Тизимнинг ушбу имкониятидан фойдаланиш учун Сиз авторизация қилинишингиз керак!
Рўйхатдан ўтишни хоҳлайсизми? Ёки тизимга ўз логинингиз билан кирасизми?

Авторизация қилиш Рўйхатдан ўтиш

×
 ×
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING FUQAROLIK KODEKSI

Birinchi qism

I BO‘LIM UMUMIY QOIDALAR

1-Kichik bo‘lim ASOSIY QOIDALAR

1-BOB. FUQAROLIK QONUN HUJJATLARI

1-modda. Fuqarolik qonun hujjatlarining asosiy negizlari

2-modda. Fuqarolik qonun hujjatlari bilan tartibga solinadigan munosabatlar

6-modda. Ish muomalasi odatlari. Mahalliy odat va an’analar

7-modda. Fuqarolik qonun hujjatlari va xalqaro shartnomalar hamda bitimlar

2-BOB. FUQAROLIK HUQUQ VA BURChLARINING VUJUDGA KELIShI. FUQAROLIK HUQUQLARINI AMALGA OShIRISh VA HIMOYA QILISh

8-modda. Fuqarolik huquq va burchlarining vujudga kelish asoslari

9-modda. Fuqarolik huquqlarini amalga oshirish

10-modda. Fuqarolik huquqlarini sud orqali himoya qilish

11-modda. Fuqarolik huquqlarini himoya qilish usullari

12-modda. Davlat organining yoki fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organining hujjatini haqiqiy emas deb topish

13-modda. Fuqarolik huquqlarini shaxsning o‘zi himoya qilishi

14-modda. Zararni qoplash

15-modda. Davlat organlari va fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari tomonidan yetkazilgan zararni to‘lash

2-kichik bo‘lim ShAXSLAR

3-BOB FUQAROLAR (JISMONIY ShAXSLAR)

16-modda. Fuqaro (jismoniy shaxs) tushunchasi

17-modda. Fuqarolarning huquq layoqati

18-modda. Fuqarolar huquq layoqatining mazmuni

19-modda. Fuqaroning ismi

20-modda. Ismni himoya qilish

21-modda. Fuqaroning yashash joyi

22-modda. Fuqaroning muomala layoqati

23-modda. Fuqaroning huquq layoqati va muomala layoqatini cheklashga yo‘l qo‘yilmasligi

24-modda. Fuqaroning tadbirkorlik faoliyati

25-modda. Fuqaroning mulkiy javobgarligi

26-modda. Yakka tadbirkorning nochorligi (bankrot bo‘lishi)

27-modda. O‘n to‘rt yoshdan o‘n sakkiz yoshgacha bo‘lgan voyaga yetmaganlarning muomala layoqati

28-modda. Emansipatsiya

29-modda. O‘n to‘rt yoshga to‘lmagan voyaga yetmaganlarning muomala layoqati

30-modda. Fuqaroni muomalaga layoqatsiz deb topish

31-modda. Fuqaroning muomala layoqatini cheklash

32-modda. Vasiylik va homiylik

33-modda. Fuqaroni bedarak yo‘qolgan deb topish

34-modda. Fuqaroni bedarak yo‘qolgan deb topish oqibatlari

35-modda. Fuqaroni bedarak yo‘qolgan deb topish haqidagi qarorning bekor qilinishi

36-modda. Fuqaroni vafot etgan deb e’lon qilish

37-modda. Vafot etgan deb e’lon qilingan fuqaro qaytib kelishining oqibatlari

38-modda. Fuqarolik holati hujjatlarini qayd etish

4-BOB YuRIDIK ShAXSLAR

1-§. Umumiy qoidalar

39-modda. Yuridik shaxs tushunchasi

40-modda. Yuridik shaxslarning turlari

41-modda. Yuridik shaxsning huquq layoqati

42-modda. Yuridik shaxslarning vujudga kelishi

43-modda. Yuridik shaxsning ta’sis hujjatlari

44-modda. Yuridik shaxslarni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish

45-modda. Yuridik shaxsning organlari

46-modda. Yuridik shaxsning nomi va joylashgan eri

47-modda. Vakolatxonalar va filiallar

48-modda. Yuridik shaxsning javobgarligi

49-modda. Yuridik shaxsni qayta tashkil etish

50-modda. Yuridik shaxslarni qayta tashkil etishda huquqiy vorislik

51-modda. Topshirish hujjati va taqsimlash balansi

52-modda. Yuridik shaxs qayta tashkil etilganida kreditorlar huquqlarining kafolatlari

53-modda. Yuridik shaxsni tugatish

54-modda. Yuridik shaxsni tugatish to‘g‘risida qaror qabul qilgan shaxsning burchlari

55-modda. Yuridik shaxsni tugatish tartibi

56-modda. Kreditorlarning talablarini qanoatlantirish

57-modda. Yuridik shaxsning nochorligi (bankrotligi)

2-§. Tijorat tashkilotlari

58-modda. Xo‘jalik shirkatlari va jamiyatlari to‘g‘risidagi asosiy qoidalar

59-modda. Xo‘jalik shirkati yoki jamiyati ishtirokchilarining huquq va burchlari

60-modda. To‘liq shirkat

61-modda. Kommandit shirkat

62-modda. Mas’uliyati cheklangan jamiyat

63-modda. Qo‘shimcha mas’uliyatli jamiyat

64-modda. Aksiyadorlar jamiyati

65-modda. Ochiq aksiyadorlar jamiyati

66-modda. Yopiq aksiyadorlar jamiyati

67-modda. Shu’ba xo‘jalik jamiyati

68-modda. Qaram xo‘jalik jamiyati

69-modda. Ishlab chiqarish kooperativlari

70-modda. Unitar korxona

71-modda. Xo‘jalik yuritish huquqiga asoslangan unitar korxona

72-modda. Operativ boshqaruv huquqiga asoslangan davlat unitar korxonasi

3-§. Tijoratchi bo‘lmagan tashkilotlar

73-modda. Matlubot kooperativi

74-modda. Jamoat birlashmalari

75-modda. Ijtimoiy fondlar

76-modda. Muassasalar

77-modda. Yuridik shaxslar birlashmalari

78-modda. Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari

5-BOB DAVLAT FUQAROLIK-HUQUQIY MUNOSABATLAR IShTIROKChISI SIFATIDA

79-modda. Davlatning fuqarolik-huquqiy munosabatlarda ishtirok etishi

80-modda. Davlat va yuridik shaxslar javobgarligining farqlab qo‘yilishi

3-kichik bo‘lim OBYEKTLAR

6-BOB UMUMIY QOIDALAR

81-modda. Fuqarolik huquqlari obyektlarining turlari

82-modda. Fuqarolik huquqlari obyektlarining muomalada bo‘lishi

7-BOB MODDIY NE’MATLAR

83-modda. Mol-mulkning turlari

84-modda. Ko‘chmas mol-mulkni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish

85-modda. Korxona

86-modda. Ashyolarning tasnifi

87-modda. Xususiy va turga xos alomatlari bilan belgilanadigan ashyolar

88-modda. Bo‘linadigan va bo‘linmaydigan ashyolar

89-modda. Iste’mol qilinadigan va iste’mol qilinmaydigan ashyolar

90-modda. Asosiy va mansub ashyolar

91-modda. Murakkab ashyolar

92-modda. Hosil va daromadlarga bo‘lgan huquq

93-modda. Hayvonlar

94-modda. Pul (valyuta)

95-modda. Valyuta qimmatliklari

96-modda. Qimmatli qog‘ozlar

8-BOB NOMODDIY NE’MATLAR

97-modda. Intellektual faoliyat natijalari

98-modda. Xizmat va tijorat siri

99-modda. Shaxsiy nomulkiy huquqlar va boshqa nomoddiy ne’matlar

100-modda. Sha’n, qadr-qimmat va ishchanlik obro‘sini himoya qilish

4-kichik bo‘lim BITIMLAR VA VAKILLIK

9-BOB BITIMLAR

1-§. Bitimlar tushunchasi. Turlari va shakli

101-modda. Bitimlar tushunchasi

102-modda. Bitim turlari

103-modda. Bir taraflama bitimlarni huquqiy tartibga solish

104-modda. Shartli bitimlar

105-modda. Bitimlarning shakli

106-modda. Bitimning og‘zaki shakli

107-modda. Bitimning yozma shakli

108-modda. Bitimning oddiy yozma shakli

109-modda. Bitimning oddiy yozma shakliga rioya qilmaslik oqibatlari

110-modda. Bitimlarni notarial tasdiqlash

111-modda. Bitimlarni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish

112-modda. Bitimning notarial shakliga va uni ro‘yxatdan o‘tkazish talabiga rioya qilmaslikning oqibatlari

2-§. Bitimlarning haqiqiy emasligi

113-modda. Nizoli va o‘z-o‘zidan haqiqiy bo‘lmagan bitimlar

114-modda. Bitimlar haqiqiy emasligining oqibatlari to‘g‘risidagi umumiy qoidalar

115-modda. Bitimning qonun talab qiladigan shakliga rioya etmaslik

116-modda. Qonun hujjatlarining talablariga muvofiq bo‘lmagan bitimning haqiqiy emasligi

117-modda. O‘n to‘rt yoshga to‘lmagan shaxs tomonidan tuzilgan bitimning haqiqiy emasligi

118-modda. O‘n to‘rt yoshdan o‘n sakkiz yoshgacha bo‘lgan voyaga yetmagan shaxs tomonidan tuzilgan bitimning haqiqiy emasligi

119-modda. Muomalaga layoqatsiz deb topilgan fuqaro tomonidan tuzilgan bitimning haqiqiy emasligi

120-modda. Muomala layoqati cheklangan fuqaro tomonidan tuzilgan bitimning haqiqiy emasligi

121-modda. O‘z harakatlarining ahamiyatini tushuna olmaydigan yoki ularni boshqara olmaydigan fuqaro tomonidan tuzilgan bitimning haqiqiy emasligi

122-modda. Yanglishish ta’sirida tuzilgan bitimning haqiqiy emasligi

123-modda. Aldash, zo‘rlik, qo‘rqitish, bir taraf vakilining ikkinchi taraf bilan yomon niyatda kelishishi yoki og‘ir holatlar yuz berishi ta’sirida tuzilgan bitimning haqiqiy emasligi

124-modda. Qalbaki va ko‘zbo‘yamachilik uchun tuzilgan bitimning haqiqiy emasligi

125-modda. Yuridik shaxs huquqiy layoqatidan tashqariga chiqadigan bitimning haqiqiy emasligi

126-modda. Bitim tuzish vakolatlarini cheklash oqibatlari

127-modda. Bitimning haqiqiy emas deb hisoblanish payti

128-modda. Bitimning bir qismi haqiqiy emasligining oqibatlari

10-BOB VAKILLIK VA IShONChNOMA

129-modda. Vakillik

130-modda. Muomalaga layoqatli shaxslar nomidan vakillik qilish

131-modda. Muomalaga layoqatsiz shaxslar nomidan vakillik qilish

132-modda. Vakolatsiz vakillik

133-modda. Tijorat vakilligi

134-modda. Ishonchnoma

135-modda. Ishonchnomaning shakli

136-modda. Notarial tasdiqlangan ishonchnomalarga tenglashtirilgan ishonchnomalar

137-modda. Ishonchnomaning boshqa shakllari

138-modda. Yuridik shaxsning ishonchnomasi

139-modda. Ishonchnomaning muddati

140-modda. Ishonchnoma bo‘yicha vakolatlarni boshqa shaxsga berish (boshqa shaxsga o‘tkazish)

141-modda. Ishonchnomaning bekor bo‘lishi

142-modda. Ishonchnomaning bekor bo‘lganligi haqida shaxslarga xabar berish

143-modda. Ishonchnoma olgan shaxsning ishonchnoma bekor bo‘lganidan keyin qilgan harakatlari

144-modda. Ishonchnomani qaytarish majburiyati

5-kichik bo‘lim MUDDATLAR. DA’VO MUDDATI

11-BOB MUDDATLARNI HISOBLASh

145-modda. Muddat belgilash

146-modda. Vaqt davri bilan belgilangan muddatning boshlanishi

147-modda. Vaqt davri bilan belgilangan muddatning tamom bo‘lishi

148-modda. Muddatning oxirgi kunida harakatni amalga oshirish tartibi

12-BOB DA’VO MUDDATI

149-modda. Da’vo muddati tushunchasi

150-modda. Umumiy da’vo muddati

151-modda. Maxsus da’vo muddatlari

152-modda. Da’vo muddatlarini o‘zgartirish to‘g‘risidagi bitimning haqiqiy sanalmasligi

153-modda. Da’vo muddatini qo‘llash

154-modda. Da’vo muddatining o‘ta boshlashi

155-modda. Majburiyatdagi shaxslar almashinganida da’vo muddati

156-modda. Da’vo muddati o‘tishining to‘xtatilishi

157-modda. Da’vo muddati o‘tishining uzilishi

158-modda. Da’vo ko‘rilmasdan qoldirilgan taqdirda da’vo muddatining o‘tishi

159-modda. Da’vo muddatini tiklash

160-modda. Maxsus da’vo muddatining to‘xtatilishi, uzilishi va tiklanishi

161-modda. Da’vo muddati o‘tganidan keyin majburiyatni bajarish

162-modda. Qo‘shimcha talablarga nisbatan da’vo muddatini qo‘llash

163-modda. Da’vo muddati joriy qilinmaydigan talablar

II BO‘LIM MULK HUQUQI VA BOShQA AShYoVIY HUQUQLAR

13-BOB UMUMIY QOIDALAR

164-modda. Mulk huquqi tushunchasi

165-modda. Mulkdor bo‘lmagan shaxslarning ashyoviy huquqlarining mazmuni

166-modda. Mulkning daxlsizligi

167-modda. Mulk shakllari

168-modda. Mulk huquqining subyektlari

169-modda. Mulk huquqining obyektlari

170-modda. Yerga va boshqa tabiiy resurslarga bo‘lgan mulk huquqi va o‘zga ashyoviy huquqlar

171-modda. Uy-joyga bo‘lgan mulk huquqi va boshqa ashyoviy huquqlarni amalga oshirish xususiyatlari

172-modda. Mulk huquqini amalga oshirish shartlari

173-modda. O‘zganing yer uchastkasidan cheklangan tarzda foydalanish (servitut) huquqi

174-modda. Mol-mulkni saqlash vazifasi

175-modda. Mol-mulkning tasodifan nobud bo‘lish yoki buzilish xavfi

14-BOB XO‘JALIK YURITISh HUQUQI. OPERATIV BOShQARISh HUQUQI

176-modda. Xo‘jalik yuritish huquqi

177-modda. Xo‘jalik yuritishida bo‘lgan mol-mulkka nisbatan mulkdorning huquqlari

178-modda. Operativ boshqarish huquqi

179-modda. Davlat korxonasining mol-mulkini tasarruf etish

180-modda. Muassasa mol-mulkini tasarruf etish

181-modda. Xo‘jalik yuritish va operativ boshqarish huquqlarining vujudga kelishi va bekor bo‘lishi

15-BOB MULK HUQUQINING VUJUDGA KELIShI VA UNING BEKOR BO‘LIShI

182-modda. Mulk huquqining vujudga kelish asoslari

183-modda. Mulkni yaratish va ko‘paytirish

184-modda. Bitim bo‘yicha mol-mulkni olish

185-modda. Shartnoma asosida mol-mulk oluvchida mulk huquqining vujudga kelish payti

186-modda. Ashyolarni topshirish

187-modda. Egalik qilish huquqini vujudga keltiruvchi muddat

188-modda. Yer uchastkalariga bo‘lgan mulk huquqi

189-modda. Hamma yig‘ib olishi mumkin bo‘lgan ashyolarni mulkka aylantirish

190-modda. Tarix va madaniyat yodgorliklarini xo‘jasizlarcha saqlash

191-modda. Egasiz ashyo

192-modda. Topilma

193-modda. Topilmaga egalik huquqini olish

194-modda. Topilma bilan bog‘liq xarajatlarni to‘lash va ashyoni topib olgan shaxsni taqdirlash

195-modda. Qarovsiz hayvonlar

196-modda. Xazina

197-modda. Mulk huquqining bekor bo‘lish asoslari

198-modda. Mol-mulkni tugatish va hisobdan chiqarish

199-modda. Mol-mulkni mulkdordan olib qo‘yish

200-modda. Qarzni nizosiz tartibda undirib olish

201-modda. Qimmatbaho metallar va toshlarga mulk huquqining vujudga kelish hamda bekor bo‘lish xususiyatlari

