Тизимнинг ушбу имкониятидан фойдаланиш учун Сиз авторизация қилинишингиз керак!
Рўйхатдан ўтишни хоҳлайсизми? Ёки тизимга ўз логинингиз билан кирасизми?

Авторизация қилиш Рўйхатдан ўтиш

×
 ×
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING SOLIQ KODEKSI

UMUMIY QISM

I bo‘lim. UMUMIY QOIDALAR

1 bob. ASOSIY QOIDALAR

1-modda. Soliq kodeksi bilan tartibga solinadigan munosabatlar

2-modda. Soliq haqidagi qonun hujjatlari

3-modda. Soliq haqidagi qonun hujjatlarining amal qilishi

4-modda. Soliq haqidagi qonun hujjatlarining asosiy prinsiplari

2 bob. SOLIQLAR TIZIMI

5-modda. Soliqlar va yig‘imlar

6-modda. Umumdavlat soliqlari

7-modda. Mahalliy soliqlar va yig‘imlar

8-modda. Ayrim toifadagi korxonalarga soliq solish xususiyatlari

9-modda. Soliqlar va yig‘imlar hisoblab chiqariladigan pul birligi

10-modda. Soliqni hisobga olish

3 bob. SOLIQ TO‘LOVChILARNING HUQUQ VA MAJBURIYATLARI

11-modda. Soliq to‘lovchilarning huquqlari

12-modda. Soliq to‘lovchilarning majburiyatlari

MAXSUS QISM

II BO‘LIM. YuRIDIK ShAXSLARDAN OLINADIGAN DAROMAD (FOYDA) SOLIG‘I

4 bob. SOLIQ TO‘LOVChILAR VA SOLIQ SOLISh OBYEKTI

13-modda. Daromad (foyda) solig‘i to‘lovchilar

14-modda. Rezidentlar va norezidentlarning soliq solinadigan daromadi (foydasi)

15-modda. O‘zbekiston Respublikasidan tashqarida to‘langan daromad (foyda) solig‘ining hisobga olinishi

16-modda. Soliq solish obyekti

5 bob. JAMI DAROMAD

17-modda. Jami daromadning tarkibi

6-bob. ChEGIRMALAR VA ZARARLAR

19-modda. Jami daromaddan chegirmalar

20-modda. Umidsiz qarzlar bo‘yicha chegirmalar

21-modda. Moliyaviy jazo choralari va penya summalari

22-modda. Asosiy vositalar, qimmatli qog‘ozlar va boshqa aktivlar realizatsiya qilinganida ko‘rilgan zararlar

23-modda. Amortizatsiya bo‘yicha chegirmalar

24-modda. Nomoddiy aktivlar bo‘yicha chegirmalar

25-modda. Geologik tadqiqotlar va tabiiy resurslarni qazib olishga tayyorgarlik ko‘rish xarajatlari bo‘yicha chegirmalar

26-modda. Tadbirkorlik faoliyati bilan bog‘liq bo‘lmagan xarajatlar

27-modda. Ijtimoiy ehtiyojlarga ajratmalar

27 1 -modda. Chet el investitsiyalari ishtirokidagi korxonalarning asosiy faoliyatdan ko‘radigan zararlarini taqsimlab o‘tkazish

7-bob. DAROMAD (FOYDA) SOLIG‘I STAVKALARI

28-modda. Yuridik shaxslarning daromadiga (foydasiga) solinadigan soliq stavkalari

29-modda. Rezidentning dividendlar va foizlar bo‘yicha oladigan daromadlariga (foydasiga) solinadigan soliq stavkalari

30-modda. To‘lov manbaida norezidentlarning daromadlariga (foydasiga) solinadigan soliq stavkalari

8-bob. DAROMAD (FOYDA) SOLIG‘I BO‘YIChA IMTIYOZLAR

31-modda. Yuridik shaxslarni daromad (foyda) solig‘idan ozod qilish

32-modda. Soliq solinadigan daromadning (foydaning) kamaytirilishi

9-bob. NOREZIDENTLAR HAMDA ChET ELLIK YuRIDIK ShAXSLARNING DAROMADLARIGA (FOYDASIGA) SOLIQ SOLISh

33-modda. Norezidentning doimiy muassasa orqali oladigan daromadi (foydasi)

34-modda. Daromad (foyda) solig‘ining to‘lov manbaida undirilishi

35-modda. Chet ellik yuridik shaxslarga soliq solish xususiyatlari

10-bob. SOLIQNI HISOBGA OLISh QOIDALARI

36-modda. Uzoq muddatli kontraktlar bo‘yicha daromadlar va chegirmalar

37-modda. Tovar moddiy zaxiralarni baholash va hisobga olish

38-modda. Asosiy vositalar lizingi

39-modda. Aktivlar realizatsiya qilinganida ular qiymatining o‘sishidan olinadigan daromadlar va ko‘riladigan zararlar

40-modda. Aktivlarni tekinga yoki kamaytirilgan qiymat bo‘yicha topshirishdan olinadigan daromadlar

11-bob. DAROMAD (FOYDA) SOLIG‘INING HISOBLAB ChIQARILIShI, HISOBOTI VA TO‘LANIShI

41-modda. Daromad (foyda) solig‘i bo‘yicha hisobotlar, hisob-kitoblar

42-modda. Daromad (foyda) solig‘ini to‘lov manbaida ushlab qolish

43-modda. Daromad (foyda) solig‘ini to‘lash

III BO‘LIM. JISMONIY ShAXSLARNING DAROMADIGA SOLINADIGAN SOLIQ

12-bob. SOLIQ TO‘LOVChILAR VA SOLIQ SOLISh OBYEKTI

44-modda. Jismoniy shaxslarning daromadiga solinadigan soliqni to‘lovchilar

45-modda. Rezident va norezident jismoniy shaxslarning soliq solinadigan daromadi

