Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiya qilinishingiz kerak!
Ro‘yxatdan o‘tishni xohlaysizmi? Yoki tizimga o‘z loginingiz bilan kirasizmi?

Avtorizatsiya qilish Ro‘yxatdan o‘tish

×
 ×
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING FUQAROLIK KODEKSI

IKKINCHI QISM

3-kichik bo‘lim. MAJBURIYATLARNING AYRIM TURLARI

29-bob. Oldi-sotdi

1-§. Oldi-sotdi to‘g‘risida umumiy qoidalar

386-modda. Oldi-sotdi shartnomasi

387-modda. Shartnomaning tovar to‘g‘risidagi sharti

388-modda. Tovarni topshirish yuzasidan sotuvchining majburiyatlari

389-modda. Tovarni topshirish majburiyatini bajarish muddati

390-modda. Sotuvchining tovarni topshirish majburiyatini bajarish payti

391-modda. Sotuvchining sotilgan mol-mulkni saqlash majburiyati

392-modda. Tovarning tasodifan nobud bo‘lishi yoki tasodifan shikastlanishi xavfining o‘tishi

393-modda. Sotuvchining tovarni uchinchi shaxslar huquqlaridan ozod holda topshirish majburiyati

394-modda. Tovarni olib qo‘yish to‘g‘risida da’vo qilingan taqdirda sotib oluvchi va sotuvchining majburiyatlari

395-modda. Sotib oluvchidan tovar olib qo‘yilgan taqdirda sotuvchining javobgarligi

396-modda. Sotuvchi tovarni topshirishdan bosh tortishining oqibatlari

397-modda. Tovarga mansub ashyolarni va hujjatlarni topshirish majburiyatini bajarmaslik oqibatlari

398-modda. Tovarning miqdori

399-modda. Shartnomaning tovar miqdori to‘g‘risidagi shartlarini buzish oqibatlari

400-modda. Tovarlarning assortimenti

401-modda. Shartnomaning tovar assortimenti to‘g‘risidagi shartini buzish oqibatlari

402-modda. Tovarning sifati

403-modda. Tovar sifatining kafolati

404-modda. Tovarning kafolat muddatini hisoblash

405-modda. Tovarning yaroqlilik muddati

406-modda. Tovarning yaroqlilik muddatini hisoblash

407-modda. Tovarning sifatini tekshirish

408-modda. Tegishli darajada sifatli bo‘lmagan tovarni topshirish oqibatlari

409-modda. Tovarning sotuvchi javobgar bo‘ladigan kamchiliklari

410-modda. Topshirilgan tovarning kamchiliklarini aniqlash muddatlari

411-modda. Tovarning butligi

412-modda. But tovarlar

413-modda. But bo‘lmagan tovarni topshirish oqibatlari

414-modda. Idish va o‘rash

415-modda. Tovarni idishsiz va (yoki) o‘ramagan holda yoxud tegishli idishga joylamagan va (yoki) tegishli darajada o‘ramagan holda topshirish oqibatlari

416-modda. Oldi-sotdi shartnomasi tegishli darajada bajarilmagani haqida sotuvchini xabardor qilish

417-modda. Sotib oluvchining tovarni qabul qilish majburiyati

418-modda. Tovarning bahosi

419-modda. Tovar haqini to‘lash

420-modda. Tovar haqini oldindan to‘lash

421-modda. Nasiyaga sotilgan tovar haqini to‘lash

422-modda. Tovar haqini bo‘lib-bo‘lib to‘lash

423-modda. Tovarni sug‘urtalash

424-modda. Mulk huquqining sotuvchi ixtiyorida saqlanib qolishi

2-§. Chakana oldi-sotdi

425-modda. Chakana oldi-sotdi shartnomasi

426-modda. Tovarning ommaviy ofertasi

427-modda. Sotib oluvchiga tovar haqida axborot berish

428-modda. Tovarning sotib oluvchi tomonidan belgilangan muddatda qabul qilinishi sharti bilan sotish

429-modda. Tovarni namuna bo‘yicha sotish

430-modda. Avtomatdan foydalangan holda tovar sotish

431-modda. Tovarni sotib oluvchiga yetkazib berish sharti bilan sotish

432-modda. Tovar bahosi va uning haqini to‘lash

433-modda. Tegishli sifatli tovarni almashtirish

434-modda. Sotib oluvchiga sifati tegishli darajada bo‘lmagan tovar sotilganida uning huquqlari

435-modda. Tovarni almashtirganda, xarid narxini kamaytirganda va sifati tegishli darajada bo‘lmagan tovarni qaytarganda baholardagi farqni to‘lash

436-modda. Sotuvchining javobgarligi va majburiyatni asl holida bajarish

3-§. Mahsulot yetkazib berish

437-modda. Mahsulot yetkazib berish shartnomasi

438-modda. Mahsulot yetkazib berish shartnomasining amal qilish muddati

439-modda. Mahsulot yetkazib berish shartnomasini tuzish vaqtida kelib chiqadigan kelishmovchiliklarni hal qilish

440-modda. Mahsulot yetkazib berish davrlari

441-modda. Tovarlarni yetkazib berish tartibi

442-modda. Tovarlarni olib borib berish

443-modda. To‘liq yetkazib berilmagan tovarlar o‘rnini to‘ldirish

444-modda. Yetkazib berish muddati o‘tkazib yuborilgan tovarlarni qabul qilishni rad etish

445-modda. To‘liq yetkazib berilmagan tovarlar o‘rnini to‘ldirganda ularning assortimenti

446-modda. Tovarlarning sotib oluvchi tomonidan qabul qilinishi

447-modda. Sotib oluvchi qabul qilmagan tovarni mas’uliyatli saqlash

448-modda. Tovarlarni tanlab olish

449-modda. Yetkazib beriladigan tovarlar uchun hisob-kitoblar

450-modda. Idishlar va o‘rash materiallarini qaytarish

451-modda. Tegishli darajada sifatli bo‘lmagan tovarlarni yetkazib berish oqibatlari