202-modda. Natsionalizatsiya

203-modda. Rekvizitsiya

204-modda. Musodara

205-modda. Mol-mulkni olib qo‘yish chog‘ida uning qiymatini aniqlash va zararlarni undirib olish huquqi

206-modda. Mulkdorning mol-mulkini bevosita olib qo‘yishga qaratmagan holda mulk huquqining bekor qilinishi

16-BOB XUSUSIY MULK

207-modda. Xususiy mulk huquqi

208-modda. Xususiy mulk huquqining subyektlari

209-modda. Xususiy mulk huquqining obyektlari

210-modda. Uy-joy (kvartira)ga mulk huquqining vujudga kelish tartibi

211-modda. Ko‘p kvartirali uydagi kvartira egalarining mol- mulki

212-modda. O‘zboshimchalik bilan imorat qurish va uning oqibatlari

17-BOB OMMAVIY MULK

213-modda. Ommaviy mulk tushunchasi

214-modda. Respublika mulki

215-modda. Munitsipal mulk

18-BOB UMUMIY MULK

216-modda. Umumiy mulk tushunchasi va uning vujudga kelish asoslari

217-modda. Ulushli mulkdagi ulushlarni aniqlash

218-modda. Ulushli mulkdagi mol-mulkni tasarruf etish

219-modda. Ulushli mulkdagi mol-mulkka egalik qilish va undan foydalanish

220-modda. Ulushli mulkdagi mol-mulkdan foydalanish natijasida keladigan hosil, mahsulot va daromadlar

221-modda. Umumiy ulushli mulkdagi mol-mulkni saqlash xarajatlarini taqsimlash

222-modda. Umumiy mulk huquqidagi ulushning shartnoma bo‘yicha oluvchiga o‘tish payti

223-modda. Ulushli mulkdagi mol-mulkni taqsimlash va undan ulush ajratish

224-modda. Imtiyozli sotib olish huquqi

225-modda. Birgalikdagi mulk bo‘lgan mol-mulkka egalik qilish, undan foydalanish va uni tasarruf etish

226-modda. Birgalikdagi mulk bo‘lgan mol-mulkni taqsimlash va undan ulush ajratish

227-modda. Undiruvni umumiy mol-mulkdagi ulushga qaratish

19-BOB MULK HUQUQINI VA BOShQA AShYoVIY HUQUQLARNI HIMOYA QILISh

228-modda. Mol-mulkni boshqa shaxsning qonunsiz egaligidan talab qilib olish (vindikatsiya)

229-modda. Mol-mulkni insofli egallovchidan talab qilib olish

230-modda. Mol-mulk boshqa shaxsning qonunsiz egaligidan talab qilib olinganda daromadlar va xarajatlarni to‘lash

231-modda. Mulkdorning huquqlarini egalik qilishdan mahrum etish bilan bog‘liq bo‘lmagan huquq- buzarliklardan himoya qilish (negator da’vo)

232-modda. Mulkdor bo‘lmagan eganing huquqlarini himoya qilish

233-modda. Mulk huquqining qonunga muvofiq bekor bo‘lish oqibatlari

III BO‘LIM MAJBURIYAT HUQUQI

1-kichik bo‘lim MAJBURIYATLAR TO‘G‘RISIDA UMUMIY QOIDALAR

20-BOB MAJBURIYAT TUShUNChASI VA TARAFLARI

234-modda. Majburiyat tushunchasi va uning vujudga kelish asoslari

235-modda. Majburiyatning taraflari

21-BOB MAJBURIYATLARNI BAJARISh

236-modda. Umumiy qoidalar

237-modda. Majburiyatni bajarishdan bir tomonlama bosh tortishga yo‘l qo‘yilmasligi

238-modda. Majburiyatning kelishilgan va maqbul usulda bajarilishi

239-modda. Majburiyatning qismlarga bo‘lib bajarilishi

240-modda. Majburiyatning tegishli shaxs uchun bajarilishi

241-modda. Majburiyatni bajarishni uchinchi shaxs zimmasiga yuklash

242-modda. Majburiyatni bajarish muddati

243-modda. Majburiyatni muddatidan ilgari bajarish

244-modda. Majburiyatni bajarishni kechiktirish yoki uni bo‘lib-bo‘lib bajarish

245-modda. Pul majburiyatlarining valyutasi

246-modda. Majburiyatni bajarish joyi

247-modda. Fuqaroning ta’minoti uchun to‘lanadigan summani ko‘paytirish

248-modda. Pul majburiyati bo‘yicha talablarni qondirish navbati

249-modda. Qarzni depozitga qo‘yish yo‘li bilan majburiyatni bajarish

250-modda. Muqobil majburiyatni bajarish

251-modda. Bir necha kreditor yoki bir necha qarzdor ishtirok etadigan majburiyatni bajarish

252-modda. Solidar qarzdorlar majburiyati bo‘yicha kreditorning huquqlari

253-modda. Solidar qarzdorlarning kreditor talablariga qarshi e’tirozlari

254-modda. Solidar majburiyatning qarzdorlardan biri tomonidan bajarilishi

255-modda. Solidar talablar

256-modda. Majburiyatlarni muqobil suratda bajarish

257-modda. Majburiyatning bajarganligini tasdiqlash

258-modda. Majburiyat bajarilganligini tasdiqlash haqidagi talabni bajarmaslik oqibatlari

22-BOB MAJBURIYATLARNING BAJARILIShINI TA’MINLASh

259-modda. Umumiy qoidalar

1-§. Neustoyka

260-modda. Neustoyka tushunchasi

261-modda. Neustoyka shakllari

262-modda. Neustoyka to‘g‘risidagi kelishuvning shakli

263-modda. Qonuniy neustoyka

2-§. Garov

264-modda. Garov tushunchasi va uning vujudga kelish asoslari

265-modda. Garov turlari

266-modda. Garovga qo‘yuvchi

267-modda. Garov narsasi

268-modda. Garov bilan ta’minlanadigan talab

269-modda. Garovga qo‘yilgan mol-mulkning garovga oluvchiga berilishi va berilmasligi

270-modda. Garov huquqining vujudga kelishi

271-modda. Garov to‘g‘risidagi shartnoma, uning shakli va shartnomani ro‘yxatdan o‘tkazish

272-modda. Garovga oluvchining huquqlari joriy qilinadigan mol-mulk

273-modda. Navbatdagi garov

274-modda. Garovga qo‘yilgan mol-mulkni saqlash va asrash

275-modda. Garovga qo‘yilgan mol-mulk yo‘qolishi yoki shikastlanishining oqibatlari

276-modda. Garov narsasini almashtirish va tiklash

277-modda. Garov narsasidan foydalanish va uni tasarruf etish

278-modda. Garovga oluvchining garov narsasiga bo‘lgan o‘z huquqlarini himoya qilishi

279-modda. Undiruvni garovga qo‘yilgan mol-mulkka qaratish asoslari

280-modda. Undiruvni garovga qo‘yilgan mol-mulkka qaratish tartibi

281-modda. Garovga qo‘yilgan mol-mulkni sotish

282-modda. Garov bilan ta’minlangan majburiyatni muddatidan ilgari bajarish va undiruvni garovga qo‘yilgan mol-mulkka qaratish

283-modda. Garovning bekor bo‘lishi

284-modda. Garovga qo‘yilgan mol-mulkka bo‘lgan huquq boshqa shaxsga o‘tganida garovning saqlanishi

285-modda. Garovga qo‘yilgan mol-mulkni majburiy ravishda olib qo‘yishning oqibatlari

286-modda. Garov to‘g‘risidagi shartnoma bo‘yicha huquqlardan boshqa shaxs foydasiga voz kechish

287-modda. Garov bilan ta’minlangan majburiyat bo‘yicha qarzni boshqa shaxsga o‘tkazish

288-modda. Muomaladagi tovarlar garovi

289-modda. Ashyolarning lombardda garovga qo‘yilishi

3-§. Ushlab qolish

290-modda. Ushlab qolish asoslari

291-modda. Talablarni ushlab qolingan ashyo hisobidan qondirish

4-§. Kafillik

292-modda. Kafillik shartnomasi

293-modda. Kafilning javobgarligi

294-modda. Kafilga nisbatan da’vo qo‘zg‘atilgan taqdirda uning huquq va burchlari

295-modda. Majburiyatni bajargan kafilning huquqlari

296-modda. Qarzdor majburiyatini bajarganligi haqida kafilni xabardor qilish

297-modda. Kafilning xizmatlariga haq to‘lash

298-modda. Kafillikning bekor bo‘lishi

5-§. Kafolat

299-modda. Kafolat tushunchasi

300-modda. Prinsipalning majburiyatlarini kafolat bilan ta’minlash

301-modda. Kafolatning asosiy majburiyatdan mustaqilligi

302-modda. Kafolatning chaqirib olinmasligi

303-modda. Kafolat bo‘yicha huquqlarning boshqa shaxsga o‘tkazilmasligi

304-modda. Kafolatning kuchga kirishi

305-modda. Kafolat bo‘yicha talab taqdim etish

306-modda. Benefitsiarning talabini ko‘rib chiqishda kafilning majburiyatlari

307-modda. Kafilning benefitsiar talabini qondirishni rad etishi

308-modda. Kafil majburiyatlarining chegaralari

309-modda. Kafolatning bekor bo‘lishi

310-modda. Kafilning prinsipalga regress talablari

6-§. Zakalat

311-modda. Zakalat tushunchasi. Zakalat to‘g‘risidagi kelishuv shakli

312-modda. Zakalat bilan ta’minlangan majburiyatni bekor qilish va bajarmaslik oqibatlari

23-BOB MAJBURIYATDAGI ShAXSLARNING O‘ZGARIShI

313-modda. Kreditor huquqlarining boshqa shaxsga o‘tish asoslari va tartibi

314-modda. Boshqa shaxslarga o‘tishi mumkin bo‘lmagan huquqlar

315-modda. Boshqa shaxsga o‘tadigan kreditor huquqlarining hajmi

316-modda. Yangi kreditor huquqlarining isboti

317-modda. Qarzdorning yangi kreditor talabiga qarshi e’tirozlari

318-modda. Kreditor huquqlarining qonun asosida boshqa shaxsga o‘tishi

319-modda. Talabdan boshqa shaxs foydasiga voz kechish shartlari

320-modda. Talabdan boshqa shaxs foydasiga voz kechish shakli

321-modda. Talabdan boshqa shaxs foydasiga voz kechgan kreditorning javobgarligi

322-modda. Qarzni boshqa shaxsga o‘tkazish

323-modda. Qarzni va ijroni bir paytda boshqa shaxsga o‘tkazish

24-BOB MAJBURIYATLARNI BUZGANLIK UChUN JAVOBGARLIK

324-modda. Qarzdorning zararni to‘lash majburiyati

325-modda. Neustoyka va zarar

326-modda. Neustoykani kamaytirish

327-modda. Pul majburiyatini bajarmaganlik uchun javobgarlik

328-modda. Majburiyatning qarzdor hisobidan bajarilishi

329-modda. Subsidiar javobgarlik

330-modda. Javobgarlik va majburiyatni asl holida bajarish

331-modda. Xususiy belgili ashyoni topshirish majburiyatini bajarmaslik oqibatlari

332-modda. Majburiyatlar bo‘yicha javobgarlik hajmini cheklash

333-modda. Majburiyatlarni buzganlik uchun javobgarlik asoslari

334-modda. Uchinchi shaxslarning harakatlari uchun qarzdorning javobgarligi

335-modda. Kreditorning aybi

336-modda. Ikki taraflama shartnomani bajarmaslik oqibatlari

337-modda. Ijroning qarzdor va kreditor tomonidan kechiktirib yuborilishi

338-modda. Kreditorning ijroni kechiktirib yuborish oqibatlari

339-modda. Ijroning kechiktirib yuborilganligi uchun kreditorni javobgarlikdan ozod qilish

25-BOB MAJBURIYATLARNING BEKOR BO‘LIShI

340-modda. Majburiyatlarning bekor bo‘lish asoslari

341-modda. Majburiyatning bajarilishi bilan bekor bo‘lishi

342-modda. Voz kechish haqi

343-modda. Hisobga o‘tkazish bilan majburiyatning bekor bo‘lishi

344-modda. Hisobga o‘tkazishga yo‘l qo‘yilmasligi

345-modda. Talabdan boshqa shaxs foydasiga voz kechilganida hisobga o‘tkazish

346-modda. Qarzdor bilan kreditor bir shaxs bo‘lib qolganida majburiyatning bekor bo‘lishi

347-modda. Majburiyat yangilanishi bilan uning bekor bo‘lishi

348-modda. Qarzdan voz kechish

349-modda. Bajarish mumkin bo‘lmaganligi tufayli majburiyatning bekor bo‘lishi

350-modda. Majburiyatning davlat organi hujjati asosida bekor bo‘lishi

351-modda. Fuqaro vafot etishi bilan majburiyatning bekor bo‘lishi

352-modda. Yuridik shaxs tugatilishi bilan majburiyatning bekor bo‘lishi

2-kichik bo‘lim ShARTNOMA TO‘G‘RISIDA UMUMIY QOIDALAR

26-BOB ShARTNOMA TUShUNChASI VA ShARTLARI

353-modda. Shartnoma tushunchasi

354-modda. Shartnoma tuzish erkinligi

355-modda. Haq evaziga va tekinga tuziladigan shartnomalar

356-modda. Baho

357-modda. Shartnomaning amal qilishi

358-modda. Ommaviy shartnoma

359-modda. Shartnomaning namunaviy shartlari

360-modda. Qo‘shilish shartnomasi

361-modda. Dastlabki shartnoma

362-modda. Uchinchi shaxs foydasiga tuziladigan shartnoma

363-modda. Shartnomani sharhlash

27-BOB ShARTNOMA TUZISh

364-modda. Shartnoma tuzish to‘g‘risidagi asosiy qoidalar

365-modda. Shartnomaning tuzilish payti

366-modda. Shartnomaning shakli

367-modda. Oferta

368-modda. Ofertaning chaqirib olinmasligi

369-modda. Ofertaga taklif etish. Ommaviy oferta

370-modda. Aksept

371-modda. Akseptni chaqirib olish

372-modda. Aksept muddati ko‘rsatilgan oferta asosida shartnoma tuzish

373-modda. Aksept muddati ko‘rsatilmagan oferta asosida shartnoma tuzish

374-modda. Kechikib olingan aksept

375-modda. Boshqa shartlar asosidagi aksept

376-modda. Shartnomaning tuzilgan joyi

377-modda. Majburiy tartibda shartnoma tuzish

378-modda. Shartnoma oldidan bo‘ladigan nizolar

379-modda. Kimoshdi savdosida shartnoma tuzish

380-modda. Kimoshdi savdosini tashkil etish va uni o‘tkazish tartibi

381-modda. Kimoshdi savdosini o‘tkazish qoidalarini buzish oqibatlari

28-BOB ShARTNOMANI O‘ZGARTIRISh VA BEKOR QILISh

382-modda. Shartnomani o‘zgartirish va bekor qilish asoslari

383-modda. Vaziyat jiddiy o‘zgarishi munosabati bilan shartnomani o‘zgartirish va bekor qilish