46-modda. O‘zbekiston Respublikasidan tashqarida to‘langan soliqning hisobga olinishi

47-modda. Soliq solish obyekti

13-bob. JISMONIY ShAXSLARNING JAMI YILLIK DAROMADI

48-modda. Jismoniy shaxslarning jami yillik daromadi tarkibi

49-modda. Mehnatga haq to‘lash shaklida olinadigan daromadlar

50-modda. Jismoniy shaxslarning mulkiy daromadi

51-modda. Jismoniy shaxslarning tadbirkorlik faoliyatidan keladigan daromad

15-bob. JISMONIY ShAXSLARNING DAROMADLARIGA SOLINADIGAN SOLIQ STAVKALARI

55-modda. Jismoniy shaxslarning daromadlariga solinadigan soliq stavkalari

56-modda. Rezidentning dividendlar va foizlar bo‘yicha daromadlariga solinadigan soliq stavkasi

57-modda. Norezident jismoniy shaxslarning daromadlariga to‘lov manbaida solinadigan soliq stavkasi

16-bob. JISMONIY ShAXSLARNING DAROMADLARIGA SOLINADIGAN SOLIQ BO‘YIChA IMTIYOZLAR

58-modda. Jismoniy shaxslarning soliq solinmaydigan daromadlari

59-modda. Jismoniy shaxslarning daromadiga solinadigan soliqdan ozod qilish

17-bob. NOREZIDENTLAR HAMDA ChET ELLIK JISMONIY ShAXSLARGA SOLIQ SOLISh

60-modda. Norezidentning doimiy muassasadan oladigan daromadlari

61-modda. Chet ellik jismoniy shaxslarga soliq solish xususiyatlari

18-bob. JISMONIY ShAXSLARNING DAROMADIGA SOLINADIGAN SOLIQNING HISOBLAB ChIQARILIShI, HISOBOTI VA TO‘LANIShI

62-modda. Jismoniy shaxslarning daromadiga solinadigan soliq bo‘yicha hisobotlar, hisob-kitoblar va daromadlar haqidagi deklaratsiyalar

63-modda. Jismoniy shaxslarning daromadiga solinadigan soliqni to‘lov manbaida ushlab qolish

64-modda. Jismoniy shaxslarning daromadiga solinadigan soliqni to‘lash

64 1 -modda. Tadbirkorlik faoliyati bilan shug‘ullanuvchi jismoniy shaxslarga soliq solishning alohida tartibi

IV-BO‘LIM. QO‘ShILGAN QIYMAT SOLIG‘I

19-bob. UMUMIY QOIDALAR

65-modda. Qo‘shilgan qiymat solig‘i

66-modda. Qo‘shilgan qiymat solig‘ini to‘lovchilar

67-modda. Qo‘shilgan qiymat solig‘i solinadigan obyekt

20-bob. SOLIQ SOLINADIGAN OBOROTNI BELGILASh

68-modda. Realizatsiya bo‘yicha soliq solinadigan oborot miqdori

69-modda. Realizatsiya bo‘yicha soliq solinadigan oborotga tuzatish kiritish

70-modda. Importga solinadigan soliq miqdori

21-bob. QO‘ShILGAN QIYMAT SOLIG‘I BO‘YIChA IMTIYOZLAR

71-modda. Qo‘shilgan qiymat solig‘idan ozod qilish

72-modda. Nol darajali stavka bo‘yicha soliq solish

22 bob. QO‘ShILGAN QIYMAT SOLIG‘INING STAVKALARI, UNI HISOBLAB ChIQARISh VA TO‘LASh TARTIBI

73-modda. Qo‘shilgan qiymat solig‘ining stavkalari

74-modda. Qo‘shilgan qiymat solig‘ining budjetga to‘lanishi lozim bo‘lgan summasini belgilash tartibi

75-modda. Qo‘shilgan qiymat solig‘ining budjetga beriladigan badallarni belgilashda hisobga o‘tkaziladigan summasi

76-modda. Hisobvaraq fakturalar

23-bob. QO‘ShILGAN QIYMAT SOLIG‘INI TO‘LASh VA HISOB-KITOBLARNI TAQDIM ETISh MUDDATLARI

77-modda. Qo‘shilgan qiymat solig‘i bo‘yicha hisob-kitoblarni taqdim etish muddatlari

78-modda. Qo‘shilgan qiymat solig‘ini to‘lash muddatlari

79-modda. Qo‘shilgan qiymat solig‘ini hisobga o‘tkazishni tartibga solish

V BO‘LIM. AKSIZ SOLIG‘I

24-bob. UMUMIY QOIDALAR

80-modda. Aksiz solig‘i solish

81-modda. Aksiz solig‘i to‘lovchilar

82-modda. Aksiz to‘lanadigan tovarlar ro‘yxati va aksiz solig‘i stavkalari

25-bob. AKSIZ TO‘LANADIGAN TOVARLAR

83-modda. Soliq solish obyekti

84-modda. Aksiz solig‘ini to‘lash muddatlari

85-modda. Aksiz solig‘ini hisobga o‘tkazish

26-bob. AKSIZ TO‘LANADIGAN IMPORT TOVARLAR

86-modda. Soliq solish obyekti

87-modda. Aksiz to‘lanadigan import tovarlar uchun aksiz solig‘i to‘lash muddati

88-modda. Aksiz to‘lanadigan import tovarlarni aksiz solig‘idan ozod qilish

VI BO‘LIM. MOL-MULK SOLIG‘I

27-bob. UMUMIY QOIDALAR

89-modda. Mol-mulk solig‘i to‘lovchilar

90-modda. Soliq solish obyektlari

28-bob. MOL-MULK SOLIG‘I STAVKALARI VA IMTIYOZLAR

91-modda. Mol-mulk solig‘i stavkalari

92-modda. Yuridik shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliq bo‘yicha imtiyozlar