452-modda. But bo‘lmagan tovarlar yetkazib berish oqibatlari

453-modda. Tovarlar to‘liq yetkazib berilmagan, tovarlarning kamchiliklarini bartaraf etish yoki tovarlarni butlash to‘g‘risidagi talablar bajarilmagan hollarda sotib oluvchining huquqlari

454-modda. Tovarlarni to‘liq yetkazib bermaganlik uchun neustoyka

455-modda. Mahsulot yetkazib berish shartnomasini bajarishdan bir tomonlama bosh tortish

456-modda. Shartnomani bekor qilish vaqtida zararni hisoblash

4-§. Tovarlar yetkazib berish to‘g‘risidagi davlat kontrakti

457-modda. Davlat ehtiyojlari uchun tovarlar yetkazib berish

458-modda. Davlat ehtiyojlari uchun tovarlar yetkazib berish yuzasidan davlat kontrakti

459-modda. Davlat kontraktini tuzish asoslari

460-modda. Davlat kontraktini tuzish tartibi

461-modda. Davlat kontraktini bajarish

462-modda. Davlat ehtiyojlari uchun tovarlar yetkazib berish shartnomasini tuzish

463-modda. Sotib oluvchining davlat ehtiyojlari uchun tovarlar yetkazib berish shartnomasini tuzishdan bosh tortishi

464-modda. Davlat kontraktining bajarilishi yoki bekor qilinishi munosabati bilan yetkazilgan zararni qoplash

5-§. Kontraktatsiya

465-modda. Kontraktatsiya shartnomasi

466-modda. Qishloq xo‘jaligi mahsulotini yetishtiruvchining majburiyatlari

467-modda. Tayyorlovchining majburiyatlari

6-§. Energiya ta’minoti

468-modda. Energiya ta’minoti shartnomasi

469-modda. Energiya ta’minoti shartnomasini tuzish va muddatini uzaytirish

470-modda. Energiya miqdori

471-modda. Energiya ta’minoti shartnomasining energiya miqdori to‘g‘risidagi shartini buzish oqibatlari

472-modda. Energiya sifati

473-modda. Tarmoqlar, asbob va uskunalarni saqlash va ishlatish bo‘yicha abonentning majburiyatlari

474-modda. Energiya haqini to‘lash

475-modda. Abonent tomonidan energiyaning boshqa shaxsga berilishi

476-modda. Energiya ta’minoti shartnomasini o‘zgartirish va bekor qilish

477-modda. Energiya ta’minoti shartnomasi bo‘yicha javobgarlik

478-modda. Energiya ta’minoti shartnomasi qoidalarini tutashtirilgan tarmoq orqali ta’minlash borasidagi boshqa munosabatlarga nisbatan qo‘llash

7-§. Ko‘chmas mulkni sotish

479-modda. Ko‘chmas mulkni sotish shartnomasi

480-modda. Ko‘chmas mulkni sotish shartnomasining shakli

481-modda. Ko‘chmas mulkka bo‘lgan mulk huquqi boshqa shaxsga o‘tganligini davlat ro‘yxatidan o‘tkazish

482-modda. Bino, inshoot yoki boshqa ko‘chmas mulk sotilganida ular joylashgan yer uchastkasiga bo‘lgan huquq

483-modda. Yer uchastkasi sotilganida ko‘chmas mulkka bo‘lgan huquq

484-modda. Ko‘chmas mulkni sotish shartnomasida shartnoma narsasini belgilash

485-modda. Ko‘chmas mulkni sotish shartnomasida baho

486-modda. Ko‘chmas mulkni topshirish

487-modda. Tegishli darajada sifatli bo‘lmagan ko‘chmas mulkni topshirish oqibatlari

488-modda. Uy-joy binolarini sotishning xususiyatlari

8-§. Korxonani sotish

489-modda. Korxonani sotish shartnomasi

490-modda. Korxonani sotish shartnomasining shakli va uni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish

491-modda. Sotiladigan korxona tarkibini aniqlash va qiymatini baholash

492-modda. Korxonani sotishda kreditorlarning huquqlari

493-modda. Korxonani topshirish

494-modda. Korxonaga mulk huquqining boshqa shaxsga o‘tishi

495-modda. Korxonani kamchiliklar bilan topshirish va qabul qilish oqibatlari

496-modda. Korxonani sotish shartnomasiga nisbatan bitimlarning haqiqiy emasligi oqibatlari va shartnomani o‘zgartirish yoki bekor qilish to‘g‘risidagi qoidalarning qo‘llanilishi

30-bob. Ayirboshlash

497-modda. Ayirboshlash shartnomasi

498-modda. Ayirboshlash shartnomasi bo‘yicha baho va xarajatlar

499-modda. Ayirboshlash shartnomasiga muvofiq tovarni topshirish majburiyatini muqobil bajarish

500-modda. Ayirboshlanadigan tovarlarga bo‘lgan mulk huquqining o‘tishi

501-modda. Ayirboshlash shartnomasi bo‘yicha olingan tovarni olib qo‘yganlik uchun javobgarlik

31-bob. Hadya

502-modda. Hadya shartnomasi

503-modda. Hadya oluvchining hadyani qabul qilishni rad etishi

504-modda. Hadya shartnomasining shakli

505-modda. Hadyani cheklash

506-modda. Hadya shartnomasini bajarishdan bosh tortish

507-modda. Hadyani bekor qilish

508-modda. Hadya shartnomasini bajarishdan bosh tortish va hadyani bekor qilish mumkin bo‘lmagan hollar