384-modda. Shartnomani o‘zgartirish va bekor qilish tartibi

385-modda. Shartnomani o‘zgartirish va bekor qilishning oqibatlari

Hujjat 20.01.2001 00 sanasi holatiga
Amaldagi versiyaga o‘tish
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Ushbu moddaning birinchi qismida ko‘rsatilgan belgilarga javob beradigan oilaviy munosabatlarga, mehnat munosabatlariga va tabiiy resurslardan foydalanish hamda atrof muhitni muhofaza qilish munosabatlariga nisbatan fuqarolik qonun hujjatlari bu munosabatlar maxsus qonunlar bilan tartibga solinmaydigan hollarda qo‘llaniladi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 24 — 35-moddalari, mazkur Kodeksning 1, 3 — 7, 24 — 31-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Oila kodeksi 6 —7-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Uy-joy kodeksi 25, 35-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Havo kodeksi 112-113-moddalari.
Fuqarolik qonun hujjatlari ushbu Kodeksdan, ushbu Kodeks 2-moddasining birinchi, to‘rtinchi va beshinchi qismlarida ko‘rsatilgan munosabatlarni tartibga soluvchi boshqa qonunlar hamda qonun hujjatlaridan iborat.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Ushbu Kodeks 2-moddasining birinchi, to‘rtinchi va beshinchi qismlarida nazarda tutilgan munosabatlar qonun hujjatlari yoki taraflarning kelishuvi bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri tartibga solinmagan hollarda fuqarolik qonun hujjatlarining o‘xshash munosabatlarni tartibga soluvchi normasi qo‘llaniladi (qonun o‘xshashligi).
Qarang: mazkur Kodeksning 1 — 4, 6 — 7-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Oila kodeksi 7-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2019-yil 24-maydagi 12-sonli “Sudning hal qiluv qarori haqida”gi qarorining 2, 3-bandlari.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 1 — 5, 7-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2019-yil 24-maydagi 12-sonli “Sudning hal qiluv qarori haqida”gi qarorining 2, 3-bandlari, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi 14-moddasi ikkinchi qismi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 353 — 355, 357, 364 — 366-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Pelnumining 22.12.2006-yildagi “Sud amaliyotida bitimlarni tartibga soluvchi qonunchilik normalarini tatbiq qilishda vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida”gi qarorining 1-2-bandlari.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 9 — 11-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksi 249 — 251, 257 — 259-moddalari.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 81, 182, 1041 — 1048, 1056-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining 31.10.1990-yildagi “O‘zbekiston Respublikasida mulkchilik to‘g‘risida”gi Qonunining 3-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 57-bobi (985 — 1004-moddalar).
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 58-bobi (1023 — 1030-moddalar), O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi 339–moddasi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Ushbu moddaning uchinchi, to‘rtinchi va beshinchi qismlarida nazarda tutilgan talablarga rioya qilinmagan taqdirda, sud shaxsga qarashli huquqni himoya qilishni rad etishi mumkin.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 55-moddasi, mazkur Kodeksning 9, 11 — 15-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi 3, 4, 26, 27-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Iqtisodiy protsessual kodeksining 25 — 31-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining 16.10.2006-yildagi “Hakamlik sudlari to‘g‘risida”gi Qonunining 9, 11-moddalari.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 9, 10-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 19.11.2010-yildagi “Mulk huquqini tan olishga oid ishlarni ko‘rishda iqtisodiy sudlar tomonidan qonun hujjatlari qo‘llanilishining ayrim masalalari to‘g‘risida”gi qarorining 4-bandi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 113, 114, 120, 121-moddalari, Uy-joy kodeksining 114-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 28.11.2014-yildagi “Iqtisodiy sudlar tomonidan bitimlarni haqiqiy emas deb topish to‘g‘risidagi fuqarolik qonun hujjatlari normalarini qo‘llashning ayrim masalalari to‘g‘risida”gi qarorining 3, 5 — 7, 11-12, 29, 31-32-bandlari.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 9, 10, 12, 15, 78-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Ma’muriy sud ishlarini yuritish to‘g‘risidagi kodeksining 27, 184 — 189-moddalari.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 9, 10, 12, 734-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksining 258-moddasi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 162, 260 — 263, 325 — 326, 330, 436, 454-moddalari, 720-moddasi birinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi 160-modda, 159-moddasi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 9, 10, 12, 15, 78-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Ma’muriy sud ishlarini yuritish to‘g‘risidagi kodeksining 27, 184 — 189-moddalari.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 9, 10, 11, 15, 78-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Ma’muriy sud ishlarini yuritish to‘g‘risidagi kodeksining 27, 184 — 189-moddalari.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 9 — 11-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining 24.09.2012-yildagi “Xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonunining 8, 10-moddalari.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 11-moddasi, 117-moddasi ikkinchi qismi, 122-moddasi to‘rtinchi qismi, 163-moddasi, 256-moddasi ikkinchi qismi, 385-moddasi to‘rtinchi qismi, 721-moddasi oltinchi qismi, 766, 892, 985, 993, 998, 999, 1003, 1009, 1012, 1026, 1107-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining 24.12.1998-yildagi “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatini davlat tomonidan nazorat qilish to‘g‘risida”gi Qonunining 18-moddasi uchinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining 02.05.2012-yildagi “Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonunining 38-moddasi.
Oldingi tahrirga qarang.
(15-modda O‘zbekiston Respublikasining 2000-yil 15-dekabrdagi 175-II-son Qonuni tahririda — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2001-y., 1-2-son, 23-modda)
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 9, 10, 11, 12, 78-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Ma’muriy sud ishlarini yuritish to‘g‘risidagi Kodeksining 27, 184 — 189-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi 24.09.2012-yildagi “Xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonunining 14-moddasi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 18, 41, 1169 va 1176-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksining 41-moddasi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 17, 18, 20, 99, 1171-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Oila kodeksi 69, 70-moddalari.
Ism yoki shaxsiy sha’n egasi bo‘lmagan, lekin oilaviy mavqeyiga ko‘ra bundan manfaatdor bo‘lgan shaxs ham ushbu moddaning birinchi qismida ko‘rsatilgan harakatlarga chek qo‘yish yoki raddiya berish haqidagi talablarni qo‘yishi mumkin. Bu shaxs boshqa shaxsning o‘limidan keyin ham uning ismini va sha’nini himoya qilishga qaratilgan talablarning bajarilishiga harakat qilishi mumkin. Ismni va sha’nni buzish tufayli keltirilgan zararni qoplash talabi o‘limdan keyin tan olinmaydi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 17 — 19, 99-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Oila kodeksi 69, 70-moddalari.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 31 va 32-moddalari, mazkur Kodeksning 18, 33-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksi 164-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 16, 17-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksi 42-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining Uy-joy kodeksining 39-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining Oila kodeksining 15-moddasi ikkinchi qismi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 17, 18, 22, 997, 1169-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi 42, 310 — 316-moddalari.
Keyingi tahrirga qarang.
Yuridik shaxs tashkil etmasdan ushbu moddaning birinchi qismi talablarini buzgan holda tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirayotgan fuqaro tuzgan bitimlar xususida o‘zining tadbirkor emasligini vaj qilib ko‘rsatishga haqli emas. Sud bunday bitimlarga ushbu Kodeksning tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish bilan bog‘liq majburiyatlar to‘g‘risidagi qoidalarini qo‘llashi mumkin.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 26-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining 25.05.2000-yildagi “Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonunining 5, 6, 22, 26-moddalari.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 27-moddasi yettinchi xatboshisi, 29-moddasi oltinchi xatboshisi, O‘zbekiston Respublikasining 26.04.1996-yildagi “Iste’molchilarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonunining 20-moddasi.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
O‘n to‘rt yoshdan o‘n sakkiz yoshgacha bo‘lgan voyaga yetmaganlar, ushbu moddaning ikkinchi qismida sanab o‘tilganlardan tashqari, bitimlarni o‘z ota-onalari, farzandlikka oluvchilari yoki homiylarining yozma roziligi bilan tuzadilar. Bunday voyaga yetmagan shaxs tomonidan tuzilgan bitim keyinchalik shaxsning ota-onasi, farzandlikka oluvchilari yoki homiysi yozma ravishda ma’qullaganidan so‘ng, u ham haqiqiy hisoblanadi.
4) ushbu Kodeks 29-moddasining ikkinchi qismida nazarda tutilgan mayda maishiy bitimlarni hamda boshqa bitimlarni tuzish.
O‘n to‘rt yoshdan o‘n sakkiz yoshgacha bo‘lgan voyaga yetmaganlar ushbu moddaning birinchi va ikkinchi qismlariga muvofiq o‘zlari tuzgan bitimlar bo‘yicha mustaqil ravishda mulkiy javobgar bo‘ladilar. Bunday voyaga yetmaganlar o‘zlari yetkazgan zarar uchun ushbu Kodeksga muvofiq javobgar bo‘ladilar.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 22, 28, 29, 117, 118, 993, 994-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi 324 — 326-moddalari.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 22, 27, 29, 42-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi 324 — 326-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining 02.01.2014-yildagi “Vasiylik va homiylik to‘g‘risida”gi Qonunining 12-moddasi birinchi qismining o‘n beshinchi xatboshisi.
O‘n to‘rt yoshga to‘lmagan voyaga yetmaganlar (kichik yoshdagi bolalar) uchun bitimlarni, ushbu moddaning ikkinchi qismida ko‘rsatilganlardan tashqari, ularning nomidan faqat ota-onasi, farzandlikka oluvchilari yoki vasiylari tuzishi mumkin.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 21, 27, 28, 117-moddalari,O‘zbekiston Respublikasining Oila kodeksi 173-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining 07.01.2008-yildagi “Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonunining 3-moddasi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 128-moddasi beshinchi qismi, mazkur Kodeksning 32, 119, 996-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi 34-moddasi birinchi qismi, 42-moddasi beshinchi qismi, 66-moddasi birinchi qismi, 310 — 316-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Oila kodeksi 16-moddasi to‘rtinchi xatboshsisi, 37-moddasi ikkinchi qismi, 43-moddasi birinchi qismining birinchi, uchinchi xatboshilari, 173-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining 02.01.2014-yildagi “Vasiylik va homiylik to‘g‘risida”gi Qonunining 3-moddasi, 32-moddasi birinchi qismining birinchi, o‘n ikkinchi xatboshilari.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 23, 32, 997, 1174-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi 42-moddasi ikkinchi qismi, 66-moddasi birinchi qismi, 310, 311, 313 — 315-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining 02.01.2014-yildagi “Vasiylik va homiylik to‘g‘risida”gi Qonunining 3-moddasi, 32-moddasi birinchi qismining birinchi, o‘n ikkinchi xatboshilari.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 34, 1174-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi 302, 306-moddalari, 310-moddasi birinchi qismi, 313-moddasi, 324-moddasi ikkinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining Oila kodeksi 11, 51, 52, 67-moddalari, 72-moddasi ikkinchi qismi, 81-moddasi beshinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining 02.01.2014-yildagi “Vasiylik va homiylik to‘g‘risida”gi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasining 07.01.2008-yildagi “Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonunining 3-moddasi, 11-moddasi ikkinchi, oltinchi qismlari, 13-moddasi ikkinchi qismi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 34 — 36, 1170-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi 34-moddasi o‘n birinchi qismi, 305 — 308-moddalari.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 141-moddasi 6, 7-bandlari, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi 66-moddasi ikkinchi, beshinchi qismlari, 309-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining Oila kodeksi 43-moddasi birinchi qismining birinchi, ikkinchi xatboshilari, 160-moddasi birinchi, to‘rtinchi xatboshilari, 219-moddasi birinchi, ikkinchi xatboshilari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 13.11.1992-yildagi “Fuqarolik holati dalolatnomalari yozuvlaridagi xatoliklarni belgilashni tartibga soluvchi qonunchilikni sudlar tomonidan qo‘llanishi haqida”gi 5a-sonli qarorining 11-bandi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 33, 34-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi 309-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining Oila kodeksi 48-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining 02.01.2014-yildagi “Vasiylik va homiylik to‘g‘risida”gi Qonunining 35-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 37, 848, 1170-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi 66-moddasi uchinchi qismi, 305 — 308-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Oila kodeksi 223-moddasi ikkinchi qismi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 36, 99, 1009-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi 309-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining Oila kodeksi 37, 48-moddalari, 160-moddasi birinchi, to‘rtinchi xatboshilari, O‘zbekiston Respublikasining 02.01.2014-yildagi “Vasiylik va homiylik to‘g‘risida”gi Qonunining 35-moddasi.
Oldingi tahrirga qarang.
(38-moddaning birinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 1998-yil 25-dekabrdagi 729-I-son Qonuni tahririda — Oliy Majlis Axborotnomasi, 1999-y., 1-son, 20-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
Farzandlikka olish, otalikni belgilash, familiya, ism va ota ismini o‘zgartirish, jinsning o‘zgartirilishi kabi voqea va faktlar ushbu moddaning birinchi qismida nazarda tutilgan fuqarolik holati hujjatlarida ularga tegishli o‘zgartishlar kiritish yo‘li bilan ifodalanadi.
(38-modda O‘zbekiston Respublikasining 1998-yil 25-dekabrdagi 729-I-son Qonuniga muvofiq uchinchi qism bilan to‘ldirilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 1999-y., 1-son, 20-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(38-moddaning oltinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 1998-yil 25-dekabrdagi 729-I-son Qonuni tahririda — Oliy Majlis Axborotnomasi, 1999-y., 1-son, 20-modda)
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 1172, 1173-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Oila kodeksi 13, 18, 38, 42, 43, 47, 48, 201 — 232-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi 297-moddasi ikkinchi qismi, 308, 309-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining 14.04.1999-yildagi “Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari to‘g‘risida”gi Qonunining 14-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 12.06.2018-yildagi “Fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 3785-sonli qarori, Vazirlar Mahkamasining 14.11.2016-yildagi “Fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish qoidalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 387-sonli qarori, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 13.11.1992-yildagi “Fuqarolik holati dalolatnomalari yozuvlaridagi xatoliklarni belgilashni tartibga soluvchi qonunchilikni sudlar tomonidan qo‘llanishi haqida”gi 5a-sonli qarori.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 1-2, 9, 39 — 57, 77, 80, 125, 138, 352, 848, 1015, 1175, 1176-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksining 34-moddasi oltinchi qismi, 67-moddasi birinchi qismi, ikkinchi qismi 3-bandi, O‘zbekiston Respublikasining Iqtisodiy protsessual kodeksi 25, 30-moddalari.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(40-moddaning beshinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2000-yil 15-dekabrdagi 175-II-son Qonuni tahririda— Oliy Majlis Axborotnomasi, 2001-y., 1-2-son, 23-modda)
Keyingi tahrirga qarang.
Yuridik shaxsning huquq layoqati u tuzilgan paytdan boshlab vujudga keladi (ushbu Kodeks 44-moddasining to‘rtinchi qismi) va uni tugatish yakunlangan paytdan e’tiboran tugatiladi (ushbu Kodeks 55-moddasining o‘ninchi qismi).
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 39, 125, 1176-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksining 41-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining 26.12.1996-yildagi “Notariat to‘g‘risida”gi Qonunining 33-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining Ma’muriy sud ishlarini yuritish to‘g‘risidagi kodeksining 35-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 28.11.2014-yildagi “O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining bitimlarni haqiqiy emas deb topish to‘g‘risidagi normalarini qo‘llashning ayrim masalalari haqida”gi 269-sonli qarorining 16-bandi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 39, 43-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining 06.12.2001-yildagi “Mas’uliyati cheklangan hamda qo‘shimcha mas’uliyatli jamiyatlar to‘g‘risida”gi Qonunning 10 — 13-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining 11.12.2003-yildagi “Xususiy korxona to‘g‘risida”gi Qonunining 9 — 11-moddalari.
Oldingi tahrirga qarang.
(43-moddaning to‘rtinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 1999-yil 20-avgust 832-I-sonli Qonuni tahririda — Oliy Majlis Axborotnomasi, 1999-y., 9-son, 229-modda)
