LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
(1929-yil 12-oktabrda Varshavada imzolangan havo orqali xalqaro tashishning ayrim qoidalarini birxillashtirishga doir Konvensiyaga tuzatishlar to‘g‘risida Bayonnoma (1955-yil 28-sentabr, Gaaga), 1929-yil 12-oktabrda Varshavada imzolangan va 1975-yil 25-sentabrda Monrealda tuzilgan Protokol bilan o‘zgartirilgan Havo orqali xalqaro tashishning ayrim qoidalarini birxillashtirishga doir Konvensiyaga o‘zgartirishlar to‘g‘risida 1-Monreal Protokoli (1975-yil 25-sentabr, Monreal), 1929-yil 12-oktabrda Varshavada imzolangan va 1929-yil 28-sentabrda Gaagada tuzilgan Protokol bilan o‘zgartirilgan Havo orqali xalqaro tashishga taalluqli ayrim qoidalarni birxillashtirishga doir Konvensiyaga o‘zgartirishlar to‘g‘risidagi 2-qo‘shimcha Protokolga qo‘shilish haqida 2-Monreal Protokoli (1975-yil 25-sentabr, Monreal), 1929-yil 12-oktabrda Varshavada imzolangan va 1955-yil 28-sentabrda Gaagada tuzilgan Protokol bilan o‘zgartirilgan Havo orqali xalqaro tashishning ayrim qoidalarini birxillashtirishga doir Konvensiyaga o‘zgartirishlar to‘g‘risida 4-Monreal Protokollari bilan kiritilgan o‘zgartirishlar (1975-yil 25-sentabr, Monreal)).