509-modda. Kamchiliklari bo‘lgan mol-mulkni hadya qilish oqibatlari

510-modda. Hadya va’da qilinganida huquqiy vorislik

511-modda. Xayr-ehson

32-bob. Renta

1-§. Umumiy qoidalar

512-modda. Renta shartnomasi

513-modda. Renta shartnomasining shakli

514-modda. Mol-mulkni renta to‘lash sharti bilan boshqa shaxsga berish

515-modda. Ko‘chmas mulkdan renta olish

516-modda. Renta to‘lashni ta’minlash

517-modda. Renta to‘lashni kechiktirganlik uchun javobgarlik

2-§. Doimiy renta

518-modda. Doimiy rentani oluvchi

519-modda. Doimiy renta shakli va miqdori

520-modda. Doimiy rentani to‘lash muddatlari

521-modda. To‘lovchining doimiy rentani sotib olish huquqi

522-modda. Renta oluvchining talabiga ko‘ra doimiy rentani sotib olish

523-modda. Doimiy rentani sotib olish bahosi

524-modda. Doimiy renta to‘lash sharti bilan topshirilgan mol-mulkning tasodifan nobud bo‘lish yoki tasodifan buzilish xavfi

3-§. Umrbod renta

525-modda. Umrbod renta oluvchilar

526-modda. Umrbod renta miqdori

527-modda. Umrbod rentani to‘lash muddatlari

528-modda. Umrbod renta shartnomasini renta oluvchining talabi bilan bekor qilish

529-modda. Renta to‘lash sharti bilan topshirilgan mol-mulkning tasodifan nobud bo‘lish yoki tasodifan buzilish xavfi

33-bob. Umrbod ta’minlash sharti bilan uy-joy (kvartira)ni boshqa shaxsga berish

530-modda. Umrbod ta’minlash sharti bilan uy-joy (kvartira)ni boshqa shaxsga berish shartnomasi

531-modda. Umrbod ta’minlash sharti bilan uy-joy (kvartira)ni boshqa shaxsga berish shartnomasining shakli va shartlari

532-modda. Taraflarning huquq va majburiyatlari

533-modda. Umrbod ta’minlash sharti bilan uy-joy (kvartira)ni boshqa shaxsga berish shartnomasini o‘zgartirish yoki bekor qilish

534-modda. Umrbod ta’minlash sharti bilan uy-joy (kvartira)ni boshqa shaxsga berish shartnomasi bo‘yicha majburiyatlarning vorislarga o‘tishi

34-bob. Mulk ijarasi

1-§. Umumiy qoidalar

535-modda. Mulk ijarasi shartnomasi

536-modda. Ijaraga oluvchining ijaraga olingan mol-mulkdan olinadigan mahsulot, mevalar va daromadlarga bo‘lgan mulk huquqi

537-modda. Mulk ijarasining obyektlari

538-modda. Ijaraga beruvchi

539-modda. Mulk ijarasi shartnomasining shakli

540-modda. Mulk ijarasi shartnomasining muddati

541-modda. Ijaraga oluvchiga mol-mulkni topshirish

542-modda. Ijaraga topshirilgan mol-mulkdagi kamchiliklar uchun ijaraga beruvchining javobgarligi

543-modda. Ijaraga topshirilayotgan mol-mulkka nisbatan uchinchi shaxslarning huquqlari

544-modda. Mol-mulkdan foydalanganlik uchun haq to‘lash

545-modda. Ijaraga olingan mol-mulkdan foydalanish

546-modda. Ijaraga olingan mol-mulkni tasarruf qilish

547-modda. Ijaraga beruvchining ijaraga olingan mol-mulkni saqlash majburiyatlari

548-modda. Ijaraga oluvchining ijaraga olingan mol-mulkni saqlash majburiyatlari

549-modda. Taraflar o‘zgarganda mol-mulk ijarasi shartnomasining o‘z kuchida qolishi

550-modda. Mulk ijarasi shartnomasi muddatidan oldin bekor qilinganida ikkilamchi ijara shartnomasining bekor bo‘lishi

551-modda. Ijaraga beruvchining talabi bo‘yicha mulk ijarasi shartnomasini muddatidan oldin bekor qilish

552-modda. Ijaraga oluvchining talabi bilan mulk ijarasi shartnomasini muddatidan oldin bekor qilish

553-modda. Yangi muddatga mulk ijarasi shartnomasi tuzishda ijaraga oluvchining imtiyozli huquqi

554-modda. Mol-mulkni ijaraga beruvchiga qaytarish

555-modda. Ijaraga olingan mol-mulkni yaxshilash

556-modda. Ijaraga olingan mol-mulkni sotib olish

557-modda. Mulk ijarasi ayrim turlarining va ayrim turdagi mol-mulkni ijaraga berishning xususiyatlari

2-§. Prokat

558-modda. Prokat shartnomasi

559-modda. Prokat shartnomasining muddati

560-modda. Ijarachiga mol-mulkni topshirish

561-modda. Ijaraga topshirilgan mol-mulkdagi kamchiliklarni bartaraf etish

562-modda. Prokat shartnomasi bo‘yicha mol-mulkdan foydalanganlik haqi

563-modda. Ijaraga olingan mol-mulkdan foydalanish

3-§. Transport vositalarining ijarasi

564-modda. Transport vositasini ijaraga berish shartnomasi

565-modda. Transport vositasini ijaraga berish shartnomasining shakli

566-modda. Transport vositasi uni saqlash, boshqarish va texnik foydalanish bo‘yicha xizmat ko‘rsatgan holda ijaraga berilganda ijaraga beruvchining majburiyatlari

567-modda. Transport vositasini tijorat maqsadida ishlatish bilan bog‘liq xarajatlarni to‘lash bo‘yicha ijaraga oluvchining majburiyati

568-modda. Transport vositasi uni saqlash, boshqarish va texnik foydalanish bo‘yicha xizmat ko‘rsatmagan holda ijaraga berilganida ijaraga oluvchining majburiyatlari

569-modda. Transport vositasidan foydalanish haqida uchinchi shaxslar bilan tuziladigan shartnomalar

570-modda. Transport vositasiga yetkazilgan zarar uchun javobgarlik

571-modda. Transport vositasi bilan yetkazilgan zarar uchun javobgarlik

572-modda. Ayrim turdagi transport vositalarini ijaraga berish xususiyatlari

4-§. Binolar va inshootlar ijarasi

573-modda. Bino yoki inshootni ijaraga berish shartnomasi

574-modda. Bino yoki inshootni ijaraga berish shartnomasining shakli va uni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish