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 39 — 42, 44-moddalari, 922-moddasi oltiinchi qismi, 1098-modda ikkinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining 06.12.2001-yildagi “Mas’uliyati cheklangan hamda qo‘shimcha mas’uliyatli jamiyatlar to‘g‘risida”gi Qonunning 10 — 13-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining 11.12.2003-yildagi “Xususiy korxona to‘g‘risida”gi Qonunining 8 — 11-moddalari.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 39 — 43, 44-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining 06.12.2001-yildagi “Mas’uliyati cheklangan hamda qo‘shimcha mas’uliyatli jamiyatlar to‘g‘risida”gi Qonunning 14, 49-mddalari, O‘zbekiston Respublikasining 11.12.2003-yildagi “Xususiy korxona to‘g‘risida”gi Qonunining 11-moddalari.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonunning 7-bobi, “Mas’uliyati cheklangan hamda qo‘shimcha mas’uliyatli jamiyatlar to‘g‘risida”gi Qonunning IV bobi, “Xo‘jalik shirkatlari to‘g‘risida”gi Qonunning 18, 29-moddalari, “Xususiy korxona to‘g‘risida”gi Qonunning III bobi, “Fermer xo‘jaligi to‘g‘risida”gi Qonunning (Yangi tahriri) 4-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonunning 81-moddasi, “Mas’uliyati cheklangan hamda qo‘shimcha mas’uliyatli jamiyatlar to‘g‘risida”gi Qonunning 42-moddasi, Vazirlar Mahkamasining 16.10.2006-yildagi 215-son qarori bilan tasdiqlangan “Davlat korxonalari to‘g‘risida”gi nizomning 20-bandi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: “Mas’uliyati cheklangan hamda qo‘shimcha mas’uliyatli jamiyatlar to‘g‘risida”gi Qonun 6-moddasining oltinchi qismi, “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonun 3-moddasining sakkizinchi qismi.
Oldingi tahrirga qarang.
(46-modda O‘zbekiston Respublikasining 1999-yil 20-avgust 832-I-sonli Qonuni bilan to‘rtinchi qism bilan to‘ldirilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 1999-y., 9-son, 229-modda)
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(46-modda beshinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 1999-yil 20-avgust 832-I-sonli Qonuni tahririda — Oliy Majlis Axborotnomasi, 1999-y., 9-son, 229-modda)
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 65-bobining 1-paragrifi, “Firma nomlari to‘g‘risida”gi Qonun, “Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonunning 33-moddasi, “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonun 3-moddasining beshinchi qismi, “Xo‘jalik shirkatlari to‘g‘risida”gi Qonun 8-moddasining uchinchi qismi, 28-moddasining beshinchi qismi, “Mas’uliyati cheklangan hamda qo‘shimcha mas’uliyatli jamiyatlar to‘g‘risida”gi Qonunning 6-moddasi, “Xususiy korxona to‘g‘risida”gi Qonunning 4-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 65-bobi 1-paragrifi, “Firma nomlari to‘g‘risida”gi Qonunning 7-moddasi, “Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonunning 33-moddasi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: “Nodavlat notijorat tashkilotlari to‘g‘risida”gi Qonunning 9-moddasi, “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonunning 7-moddasi, “Mas’uliyati cheklangan hamda qo‘shimcha mas’uliyatli jamiyatlar to‘g‘risida”gi Qonun 5-moddasi ikkinchi qismi, “Xo‘jalik shirkatlari to‘g‘risida”gi Qonunning 3-moddasi yettinchi qismi, “Xususiy korxona to‘g‘risida”gi Qonunning 9-moddasi.
Oldingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
(48-moddaning to‘rtinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 1996-yil 27-dekabrdagi 357-I-son Qonuniga muvofiq to‘rtinchi, beshinchi va oltinchi qismlar bilan almashtirilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 1997-y., 2-son, 56-modda)
 LexUZ sharhi
Qarang: “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonunning 92 — 97-moddalari, “Mas’uliyati cheklangan hamda qo‘shimcha mas’uliyatli jamiyatlar to‘g‘risida”gi Qonunning 49 — 54-moddalari, “Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to‘g‘risida”gi Qonuni 56-moddasi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonun 92-moddasi ikkinchi qismi, “Sug‘urta faoliyati to‘g‘risida”gi Qonunning 45-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining 07.11.2019-yildagi “Ko‘p kvartirali uylarni boshqarish to‘g‘risida”gi Qonuni 48-moddasining birinchi — to‘rtinchi qismlari.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 51-moddasi, “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonun 93-moddasi to‘rtinchi qismi, “Mas’uliyati cheklangan hamda qo‘shimcha mas’uliyatli jamiyatlar to‘g‘risida”gi Qonun 50-moddasi beshinchi qismi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 51-moddasi, “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonun 94-moddasi to‘rtinchi qismi, “Mas’uliyati cheklangan hamda qo‘shimcha mas’uliyatli jamiyatlar to‘g‘risida”gi Qonun 51-moddasi to‘rtinchi qismi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 51-moddasi, “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonun 95-moddasi to‘rtinchi qismi, “Mas’uliyati cheklangan hamda qo‘shimcha mas’uliyatli jamiyatlar to‘g‘risida”gi Qonun 52-moddasi beshinchi qismi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 51-moddasi, “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonun 96-moddasi to‘rtinchi qismi, “Mas’uliyati cheklangan hamda qo‘shimcha mas’uliyatli jamiyatlar to‘g‘risida”gi Qonun 53-moddasi beshinchi-oltinchi qismlari.
 LexUZ sharhi
Qarang:mazkur Kodeksning 51-moddasi, “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonun 97-moddasi to‘rtinchi qismi, “Mas’uliyati cheklangan hamda qo‘shimcha mas’uliyatli jamiyatlar to‘g‘risida”gi Qonun 54-moddasi to‘rtinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining Uy-joy kodeksining 12-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonunning 92-moddasi oltinchi qismi, “Mas’uliyati cheklangan hamda qo‘shimcha mas’uliyatli jamiyatlar to‘g‘risida”gi Qonunning 49-moddasi oltinchi qismi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 54 — 56-moddalari, “Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonunning 49-moddasi, “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonunning 98-moddasi, “Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to‘g‘risida”gi Qonuni 56-moddasi, “Mas’uliyati cheklangan hamda qo‘shimcha mas’uliyatli jamiyatlar to‘g‘risida”gi Qonunning 55-moddasi, “Xo‘jalik shirkatlari to‘g‘risida”gi Qonun 27-moddasi ikkinchi — uchinchi qismlari, 31-moddasi ikkinchi — to‘rtinchi qismlari.
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 54 — 56-moddalari, “Nodavlat notijorat tashkilotlari to‘g‘risida”gi Qonunning 36-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 12.12.2013-yildagi “Fuqarolik jamiyati institutlarini rivojlantirishga ko‘maklashish borasidagi qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Qarorining 2-bandi ikkinchi xatboshisi, Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 21-avgustdagi 704-son qarori bilan tasdiqlangan Moliya-xo‘jalik faoliyatini amalga oshirmayotgan tadbirkorlik subyektlarini davlat reyestridan chiqarish tartibi to‘g‘risida nizom, “Fermer xo‘jaligi to‘g‘risida”gi Qonunning 32-moddasi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Tugatilayotgan yuridik shaxs kreditorlariga pul summalarini to‘lash tugatish komissiyasi tomonidan ushbu Kodeksning 56-moddasida belgilab qo‘yilgan navbat tartibida, oraliq tugatish balansiga muvofiq, u tasdiqlangan kundan boshlab amalga oshiriladi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(55-modda o‘ninchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 1999-yil 20-avgust 832-I-sonli Qonuni bilan to‘ldirilgan— Oliy Majlis Axborotnomasi, 1999-y., 9-son, 229-modda)
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 55 — 56-moddalari, “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonunning 99 — 101-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 7-iyundagi PF-5739-sonli “Tadbirkorlik subyektlarni tugatish tartib-taomillarini soddalashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni, Vazirlar Mahkamasining 15.01.2015-yildagi 5-son qarori bilan tasdiqlangan “Nodavlat notijorat tashkilotlarini tugatish tartibi to‘g‘risida”gi Nizomning 14 — 32, 37 — 41-bandlari, Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 21-avgustdagi 704-sonli “Tadbirkorlik subyektlarini ixtiyoriy tugatish va ularning faoliyatini to‘xtatish tartibi hamda Moliya-xo‘jalik faoliyatini amalga oshirmayotgan tadbirkorlik subyektlarini davlat reyestridan chiqarish tartibi to‘g‘risidagi nizomlarni tasdiqlash haqida”gi qarori, O‘zbekiston Respublikasi Markaziy Bankning 22.05.2008-yildagi Qarori bilan tasdiqlangan “Kredit uyushmalarini tugatish tartibi to‘g‘risida”gi Nizom, O‘zbekiston Respublikasining 07.11.2019-yildagi “Ko‘p kvartirali uylarni boshqarish to‘g‘risida”gi Qonuni 48-moddasining beshinchi — oltinchi qismlari.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining “Xo‘jalik shirkatlari to‘g‘risida”gi Qonunining 5-moddasi uchinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonunining 11-moddasi ikkinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining “Mas’uliyati cheklangan hamda qo‘shimcha mas’uliyatli jamiyatlar to‘g‘risida”gi Qonunining 7-moddasi uchinchi qismi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining “Xo‘jalik shirkatlari to‘g‘risida”gi Qonuni 3-moddasining yettinchi qismi; O‘zbekiston Respublikasining “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonunining 8-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining “Mas’uliyati cheklangan hamda qo‘shimcha mas’uliyatli jamiyatlar to‘g‘risida”gi Qonuni 5-moddasining ikkinchi qismi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining “Xo‘jalik shirkatlari to‘g‘risida”gi Qonunining 6-moddasi, 30-moddasining birinchi-ikkinchi qismlari, O‘zbekiston Respublikasining “Mas’uliyati cheklangan hamda qo‘shimcha mas’uliyatli jamiyatlar to‘g‘risida”gi Qonunining 8-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonunining 26 — 28-moddalari.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 39, 40, 59-moddalari, “Xo‘jalik shirkatlari to‘g‘risida”gi Qonunning 7-moddasi, 9-moddasining beshinchi qismi, 30-moddasining uchinchi qismi, “Mas’uliyati cheklangan hamda qo‘shimcha mas’uliyatli jamiyatlar to‘g‘risida”gi Qonunning 9-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 39, 40, 58, 59-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Xo‘jalik shirkatlari to‘g‘risida”gi Qonuni 8 — 27-moddalari.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 39, 40, 58, 59-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Xo‘jalik shirkatlari to‘g‘risida”gi Qonuni 28 — 31-moddalari.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 39, 40, 58, 59-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Yer kodeksi 49-moddasi uchinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining “Mas’uliyati cheklangan hamda qo‘shimcha mas’uliyatli jamiyatlar to‘g‘risida”gi Qonuni.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 39, 40, 58, 59, 62-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Yer kodeksi 49-moddasi uchinchi qismi, “Mas’uliyati cheklangan hamda qo‘shimcha mas’uliyatli jamiyatlar to‘g‘risida”gi Qonun.
Keyingi tahrirga qarang.
Qonunda nazarda tutilgan hollarda yopiq aksiyadorlar jamiyati ushbu Kodeks 65-moddasining ikkinchi qismida ko‘rsatilgan hujjatlarni barchaning tanishib chiqishi uchun e’lon qilishi shart.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 39, 40, 58-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonuni 8-moddasining birinchi — oltinchi qismlari.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 39, 40, 58-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonuni 8-moddasining yettinchi qismi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 39, 40, 58-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Kooperatsiya to‘g‘risida”gi Qonuni.
 LexUZ sharhi
Unitar korxonaning ustavida ushbu Kodeks 43-moddasining to‘rtinchi va beshinchi qismlarida ko‘rsatilgan ma’lumotlardan tashqari korxona ustav fondining miqdori to‘g‘risidagi, uni tashkil etish tartibi va manbalari to‘g‘risidagi ma’lumotlar bo‘lishi kerak.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Unitar korxona mol-mulkining egasi korxona majburiyatlari bo‘yicha javob bermaydi, ushbu Kodeks 48-moddasining uchinchi va to‘rtinchi qismlarida nazarda tutilgan hollar bundan mustasno. Bu qoida shu’ba korxona ta’sis etgan unitar korxonaning shu’ba korxona majburiyatlari bo‘yicha javobgarligiga nisbatan ham qo‘llaniladi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 39, 40, 71, 72, 176 — 181-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 16.10.2006-yildagi 215-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Davlat korxonalari to‘g‘risida”gi Nizom.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 39, 40, 70, 72, 176 — 181-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 16.10.2006-yildagi 215-sonli Qarori bilan tasdiqlangan “Davlat korxonalari to‘g‘risida”gi Nizom.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 39, 40, 70, 71, 176 — 181-moddalari, 505-moddasi birinchi qismi, 549-moddasi birinchi qismi, 851-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining 31.10.1990-yildagi “O‘zbekiston respublikasida mulkchilik to‘g‘risida”gi Qonunining 6, 26-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 16.10.2006-yildagi 215-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Davlat korxonalari to‘g‘risida”gi Nizom.
Matlubot kooperativining ustavida ushbu Kodeks 43-moddasining to‘rtinchi va beshinchi qismlarida ko‘rsatilgan ma’lumotlardan tashqari quyidagi ma’lumotlar bo‘lishi kerak: kooperativ a’zolari qo‘shadigan pay badallarining miqdori to‘g‘risidagi; kooperativ a’zolari pay badallarining tarkibi va ularni qo‘shish tartibi hamda ularning badalni qo‘shish majburiyatini buzganlik uchun javobgarligi to‘g‘risidagi; kooperativni boshqarish organlarining tarkibi hamda vakolatlari va ular tomonidan qarorlar qabul qilish tartibi, shu jumladan qarorlar bir ovozdan yoki ovozlarning malakali ko‘pchiligi bilan qabul qilinadigan masalalar to‘g‘risidagi; kooperativ ko‘rgan zararlarni kooperativ a’zolari tomonidan to‘lash tartibi to‘g‘risidagi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 39, 40, 74 — 78-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining 14.06.1991-yildagi “Kooperatsiya to‘g‘risida”gi Qonunining 5-moddasi birinchi qismi, 8-moddasi ikkinchi qismi, 12-moddasi ikkinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining “Nodavlat notijorat tashkilotlari to‘g‘risida”gi Qonunning 10-moddasi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 39, 40, 73, 75 — 78-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “O‘zbekiston Respublikasida jamoat birlashmalari to‘g‘risida”gi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasining “Nodavlat notijorat tashkilotlari to‘g‘risida”gi Qonunining 11-moddasi.
 LexUZ sharhi
Ijtimoiy fondning ustavida ushbu Kodeks 43-moddasining to‘rtinchi va beshinchi qismlarida ko‘rsatilgan ma’lumotlardan tashqari quyidagi ma’lumotlar bo‘lishi kerak: fondning organlari to‘g‘risidagi; shu jumladan fondning faoliyatini nazorat qilib boruvchi homiylik kengashi haqidagi; fondning mansabdor shaxslarini tayinlash va ularni ozod qilish tartibi; fond tugatilganida uning mol-mulkini taqsimlash tartibi to‘g‘risidagi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 39, 40, 73 — 75, 77, 78, 329-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasining “Nodavlat notijorat tashkilotlari to‘g‘risida”gi Qonunining 10, 13-moddasi.
Oldingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 39, 40, 73 — 76, 78, 329-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonunining 10-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining “Xususiy korxona to‘g‘risida”gi Qonunining 26-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining “Kooperatsiya to‘g‘risida”gi Qonuni 3-moddasining 2-bandi, O‘zbekiston Respublikasining “Nodavlat notijorat tashkilotlari to‘g‘risida”gi Qonuni 10-moddasining ikkinchi qismi, 15-moddasining ikkinchi qismi.
(77-modda O‘zbekiston Respublikasining 2000-yil 15-dekabrdagi 175-II-son Qonuni tahririda — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2001-y., 1-2-son, 23-modda)