93-modda. Jismoniy shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliq bo‘yicha imtiyozlar

29-bob. MOL-MULK SOLIG‘INI HISOBLAB ChIQARISh VA TO‘LASh TARTIBI

94-modda. Yuridik shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliqni hisoblab chiqarish va to‘lash tartibi

95-modda. Jismoniy shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliqni hisoblab chiqarish va to‘lash tartibi

VII BO‘LIM. YER SOLIG‘I

30-bob. UMUMIY QOIDALAR

96-modda. Yer solig‘i to‘lovchilar

97-modda. Yuridik shaxslar uchun yer solig‘i solish obyekti

98-modda. Jismoniy shaxslar uchun yer solig‘i solish obyekti

31-bob. YER SOLIG‘I STAVKALARI VA IMTIYOZLAR

99-modda. Yer solig‘i stavkalari

100-modda. Ijaraga berilgan yer uchastkalariga soliq solishning xususiyatlari

101-modda. Soliq solinmaydigan yer uchastkalari

102-modda. Yer solig‘i to‘lashdan ozod qilingan soliq to‘lovchilar

32-bob. YER SOLIG‘INI HISOBLAB ChIQARISh VA TO‘LASh TARTIBI

103-modda. Yuridik shaxslardan undiriladigan yer solig‘ini hisoblab chiqarish va to‘lash tartibi

104-modda. Jismoniy shaxslardan undiriladigan yer solig‘ini hisoblab chiqarish va to‘lash tartibi

VIII BO‘LIM. YER OSTIDAN FOYDALANGANLIK UChUN SOLIQ

33-bob. UMUMIY QOIDALAR

105-modda. Yer ostidan foydalanganlik uchun soliq to‘lovchilar

106-modda. Soliq solish obyektlari

34-bob. YER OSTIDAN FOYDALANGANLIK UChUN SOLIQ STAVKALARI, BUNDAY SOLIQNI HISOBLAB ChIQARISh VA TO‘LASh TARTIBI HAMDA IMTIYOZLAR

107-modda. Yer ostidan foydalanganlik uchun soliq stavkalari

108-modda. Yer ostidan foydalanganlik uchun soliq bo‘yicha imtiyozlar

109-modda. Yer ostidan foydalanganlik uchun soliqni hisoblab chiqarish va to‘lash tartibi

IX BO‘LIM. EKOLOGIYA SOLIG‘I

35-bob. UMUMIY QOIDALAR

110-modda. Ekologiya solig‘i to‘lovchilar

111-modda. Soliq solish obyekti

112-modda. Ekologiya solig‘i stavkasi

113-modda. Ekologiya solig‘i bo‘yicha imtiyozlar

36-bob. EKOLOGIYA SOLIG‘INI HISOBLAB ChIQARISh VA TO‘LASh TARTIBI

114-modda. Ekologiya solig‘ini hisoblab chiqarish tartibi va bu soliq bo‘yicha hisob-kitoblarni taqdim etish muddatlari

115-modda. Ekologiya solig‘ini to‘lash muddatlari

X BO‘LIM. SUV RESURSLARIDAN FOYDALANGANLIK UChUN SOLIQ

37-bob. UMUMIY QOIDALAR

116-modda. Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq to‘lovchilar

117-modda. Soliq solish obyekti

38-bob. SUV RESURSLARIDAN FOYDALANGANLIK UChUN SOLIQ STAVKALARI VA IMTIYOZLAR

118-modda. Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq stavkalari

119-modda. Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq bo‘yicha imtiyozlar

39-bob. SUV RESURSLARIDAN FOYDALANGANLIK UChUN SOLIQNI HISOBLAB ChIQARISh TARTIBI VA TO‘LASh MUDDATLARI

120-modda. Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliqni hisoblab chiqarish tartibi

121-modda. Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliqni to‘lash muddatlari

XI BO‘LIM. SOLIQ IShINI YURITISh

40-bob. UMUMIY QOIDALAR

122-modda. Soliq sohasidagi muddatni belgilash

123-modda. Moliya yili

124-modda. Da’vo qilish muddati

125-modda. Ma’lumotlarning maxfiyligi

126-modda. Identifikatsiya raqami

127-modda. Soliqlar va yig‘imlar summasini hisoblab chiqarish

127 1 -modda. O‘zaro aloqador yuridik shaxslarga soliq solish maqsadida narxlarga o‘zgartish kiritish