575-modda. Bino yoki inshoot ijaraga berilganida ular joylashgan yer uchastkasiga bo‘lgan huquqlar

576-modda. Yer uchastkasi sotilganida undan foydalanish huquqining bino yoki inshootni ijaraga oluvchida saqlanib qolishi

577-modda. Ijara haqining miqdori

578-modda. Bino yoki inshootni topshirish

5-§. Korxonani ijaraga berish

579-modda. Korxonani ijaraga berish shartnomasi

580-modda. Korxonani ijaraga berish shartnomasining shakli

581-modda. Ijaraga olingan korxonani topshirish

582-modda. Ijaraga oluvchining korxonani saqlash va uni ishlatish xarajatlarini to‘lash bo‘yicha majburiyatlari

583-modda. Ijaraga olingan korxona mol-mulkidan foydalanish

584-modda. Ijarachining ijaraga olingan korxonani yaxshilashi

585-modda. Korxonani ijaraga berish shartnomasiga bitimlarning haqiqiy emasligi hamda shartnomani o‘zgartirish va bekor qilish oqibatlari haqidagi qoidalarning tatbiq etilishi

586-modda. Ijaraga olingan korxonani qaytarish

6-§. Lizing (moliya ijarasi)

587-modda. Lizing shartnomasi

588-modda. Lizing obyekti

589-modda. Lizing subyektlari

590-modda. Lizing to‘lovi

591-modda. Mol-mulkni lizingga topshirish to‘g‘risida sotuvchini xabardor qilish

592-modda. Lizing shartnomasi narsasini lizing oluvchiga topshirish

593-modda. Mol-mulkning tasodifan nobud bo‘lishi yoki tasodifan buzilishi xavfining lizing oluvchiga o‘tishi

594-modda. Lizing beruvchining majburiyati va javobgarligi

595-modda. Lizing oluvchining huquqlari

596-modda. Qo‘shimcha lizing

597-modda. Lizing oluvchining majburiyati va javobgarligi

598-modda. Sotuvchining javobgarligi

599- modda. Lizing obyekti boshqa mulkdorga o‘tganida lizing shartnomasining o‘z kuchida qolishi

35-bob. Uy-joy ijarasi

600-modda. Uy-joyni ijaraga berish shartnomasi

601-modda. Aniq maqsadga qaratilgan kommunal uy-joy fondidagi uy-joyni ijaraga berish shartnomasi

602-modda. Uy-joyni ijaraga berish shartnomasining obyekti

603-modda. Uy-joyni ijaraga berish shartnomasining shakli

604-modda. Uy-joyga bo‘lgan mulk huquqi boshqa shaxsga o‘tganida uy-joyni ijaraga berish shartnomasining saqlanishi

605-modda. Uy-joyni ijaraga beruvchining majburiyatlari

606-modda. Ijaraga oluvchi va u bilan birga doimiy yashaydigan fuqarolar

607-modda. Uy-joyni ijaraga oluvchining majburiyatlari

608-modda. Uy-joyni ijaraga olish shartnomasiga ijaraga oluvchining yangi oila a’zolarini kiritish

609-modda. Vaqtincha yashovchilar

610-modda. Ijaraga berilgan uy-joyni ta’mirlash

611-modda. Uy-joy uchun to‘lanadigan haq

612-modda. Uy-joyni ijaraga berish shartnomasining muddati

613-modda. Uy-joyni ikkilamchi ijaraga berish

614-modda. Uy-joyni ijaraga berish shartnomasida ijaraga oluvchini almashtirish

615-modda. Ijara shartnomasini bekor qilish

616-modda. Uy-joyni ijaraga berish shartnomasini bekor qilishning oqibatlari

36-bob. Tekin foydalanish

617-modda. Tekin foydalanish shartnomasi tushunchasi

618-modda. Ssuda beruvchi

619-modda. Ashyoni tekin foydalanish uchun berish

620-modda. Ashyoni tekin foydalanishga bermaslik oqibatlari

621-modda. Tekin foydalanish uchun berilgan ashyoning kamchiliklari uchun javobgarlik

622-modda. Tekin foydalanishga topshirilayotgan ashyoga uchinchi shaxslarning huquqi

623-modda. Ssuda oluvchining ashyoni saqlash majburiyatlari

624-modda. Ashyoning tasodifan nobud bo‘lish yoki tasodifan buzilish xavfi

625-modda. Ashyodan foydalanish natijasida uchinchi shaxsga yetkazilgan zarar uchun javobgarlik

626-modda. Tekin foydalanish uchun olingan ashyoni uchinchi shaxsga topshirish

627-modda. Tekin foydalanish shartnomasini muddatidan oldin bekor qilish

628-modda. Tekin foydalanish shartnomasidan voz kechish

629-modda. Tekin foydalanish shartnomasidagi taraflarning o‘zgarishi

630-modda. Tekin foydalanish shartnomasining bekor bo‘lishi

37-bob. Pudrat

1-§. Pudrat to‘g‘risida umumiy qoidalar

631-modda. Pudrat shartnomasi

632-modda. Pudrat shartnomasi bo‘yicha bajariladigan ishlar

633-modda. Materiallarning tasodifan nobud bo‘lish yoki tasodifan buzilish xavfi

634-modda. Bosh pudratchi va yordamchi pudratchi

635-modda. Ishni bajarish muddatlari

636-modda. Ishning bahosi

637-modda. Pudratchining tejami

638-modda. Ishga haq to‘lash tartibi

639-modda. Pudratchining ushlab qolish huquqi

640-modda. Ishni buyurtmachining materialidan foydalanib bajarish

641-modda. Buyurtmachi bergan mol-mulkning saqlanmaganligi uchun pudratchining javobgarligi

642-modda. Pudratchi ishni bajarayotgan vaqtda buyurtmachining huquqlari

643-modda. Pudratchi buyurtmachini ogohlantirib qo‘yishi shart bo‘lgan holatlar

644-modda. Buyurtmachining pudrat shartnomasi bo‘yicha muqobil majburiyatlarni bajarmasligi