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 8-moddasi ikkinchi qismi ikkinchi xatboshisi, 11-moddasi to‘rtinchi, o‘n birinchi xatboshilari, 12, 15, 39, 40, 73 — 77, 329-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Ma’muriy sud ishlarini yuritish to‘g‘risidagi kodeksining 27, 184 — 189-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari to‘g‘risida”gi Qonuni.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 2-moddasi ikkinchi qismi, 3-moddasi uchinchi qismi, 12, 15, 80-moddalari, Vazirlar Mahkamasining 16.10.2006-yildagi 215-sonli Qarori bilan tasdiqlangan “Davlat korxonalari to‘g‘risida”gi Nizom.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 2-moddasi ikkinchi qismi, 3-moddasi uchinchi qismi, 12, 15, 70 — 72, 80-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining 31.10.1990-yildagi “O‘zbekiston Respublikasida mulkchilik to‘g‘risida”gi Qonunining 24-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 16.10.2006-yildagi 215-sonli Qarori bilan tasdiqlangan “Davlat korxonalari to‘g‘risida”gi Nizom.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 82 — 96, 182, 1041 — 1048, 1056-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining 31.10.1990-yildagi “O‘zbekiston Respublikasida mulkchilik to‘g‘risida”gi Qonunining 3-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining 20.07.2006-yildagi “Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to‘g‘risida”gi Qonunining 5 — 8-moddalari.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 81, 83 — 96, 182, 1041 — 1048, 1056-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining 31.10.1990-yildagi “O‘zbekiston Respublikasida mulkchilik to‘g‘risida”gi Qonunining 3-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining 20.07.2006-yildagi “Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to‘g‘risida”gi Qonunining 5 — 8-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Madaniy boyliklarning olib chiqilishi va olib kirilishi to‘g‘risida”gi Qonunining 7 — 12-moddalari.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 81, 82, 84 — 96-moddalari, 111-moddasining uchinchi qismi, 210-moddasi, 386-moddasining to‘rtinchi qismi, 497-moddasining uchinchi qismi, 504-moddasining oltinchi qismi, 565-moddasining ikkinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining 31.10.1990-yildagi “O‘zbekiston Respublikasida mulkchilik to‘g‘risida”gi Qonunining 3-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 81, 83 — 96-moddalari, 111-moddasining birinchi, ikkinchi qismlari, 182, 481-moddalari, 488-moddasining ikkinchi qismi, 490-moddasi, 497-moddasining ikkinchi qismi, 504-moddasining beshinchi qismi, 513-moddasi, 539-moddasining ikkinchi qismi, 574-moddasining uchinchi qismi, 580-moddasining birinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi Yer kodeksining 31-moddasi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 81 — 83, 489 — 496, 497 — 525, 579 — 586-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Ipoteka to‘g‘risida”gi Qonunining 58-moddasi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 86-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining 14.04.1999-yildagi “Lizing to‘g‘risida”gi Qonunining 3-moddasi.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 86-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksining 111-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining “O‘zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligi asoslari to‘g‘risida”gi Qonunning 11-moddasi, “O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki to‘g‘risida”gi (yangi tahriri)Qonuni 39-moddasining birinchi, ikkinchi qismlari, O‘zbekiston Respublikasining Prezidentining 16.07.1994-yildagi “O‘zbekiston Respublikasining milliy valyutasini muomalaga kiritish to‘g‘risida”gi PF-870-son Farmoni.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 45-bobi, “O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki to‘g‘risida”gi (yangi tahriri) Qonunning 45-moddasi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 86, 228 — 233-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Valyutani tartibga solish to‘g‘risida”gi (yangi tahriri) Qonuni.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 101, 102-moddalari, 366-moddasining to‘rtinchi, beshinchi qismlari, O‘zbekiston Respublikasining “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonunning 11-moddasi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 101 - 105-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Notariat to‘g‘risida”gi Qonuni 23-moddasi birinchi qismining 9-bandi, 28-moddasi birinchi qismining 10-bandi, 34-moddasining ikkinchi qismi.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Ushbu Kodeksning 106-moddasiga muvofiq og‘zaki tuzilishi mumkin bo‘lgan bitimlar uchun oddiy yozma shaklga rioya etish talab qilinmaydi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 101, 105-moddalari, 271-moddasining ikkinchi qismi, 292-moddasining uchinchi qismi, 480-moddasi, 504-moddasining uchinchi qismi, 539-moddasining birinchi qismi, 574-moddasining birinchi qismi, 603-moddasi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining 24.09.1999-yildagi “Fuqarolik kodeksini tatbiq qilishda sud amaliyotida vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida”gi 16-son qarorining 21-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining Plenumining 04.03.2002-yildagi “O‘zbekiston Respublikasining “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar Faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonunini iqtisodiy sudlar amaliyotida qo‘llashning ayrim masalalari haqida”gi 103-son qarorining 3-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining 28.11.2014-yildagi “Iqtisodiy sudlar tomonidan bitimlarni haqiqiy emas deb topish to‘g‘risidagi fuqarolik qonun hujjatlari normalarini qo‘llashning ayrim masalalari to‘g‘risida”gi 269-son qarorining 10-bandi.
Bitimni notarial tasdiqlash ushbu Kodeksning 107-moddasi talablariga mos keladigan hujjatda notarius yoki bunday notarial harakatni amalga oshirish huquqiga ega bo‘lgan boshqa mansabdor shaxs tomonidan tasdiqlovchi ustxat yozib qo‘yish yo‘li bilan amalga oshiriladi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 101, 105, 108-moddalari, 271-moddasining uchinchi qismi, 386-moddasining to‘rtinchi qismi, 488-moddasining ikkinchi qismi, 490-moddasining birinchi qismi, 497-moddasining ikkinchi, uchinchi qismlari, 504-moddasining beshinchi, oltinchi qismlari, 513-moddasi, 531-moddasining uchinchi qismi, 565-moddasining ikkinchi qismi, 574-moddaning uchinchi qismi, 580-moddasining birinchi qismi, 603-moddaning ikkinchi qismi, 6261-moddasining ikkinchi qismi, 1124-moddasining ikkinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining Uy-joy kodeksining 14-moddasining ikkinchi, to‘rtinchi, oltinchi qismlari, O‘zbekiston Respublikasining “Notariat to‘g‘risida”gi Qonunining 7-bobi, O‘zbekiston Respublikasining “Garov to‘g‘risida”gi Qonuni 11-moddasi ikkinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining “Ipoteka to‘g‘risida”gi Qonuni 12-moddasining birinchi qismi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 101, 105-moddalari, 271-moddasining to‘rtinchi qismi, 481-moddasining birinchi qismi, 488-moddasining ikkinchi qismi, 490-moddasining birinchi qismi, 494-moddasining birinchi qismi, 504-moddasining beshinchi qismi, 513-moddasi, 539-moddasining ikkinchi qismi, 574-moddasining uchinchi qismi, 580-moddasining birinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining Yer kodeksi 22-moddasining uchinchi, to‘rtinchi qismlari, 35-moddasi, “Garov to‘g‘risida”gi Qonun 11-moddasining uchinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining “Ipoteka to‘g‘risida”gi Qonuni 12-moddasining birinchi qismi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi “Davlat yer kadastri to‘g‘risida”gi Qonuni, Vazirlar Mahkamasining 22.06.2021-yildagi 389-sonli Qarori bilan tasdiqlangan “Davlat yer kadastrini yuritish tartibi to‘g‘risida”gi Nizom, Vazirlar Mahkamasining 22.06.2021-yildagi 389-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Binolar va inshootlar davlat kadastrini yuritish tartibi to‘g‘risida”gi Nizom.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 101, 105-moddalari, 1088, 1089-moddalari, 1106-moddasining birinchi qismi, Vazirlar Mahkamasining 07.03.2006-yildagi 38-son Qarori bilan tasdiqlangan “Avtomototransport vositalari bilan bog‘liq bitimlarni rasmiylashtirish tartibi to‘g‘risida”gi Nizom 2-bandining uchinchi xatboshisi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: O‘zbekiston Respublikasi Oliy Xo‘jalik sudi Plenumining 28.11.2014-yildagi 269-sonli “Iqtisodiy sudlar tomonidan bitimlarni haqiqiy emas deb topish to‘g‘risidagi fuqarolik qonun hujjatlari normalarini qo‘llashning ayrim masalalari to‘g‘risida”gi qarorining 11.1-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 22.12.2006-yildagi “Sud amaliyotida bitimlarni tartibga soluvchi qonunchilik normalarini tatbiq qilishda vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida”gi 17-son qarorining 4-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 24.09.1999-yildagi “Fuqarolik kodeksini tatbiq qilishda sud amaliyotida vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida”gi qarorining 4-bandi ikkinchi xatboshisi.
 LexUZ sharhi
Ushbu moddaning ikkinchi va uchinchi qismlarida nazarda tutilgan hollarda bitimni notarial tasdiqlash yoki davlat ro‘yxatidan o‘tkazishdan asossiz bosh tortayotgan taraf bitimni tuzish kechiktirilganligi tufayli yetkazilgan zararni ikkinchi tarafga to‘lashi lozim.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 22.12.2006-yildagi “Sud amaliyotida bitimlarni tartibga soluvchi qonunchilik normalarini tatbiq qilishda vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida”gi 17-son qarorining 17-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Xo‘jalik sudi Plenumining 28.11.2014-yildagi 269-sonli “Iqtisodiy sudlar tomonidan bitimlarni haqiqiy emas deb topish to‘g‘risidagi fuqarolik qonun hujjatlari normalarini qo‘llashning ayrim masalalari to‘g‘risida”gi qarorining 7-bandining birinchi xatboshi.
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 22.12.2006-yildagi “Sud amaliyotida bitimlarni tartibga soluvchi qonunchilik normalarini tatbiq qilishda vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida”gi 17-son qarorining 6-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Xo‘jalik sudi Plenumining 28.11.2014-yildagi 269-sonli “Iqtisodiy sudlar tomonidan bitimlarni haqiqiy emas deb topish to‘g‘risidagi fuqarolik qonun hujjatlari normalarini qo‘llashning ayrim masalalari to‘g‘risida”gi qarorining 4-bandi birinchi xatboshisi, 7-bandining ikkinchi xatboshisi, 21 — 23, 30, 31-bandlari.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 24.09.2004-yildagi “Yakka tartibda qurilgan uyga bo‘lgan mulk huquqi bilan bog‘liq nizolar bo‘yicha sud amaliyoti to‘g‘risida”gi 14-son qarorining 20-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 22.12.2006-yildagi “Sud amaliyotida bitimlarni tartibga soluvchi qonunchilik normalarini tatbiq qilishda vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida”gi 17-son qarorining 7, 9-bandlari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Xo‘jalik sudi Plenumining 28.11.2014-yildagi 269-sonli “Iqtisodiy sudlar tomonidan bitimlarni haqiqiy emas deb topish to‘g‘risidagi fuqarolik qonun hujjatlari normalarini qo‘llashning ayrim masalalari to‘g‘risida”gi qarorining 3, 9, 20, 22 — 25-bandlari, 27-bandining birinchi xatboshisi, 28-bandi, O‘zbekiston Respublikasining 02.01.2014-yildagi “Vasiylik va homiylik to‘g‘risida”gi Qonunining 38-moddasi ikkinchi qismi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksining 101, 105-moddalari, 112-moddasining birinchi qismi, 271-moddasining beshinchi qismi, 292-moddasining uchinchi qismi, 361-moddasining ikkinchi qismi, 480-moddasining ikkinchi qismi, 490-moddasining ikkinchi qismi, 574-moddasining ikkinchi qismi, 580-moddasining uchinchi qismi, 745-moddasining ikkinchi qismi, 761-moddasining uchinchi qismi, 774-moddasining ikkinchi qismi, 863-moddasi, 927-moddasining ikkinchi qismi, 1088, 1089-moddalari, 1106-moddasining ikkinchi qismi, 1130-moddasining birinchi qismi.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksining 101, 105-moddalari, 277-moddasining uchinchi qismi, 289-moddasining to‘qqizinchi qismi, 490-moddasining ikkinchi qismi, 502-moddasining to‘rtinchi qismi, 745-moddasining ikkinchi qismi, 761-moddasining uchinchi qismi, 774-moddasining ikkinchi qismi, 916-moddasining to‘rtinchi qismi, 938-moddasining birinchi qismi, 943-moddasi, 957-moddasining birinchi qismi, 966-moddasi, 967-moddasining ikkinchi qismi, 968-moddasi, 972-moddasining ikkinchi qismi, 1035-moddasining ikkinchi qismi, 1037-moddasining uchinchi, to‘rtinchi qismlari, 1051-moddasining oltinchi qismi, 1068-moddasining o‘ninchi qismi.
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 24.09.1999-yildagi “Fuqarolik kodeksini tatbiq qilishda sud amaliyotida vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida”gi 16-son qarori 17-bandining birinchi-ikkinchi xatboshilari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 22.12.2006-yildagi “Sud amaliyotida bitimlarni tartibga soluvchi qonunchilik normalarini tatbiq qilishda vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida”gi 17-son qarorining 12, 20-bandlari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi hamda Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 21.12.2006-yildagi “Kredit shartnomalaridan kelib chiqadigan majburiyatlar bajarilishini ta’minlash to‘g‘risidagi fuqarolik qonun hujjatlarini qo‘llashning ayrim masalalari haqida” 13/150-son qo‘shma qarorining 21-bandi ikkinchi xatboshi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Xo‘jalik sudi Plenumining 28.11.2014-yildagi 269-sonli “Iqtisodiy sudlar tomonidan bitimlarni haqiqiy emas deb topish to‘g‘risidagi fuqarolik qonun hujjatlari normalarini qo‘llashning ayrim masalalari to‘g‘risida”gi qarorining 12-12.1-bandlari, 12.2-bandining ikkinchi xatboshisi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 22, 27 — 29, 118, 993, 994-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi 324 — 326-moddalari.
O‘n to‘rt yoshdan o‘n sakkiz yoshgacha bo‘lgan voyaga yetmagan shaxs tomonidan ushbu Kodeksning 27-moddasiga muvofiq uning ota-onasi, farzandlikka oluvchilari yoki homiysining roziligi talab qilinadigan hollarda ularning roziligisiz tuzilgan bitim ota-onasi, farzandlikka oluvchilari yoki homiysining da’vosi bo‘yicha sud tomonidan haqiqiy emas deb topilishi mumkin. Agar bunday bitim haqiqiy emas deb topilsa, ushbu Kodeks 117-moddasining ikkinchi qismida nazarda tutilgan qoidalar qo‘llaniladi.
Bu moddaning qoidalari ushbu Kodeks 22-moddasining ikkinchi qismi va 28-moddasida nazarda tutilgan hollarda to‘la muomala layoqatiga ega bo‘lgan voyaga yetmaganlarga nisbatan tadbiq etilmaydi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 22, 27 — 29, 117, 993, 994-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi 324 — 326-moddalari.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 128-moddasi beshinchi qismi, mazkur Kodeksning 30, 32, 119, 996-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi 34-moddasi birinchi qismi, 42-moddasi beshinchi qismi, 66-moddasi birinchi qismi, 310 — 316-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Oila kodeksi 16-moddasi to‘rtinchi xatboshisi, 37-moddasi ikkinchi qismi, 43-moddasi birinchi, uchinchi xatboshilari, 173-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining 02.01.2014-yildagi “Vasiylik va homiylik to‘g‘risida”gi Qonunining 3-moddasi, 32-moddasi birinchi, o‘n ikkinchi qismlari.
 LexUZ sharhi
Bu moddaning qoidalari ushbu Kodeks 29-moddasining ikkinchi qismiga muvofiq tuzilgan vaqtning o‘zidayoq bajariladigan mayda maishiy bitimlarga taalluqli bo‘lmaydi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 23, 31, 32, 997, 1174-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi 42-moddasi ikkinchi qismi, 66-moddasi birinchi qismi, 310, 311, 313 — 315-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining 02.01.2014-yildagi “Vasiylik va homiylik to‘g‘risida”gi Qonunining 3-moddasi, 32-moddasi birinchi, o‘n ikkinchi xatboshilari.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 22.12.2006-yildagi “Sud amaliyotida bitimlarni tartibga soluvchi qonunchilik normalarini tatbiq qilishda vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida”gi 17-son qarorining 11-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 12.12.2008-yildagi “Fuqarolik ishlari bo‘yicha ekspertiza tayinlash, o‘tkazish va ekspert xulosasiga baho berishda sud amaliyotida kelib chiqadigan ayrim masalalar haqida”gi 24-son qarori 6-bandining ikkinchi xatboshi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 14, 30, 31, 101, 105, 119 — 121-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi II bo‘limining 2-kichik bo‘limi.
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 22.12.2006-yildagi “Sud amaliyotida bitimlarni tartibga soluvchi qonunchilik normalarini tatbiq qilishda vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida”gi 17-son qarorining 10-bandi ikkinchi xatboshisi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 28.11.2014-yildagi 269-son “Iqtisodiy sudlar tomonidan bitimlarni haqiqiy emas deb topish to‘g‘risidagi fuqarolik qonun hujjatlari normalarini qo‘llashning ayrim masalalari to‘g‘risida”gi qarorining 13-bandi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 14, 119 — 122-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi II bo‘limining 2-kichik bo‘limi.
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: O‘zbekiston Respublikasi Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 04.03.2002-yildagi “O‘zbekiston Respublikasining “O‘zbekiston Respublikasining “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar Faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonunini iqtisodiy sudlar amaliyotida qo‘llashning ayrim masalalari haqida”gi 103-son qarori 8-bandining uchinchi xatboshisi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 22.12.2006-yildagi “Sud amaliyotida bitimlarni tartibga soluvchi qonunchilik normalarini tatbiq qilishda vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida”gi 17-son qarorining 10-bandi uchinchi — yettinchi xatboshilari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 28.11.2014-yildagi 269-son “Iqtisodiy sudlar tomonidan bitimlarni haqiqiy emas deb topish to‘g‘risidagi fuqarolik qonun hujjatlari normalarini qo‘llashning ayrim masalalari to‘g‘risida”gi qarorining 14 — 14.5, 28-bandlari.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: O‘zbekiston Respublikasi Oliy xo‘jalik sud Plenumining 04.03.2002-yildagi “O‘zbekiston respublikasining “O‘zbekiston Respublikasining “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar Faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonunini iqtisodiy sudlar amaliyotida qo‘llashning ayrim masalalari haqida”gi qarorining 8-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 28.02.2003-yildagi “O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining talabdan boshqa shaxs foydasiga voz kechish huquqi bilan bog‘liq normalarini qo‘llashning ayrim masalalari to‘g‘risida”gi 110-son qarorining 6-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 28.11.2014-yildagi 269-son “Iqtisodiy sudlar tomonidan bitimlarni haqiqiy emas deb topish to‘g‘risidagi fuqarolik qonun hujjatlari normalarini qo‘llashning ayrim masalalari to‘g‘risida”gi Qarorining 15-bandi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 14, 41, 101, 105, 116-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi II bo‘limining 2-kichik bo‘limi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 14, 41, 101, 105, 116 — 132, 134-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi II bo‘limining 2-kichik bo‘limi.
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: O‘zbekiston Respublikasi Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 28.11.2014-yildagi 269-son “Iqtisodiy sudlar tomonidan bitimlarni haqiqiy emas deb topish to‘g‘risidagi fuqarolik qonun hujjatlari normalarini qo‘llashning ayrim masalalari to‘g‘risida”gi qarorining 17-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 22.12.2006-yildagi “Sud amaliyotida bitimlarni tartibga soluvchi qonunchilik normalarini tatbiq qilishda vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida”gi 17-son qarorining 13-bandi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 133-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi 39-moddasi, 42-moddasi beshinchi qismi, 47-moddasi to‘rtinchi qismi, 66 — 70 moddalari.
