LexUZ sharhi
Xalqaro Mehnat Tashkilotining Bosh konferensiyasi, Xalqaro Mehnat Byurosining Ma’muriy kengashi tomonidan Jenevada chaqirilib va 1981-yilning 3-iyunida o‘zining Oltmish yettinchi Sessiyasiga to‘planib, Filadelfiya deklaratsiyasining “jahon mamlakatlari tomonidan jamoa muzokaralarini olib borish huquqining amalda e’tirof etilishiga erishishni ko‘zlagan dasturlarning ko‘llab-quvvatlanishi maqsadida, Xalqaro Mehnat Tashkilotining muhim majburiyatini” tan oluvchi qoidalarini tasdiqlab hamda ushbu prinsipni “barcha xalqlar uchun qo‘llash mumkin ekanligini” ta’kidlab, Birlashish erkinligi va birlashish huquqini himoya qilish to‘g‘risidagi 1948-yilgi Konvensiya, Jamoa muzokaralarini olib borish va birlashish huquqi to‘g‘risidagi 1949-yilgi Konvensiya, Jamoa shartnomalari to‘g‘risidagi 1951-yilgi Tavsiya, Ixtiyoriy o‘zaro murosaga kelish va arbitraj to‘g‘risidagi 1951-yilgi Tavsiya, Davlat xizmatidagi mehnat munosabatlari to‘g‘risidagi 1978-yilgi Konvensiya va Tavsiya, Mehnat sohasini tartibga solish to‘g‘risidagi 1978-yilgi Konvensiya va Tavsiyada mavjud bo‘lgan xalqaro standartlarning muhim ahamiyatini e’tiborga olib, ushbu standartlarning maqsadlariga erishish uchun, xususan, Jamoa muzokaralarini olib borish va birlashish huquqi to‘g‘risidagi 1949-yilgi Konvensiyaning 4-moddasi hamda Jamoa shartnomalari to‘g‘risidagi 1951-yilgi Tavsiyaning 1-bandidan kelib chiqadigan asosiy prinsiplarni amalga oshirish uchun katta kuch-g‘ayrat sarflash lozimligini e’tiborga olib, shu bois, mazkur standartlarni erkin va ixtiyoriy jamoa muzokaralarini olib borilishga ko‘maklashishga qaratilgan hamda ushbu standartlarga asoslangan tegishli chora-tadbirlar bilan to‘ldirish zarurligini e’tiborga olib, Jamoaviy muzokaralarni olib borishga ko‘maklashishga oid bir qancha takliflarni qabul qilishga qaror chiqarib va bu Sessiya kun tartibining to‘rtinchi bandi hisoblanib, mazkur takliflarga xalqaro konvensiya shaklini berishga qaror qilib, bir mingto‘qqiz yuz sakson birinchi yil iyun oyining o‘n to‘qqizinchi kunida kuyidagi “Jamoa muzokaralarini olib borish to‘g‘risidagi 1981-yilgi Konvensiya” deb nomlanishi mumkin bo‘lgan Konvensiyani qabul qildi:
2. Mazkur moddaning 1-bandi bajarilishidan kelib chiqib “jamoa muzokaralari” atamasi mehnatkashlar vakillari bilan olib boriladigan muzokaralarni ham qamrab oladigan bo‘lsa, mazkur vakillarning mavjudligi tegishli mehnatkashlar tashkilotlarining mavqeyiga zarar yetkazmasligini ta’minlash uchun, zarur bo‘lganicha, tegishli chora-tadbirlar ko‘riladi.
2. Ushbu moddaning 1-bandida ko‘zda tutilgan chora-tadbirlar quyidagilarni nazarda tutadi:
b) jamoa muzokaralari bosqichma-bosqich mazkur Konvensiyaning 2-moddasi “a”, “b”, “s” bandida ko‘zda tutilgan barcha masalalarni qamrab olishini;
Xalqaro Mehnat Byurosi Bosh direktori, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Ustavining 102-moddasiga muvofiq, yuqoridagi moddalar qoidalariga binoan o‘zi ro‘yxatga olgan ratifikatsiya qilish to‘g‘risidagi hujjatlari va denonsatsiya aktlarining barchasiga oid to‘la ma’lumotlarni Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bosh kotibiga ro‘yxatga olish uchun yuboradi.
a) Tashkilotning biror a’zosi tomonidan qayta ko‘rib chiqilgan yangi konvensiyaning ratifikatsiya qilinishi, qonunning o‘z kuchi bilan, 12-modda qoidalaridan qat’iy nazar, mazkur Konvensiyaning zudlik bilan denonsatsiya qilinishiga olib keladi, bunda qayta ko‘rib chiqilgan yangi konvensiya kuchga kirgan bo‘lishi kerak;