645-modda. Buyurtmachining yordami

646-modda. Buyurtmachining bajarilgan ishlarni qabul qilishi

647-modda. Ishning sifati

648-modda. Ishning sifatiga kafolat berish

649-modda. Kafolat muddatini hisoblash tartibi

650-modda. Ishning sifati lozim darajada bo‘lmaganligi uchun pudratchining javobgarligi

651-modda. Ish natijasining lozim darajada sifatli emasligini aniqlash muddatlari

652-modda. Ish sifatining tegishli darajada emasligi xususida da’vo qo‘zg‘atish muddati

653-modda. Pudratchining buyurtmachiga axborot berish majburiyati

654-modda. Taraflar olgan axborotning maxfiyligi

655-modda. Buyurtmachiga material va uskunalarni qaytarib berish

2-§. Maishiy pudrat

656-modda. Maishiy pudrat shartnomasi

657-modda. Buyurtmachi huquqlarining kafolatlari

658-modda. Taklif etilayotgan ish to‘g‘risida buyurtmachiga axborot berish

659-modda. Bajarilgan ishdan foydalanish shartlari to‘g‘risida buyurtmachini ogohlantirish

660-modda. Ishni pudratchining materialidan foydalanib bajarish

661-modda. Ishni buyurtmachining materialidan foydalanib bajarish

662-modda. Ishning bahosi va uni to‘lash

663-modda. Bajarilgan ishda kamchiliklar borligini aniqlash oqibatlari

664-modda. Buyurtmachi ish natijasini qabul qilish uchun kelmasligining oqibatlari

665-modda. Maishiy pudrat shartnomasi bo‘yicha ish tegishli darajada yoki umuman bajarilmagan taqdirda buyurtmachining huquqlari

3-§. Qurilish pudrati

666-modda. Qurilish pudrati shartnomasi

667-modda. Pudrat obyektining tasodifan nobud bo‘lish yoki tasodifan shikastlanish xavfi

668-modda. Bajarilayotgan ishlarning xavfsizligi uchun javobgarlik

669-modda. Qurilish obyektini sug‘urtalash

670-modda. Loyiha-smeta hujjatlari

671-modda. Loyiha-smeta hujjatlariga o‘zgartishlar kiritish

672-modda. Qurilishni materiallar va uskunalar bilan ta’minlash

673-modda. Ishga haq to‘lash

674-modda. Qurilish uchun yer uchastkasi berish

675-modda. Qurilish pudrati shartnomasidagi buyurtmachining qo‘shimcha majburiyatlari

676-modda. Buyurtmachining qurilish pudrati shartnomasi bo‘yicha ishlarning bajarilishini tekshirishi va nazorat qilishi

677-modda. Qurilish pudrati shartnomasidagi taraflarning hamkorlik qilishi

678-modda. Pudratchining atrof muhitni muhofaza qilish va qurilish ishlarini xavfsiz olib borish majburiyatlari

679-modda. Qurilish konservatsiya qilinganda buyurtmachining majburiyatlari

680-modda. Ishlarni topshirish va qabul qilib olish

681-modda. Ishning sifati uchun pudratchining javobgarligi

682-modda. Qurilish pudrati shartnomasida sifat kafolatlari

683-modda. Kamchiliklarni buyurtmachi hisobidan bartaraf qilish

684-modda. Yer uchastkasining ipotekasi

685-modda. Qurilish pudratini huquqiy jihatdan tartibga solish

4-§. Loyiha va qidiruv ishlari pudrati

686-modda. Loyiha va qidiruv ishlari pudrat shartnomasi

687-modda. Loyiha va qidiruv ishlari uchun boshlang‘ich ma’lumotlar

688-modda. Buyurtmachining majburiyatlari

689-modda. Pudratchining majburiyatlari

690-modda. Pudratchining kafolatlari

691-modda. Pudratchining hujjatlar va ishlardagi kamchiliklar uchun javobgarligi

692-modda. Loyiha va qidiruv ishlari pudratini huquqiy jihatdan tartibga solish

5-§. Ilmiy-tekshirish, tajriba-konstruktorlik va texnologiya ishlari pudrati

693-modda. Ilmiy-tekshirish, tajriba-konstruktorlik va texnologiya ishlari pudrat shartnomalari

694-modda. Ishlarni bajarish

695-modda. Shartnoma to‘g‘risidagi ma’lumotlarning maxfiyligi

696-modda. Ish natijalariga taraflarning huquqlari

697-modda. Buyurtmachining majburiyatlari

698-modda. Pudratchining majburiyatlari

699-modda. Ilmiy-tekshirish ishlari shartnomasidagi natijalarga erishib bo‘lmaslik oqibatlari

700-modda. Tajriba-konstruktorlik va texnologiya ishlari shartnomasidagi natijalarga erishib bo‘lmaslik oqibatlari

701-modda. Shartnomani buzganlik uchun pudratchining javobgarligi

702-modda. Ilmiy-tekshirish, tajriba-konstruktorlik va texnologiya ishlari pudrat shartnomalarini huquqiy tartibga solish

38-bob. Haq evaziga xizmat ko‘rsatish

703-modda. Haq evaziga xizmat ko‘rsatish shartnomasi

704-modda. Haq evaziga xizmat ko‘rsatish shartnomasini bajarish

705-modda. Xizmatlarga haq to‘lash

706-modda. Haq evaziga xizmat ko‘rsatish shartnomasini buzganlik uchun ijrochining javobgarligi

707-modda. Haq evaziga xizmat ko‘rsatish shartnomasini bekor qilish

708-modda. Haq evaziga xizmat ko‘rsatish shartnomasini huquqiy jihatdan tartibga solish

39-bob. Yo‘lovchi, bagaj va yuk tashish

709-modda. Yo‘lovchi, bagaj va yuk tashishning umumiy qoidalari

710-modda. Yo‘lovchi tashish shartnomasi

711-modda. Yuk tashish shartnomasi

712-modda. Charter (fraxtlash) shartnomasi

713-modda. Bir yo‘nalishda har xil transportda tashish

714-modda. Umumiy foydalanishdagi transportda tashish

715-modda. Kira haqi

716-modda. Transport vositalarini berish, yuk ortish (tushirish)