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 14.05.2010-yildagi “Vakillikka doir fuqarolik protsessual qonunchiligi normalarining sudlar tomonidan qo‘llanilishi to‘g‘risida”gi qarori, O‘zbekiston Respublikasi Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 28.11.2014-yildagi 269-son “Iqtisodiy sudlar tomonidan bitimlarni haqiqiy emas deb topish to‘g‘risidagi fuqarolik qonun hujjatlari normalarini qo‘llashning ayrim masalalari to‘g‘risida”gi qarorining 12.2-bandi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 129, 130, 133-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi 39-moddasi, 42-moddasi beshinchi qismi, 47-moddasi, 66 — 70-moddalari.
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 14.05.2010-yildagi “Vakillikka doir fuqarolik protsessual qonunchiligi normalarining sudlar tomonidan qo‘llanilishi to‘g‘risida”gi qarorining 4-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 28.11.2014-yildagi 269-son “Iqtisodiy sudlar tomonidan bitimlarni haqiqiy emas deb topish to‘g‘risidagi fuqarolik qonun hujjatlari normalarini qo‘llashning ayrim masalalari to‘g‘risida”gi qarorining 12.2-bandi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 129 — 132, 817, 818-moddalari, Vazirlar Mahkamasining 08.06.1994-yildagi 285-son qarori bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston Respublikasi hududida qiymatli qog‘ozlar bilan bitishuvlar tuzish va ularni ro‘yxatdan o‘tkazish tartibi to‘g‘risida”gi Nizom 10-bandining birinchi xatboshi.
 LexUZ sharhi
Notarial shaklni talab qiluvchi bitimlarni tuzish yoxud yuridik shaxslarga nisbatan harakatlarni amalga oshirish uchun berilgan ishonchnoma notarial tasdiqlangan bo‘lishi kerak, ushbu Kodeksning 136, 137, 138-moddalarida nazarda tutilgan hollar va qonun hujjatlari bilan ishonchnomaning o‘zgacha shakli belgilab qo‘yilgan boshqa hollar bundan mustasno.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 110, 129, 134-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Notariat to‘g‘risida”gi Qonuni 28-moddasi birinchi qismining 1-bandi, 47-moddasi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 110, 129, 134, 135, 137-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining 07.11.2019-yildagi “Ko‘p kvartirali uylarni boshqarish to‘g‘risida”gi Qonuni 39-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 110, 129, 134, 135, 137, 145 — 148-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Notariat to‘g‘risida”gi Qonunning 90-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 110, 129, 134, 135, 137, 139-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining “Notariat to‘g‘risida”gi Qonun 47-moddasining ikkinchi qismi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 145, 147 — 163, 649, 651, 652, 797, 878, 1065, 1183-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi 152-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 145 — 147, 149 — 163-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi 152-moddasi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: O‘zbekiston Respublikasi Oliy Xo‘jalik sudi Plenumining 19.06.2015-yildagi “Iqtisodiy sudlar tomonidan fuqarolik qonun hujjatlarining da’vo muddatiga oid normalarini qo‘llashning ayrim masalalari haqida”gi 282-sonli qarorining 4-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Xo‘jalik sudi Plenumining 28.11.2014-yildagi 269-son “Iqtisodiy sudlar tomonidan bitimlarni haqiqiy emas deb topish to‘g‘risidagi fuqarolik qonun hujjatlari normalarini qo‘llashning ayrim masalalari to‘g‘risida”gi qarorining 31-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 22.12.2006-yildagi “Sud amaliyotida bitimlarni tartibga soluvchi qonunchilik normalarini tatbiq qilishda vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida”gi 17-son qarorining 5-bandi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 145 — 150, 152 — 163-moddalari, 724-moddasining uchinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi Oila kodeksi 24-moddasining ikkinchi qismi, 63-moddasining ikkinchi qismi, 117, 118-moddalari, Uu-joy kodeksi 114-moddasining ikkinchi qismi, Mehnat kodeksi 576-modda, Soliq kodeksining (yangi tahriri) 88-moddasi, “Mas’uliyati cheklangan hamda qo‘shimcha mas’uliyatli jamiyatlar to‘g‘risida”gi Qonunning 41-moddasi, “Qimmatli qog‘ozlar bozori to‘g‘risida”gi Qonunning 62-moddasi, Vazirlar Mahkamasining 23.10.2008-yildagi 232-son qarori bilan tasdiqlangan O‘zbekiston Respublikasi temir yo‘l Ustavi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sud Plenumining 16.04.1993-yildagi “Sudlar tomonidan mulkni ro‘yxatdan chiqarish haqidagi ishlarni ko‘rishda qonunchilikning qo‘llanishi to‘g‘risida”gi 5-13-son qarorining 17-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sud Plenumining 20.07.2011-yildagi “Sudlar tomonidan nikohdan ajratishga oid ishlar bo‘yicha qonunchilikni qo‘llash amaliyoti to‘g‘risida”gi 6-son qarori, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Xo‘jalik sudi Plenumining 19.06.2015-yildagi “Iqtisodiy sudlar tomonidan fuqarolik qonun hujjatlarining da’vo muddatiga oid normalarini qo‘llashning ayrim masalalari haqida”gi 282-sonli qarorining 11-bandi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 131, 145 — 148-moddalari, Vazirlar Mahkamasining 28.10.2022-yildagi 625-son qarori bilan tasdiqlangan “Yengib bo‘lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlarini tasdiqlash bo‘yicha davlat xizmatlarini ko‘rsatishning”gi Ma’muriy reglamenti.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 131, 145 — 148-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksi II bo‘limining 2-kichik bo‘limi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 131, 145 — 148-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksi 8-bobi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Da’vo muddatining to‘xtatilishi, uzilishi va tiklanishi haqidagi qoidalar (ushbu Kodeksning 156, 157 va 159-moddalari), agar qonunda boshqacha tartib belgilangan bo‘lmasa, maxsus da’vo muddatiga nisbatan ham qo‘llanadi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 145 — 150, 156 — 159-moddalari, 724-moddasining uchinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi Oila kodeksi 24-moddasining ikkinchi qismi, 63-moddasining ikkinchi qismi, 117, 118-moddalari, Uy-joy kodeksi 114-moddasining ikkinchi qismi, Mehnat kodeksi 576-moddasining to‘rtinchi qismi, Soliq kodeksining 88-moddasi, “Mas’uliyati cheklangan hamda qo‘shimcha mas’uliyatli jamiyatlar to‘g‘risida”gi Qonunning 41-moddasi, “Qimmatli qog‘ozlar bozori to‘g‘risida”gi Qonunning 62-moddasi, Vazirlar Mahkamasining 23.10.2008-yildagi 232-son qarori bilan tasdiqlangan O‘zbekiston Respublikasi temir yo‘l Ustavi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: O‘zbekiston Respublikasi Oliy Xo‘jalik sudi Plenumining 19.06.2015-yildagi “Iqtisodiy sudlar tomonidan fuqarolik qonun hujjatlarining da’vo muddatiga oid normalarini qo‘llashning ayrim masalalari haqida”gi 282-sonli Qarorining 17.1-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi va Oliy Xo‘jalik sudi Plenumining 22.12.2006-yildagi “Kredit shartnomalaridan kelib chiqadigan majburiyatlar bajarilishini ta’minlash to‘g‘risidagi fuqarolik qonun hujjatlarini qo‘llashning ayrim masalalari haqida”gi 13/150-son qo‘shma Qarori 36-bandining ikkinchi xatboshisi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 28.04.2000-yildagi “Ma’naviy zararni qoplash haqidagi qonunlarni qo‘llashning ayrim masalalari to‘g‘risida”gi 7-son qarorining 15-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 19.06.992 yildagi “Sud amaliyotida fuqaro va tashkilotlarning sha’ni, qadr-qimmati va ishchanlik obro‘sini himoya qilish haqidagi qonunlarni qo‘llash to‘g‘risida”gi 5-PL-92-son qarorining 12-bandi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 1183-moddasi ikkinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi Oila kodeksi 12-moddasining birinchi qismi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 41-moddasi birinchi qismi, 66-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining “O‘zbekiston Respublikasida mulkchilik to‘g‘risida”gi Qonunining 1-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining Uy-joy kodeksining 11-moddasining uchinchi qismi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 173-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Yer kodeksining 30-moddasi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 482-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Yer kodeksining 32-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksining 60, 61-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi Maxsus qismining 10-bobi, 172, 173, 295, 296-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining 31.10.1990-yildagi “O‘zbekiston Respublikasida mulkchilik to‘g‘risida”gi Qonunining 32, 33-moddalari.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 65-moddasi uchinchi qismi, mazkur Kodeksning 199, 203, 204-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Yer kodeksi 29-moddasi, 36-moddasining uchinchi qismi, 42-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksining 27-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksining 211, 289-moddalari, “O‘zbekiston Respublikasida mulkchilik to‘g‘risida”gi Qonunning 34-moddasi 2-bandi, “Xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonunning 16, 17-moddalari.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 210-moddasi, “Davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish to‘g‘risida”gi Qonun, “Davlat uy-joy fondini xususiylashtirish to‘g‘risida”gi Qonun, “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonunning 83, 84-moddalari, “Mas’uliyati cheklangan hamda qo‘shimcha mas’uliyatli jamiyatlar to‘g‘risida”gi Qonunning 43, 44-moddalari.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 170, 171, 1031-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “O‘zbekiston Respublikasida mulkchilik to‘g‘risida”gi Qonuni 3-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaning 68-moddasi, mazkur Kodeksning 214-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining Yer kodeksining 4-bobi, O‘zbekiston Respublikasi “Yer osti boyliklari to‘g‘risida”gi Qonunining 4, 6-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi “Muhofaza etiladigan tabiiy hududlar to‘g‘risida”gi Qonunining 6-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi “O‘rmon to‘g‘risida”gi Qonunining 4-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi “Suv va suvdan foydalanish to‘g‘risida”gi Qonunining 3-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi “O‘simlik dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to‘g‘risida”gi Qonunining 4-moddasi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 210, 212, 215-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Uy-joy kodeksining 11 — 14, 22-moddalari.
 LexUZ sharhi
Qarang: Konstitutsiyaning 66-moddasi, “Xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonunning 4-moddasi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 173-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Yer kodeksining 30-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining “O‘zbekiston Respublikasida mulkchilik to‘g‘risida”gi Qonunining 1-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining 02.05.2012-yildagi “Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonunining 23-moddasi ikkinchi qismi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 195-moddasining uchinchi qismi, 391-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining “Mahsulot taqsimotiga oid bitimlar to‘g‘risida”gi Qonun 17-moddasining ikkinchi qismi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 70, 71, 176-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining 31.10.1990-yildagi “O‘zbekiston respublikasida mulkchilik to‘g‘risida” gi Qonunining 24-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 72, 76, 177, 180-moddalari, 214-moddasining uchinchi qismi, 215-moddasining uchinchi qismi, Vazirlar Mahkamasining 16.10.2006-yildagi 215-son qarori bilan tasdiqlangan “Davlat korxonalari to‘g‘risida”gi Nizomning IV bo‘limi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 70 — 72, 505-moddasi, Vazirlar Mahkamasining 16.10.2006-yildagi 215-son Qarori bilan tasdiqlangan “Davlat korxonalari to‘g‘risida”gi Nizomning 13, 17-bandlari, VII bo‘limi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 39, 40, 76, 329-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasining “Nodavlat notijorat tashkilotlari to‘g‘risida”gi Qonunining 10, 13-moddasi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 183, 184, 187-moddalari, 69-bobi, Mehnat kodeksining XV bobi, O‘zbekiston Respublikasining “Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonunining 3-moddasi, “Davlat tasarrufidan chiqarish va xususilashtirish to‘g‘risida”gi Qonunning 1-moddasi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 272-moddasining ikkinchi qismi, 536-moddasi, 964-moddasining birinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining “Garov to‘g‘risida”gi Qonuni 5-moddasining uchinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining “Ipoteka to‘g‘risida”gi Qonuni 22-moddasining ikkinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining “Ijara to‘g‘risida”gi Qonuni 9-moddasi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 185-moddasi, III bo‘limining 3-kichik bo‘limi, 284, 393, 484, 549-moddalari, 1035-moddasi ikkinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining “Ipoteka to‘g‘risida”gi Qonuni 25-moddasining birinchi qismi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Shaxs ixtiyorida bo‘lib, ushbu Kodeksning 228, 229, 230 va 232-moddalariga muvofiq uning egaligidan talab qilib olinishi mumkin bo‘lgan ashyolarga doir egalik qilish huquqini vujudga keltiruvchi muddat tegishli talablar bo‘yicha da’vo muddati tamom bo‘lganidan keyin o‘ta boshlaydi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 150, 151-moddalari, 1185-moddasining uchinchi qismi, Vazirlar Mahkamasining 21.01.2006-yildagi 8-son qarori bilan tasdiqlangan “Egasiz turar joylarni aniqlash, ularni hisobga olish va davlat mulkiga o‘tkazish tartibi to‘g‘risida”gi Nizomning 16-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 24.09.1999-yildagi “Fuqarolik kodeksini tatbiq qilishda sud amaliyotida vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida”gi qarorining 11-bandi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining “O‘simlik dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to‘g‘risida”gi Qonuni 4-moddasining uchinchi qismi, 30, 34, 36-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “O‘rmon to‘g‘risida”gi Qonunining 30-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining “Hayvonot dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to‘g‘risida”gi Qonuni 4-moddasining uchinchi qismi, 29, 34, 35-moddalari.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi 34-bobi, O‘zbekiston Respublikasining “Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari to‘g‘risida”gi Qonuni 14-moddasi birinchi qismining sakkizinchi xatboshisi.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining Yer kodeksi 36-moddasining oltinchi qismi, Vazirlar Mahkamasining 21.01.2006-yildagi 8-son qarori bilan tasdiqlangan “Egasiz turar joylarni aniqlash, ularni hisobga olish va davlat mulkiga o‘tkazish tartibi to‘g‘risida”gi Nizom.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 164, 198 — 206-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Yer kodeksi 36-moddasining uchinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksining 27-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat protsessual kodeksining 211, 289-moddalari.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi 65 -moddasi uchinchi qismi, mazkur Kodeksning 202 — 204-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Uy-joy kodeksining 11-moddasining beshinchi, oltinchi qismlari, O‘zbekiston Respublikasining “Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonuni 23-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining “Sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to‘g‘risida”gi Qonuni 5 — 7-boblari, “Xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonunning 16, 17-moddalari.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi (yangi tahriri) 121-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentning 09.08.1996-yildagi “Budjet bilan hisob-kitoblar uchun xo‘jalik yurituvchi subyektlarning mas’uliyatini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-1504-son Farmoni 2-bandining ikkinchi xatboshisi, Prezidentning 01.11.2007-yildagi PQ-722-son Qarori bilan tasdiqlangan “Ijro yig‘imini undirish va foydalanish tartibi to‘g‘risida”gi Nizom.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 164, 167 — 169-moddalari, 13.02.2003-yildagi 75-son qaror bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston Respublikasida chakana savdo qoidalari”ning VIII bo‘limi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 285-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining “Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonuni 32-moddasining birinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining “Nodavlat notijorat tashkilotlar faoliyatining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonuni 7-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining “Xususiy korxona to‘g‘risida”gi Qonuni 21-moddasining birinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining “Jamoat fondlari to‘g‘risida”gi Qonuni 7-moddasining ikkinchi qismi, “Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to‘g‘risida”gi Qonuni 21-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining “Xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonuni 17-moddasi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kokeksning 285-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksi 289-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining “Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonuni 32-moddasining ikkinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining “Nodavlat notijorat tashkilotlar faoliyatining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonuni 7-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining “Xususiy korxona to‘g‘risida”gi Qonuni 21-moddasining birinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining “Jamoat fondlari to‘g‘risida”gi Qonuni 7-moddasining ikkinchi qismi, “Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to‘g‘risida”gi Qonuni 21-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining “Xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonuni 17-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kokeksining 27-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksi 289-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining “Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonuni 32-moddasining birinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining “Nodavlat notijorat tashkilotlar faoliyatining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonuni 7-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining “Jamoat fondlari to‘g‘risida”gi Qonuni 7-moddasining ikkinchi qismi, Vazirlar Mahkamasining 15.07.2009-yildagi 200-son Qarori bilan tasdiqlangan “Davlat daromadiga o‘tkaziladigan mol-mulkni olib qo‘yish, sotish yoki yo‘q qilib tashlash tartibi to‘g‘risida”gi Nizom.