaqtda Assambleya a’zolari bo‘lgan yoki shu kunday keyin a’zo bo‘lgan barcha mamlakatlar uchun majburiydir; shu bilan birga Maxsus ittifoq mamlakatlari majburiyatlarini oshiruvchi har qanday tuzatish faqat bunday tuzatish qabul qilinganligini bildirgan mamlakatlar uchun majburiydir.
(b) (a) bandda aytib o‘tilgan kuchga kirish o‘z ratifikatsiya yorliqlarini yoki qo‘shilish to‘g‘risidagi aktlarini ushbu ko‘rsatilgan kuchga kirishdan kamida uch oy avval saqlash uchun toshirgan mamlakatlarga nisbatan qo‘llaniladi.
(c) (b) band tegishli bo‘lmagan har qanday mamlakat uchun ushbu Akt Bosh direktor tomonidan uning ratifikatsiyasi yoki qo‘shilishi haqidagi bildirishnoma e’lon qilingandan sanadan uch oydan keyin kuchga kiradi, agar faqat ratifikatsiya yorlig‘ida yoki qo‘shilish to‘g‘risidagi Aktda kechroq sana ko‘rsatilmagan bo‘lsa. Bunday holatda ushbu Akt bu mamlakat uchun shu tariqa ko‘rsatilgan sanaga kuchga kiradi.
(3) 5 — 8-moddalarga tuzatishlar qayta ko‘rish bo‘yicha konferensiyada yoki 8-modda qoidalariga muvofiq qabul qilinishi mumkin.
(i) (1) bandga muvofiq imzolashlar haqida;
(ii) 9 (3)-moddasiga muvofiq ratifikatsiya yorlivlari yoki qo‘shilish to‘g‘risidagi aktlarni saqlash uchun topshirish haqida;
(iii) 9 (4) (a)-moddasiga muvofiq ushbu Aktni kuchga kirish sanasi haqida;
(iv) 8 (3)-moddaga muvofiq ushbu Aktga tuzatishlarni qabul qilish haqida;
(vi) 12-moddaga muvofiq olingan denonsatsiyalar haqida.