717-modda. Yo‘lovchi, bagaj va yukni eltib qo‘yish muddati

718-modda. Tashishdan kelib chiqadigan majburiyatlar bo‘yicha javobgarlik

719-modda. Tashuvchining transport vositalarini bermaganlik, jo‘natuvchining esa berilgan transport vositalaridan foydalanmaganlik uchun javobgarligi

720-modda. Yo‘lovchini jo‘natib yuborish kechiktirilgani uchun tashuvchining javobgarligi

721-modda. Yuk yoki bagaj yo‘qolganligi, kam chiqqanligi va ularga shikast yetkazilganligi (buzilganligi) uchun tashuvchining javobgarligi

722-modda. Tashishni tashkil etish shartnomalari

723-modda. Transport tashkilotlari o‘rtasidagi shartnomalar

724-modda. Yuk tashishga nisbatan talab va da’volar

725-modda. Yo‘lovchining hayoti yoki sog‘lig‘iga shikast yetkazilganligi uchun tashuvchining javobgarligi

40-bob. Transport ekspeditsiyasi

726-modda. Transport ekspeditsiyasi shartnomasi

727-modda. Shartnomaning shakli

728-modda. Transport ekspeditsiyasi shartnomasi bo‘yicha ekspeditorning javobgarligi

729-modda. Ekspeditorga beriladigan hujjatlar va boshqa axborot

730-modda. Uchinchi shaxsning ekspeditor majburiyatini bajarishi

731-modda. Ekspeditsiya shartnomasidan bosh tortish

41-bob. Qarz va kredit

1-§. Qarz

732-modda. Qarz shartnomasi

733-modda. Qarz shartnomasining shakli

734-modda. Qarz shartnomasi bo‘yicha foizlar

735-modda. Qarz oluvchining qarz summasini qaytarish majburiyati

736-modda. Qarz oluvchi tomonidan qarz shartnomasini buzish oqibatlari

737-modda. Qarz shartnomasi yuzasidan da’volashish

738-modda. Qarz oluvchining majburiyatlari bajarilishini ta’minlash

739-modda. Aniq maqsadli qarz

740-modda. Veksel

741-modda. Obligatsiya

742-modda. Qarzni yangilab, qarz majburiyatiga aylantirish

743-modda. Davlat zayomi shartnomasi

2-§. Kredit

744-modda. Kredit shartnomasi

745-modda. Kredit shartnomasining shakli

746-modda. Kredit berish yoki olishdan bosh tortish

747-modda. Ashyolarni kreditga berish shartnomasi

748-modda. Tijorat krediti

42-bob. Pul talabnomasidan boshqa shaxs foydasiga voz kechish evaziga moliyalash

749-modda. Pul talabnomasidan boshqa shaxs foydasiga voz kechish evaziga moliyalash shartnomasi

750-modda. Moliya agenti

751-modda. Mablag‘ olish maqsadida boshqa shaxs foydasiga voz kechiladigan pul talabnomasi

752-modda. Mijozning moliya agenti oldidagi javobgarligi

753-modda. Pul talabnomasidan boshqa shaxs foydasiga voz kechishni taqiqlashning haqiqiy emasligi

754-modda. Pul talabnomasidan o‘z navbatida boshqa shaxs foydasiga voz kechish

755-modda. Qarzdorning pul talabnomasini moliya agentiga ijro etishi

756-modda. Moliya agentining qarzdordan olingan summalarga huquqlari

757-modda. Qarzdorning muqobil talablari

758-modda. Moliya agenti olgan summalarning qarzdorga qaytarilishi

43-bob. Bank omonati

759-modda. Bank omonati shartnomasi

760-modda. Pul mablag‘larini omonatlarga jalb qilish huquqi

761-modda. Bank omonati shartnomasining shakli

762-modda. Omonatlarning turlari

763-modda. Omonatga to‘lanadigan foizlar

764-modda. Omonatga foizlar yozish va to‘lash tartibi

765-modda. Omonatning qaytarilishini ta’minlash

766-modda. Omonatni qaytarish haqidagi talabni bajarmaganlik uchun javobgarlik

767-modda. Omonatchining hisobvarag‘iga uchinchi shaxslarning pul mablag‘larini qo‘yishi

768-modda. Uchinchi shaxs foydasiga qo‘yilgan omonat

769-modda. Omonat daftarchasi

770-modda. Omonat (depozit) sertifikati

44-bob. Bank hisobvarag‘i

771-modda. Bank hisobvarag‘i shartnomasi

772-modda. Bankning mijozga qarashli pul mablag‘laridan foydalanishi

773-modda. Mijozning pul mablag‘larini tasarruf etishi

774-modda. Bank hisobvarag‘i shartnomasining shakli

775-modda. Bank hisobvarag‘i shartnomasini tuzish

776-modda. Hisobvaraqda turgan pul mablag‘larini tasarruf etish huquqini tasdiqlash

777-modda. Hisobvaraq bo‘yicha bank bajaradigan operatsiyalar

778-modda. Hisobvaraq bo‘yicha operatsiyalarni amalga oshirish muddatlari

779-modda. Hisobvaraqni kreditlash

780-modda. Bankning hisobvaraq bo‘yicha operatsiyalarni amalga oshirishga qilgan xarajatlarini to‘lash

781-modda. Hisobvaraqda turgan pul mablag‘laridan bankning foydalanganligi uchun foiz to‘lash

782-modda. Bankning va mijozning muqobil talablarini hisobga olish

783-modda. Hisobvaraqdan pul mablag‘larini o‘chirish asoslari

784-modda. Hisobvaraqdan pul mablag‘larini o‘chirish navbati

785-modda. Hisobvaraq bo‘yicha operatsiyalar o‘z vaqtida amalga oshirilmaganligi va pul mablag‘lari asossiz o‘chirilganligi uchun bankning javobgarligi