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 199, 202 — 204-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Baholash faoliyati to‘g‘risida”gi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasining 02.05.2012-yildagi “Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonunining 23-moddasi beshinchi qismi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 02.05.1997-yildagi “Xususiylashtirilgan turar joylarga egalik qilish, ulardan foydalanish va ularni tasarruf qilish bilan bog‘liq ishlar bo‘yicha sud amaliyoti haqida” 3-son qarori 5-bandining birinchi xatboshisi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 14.09.2001-yildagi “Uy-joy nizolari bo‘yicha sud amaliyoti haqida” 22-son qarorining 24-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 03.02.2006-yildagi “Yer kodeksini tatbiq qilishda sud amaliyotida vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida” 3-son qarorining 16-bandi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining Uy-joy kodeksi 11-moddasining uchinchi, to‘rtinchi qismlari, “O‘zbekiston Respublikasida mulkchilik to‘g‘risida”gi Qonun 7-moddasining 1-bandi, “Xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonun 2-moddasining birinchi-ikkinchi qismlari.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 16, 169-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Temir yo‘l transporti to‘g‘risida”gi Qonuni 3-moddasining birinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining “Arxiv ishi to‘g‘risida”gi Qonuni 4-moddasi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 84-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Uy-joy kodeksining 13-moddasi, 14-moddasining birinchi, O‘zbekiston Respublikasining “O‘zbekiston Respublikasida mulkchilik to‘g‘risida”gi Qonuni 7-moddasining 5-bandi, O‘zbekiston Respublikasining “Davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish to‘g‘risida”gi Qonuni, “Davlat uy-joy fondini xususiylashtirish to‘g‘risida”gi Qonuni.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 164, 168, 169, 214, 215-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “O‘zbekiston Respublikasida mulkchilik to‘g‘risida”gi Qonunning 18-moddasi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining “Davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish to‘g‘risida”gi Qonuni, Vazirlar Mahkamasining 2014-yil 6-oktabrdagi 279-sonli “Davlat mulki obyektlarini xususiylashtirish tartibi to‘g‘risidagi nizomlarni tasdiqlash haqida”gi qarori.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 164, 168, 169-moddalari, 14-bobi, O‘zbekiston Respublikasining “O‘zbekiston Respublikasida mulkchilik to‘g‘risida”gi Qonuni 22, 23-moddalari, Uy-joy kodeksining 41-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining “Davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish to‘g‘risida”gi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasining “Davlat uy-joy fondini xususiylashtirish to‘g‘risida”gi Qonuni.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 164, 168, 169-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Oila kodeksi 23-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining “Dehqon xo‘jaligi to‘g‘risida”gi Qonuni 16-moddasining ikkinchi qismi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 164, 168, 169, 216, 218 — 223-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Oila kodeksi 23 — 25-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Uy-joy kodeksining 125-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 164, 168, 169, 216, 217, 219 — 223, 1114, 1120-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Uy-joy kodeksining 127-moddasining uchinchi qismi.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 92, 164, 168, 169, 216 — 220, 222-223-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Uy-joy kodeksi 126-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi (yangi tahriri) 423-moddasi uchinchi qismi, 425-moddasi uchinchi qismi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 84. 164, 168, 169, 216 — 221, 223-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Oila kodeksi 23-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 84, 88, 164, 168, 169-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksining II bo‘limi 2-kichik bo‘limi.
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 14.09.2001-yildagi “Uy-joy nizolari bo‘yicha sud amaliyoti haqida” 22-son qarorining 6-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 24.09.2004-yildagi “Yakka tartibda qurilgan uyga bo‘lgan mulk huquqi bilan bog‘liq nizolar bo‘yicha sud amaliyoti to‘g‘risida” 14-son qarorining 11 — 16, 18, 19-bandlari.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 164, 168, 169, 379, 497-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksining II bo‘limi 2-kichik bo‘limi.
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 16.04.1993-yildagi “Sudlar tomonidan mulkni ro‘yxat (arest)dan chiqarish haqidagi ishlarni ko‘rishda qonunchilikning qo‘llanishi to‘g‘risida” 5-13-son qarori 13-bandining beshinchi xatboshisi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 24.09.2004-yildagi “Yakka tartibda qurilgan uyga bo‘lgan mulk huquqi bilan bog‘liq nizolar bo‘yicha sud amaliyoti to‘g‘risida” 14-son qarorining 17-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 22.12.2006-yildagi “Sud amaliyotida bitimlarni tartibga soluvchi qonunchilik normalarini tatbiq qilishda vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida” 17-son qarorining 22, 23-bandlari.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 164, 168, 169, 216, 226, 379, 497-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Oila kodeksi 23, 24, 31-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Fermer xo‘jaligi to‘g‘risida”gi Qonuni 18-moddasi uchinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining “Dehqon xo‘jaligi to‘g‘risida”gi Qonuni 16-moddasining uchinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining “Xususiy korxona to‘g‘risida”gi Qonuni 12-moddasining uchinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining “Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonunining 6-moddasi yettinchi qismi.
Umumiy mulkni taqsimlash va undan ulush ajratish asoslari hamda tartibi ushbu Kodeks 223-moddasi bilan, birgalikdagi mulkning ayrim turlari uchun esa — boshqa qonunlar bilan belgilanadi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 164, 168, 169, 216, 225, 379, 497, 1114-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Oila kodeksi 27, 28, 31-moddalari.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 164, 168, 169, 216-moddalari, 217-moddasi uchinchi qismi, 222-moddasi, 224-moddasi ikkinchi qismi, 225-moddasi birinchi qismi, 226-moddasi birinchi qismi, 379-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksining II bo‘limi 2-kichik bo‘limi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 164-moddasi, 166-moddasi ikkinchi qismi, 168, 169-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonuni 23-moddasining birinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining “Xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonuni 20-moddasi.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Ushbu Kodeksning 228-moddasiga muvofiq, mulkdor mol-mulkini talab qilib olayotganida quyidagilarni ham talab qilib olishga haqlidir:
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 92, 229, 231 — 233-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to‘g‘risida”gi Qonuni 62-moddasi ikkinchi qismi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 164, 168, 169, 230, 232-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “O‘zbekiston Respublikasida mulkchilik to‘g‘risida”gi Qonuni 33-moddasining 2-bandi, O‘zbekiston Respublikasining “Xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonuni 21-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 164, 168, 169, 230, 232-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “O‘zbekiston Respublikasida mulkchilik to‘g‘risida”gi Qonuni 33-moddasining 4-bandi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 14, 164, 168, 169, 197-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Uy-joy kodeksining 29 — 31-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi II bo‘limining 2-kichik bo‘limi, O‘zbekiston Respublikasining “Xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonuni 22-moddasi.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 455-moddasi, 476-moddasining uchinchi-beshinchi qismlari, 731-moddasi, 763-moddasining beshinchi qismi; “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonun 15-moddasining uchinchi qismi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 282-moddasi, 440-moddasining uchinchi qismi, 562-moddasining ikkinchi qismi, 638-moddasining birinchi qismi, 735-moddasining uchinchi, to‘rtinchi qismlari, 770-moddasining uchinchi qismi, 892-moddasi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Ushbu moddaning ikkinchi, uchinchi va to‘rtinchi qismlarida nazarda tutilgan qoidalar shartnoma yoki qonunda boshqacha tartib belgilangan bo‘lmasa qo‘llaniladi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 162, 260 — 263, 325 — 326, 330, 436, 454-moddalari, 720-moddasi birinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi 160-modda va 159-modda, O‘zbekiston Respublikasining Oila kodeksi 142-moddasi ikkinchi, uchinchi qismlari, O‘zbekiston Respublikasining 26.04.1996-yildagi “Iste’molchilarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonuni 14-moddasi, 19-moddasi to‘qqizinchi — o‘n birinchi qismlari, O‘zbekiston Respublikasining 29.08.1998-yildagi “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonunining 14, 34-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining 24.09.2012-yildagi “Xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonunining 8-moddasi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 162, 260, 262, 263, 325-326, 330, 436, 454-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonunining 25 — 34-moddalari.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 265 — 289-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Garov to‘g‘risida”gi Qonuni 1, 3-moddalari.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 264, 266 — 289-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Ipoteka to‘g‘risida”gi Qonuni.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 264, 265, 270-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Garov to‘g‘risida”gi Qonunining 7, 8-moddalari.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 264, 265, 269, 272, 274, 275-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Garov to‘g‘risida”gi Qonunining 5-moddasi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 264, 265, 267, 269, 272, 274, 275-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Garov to‘g‘risida”gi Qonunining 6-moddasi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 264, 265, 267, 269, 272, 274, 275, 280 — 285-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Garov to‘g‘risida”gi Qonunining 36, 42-moddalari, IV bo‘limi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 264, 265, 267, 269, 271, 272-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Garov to‘g‘risida”gi Qonunining 9-moddasi.
Ushbu moddaning ikkinchi, uchinchi va to‘rtinchi qismlaridagi qoidalarga rioya qilmaslik garov to‘g‘risidagi shartnomaning haqiqiy emasligini keltirib chiqaradi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 264, 265, 267, 269, 272-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Garov to‘g‘risida”gi Qonunining 10, 11-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Ipoteka to‘g‘risida”gi Qonunining 12-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi va Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 1999-yil 24-sentabrdagi “Fuqarolik kodeksini tatbiq qilishda sud amaliyotida vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida”gi 16-son qarorining 15-16, 23-bandlari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi va Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 22.12.2006-yildagi “Kredit shartnomalaridan kelib chiqadigan majburiyatlar bajarilishini ta’minlash to‘g‘risidagi fuqarolik qonun hujjatlarini qo‘llashning ayrim masalalari haqida”gi 13/150-son Qarorining 14-bandining birinchi, ikkinchi xatboshlari, 16-bandi, 18-bandining to‘rtinchi xatboshisi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 264, 265, 267, 269, 273-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Garov to‘g‘risida”gi Qonunining 5-moddasi ikkinchi, uchinchi qismlari, O‘zbekiston Respublikasining “Ipoteka to‘g‘risida”gi Qonunining 55, 57, 58-moddalari.
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi va Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 1999-yil 24-sentabrdagi “Fuqarolik kodeksini tatbiq qilishda sud amaliyotida vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida”gi 16-son qarorining 17-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi va Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 22.12.2006-yildagi “Kredit shartnomalaridan kelib chiqadigan majburiyatlar bajarilishini ta’minlash to‘g‘risidagi fuqarolik qonun hujjatlarini qo‘llashning ayrim masalalari haqida”gi 13/150-son qarorining 18-bandining birinchi — uchinchi xatboshilari.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 264, 265, 267, 269, 272-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Garov to‘g‘risida”gi Qonunining 15-moddasi.
Garovga oluvchi ushbu moddaning birinchi qismida ko‘rsatilgan burchlarni garovga qo‘yilgan mol-mulkning yo‘qolish yoki shikastlanish xavfini tug‘diradigan darajada qo‘pol suratda buzganida garovga qo‘yuvchi garovni muddatidan oldin bekor qilishni talab qilishga haqli.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 264, 265, 267, 269, 275, 279-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Garov to‘g‘risida”gi Qonunining 12, 19, 21-moddalari.
Agar garovga oluvchi ushbu Kodeksning 333-moddasiga muvofiq javobgarlikdan ozod etilishi mumkinligini isbotlay olmasa, u o‘ziga topshirilgan garov narsasining butunlay yoki qisman yo‘qolganligi yoxud shikastlanganligi uchun javob beradi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 264, 265, 267, 269, 274, 279-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Garov to‘g‘risida”gi Qonunining 14-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 264, 265, 267, 269, 274, 275, 279-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Garov to‘g‘risida”gi Qonunining 13-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 264, 265, 267, 269, 274 — 276, 279-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Garov to‘g‘risida”gi Qonunining 19 — 21-moddalari.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 264, 265, 267, 269, 274 — 277, 279-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Garov to‘g‘risida”gi Qonunining 48-moddasi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 264, 265, 267, 269, 274 — 279-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Garov to‘g‘risida”gi Qonunining 27-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi va Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 24.09.1999-yildagi “Fuqarolik kodeksini tatbiq qilishda sud amaliyotida vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida”gi 16-son qarorining 18 — 20-bandlari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi va Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 22.12.2006-yildagi “Kredit shartnomalaridan kelib chiqadigan majburiyatlar bajarilishini ta’minlash to‘g‘risidagi fuqarolik qonun hujjatlarini qo‘llashning ayrim masalalari haqida”gi 13/150-son qarorining 22 — 24-bandlari.
 LexUZ sharhi
Ushbu Kodeksning 280-moddasiga muvofiq undiruv qaratilgan garovdagi mol-mulkni sotish, qonun hujjatlarida belgilangan tartibda kimoshdi savdosida sotish yo‘li bilan amalga oshiriladi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 264, 265, 267, 269, 274 — 279, 380-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Garov to‘g‘risida”gi Qonunining 28-moddasi, “Sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to‘g‘risida”gi Qonun 54-moddasining to‘rtinchi qismi.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 264, 265, 267, 269, 274 — 279, 380, 381-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Garov to‘g‘risida”gi Qonunining 31-moddasi.
2) ushbu Kodeks 274-moddasining uchinchi qismida nazarda tutilgan asoslar bo‘lganida garovga qo‘yuvchining talabi bilan;
4) garovga qo‘yilgan mol-mulk kimoshdi savdosida sotilgan taqdirda, shuningdek uni sotish mumkin bo‘lmagan taqdirda (ushbu Kodeks 281-moddasining beshinchi, oltinchi va yettinchi qismlari). Ipoteka bekor bo‘lgani haqida ipoteka to‘g‘pisidagi shartnoma ro‘yxatga olingan reyestrga belgi qo‘yilishi kerak;
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Garov bilan ta’minlangan majburiyat bajarilishi natijasida yoki garovga qo‘yuvchining talabi bilan garov bekor bo‘lganida (ushbu Kodeks 274-moddasining uchinchi qismi) ixtiyopida garovga qo‘yilgan mol-mulk bo‘lgan garovga oluvchi uni darhol garovga qo‘yuvchiga qaytarib berishi shart.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 264, 265, 267, 269, 274 — 279, 380 — 382-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Garov to‘g‘risida”gi Qonunining 32-moddasi.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 264, 265, 267, 269, 274 — 279, 380 — 383-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Garov to‘g‘risida”gi Qonunining 16-moddasi.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Garov narsasi bo‘lgan mol-mulk aslida ushbu mol-mulkning egasi boshqa shaxs ekanligi (ushbu Kodeksning 228-moddasi) asosida yoki jinoyat yoxud boshqa huquqbuzarlik sodir etganlik uchun (ushbu Kodeksning 204-moddasi) garovga qo‘yuvchidan qonunda belgilangan tartibda olib qo‘yilgan hollarda ushbu mol-mulkning garovga qo‘yilishi bekor bo‘ladi.