128-modda. Soliqlar va yig‘imlarni to‘lash

129-modda. Soliqlar va yig‘imlar summalarini qaytarish

130-modda. Undiruvni soliq to‘lovchining mol-mulkiga qaratish

41-bob. YAKUNLOVChI QOIDALAR

131-modda. Soliq munosabatlarida nizolarni qarab chiqish

132-modda. Soliq munosabatlari subyektlarining javobgarligi

133-modda. Soliq to‘lovchini javobgarlikdan ozod qilish

134-modda. Soliqlar va yig‘imlar bo‘yicha boqimandalarni undirish

135-modda. Moliyaviy jazo choralari

Hujjat kuchini yo‘qotgan 01.01.2008
Hujjat 22.12.2005 00 sanasi holatiga
Amaldagi versiyaga o‘tish
 LexUZ sharhi
O‘zbekiston Respublikasining 1997-yil 24-apreldagi 396-I-sonli “O‘zbekiston Respublikasining Soliq kodeksini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Qonuni O‘zbekiston Respublikasining 2007-yil 28-dekabrdagi O‘RQ-138-sonli “O‘zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi qabul qilinishi munosabati bilan O‘zbekiston Respublikasining ayrim Qonun hujjatlariga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish, shuningdek ayrim qonun hujjatlarini o‘z kuchini yo‘qotgan deb topish to‘g‘risida”gi Qonuni bilan o‘z kuchini yo‘qotganligi sababli mazkur Kodeks ham o‘z kuchini yo‘qotgan.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Ushbu moddaning 1 va 2-bandlarida nazarda tutilgan mahalliy soliqlar va yig‘imlar O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari bilan joriy etiladi va respublikaning butun hududida undiriladi. Bu soliqlar va yig‘imlar stavkalarining miqdorlari O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi.
(7-moddaning uchinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2001-yil 12-maydagi 220-II-sonli Qonuni tahririda — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2001-yil, 5-son, 89-modda)
Ushbu moddaning 3—8-bandlarida nazarda tutilgan mahalliy soliqlar va yig‘imlar Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar davlat hokimiyati organlari tomonidan joriy etiladi. Bu mahalliy soliqlar va yig‘imlar stavkalarining eng yuqori miqdorlari O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
(8-moddaning matni O‘zbekiston Respublikasining 2004-yil 3-dekabrdagi 714-II-son Qonuni tahririda — O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 2004-y., 51-son, 514-modda)
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(12-modda birinchi qismining 1-bandi O‘zbekiston Respublikasining 2004-yil 30-apreldagi 621-II-son Qonuni tahririda — O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 2004-y., 25-son, 287-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(14-moddaning uchinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2003-yil 12-dekabrdagi 568-II-sonli Qonuni tahririda — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2004-y., 1-2-son, 18-modda )
Oldingi tahrirga qarang.
(16-moddaning ikkinchi qismi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2000-yil 5-iyundagi PF-2613-sonli Farmoni bilan o‘z kuchini yo‘qotdi — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2003-y.,1-son,8-modda)
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(18-modda O‘zbekiston Respublikasining 2003-yil 12-dekabrdagi 568-II-son Qonuni bilan chiqarilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2004-y., 1-2-son, 18-modda)
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(19-moddaning birinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2005-yil 16-sentabrdagi O‘RQ-6-son Qonuni asosida to‘rtinchi xatboshi bilan to‘ldirilgan — O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 2005-y., 37-38-son, 278-modda)
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(19-moddaning birinchi qism to‘rtinchi xatboshi O‘zbekiston Respublikasining 2004-yil 3-dekabrdagi 714-II-son Qonuni tahririda — O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 2004-y., 51-son, 514-modda)
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(19-moddaning birinchi qism o‘n to‘rtinchi xatboshi O‘zbekiston Respublikasining 2004-yil 3-dekabrdagi 714-II-son Qonuni tahririda — O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 2004-y., 51-son, 514-modda)
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
(19-moddaning birinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2002-yil 13-dekabrdagi 447-II-son Qonuni bilan o‘n oltinchi — o‘n sakkizinchi xatboshilar bilan to‘ldirilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2003-y., 1-son, 8-modda)
Keyingi tahrirga qarang.
Ushbu moddaning birinchi qismida nazarda tutilgan xarajatlar va majburiy to‘lovlardan tashqari quyidagi xarajatlar va ajratmalar ham jami daromaddan chegirib tashlanishi lozim:
Oldingi tahrirga qarang.
(27-moddaning matni O‘zbekiston Respublikasining 2004-yil 3-dekabrdagi 714-II-son Qonuni tahririda — O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 2004-y., 51-son, 514-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(271-modda O‘zbekiston Respublikasining 2005-yil 16-sentabrdagi O‘RQ-6-son Qonuniga muvofiq kiritilgan — O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 2005-y., 37-38-son, 278-modda)
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(28-moddaning ikkinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 1998-yil 25-dekabrdagi 729-I-son Qonuni bilan kiritilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 1999-y., 1-son, 20-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(28-modda uchinchi qismining ikkinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasining 2004-yil 3-dekabrdagi 714-II-son Qonuni bilan chiqarilgan — O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 2004-y., 51-son, 514-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(29-moddaning ikkinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2001-yil 7-dekabrdagi 320-II-son Qonuni tahririda — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2002-y., 1-son, 20-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(29-moddaning uchinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2005-yil 23-maydagi O‘RQ-2-son Qonuni tahririda — O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 2005-y., 21-son, 148-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(31-modda birinchi qismining 1-bandi O‘zbekiston Respublikasining 2002-yil 13-dekabrdagi 447-II-son Qonuni bilan chiqarilgan – Oliy Majlis Axborotnomasi, 2003-y., 1-son, 8-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
6) tijorat bilan shug‘ullanmaydigan yuridik shaxslar*, ularning tadbirkorlik faoliyatidan olgan daromadlaridan (foydalaridan) tashqari;
Oldingi tahrirga qarang.