786-modda. Bank siri

787-modda. Hisobvaraqni tasarruf qilishning cheklanishi

788-modda. Bank hisobvarag‘i shartnomasini bekor qilish

789-modda. Banklarning hisobvaraqlari

45-bob. Hisob-kitoblar

1-§. Hisob-kitoblar to‘g‘risida umumiy qoidalar

790-modda. Naqd pullar bilan va naqd pulsiz hisob-kitoblar

791-modda. Naqd pulsiz hisob-kitoblarning shakllari

2-§. To‘lov topshiriqnomalari bilan hisob-kitob qilish

792-modda. To‘lov topshiriqnomalari bilan qilinadigan hisob-kitoblar to‘g‘risida umumiy qoidalar

793-modda. To‘lov topshiriqnomasini bankning qabul qilish shartlari

794-modda. Topshiriqni ijro etish

795-modda. Topshiriqni bajarmaganlik yoki tegishli darajada bajarmaganlik uchun javobgarlik

3-§. Akkreditiv bo‘yicha hisob-kitoblar

796-modda. Akkreditiv bo‘yicha hisob-kitoblar haqida umumiy qoidalar

797-modda. Akkreditivning amal qilish muddati va u bo‘yicha hisob-kitob qilish tartibi

798-modda. Chaqirib olinadigan akkreditiv

799-modda. Chaqirib olinmaydigan akkreditiv

800-modda. Akkreditivni ijro etish

801-modda. Hujjatlarni qabul qilishdan bosh tortish

802-modda. Akkreditiv shartlari buzilganligi uchun bankning javobgarligi

803-modda. Akkreditivni yopish

4-§. Inkasso bo‘yicha hisob-kitoblar

804-modda. Inkasso bo‘yicha hisob-kitoblar haqida umumiy qoidalar

805-modda. Inkasso topshirig‘ini bajarish

806-modda. To‘lovdan bosh tortishni xabar qilish

5-§. Cheklar bilan hisob-kitob qilish

807-modda. Cheklar bilan hisob-kitob qilishning umumiy qoidalari

808-modda. Chekning rekvizitlari

809-modda. Chek bo‘yicha pul to‘lash

810-modda. Chek bo‘yicha huquqlarni boshqa shaxsga berish

811-modda. To‘lov kafolati (aval)

812-modda. Chekni inkasso qilish

813-modda. To‘lovchining majburiyatlari

814-modda. Chek bo‘yicha pul to‘lashdan bosh tortganlikni tasdiqlash

815-modda. Chek bo‘yicha pul to‘lanmaganligini xabar qilish

816-modda. Chek bo‘yicha pul to‘lamaslik oqibatlari

46-bob. Topshiriq

817-modda. Topshiriq shartnomasi

818-modda. Topshiriq shartnomasi bo‘yicha haq to‘lash

819-modda. Topshiriqni topshiriq beruvchining ko‘rsatmalariga muvofiq bajarish

820-modda. Vakilning majburiyatlari

821-modda. Topshiriq beruvchining majburiyatlari

822-modda. Topshiriqni bajarishni boshqa shaxsga ishonib topshirish

823-modda. Topshiriq shartnomasining bekor bo‘lishi

824-modda. Topshiriq shartnomasini bekor qilish oqibatlari

825-modda. Topshiriq shartnomasida huquqiy vorislik

47-bob. Begona shaxsning manfaatini ko‘zlab topshiriqsiz harakat qilish

826-modda. Begona shaxsning manfaatini ko‘zlab harakat qilish shartlari

827-modda. Boshqa shaxsning manfaatini ko‘zlab topshiriqsiz harakat qiluvchi shaxsning majburiyatlari

828-modda. Boshqa shaxsning manfaatini ko‘zlab bitim tuzish

829-modda. Topshiriqsiz qilingan harakatlardan manfaatdor shaxsning majburiyatlari

830-modda. Boshqa shaxsning manfaatlarini ko‘zlab qilingan harakatlar tufayli yetkazilgan zararni qoplash

831-modda. Boshqa shaxsning manfaatini ko‘zlab harakat qilgan shaxsning hisoboti

48-bob. Vositachilik

832-modda. Vositachilik shartnomasi

833-modda. Vositachilik haqi

834-modda. Vositachilik topshirig‘ini bajarish

835-modda. Qo‘shimcha vositachilik

836-modda. Vositachi sotadigan mol-mulkning bahosi

837-modda. Komitentning ko‘rsatmalaridan chetga chiqish

838-modda. Vositachilik narsasi hisoblangan ashyolarga bo‘lgan huquq

839-modda. Vositachining talablarini komitentga tegishli summalardan ushlab qolish

840-modda. Komitentning mol-mulki yo‘qolganligi, yetishmasligi yoki shikastlanganligi uchun vositachining javobgarligi

841-modda. Komitentning vositachilik shartnomasi bo‘yicha ijroni qabul qilishi

842-modda. Vositachilik topshirig‘ini bajarish uchun qilingan xarajatlarni qoplash

843-modda. Vositachilik topshirig‘ining komitent tomonidan bekor qilinishi

844-modda. Vositachining topshiriqni bajarishdan bosh tortishi

845-modda. Vositachilik shartnomasining bekor qilinishi

846-modda. Komitentning muddati ko‘rsatilmay tuzilgan vositachilik shartnomasini bajarishdan bosh tortishi

847-modda. Vositachining vositachilik shartnomasini bajarishdan bosh tortishi

848-modda. Fuqaroning vafot etishi yoki yuridik shaxsning tugatilishi oqibatlari

49-bob. Mol-mulkni ishonchli boshqarish

849-modda. Mol-mulkni ishonchli boshqarish shartnomasi

850-modda. Mol-mulkni ishonchli boshqarishning vujudga kelish (joriy bo‘lish) asoslari