Keyingi tahrirga qarang.
Ushbu moddaning birinchi va ikkinchi qismlarida nazarda tutilgan hollarda garovga oluvchi garov bilan ta’minlangan majburiyatni muddatidan ilgari bajarishni talab qilishga haqli.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 202, 203, 264, 265, 267, 269, 274 — 279, 380 — 384-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Garov to‘g‘risida”gi Qonuni 9-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 202, 203, 264, 265, 267, 269, 274 — 279, 380 — 385-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Garov to‘g‘risida”gi Qonunining 17-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 202, 203, 264, 265, 267, 269, 274 — 279, 380 — 386-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Garov to‘g‘risida”gi Qonunining 18-moddasi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Basharti, lombardda ashyolar garovi bilan ta’minlangan kredit summasi belgilangan muddatda qaytarib berilmagan taqdirda, lombard notariusning ijro yozuvi asosida imtiyozli bir oylik muddat o‘tganidan keyin garovga qo‘yilgan mol-mulkni sotish uchun belgilab qo‘yilgan tartibda (ushbu Kodeks 281-moddasining uchinchi, to‘rtinchi, beshinchi, oltinchi, yettinchi, to‘qqizinchi va o‘ninchi qismlari) ushbu mol-mulkni sotishga haqli. Shundan keyin hatto garovga qo‘yilgan mol-mulkni sotishdan tushgan summa talablarni to‘liq qanoatlantirish uchun yetarli bo‘lmasa ham, lombardning garovga qo‘yuvchiga (qarzdorga) talablari bekor bo‘ladi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 202, 203, 264, 265, 267, 269-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Garov to‘g‘risida”gi Qonunining 35-moddasi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 259, 290, 639-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “O‘zbekiston Respublikasining Markaziy banki to‘g‘risida”gi Qonunining 59-moddasi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: O‘zbekiston Respublikasi Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 28.02.2003-yildagi “O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining talabdan boshqa shaxs foydasiga voz kechish huquqi bilan bog‘liq normalarini qo‘llashning ayrim masalalari to‘g‘risida”gi 110-son qarorining 2, 3-bandlari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi va Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 22.12.2006-yildagi “Kredit shartnomalaridan kelib chiqadigan majburiyatlar bajarilishini ta’minlash to‘g‘risidagi fuqarolik qonun hujjatlarini qo‘llashning ayrim masalalari haqida”gi 13/150-son qarorining 32-bandi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Kafil majburiyatining ushbu modda birinchi qismining 1, 2 va 4-bandlarida ko‘rsatilgan asoslar bo‘yicha bekor qilinishi unga kafolat qaytarib berilgan yoki qaytarib berilmaganligiga bog‘liq bo‘lmaydi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Shartnomadagi taraf amalga oshirishi kerak bo‘lgan to‘lovlar hisobidan to‘langan summa zakalat ekanligiga, xususan ushbu moddaning ikkinchi qismida belgilangan qoidaga rioya qilinmasligi oqibatida, shubha tug‘ilgan taqdirda, bu summa, agar boshqa hol isbotlangan bo‘lmasa, bo‘nak sifatida to‘langan deb hisoblanadi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 234, 235, 237, 241, 259, 312-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Garov to‘g‘risida”gi Qonunining 24 — 28-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 234, 235, 237, 241, 259, 311, 380-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Garov to‘g‘risida”gi Qonunining 24 — 28-moddalari.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 99, 1005 — 1016-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Oila kodeksining V bo‘limi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 14, 236 — 258, 325 — 339-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonunining 34-moddasi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 236 — 258, 324, 325, 327 — 339-moddalari, Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 15.06.2007-yil 15-iyundagi “Majburiyatlarni bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik uchun mulkiy javobgarlik to‘g‘risidagi fuqarolik qonun hujjatlarini qo‘llashning ayrim masalalari haqida”gi 163-son qarorining 4-bandi.
Kreditorning pul mablag‘laridan qonunsiz foydalanish tufayli unga yetkazilgan zarar ushbu moddaning birinchi va ikkinchi qismlariga asosan unga tegishi kerak bo‘lgan foizlar summasidan oshib ketsa, kreditor qarzdordan zararning bu summadan ortiqcha bo‘lgan qismini to‘lashni talab qilishga haqli.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 24.09.1999-yildagi “Fuqarolik kodeksini tatbiq qilishda sud amaliyotida vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida”gi 16-son qarorining 22-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 15.06.2007-yil 15-iyundagi “Majburiyatlarni bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik uchun mulkiy javobgarlik to‘g‘risidagi fuqarolik qonun hujjatlarini qo‘llashning ayrim masalalari haqida”gi 163-son qarorining 4-bandining ikkinchi xatboshisi, 5 — 11-bandlari, 12-bandining ikkinchi xatboshisi, 13-bandi, 18-bandining ikkinchi xatboshisi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Kechiktirib yuborish oqibatida o‘zi uchun ahamiyatini yo‘qotgan (ushbu Kodeks 337-moddasining ikkinchi qismi) ijroni kreditorning qabul qilishdan bosh tortishi, shuningdek voz kechish haqi tarzida belgilangan neustoykani to‘lash (ushbu Kodeksning 342-moddasi) qarzdorni majburiyatni asl holida bajarishdan ozod qiladi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 236 — 258, 324 — 329, 331 — 339, 436-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonuni 34-moddasining uchinchi qismi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: O‘zbekiston Respublikasi Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 04.03.2002-yildagi “O‘zbekiston Respublikasining “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar Faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonunini iqtisodiy sudlar amaliyotida qo‘llashning ayrim masalalari haqida”gi 103-son qarori 11-bandining birinchi xatboshisi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 15.06.2007-yildagi “Majburiyatlarni bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik uchun mulkiy javobgarlik to‘g‘risidagi fuqarolik qonun hujjatlarini qo‘llashning ayrim masalalari haqida”gi 163-son qarori 12-bandining ikkinchi xatboshisi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 14, 236 — 258, 283-moddasi birinchi qismining 2-bandi, 309-moddasi birinchi qismining 3, 4-bandlari, 341 — 352-moddalari, 382-moddasi ikkinchi — to‘rtinchi qismlari, O‘zbekiston Respublikasi “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonunining 15-moddasi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 742, 1005 — 1016-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Oila kodeksining V bo‘limi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 14, 236 — 258, 340 — 349, 351 — 352-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Normativ-huquqiy hujjatlar to‘g‘risida”gi Qonuni 35-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 14, 36, 37, 236 — 258, 314, 340 — 350, 352-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksining 305 — 309-moddalari.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Shartnomalarga ushbu Kodeksning 9-bobida nazarda tutilgan ikki va ko‘p taraflama bitimlar to‘g‘risidagi qoidalar qo‘llaniladi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 354 — 363-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonunining 3-moddasi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 353, 354, 356 — 363, 502, 617, 898-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonuni 3-moddasi.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 353 — 355, 357 — 363-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining 19.08.1999-yildagi “Baholash faoliyati to‘g‘risida”gi Qonuni.
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: O‘zbekiston Respublikasi Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 28.02.2003-yildagi “O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining talabdan boshqa shaxs foydasiga voz kechish huquqi bilan bog‘liq normalarini qo‘llashning ayrim masalalari to‘g‘risida”gi 110-son qarorining 6-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 04.03.2002-yildagi “O‘zbekiston Respublikasining “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar Faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonunini iqtisodiy sudlar amaliyotida qo‘llashning ayrim masalalari haqida”gi 103-son qarorining 6-bandi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 353 — 356, 358 — 363-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonuni 13-moddasi.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Ommaviy shartnomaning ushbu modda ikkinchi va beshinchi qismlari bilan belgilab qo‘yilgan talablarga mos kelmaydigan shartlari haqiqiy emas.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 353 — 357, 359 — 363, 425, 558-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining 26.05.2015-yildagi “Tashuvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug‘urta qilish to‘g‘risida”gi Qonuni 6-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining 25.04.1997-yildagi “Shahar yo‘lovchilar transporti to‘g‘risida”gi Qonuni 7-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining 16.04.2009-yildagi “Ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug‘urta qilish to‘g‘risida”gi Qonuni 6, 15-moddalari.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Ushbu moddaning ikkinchi qismida nazarda tutilgan holatlar mavjud bo‘lganida o‘z tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirishi munosabati bilan shartnomaga qo‘shilgan taraf qanday shartlar asosida shartnoma tuzayotganligini bilgan yoki bilishi lozim bo‘lgan bo‘lsa, shartnomaga qo‘shilgan tarafning shartnomani bekor qilish yoki o‘zgartirish haqida qo‘ygan talabi qondirilmaydi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 332, 353 — 359, 361 — 363, 382 — 385-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining 25.08.2015-yildagi “Investitsiya va pay fondlari to‘g‘risida”gi Qonunining 9-moddasining ikkinchi qismi.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Agar ushbu moddaning birinchi qismida bayon etilgan qoidalar shartnomaning mazmunini aniqlash imkonini bermasa, taraflarning haqiqiy umumiy xohish-irodasi shartnomaning maqsadini hisobga olgan holda aniqlanishi kerak. Bunda barcha tegishli holatlar, shu jumladan shartnoma tuzish oldidan olib borilgan muzokaralar va yozishmalar, taraflarning o‘zaro munosabatlarida qaror topgan amaliyot, ish muomalasi odatlari, taraflarning keyinchalik o‘zlarini qanday tutganligi e’tiborga olinadi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 6, 353 — 363, 366-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonunining 10-moddasi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Agar shartnoma tuzish haqidagi yozma taklif ushbu Kodeks 370-moddasining to‘rtinchi qismida nazarda tutilgan tartibda olingan bo‘lsa, shartnomaning yozma shakliga rioya qilingan hisoblanadi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 105 — 108, 110, 111-moddalari, 480-moddasining birinchi qismi, 488-moddasining ikkinchi qismi, 490-moddasining birinchi qismi, 504, 513-moddalari, 531-moddasining uchinchi qismi, 539-moddasi, 558-moddasining uchinchi qismi, 565, 574-moddalari, 580-moddasining birinchi qismi, 603-moddasi, 6261-moddasining birinchi qismi, 727-moddasining birinchi qismi, 733-moddasining birinchi qismi, 745-moddasining birinchi qismi, 761-moddasining birinchi qismi, 774-moddasining birinchi qismi, 817-moddasining to‘rtinchi qismi, 832-moddasining birinchi qismi, 854-moddasining birinchi, ikkinchi qismlari, 863, 877-moddalari, 903-moddasining ikkinchi qismi, 927-moddasining ikkinchi qismi, 962-moddasining uchinchi qismi, 1069, 1088, 1089-moddalari, 1106-moddasining birinchi qismi, 1181-moddasining ikkinchi, uchinchi qismlari, O‘zbekiston Respublikasining “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonuni 11-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 02.06.2016-yildagi 185-son qarori bilan tasdiqlangn “Elektron tijoratni amalga oshirish Qoidalari”ning 36-bandi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 6, 364, 365, 367-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 02.06.2016-yildagi “Elektron tijoratda bitimlarni amalga oshirish tartibini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori bilan tasdiqlangan Elektron tijoratni amalga oshirish qoidalarining 28-bandi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 6, 364, 365, 367, 426-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining 25.12.1998-yildagi “Reklama to‘g‘risida”gi Qonunining 8, 9 moddalari, O‘zbekiston Respublikasining 09.04.2018-yildagi “Davlat xaridlari to‘g‘risida” gi Qonunining 44-moddasi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 04.03.2002-yildagi “O‘zbekiston Respublikasining “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar Faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonunini iqtisodiy sudlar amaliyotida qo‘llashning ayrim masalalari haqida”gi 103-son qarorining 2-bandi, Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 18.12.2009-yildagi “Xo‘jalik shartnomalarini tuzish, o‘zgartirish va bekor qilishni tartibga soluvchi fuqarolik qonun hujjatlari normalarini qo‘llashning ayrim masalalari to‘g‘risida”gi 203-son qarori 7-bandining birinchi, ikkinchi xatboshilari.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Ushbu moddaning birinchi, ikkinchi, uchinchi va to‘rtinchi qismlarida nazarda tutilgan muddatlar to‘g‘risidagi qoidalar, agar qonun hujjatlarida boshqa muddatlar belgilangan bo‘lmasa yoki taraflar ularni kelishib olgan bo‘lmasalar, qo‘llaniladi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Shartnoma tuzish chog‘ida yuz bergan kelishmovchiliklar ushbu Kodeksning 377-moddasiga muvofiq qarab chiqish uchun sudga berilgan hollarda shartnomaning taraflar o‘rtasida kelishmovchiliklar chiqishiga sabab bo‘lgan shartlari sud qaroriga muvofiq belgilanadi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 365, 367 — 377-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining 29.08.1998-yildagi “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonunining 17 — 19moddalari.
 LexUZ sharhi
Ushbu Kodeksning 380 va 381-moddalarida nazarda tutilgan qoidalar, agar qonun hujjatlarida boshqacha tartib nazarda tutilgan bo‘lmasa, sud qarorini ijro etish tartibida o‘tkaziladigan kimoshdi savdosiga nisbatan ham qo‘llaniladi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 55, 281, 380, 381-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Ipoteka to‘g‘risida”gi Qonunining 41-moddasi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 55, 281, 311, 379, 381-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining 29.08.2001-yildagi “Sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to‘g‘risida”gi Qonunining 56-moddasi o‘ninchi xatboshisi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 353, 354, 357, 364, 367, 370, 377, 383 — 385-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining 29.08.1998-yildagi “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonunining 2, 10 — 16-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining Uy-joy kodeksining 66-moddasining birinchi qismi.
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: Oliy sudi Plenumining 02.05.1997-yildagi “Xususiylashtirilgan turar joylarga egalik qilish, ulardan foydalanish va ularni tasarruf qilish bilan bog‘liq ishlar bo‘yicha sud amaliyoti haqida”gi 3-son qarorining 9-bandi, Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 18.12.2009-yildagi “Xo‘jalik shartnomalarini tuzish, o‘zgartirish va bekor qilishni tartibga soluvchi fuqarolik qonun hujjatlari normalarini qo‘llashning ayrim masalalari to‘g‘risida”gi qarori 18-bandining uchinchi — oltinchi xatboshilari, 25, 26-bandlari.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: Oliy sudi Plenumining 02.05.1997-yildagi “Xususiylashtirilgan turar joylarga egalik qilish, ulardan foydalanish va ularni tasarruf qilish bilan bog‘liq ishlar bo‘yicha sud amaliyoti haqida”gi 3-son qarorining 9-bandi, Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 18.12.2009-yildagi “Xo‘jalik shartnomalarini tuzish, o‘zgartirish va bekor qilishni tartibga soluvchi fuqarolik qonun hujjatlari normalarini qo‘llashning ayrim masalalari to‘g‘risida”gi qarori 18-bandining uchinchi — oltinchi xatboshilari, 20-bandi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 353, 354, 357, 364, 366, 367, 370, 377, 382, 383, 385-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining 29.08.1998-yildagi “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonunining 2, 10 — 16, 36-moddalari.
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: Oliy sudi Plenumining 02.05.1997-yildagi “Xususiylashtirilgan turar joylarga egalik qilish, ulardan foydalanish va ularni tasarruf qilish bilan bog‘liq ishlar bo‘yicha sud amaliyoti haqida”gi 3-son qarorining 9-bandi, Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 18.12.2009-yildagi “Xo‘jalik shartnomalarini tuzish, o‘zgartirish va bekor qilishni tartibga soluvchi fuqarolik qonun hujjatlari normalarini qo‘llashning ayrim masalalari to‘g‘risida”gi qarorining 19-bandi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: Oliy sudi Plenumining 02.05.1997-yildagi “Xususiylashtirilgan turar joylarga egalik qilish, ulardan foydalanish va ularni tasarruf qilish bilan bog‘liq ishlar bo‘yicha sud amaliyoti haqida”gi 3-son qarorining 9-bandi, Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 18.12.2009-yildagi “Xo‘jalik shartnomalarini tuzish, o‘zgartirish va bekor qilishni tartibga soluvchi fuqarolik qonun hujjatlari normalarini qo‘llashning ayrim masalalari to‘g‘risida”gi qarorining 22 — 24-bandlari.

Hujjatda xato topganingizda, uni belgilab Ctrl+Enter ni bosing.

© O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi qoshidagi “Adolat” milliy huquqiy axborot markazi davlat muassasasi