(31-modda birinchi qismining 9-bandi O‘zbekiston Respublikasining 2003-yil 12-dekabrdagi 568-II-son Qonuni bilan chiqarilgan— Oliy Majlis Axborotnomasi, 2004-y., 1-2-son, 18-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(31-modda birinchi qismining 11-bandi O‘zbekiston Respublikasining 2003-yil 12-dekabrdagi 568-II-son Qonuni bilan chiqarilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2004-y., 1-2-son, 18-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(31-modda birinchi qismining 13-bandi O‘zbekiston Respublikasining 2001-yil 7-dekabrdagi 320-II-son Qonuni bilan chiqarilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2002-y., 1-son, 20-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(31-modda birinchi qismining 14-bandi O‘zbekiston Respublikasining 2003-yil 12-dekabrdagi 568-II-son Qonuni bilan chiqarilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2004-y., 1-2-son, 18-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(31-modda birinchi qismining 15-bandi O‘zbekiston Respublikasining 2001-yil 7-dekabrdagi 320-II-son Qonuni bilan chiqarilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2002-y., 1-son, 20-modda)
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(31-modda birinchi qismining 17-bandi O‘zbekiston Respublikasining 2003-yil 12-dekabrdagi 568-II-son Qonuni bilan chiqarilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2004-y., 1-2-son, 18-modda )
Oldingi tahrirga qarang.
(31-modda birinchi qismining 18-bandi O‘zbekiston Respublikasining 2003-yil 12-dekabrdagi 568-II-son Qonuni bilan chiqarilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2004-y., 1-2-son, 18-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(31-modda birinchi qismining 20-bandi O‘zbekiston Respublikasining 2002-yil 13-dekabrdagi 447-II-son Qonuni bilan chiqarilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2003-y., 1-son, 8-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(31-modda birinchi qismining 21-bandi O‘zbekiston Respublikasining 1998-yil 25-dekabrdagi 729-I-son Qonuni bilan kiritilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 1999-y., 1-son, 20-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(31-modda birinchi qismining 22-bandi O‘zbekiston Respublikasining 2002-yil 13-dekabrdagi 447-II-son Qonuni bilan chiqarilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2003-y., 1-son, 8-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(31-modda birinchi qismining 23-bandi O‘zbekiston Respublikasining 2003-yil 12-dekabrdagi 568-II-son Qonuni bilan chiqarilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2004-y., 1-2-son, 18-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(31-modda birinchi qismining 24-bandi O‘zbekiston Respublikasining 2001-yil 7-dekabrdagi 320-II-son Qonuni bilan chiqarilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2002-y., 1-son, 20-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(31-modda birinchi qismining 25-bandi O‘zbekiston Respublikasining 2001-yil 30-avgustdagi 271-II-son Qonuni bilan kiritilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2001-y., 9-10-son, 182-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(31-moddaning birinchi qismi 26-bandi O‘zbekiston Respublikasining 2002-yil 5-apreldagi 364-II-son Qonuni bilan kiritilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2002-y., 4-5-son, 74-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(31-modda birinchi qismining 27-bandi O‘zbekiston Respublikasining 2003-yil 25-apreldagi 482-II-son Qonuni bilan kiritilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2003-y., 5-son, 67-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(31-modda birinchi qismining 28-bandi O‘zbekiston Respublikasining 2005-yil 23-sentabrdagi O‘RQ-8-son Qonuniga muvofiq kiritilgan — O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 2005-y., 37-38-son, 278-modda)
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(31-moddaning uchinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2003-yil 12-dekabrdagi 568-II-son Qonuni bilan chiqarilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2004-y., 1-2-son, 18-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(31-moddaning to‘rtinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2001-yil 12-maydagi 220-II-son Qonuni bilan chiqarilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2001-y., 5-son, 89-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(32-moddaning ikkinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2002-yil 13-dekabrdagi 447–II-son Qonuni bilan chiqarilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2003-y., 1-son, 8-modda)
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(38-moddaning matni O‘zbekiston Respublikasining 2002-yil 13-dekabrdagi 447–II-son Qonuni tahririda — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2003-y., 1-son, 8-modda)
norezident yuridik shaxslarga ushbu Kodeksning 30-moddasiga muvofiq to‘lovlarni amalga oshiruvchi yuridik shaxslar.
Ushbu moddaning birinchi qismida ko‘rsatilgan yuridik shaxslar quyidagilarni bajarishi shart:
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(45-moddaning uchinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2004-yil 3-dekabrdagi 714-II-son Qonuni tahririda — O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 2004-y., 51-son, 514-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(47-moddaning matni O‘zbekiston Respublikasining 2001-yil 12-maydagi 220-II-son Qonuni tahririda — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2001-y., 5-son, 89-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(51-modda O‘zbekiston Respublikasining 2001-yil 12-maydagi 220-II-son Qonuni tahririda — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2001-yil, 5-son, 89-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(14-bob O‘zbekiston Respublikasining 2001-yil 12-maydagi 220-II-son Qonuni bilan chiqarilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2001-yil, 5-son, 89-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(58-moddaning “a” bandi O‘zbekiston Respublikasining 2004-yil 3-dekabrdagi 714-II-son Qonuni tahririda — O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 2004-y., 51-son, 514-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(58-moddaning “g” bandi O‘zbekiston Respublikasining 2002-yil 13-dekabrdagi 447-II-son Qonuni bilan chiqarilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2003-yil, 1-son, 8-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(58-moddaning “z” bandi O‘zbekiston Respublikasining 2004-yil 3-dekabrdagi 714-II-son Qonuni tahririda — O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 2004-y., 51-son, 514-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(58-moddaning “r” bandi O‘zbekiston Respublikasining 2001-yil 30-avgustdagi 271-II-son Qonuni tahririda — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2001-y., 9-10-son, 182-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(58-moddaning “s” bandi O‘zbekiston Respublikasining 2005-yil 27-sentabrdagi O‘RQ-9-son Qonuni tahririda — O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 2005-y., 39-son, 293-modda)
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(58-moddaning “t” bandi O‘zbekiston Respublikasining 2003-yil 12-dekabrdagi 568-II-son Qonuni tahririda — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2004-y., 1-2-son, 18-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(58-moddaning “x” bandi O‘zbekiston Respublikasining 2001-yil 30-avgustdagi 271-II-son Qonuni bilan kiritilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2001-yil, 9-10-son, 182-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(58-moddaning “ts” bandi O‘zbekiston Respublikasining 2004-yil 30-apreldagi 621-II-son Qonuni bilan kiritilgan — O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 2004-y., 25-son, 287-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(58-moddaning “ch” va “sh” bandlari O‘zbekiston Respublikasining 2004-yil 3-dekabrdagi 714-II-son Qonuni bilan kiritilgan — O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 2004-y., 51-son, 514-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(58-moddaning “e” bandi O‘zbekiston Respublikasining 2005-yil 23-sentabrdagi O‘RQ-8-son Qonuni bilan kiritilgan — O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 2005-y., 37-38-son, 279-modda)
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
norezidentlarga ushbu Kodeksning 30-moddasiga muvofiq to‘lovlarni amalga oshiruvchi yuridik shaxslar.
Oldingi tahrirga qarang.
Ushbu moddaning birinchi qismi ko‘rsatilgan yuridik shaxslar:
Oldingi tahrirga qarang.
(63-moddaning uchinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 1998-yil 25-dekabrdagi 729-I-son Qonuni bilan uchinchi va to‘rtinchi qismlarga almashtirilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 1999-yil, 1-son, 20-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(63-moddaning beshinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2005-yil 23-sentabrdagi O‘RQ-8-son Qonuni bilan kiritilgan — O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 2005-y., 37-38-son, 279-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(641-modda O‘zbekiston Respublikasining 1998-yil 25-dekabrdagi 729-I-son Qonuni bilan kiritilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 1999-yil, 1-son, 20-modda)
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(66-moddaning ikkinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2002-yil 13-dekabrdagi 447-II-son Qonuni tahririda — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2003-yil, 1-son, 8-modda)
(66-moddaning matni O‘zbekiston Respublikasining 1998-yil 25-dekabrdagi 729-I-son Qonuni tahririda — Oliy Majlis Axborotnomasi, 1999-yil, 1-son, 20-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(67-moddaning birinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2004-yil 30-apreldagi 621-II-son Qonuni tahririda — O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 2004-y., 25-son, 287-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(67-moddaning ikkinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 1998-yil 25-dekabrdagi 729-I-son Qonuni tahririda — Oliy Majlis Axborotnomasi, 1999-yil, 1-son, 20-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(3-band O‘zbekiston Respublikasining 2005-yil 23-sentabrdagi O‘RQ-8-son Qonuni tahririda — O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 2005-y., 37-38-son, 279-modda)
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(71-moddaning birinchi qismi 11-bandi O‘zbekiston Respublikasining 2004-yil 3-dekabrdagi 714-II-son Qonuni bilan chiqarilgan — O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 2004-y., 51-son, 514-modda)
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(16-band O‘zbekiston Respublikasining 2005-yil 22-sentabrdagi O‘RQ-7-sonli Qonuni tahririda — O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 2005-y., 37-38-son, 279-modda)
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(71-moddaning birinchi qismi 27-bandi O‘zbekiston Respublikasining 2004-yil 3-dekabrdagi 714-II-son Qonuni bilan chiqarilgan — O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 2004-y., 51-son, 514-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(71-moddaning birinchi qismi 28-bandi O‘zbekiston Respublikasining 2004-yil 3-dekabrdagi 714-II-son Qonuni tahririda — O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 2004-y., 51-son, 514-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(34-band O‘zbekiston Respublikasining 2005-yil 22-sentabrdagi O‘RQ-7-son Qonuni bilan kiritilgan — O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 2005-y., 37-38-son, 279-modda)
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(71-moddaning ikkinchi qismi 4-bandi O‘zbekiston Respublikasining 2004-yil 3-dekabrdagi 714-II-son Qonuni bilan chiqarilgan — O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 2004-y., 51-son, 514-modda)
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
8) ushbu modda birinchi qismining 1—9, 13, 14, 17, 19, 20, 22—24, 26, 28, 33-bandlarida ko‘rsatilgan ishlar (xizmatlar);
(71-moddaning ikkinchi qismi 8-bandi O‘zbekiston Respublikasining 2004-yil 3-dekabrdagi 714-II-son Qonuni bilan kiritilgan — O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 2004-y., 51-son, 514-modda)
Keyingi tahrirga qarang.
Ushbu moddaning ikkinchi qismida nazarda tutilgan imtiyozlar yuridik shaxslar tomonidan olib kirilayotgan iste’mol tovarlariga nisbatan tatbiq etilmaydi, ushbu modda ikkinchi qismining 2, 3, 5, 6 va 7-bandlarida nazarda tutilgan tovarlar bundan mustasno. Tovarlarni iste’mol tovarlari jumlasiga kiritish qonun hujjatlariga muvofiq amalga oshiriladi.
(71-modda O‘zbekiston Respublikasining 2003-yil 12-dekabrdagi 568-II-son Qonuni tahririda — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2004-y., 1-2-son, 18-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(72-moddaning ikkinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasining 2004-yil 30-apreldagi 621-II-son Qonuni tahririda — O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 2004-y., 25-son, 287-modda)
Keyingi tahrirga qarang.
(72-moddaning to‘rtinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasining 1998-yil 25-dekabrdagi 729-I-son Qonuni bilan kiritilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 1999-y., 1-son, 20-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(72-moddaning beshinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasining 2004-yil 30-apreldagi 621-II-son Qonuni bilan kiritilgan — O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 2004-y., 25-son, 287-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(72-moddaning oltinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasining 2004-yil 3-dekabrdagi 714-II-son Qonuni bilan kiritilgan — O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 2004-y., 51-son, 514-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(72-moddaning yettinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasining 2005-yil 22-sentabrdagi O‘RQ-7-sonli Qonuni bilan kiritilgan — O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 2005-y., 37-38-son, 279-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(74-moddaning birinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 1998-yil 25-dekabrdagi 729-I-son Qonuni tahririda — Oliy Majlis Axborotnomasi, 1999-y., 1-son, 20-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(75-moddaning matni O‘zbekiston Respublikasining 1998-yil 25-dekabrdagi 729-I-son Qonuni tahririda — Oliy Majlis Axborotnomasi, 1999-y., 1-son, 20-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
Qo‘shilgan qiymat solig‘ini to‘lovchi bo‘lmagan shaxs “qo‘shilgan qiymat solig‘isiz” degan belgi qo‘yilgan hisobvaraq-fakturani yozishi shart. Ushbu Kodeksning 21 bobiga muvofiq qo‘shilgan qiymat solig‘idan ozod qilingan tovarlar (ishlar, xizmatlar) bo‘yicha yozilgan hisobvaraq-fakturalarga nisbatan ham shunday talab qo‘yiladi.
Oldingi tahrirga qarang.
Soliq to‘lovchi soliqni ushbu Kodeks 77-moddasiga muvofiq qo‘shilgan qiymat solig‘i bo‘yicha hisob-kitoblar taqdim etiladigan kundan kechiktirmay tegishli davr (oy) uchun realizatsiya bo‘yicha amaldagi oborot asosida to‘laydi.
Oldingi tahrirga qarang.
(78-moddaning ikkinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2003-yil 12-dekabrdagi 568-II-son Qonuni bilan chiqarilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2004-y., 1-2-son, 18-modda )
Oldingi tahrirga qarang.
(78-moddaning uchinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2001-yil 12-maydagi 220-II-son Qonuni bilan kiritilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2001-y., 5-son, 89-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(79-moddaning to‘rtinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2004-yil 3-dekabrdagi 714-II-son Qonuni bilan kiritilgan — O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 2004-y., 51-son, 514-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(80-modda ikkinchi qismining uchinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasining 2004-yil 3-dekabrdagi 714-II-son Qonuni bilan chiqarilgan — O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 2004-y., 51-son, 514-modda)
(80-moddaning ikkinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2001-yil 7-dekabrdagi 320-II-son Qonuni tahririda — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2002-y., 1-son, 20-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(80-moddaning uchinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2004-yil 3-dekabrdagi 714-II-son Qonuni bilan chiqarilgan — O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 2004-y., 51-son, 514-modda)
Ushbu modda birinchi va ikkinchi qismlarining qoidalari, tovarlar o‘z xomashyosidan yoki berilgan xomashyodan ishlab chiqarilganidan qat’i nazar, qo‘llaniladi.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(84-modda O‘zbekiston Respublikasining 2005-yil 20-dekabrdagi O‘RQ-16-sonli Qonuni asosida uchinchi qism bilan to‘ldirilgan — O‘R QHT, 2005-y., 51-son, 376-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(90-moddaning birinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2004-yil 3-dekabrdagi 714-II-son Qonuni tahririda — O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 2004-y., 51-son, 514-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(90-moddaning ikkinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2001-yil 7-dekabrdagi 320-II-son Qonuni tahririda — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2002-y., 1-son, 20-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(91-moddaning matni O‘zbekiston Respublikasining 2001-yil 12-maydagi 220-II-son Qonuni tahririda — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2001-y., 5-son, 89-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
(93-moddaning matni O‘zbekiston Respublikasining 2001-yil 7-dekabrdagi 320-II-son Qonuni tahririda — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2002-y., 1-son, 20-modda )
Oldingi tahrirga qarang.
(95-moddaning to‘rtinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2003-yil 12-dekabrdagi 568-II-son Qonuni bilan chiqarilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2004-y., 1-2-son, 18-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(95-moddaning beshinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2003-yil 12-dekabrdagi 568-II-son Qonuni bilan chiqarilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2004-y., 1-2-son, 18-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(100-moddaning birinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 1998-yil 25-dekabrdagi 729-I-son Qonuni tahririda — Oliy Majlis Axborotnomasi, 1999-y., 1-son, 20-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(100-modda O‘zbekiston Respublikasining 2005-yil 20-dekabrdagi O‘RQ-16-sonli Qonuni asosida uchinchi qism bilan to‘ldirilgan — O‘R QHT, 2005-y., 51-son, 376-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(101-moddaning birinchi qismi 19-bandi O‘zbekiston Respublikasining 1998-yil 25-dekabrdagi 729-I-son Qonuni bilan kiritilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 1999-y., 1-son, 20-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(102-modda birinchi qismining 4-bandi O‘zbekiston Respublikasining 2004-yil 3-dekabrdagi 714-II-son Qonuni bilan chiqarilgan — O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 2004-y., 51-son, 514-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(102-moddaning birinchi qismi 6-bandi O‘zbekiston Respublikasining 1999-yil 20-avgustdagi 832-I-son Qonuni bilan chiqarilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 1999-y., 9-son, 229-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(102-moddaning birinchi qismi 8-bandi O‘zbekiston Respublikasining 2002-yil 13-dekabrdagi 447-II-son Qonuni bilan chiqarilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2003-y., 1-son, 8-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(102-moddaning birinchi qismi 9-bandi O‘zbekiston Respublikasining 2002-yil 13-dekabrdagi 447-II-son Qonuni bilan chiqarilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2003-y., 1-son, 8-modda)
Ushbu moddaning birinchi qismi 3 va 4-bandlarida ko‘rsatilgan yuridik shaxslar belgilangan imtiyozli davrdan keyin bir yil o‘tguniga qadar tugatilgan taqdirda, soliq summasi ularning butun faoliyat davri uchun to‘liq miqdorda undiriladi.
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(102-moddaning uchinchi qismi 10-bandi O‘zbekiston Respublikasining 2002-yil 13-dekabrdagi 447-II-son Qonuni bilan chiqarilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2003-y., 1-son, 8-modda)
Ushbu moddaning uchinchi qismida belgilangan imtiyozlar yakka tartibda uy-joy qurish va shaxsiy yordamchi xo‘jalik yuritish uchun qonun hujjatlarida nazarda tutilgan normalar doirasida yer uchastkalari berilgan jismoniy shaxslarga nisbatan tatbiq etiladi.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(105-moddaning matni O‘zbekiston Respublikasining 2001-yil 12-maydagi 220-II-son Qonuni tahririda — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2001-y., 5-son, 89-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(106-moddaning to‘rtinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasining 2001-yil 12-maydagi 220-II-son Qonuni bilan chiqarilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2001-y., 5-son, 89-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(108-moddaning ikkinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2002-yil 13-dekabrdagi 447-II-son Qonuni bilan chiqarilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2003-y., 1-son, 8-modda)
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(109-modda O‘zbekiston Respublikasining 2005-yil 20-dekabrdagi O‘RQ-16-sonli Qonuni asosida ikkinchi qism bilan to‘ldirilgan — O‘R QHT, 2005-y., 51-son, 376-modda)
(109-moddasining matni O‘zbekiston Respublikasining 2004-yil 3-dekabrdagi 714-II-son Qonuni tahririda — O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 2004-y., 51-son, 514-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(111-modda O‘zbekiston Respublikasining 2002-yil 13-dekabrdagi 447-II-son Qonuni tahririda — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2003-y., 1-son, 8-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(113-moddaning uchinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasining 2003-yil 12-dekabrdagi 568-II-son Qonuni bilan chiqarilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2004-y., 1-2-son, 18-modda)
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(116-modda O‘zbekiston Respublikasining 2002-yil 13-dekabrdagi 447-II-son Qonuni tahririda — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2003-y., 1-son, 8-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(117-modda O‘zbekiston Respublikasining 2002-yil 13-dekabrdagi 447-II-son Qonuni tahririda — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2003-y., 1-son, 8-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(119-moddaning o‘n ikkinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasining 1999-yil 20-avgustdagi 832-I-son Qonuni bilan chiqarilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 1999-y., 9-son, 229-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(119-moddaning o‘n ikkinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasining 2003-yil 12-dekabrdagi 568-II-son Qonuni bilan chiqarilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2004-y., 1-2-son, 18-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(120-modda O‘zbekiston Respublikasining 2005-yil 20-dekabrdagi O‘RQ-16-sonli Qonuni asosida ikkinchi qism bilan to‘ldirilgan — O‘R QHT, 2005-y., 51-son, 376-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(120-moddaning ikkinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2002-yil 13-dekabrdagi 447-II-son Qonuni bilan kiritilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2003-y., 1-son, 8-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(121-moddaning birinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2004-yil 3-dekabrdagi 714-II-son Qonuni tahririda — O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 2004-y., 51-son, 514-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(121-moddaning ikkinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2004-yil 3-dekabrdagi 714-II-son Qonuni tahririda — O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 2004-y., 51-son, 514-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(121-moddaning to‘rtinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2002-yil 13-dekabrdagi 447-II-son Qonuni bilan kiritilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2003-y., 1-son, 8-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(126-moddaning birinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2004-yil 30-apreldagi 621-II-son Qonuni bilan birinchi—uchinchi qismlar bilan almashtirilgan — O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 2004-y., 25-son, 287-modda)
(126-modda O‘zbekiston Respublikasining 1999-yil 15-apreldagi 772-I-son Qonuni tahririda — Oliy Majlis Axborotnomasi, 1999-y., 5-son, 124-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(1271-modda O‘zbekiston Respublikasining 2003-yil 12-dekabrdagi 568-II-son Qonuni bilan kiritilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2004-y., 1-2-son, 18-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(131-moddaning matni O‘zbekiston Respublikasining 2001-yil 30-avgustdagi 271-II-son Qonuni tahririda — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2001-y., 9-10-son, 182-modda)
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(135-moddaning birinchi qismi 1-bandining birinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasining 2004-yil 30-apreldagi 621-II-son Qonuni tahririda — O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 2004-y., 25-son, 287-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(135-moddaning birinchi qismi 2-bandi O‘zbekiston Respublikasining 2004-yil 30-apreldagi 621-II-son Qonuni bilan chiqarilgan — O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 2004-y., 25-son, 287-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(135-modda birinchi qismining 9-bandi uchinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasining 2004-yil 3-dekabrdagi 714-II-son Qonuni tahririda — O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 2004-y., 51-son, 514-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(135-moddaning birinchi qismi 12-bandi O‘zbekiston Respublikasining 2003-yil 12-dekabrdagi 568-II-son Qonuni bilan kiritilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2004-y., 1-2-son, 18-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(135-moddaning birinchi qismi 13-bandi O‘zbekiston Respublikasining 2003-yil 12-dekabrdagi 568-II-son Qonuni bilan kiritilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2004-y., 1-2-son, 18-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(135-moddaning birinchi qismi 14-bandi O‘zbekiston Respublikasining 2003-yil 12-dekabrdagi 568-II-son Qonuni bilan kiritilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2004-y., 1-2-son, 18-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(135-moddaning birinchi qismi 15-bandi O‘zbekiston Respublikasining 2003-yil 12-dekabrdagi 568-II-son Qonuni bilan kiritilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2004-y., 1-2-son, 18-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(135-moddaning birinchi qismi 16-bandi O‘zbekiston Respublikasining 2003-yil 12-dekabrdagi 568-II-son Qonuni bilan kiritilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2004-y., 1-2-son, 18-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(135-moddaning birinchi qismi 17-bandi O‘zbekiston Respublikasining 2003-yil 12-dekabrdagi 568-II-son Qonuni bilan kiritilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2004-y., 1-2-son, 18-modda)
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.

Hujjatda xato topganingizda, uni belgilab Ctrl+Enter ni bosing.

© O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi qoshidagi “Adolat” milliy huquqiy axborot markazi davlat muassasasi