851-modda. Mol-mulkni ishonchli boshqarish obyekti

852-modda. Mol-mulkni ishonchli boshqarish subyektlari

853-modda. Mol-mulkni ishonchli boshqarish shartnomasining muhim shartlari

854-modda. Mol-mulkni ishonchli boshqarish shartnomasining shakli

855-modda. Ishonchli boshqaruvda bo‘lgan mol-mulkni ajratib chiqarish

856-modda. Uchinchi shaxslarning huquqlari bo‘lgan mol-mulkni ishonchli boshqarish

857-modda. Ishonchli boshqaruvchining huquq va majburiyatlari

858-modda. Mol-mulkni ishonchli boshqarishni boshqa shaxsga berish

859-modda. Ishonchli boshqaruvchining javobgarligi

860-modda. Ishonchli boshqaruvchiga to‘lanadigan haq

861-modda. Mol-mulkni ishonchli boshqarish shartnomasining bekor bo‘lishi

50-bob. Kompleks tadbirkorlik litsenziyasi (franshizing)

862-modda. Kompleks tadbirkorlik litsenziyasi shartnomasi

863-modda. Kompleks tadbirkorlik litsenziyasi shartnomasining shakli va uni ro‘yxatga olishga qo‘yiladigan talablar

864-modda. Kompleks tadbirkorlik bo‘yicha qo‘shimcha litsenziya

865-modda. Kompleks tadbirkorlik litsenziyasi shartnomasi bo‘yicha haq to‘lash shakli

866-modda. Litsenziarning majburiyatlari

867-modda. Litsenziatning majburiyatlari

868-modda. Kompleks tadbirkorlik litsenziyasi shartnomasining cheklaydigan shartlari

869-modda. Litsenziarning litsenziatga qo‘yiladigan talablar bo‘yicha javobgarligi

870-modda. Kompleks tadbirkorlik litsenziyasi shartnomasini o‘zgartirish

871-modda. Kompleks tadbirkorlik litsenziyasi shartnomasini bekor qilish

872-modda. Taraflar o‘zgarganida kompleks tadbirkorlik litsenziyasi shartnomasining o‘z kuchida qolishi

873-modda. Firma nomi o‘zgarganida kompleks tadbirkorlik litsenziyasi shartnomasining o‘z kuchida qolishi

874-modda. Litsenziya kompleksiga kiradigan alohida huquqning bekor bo‘lish oqibatlari

51-bob. Omonat saqlash

1-§. Omonat saqlash haqida umumiy qoidalar

875-modda. Omonat saqlash shartnomasi

876-modda. Ashyoni saqlashga qabul qilish majburiyatini bajarish

877-modda. Omonat saqlash shartnomasining shakli

878-modda. Omonat saqlash muddati

879-modda. Ashyolarni egasizlantirib saqlash

880-modda. Omonat saqlovchining ashyo to‘liq saqlanishini ta’minlash majburiyatlari

881-modda. Omonat saqlashga topshirilgan ashyodan foydalanish

882-modda. Omonat saqlash shartlarini o‘zgartirish

883-modda. Xavfli xossalarga ega bo‘lgan ashyolarni saqlash

884-modda. Ashyoni saqlash uchun uchinchi shaxsga topshirish

885-modda. Omonat saqlaganlik uchun to‘lanadigan haq

886-modda. Omonat saqlash yuzasidan qilingan xarajatlarni qoplash

887-modda. Omonat saqlash uchun qilingan alohida xarajatlar

888-modda. Ashyoning yuk topshiruvchi tomonidan qaytarib olinishi

889-modda. Ashyo yo‘qolganligi, kam chiqqanligi yoki shikastlanganligi uchun omonat saqlovchining javobgarligi

890-modda. Omonat saqlovchining javobgarlik darajasi

891-modda. Omonat saqlovchiga yetkazilgan zararni qoplash

892-modda. Yuk topshiruvchining talabi bilan omonat saqlash majburiyatining bekor bo‘lishi

893-modda. Omonat saqlash haqidagi umumiy qoidalarni uning alohida turlariga tatbiq etish

2-§. Omonat saqlashning alohida turlari

894-modda. Lombardda omonat saqlash

895-modda. Lombarddan talab qilib olinmagan ashyolar

896-modda. Boyliklarni bankda saqlash

897-modda. Ashyolarni transport tashkilotlarining yukxonalarida saqlash

898-modda. Ashyoni tashkilotlarning kiyimxonalarida saqlash

899-modda. Ashyoni mehmonxonada saqlash

900-modda. Nizoli ashyolarni saqlash (sekvestr)

3-§. Tovar omborida omonat saqlash

901-modda. Tovar ombori

902-modda. Umumiy foydalanishdagi tovar ombori

903-modda. Omborda omonat saqlash shartnomasi

904-modda. Ashyolarni tasarruf qilish huquqi bilan saqlash

905-modda. Tovar omborining majburiyatlari

906-modda. Tovar egasiga qaytarilayotgan vaqtda uning miqdori va holatini tekshirish

907-modda. Tovar omborining omborda saqlash shartnomasidan bosh tortishi

908-modda. Ombor hujjatlari

909-modda. Ikki qismli ombor guvohnomasi

910-modda. Tovarga ombor va garov guvohnomasini saqlovchining huquqlari

911-modda. Ombor va garov guvohnomasini boshqa shaxsga berish

912-modda. Oddiy ombor guvohnomasi

913-modda. Tovarni ikki qismli omborxona guvohnomasi bo‘yicha berish

52-bob. Sug‘urta

914-modda. Ixtiyoriy va majburiy sug‘urta

915-modda. Mulkiy sug‘urta shartnomasi

916-modda. Sug‘urtalashga yo‘l qo‘yilmaydigan manfaatlar

917-modda. Mol-mulkni sug‘urta qilish

918-modda. Zarar yetkazganlik uchun javobgarlikni sug‘urta qilish

919-modda. Shartnoma bo‘yicha javobgarlikni sug‘urta qilish

920-modda. Tadbirkorlik xavfini sug‘urta qilish

921-modda. Shaxsiy sug‘urta shartnomasi

922-modda. Majburiy sug‘urta

923-modda. Majburiy sug‘urtani amalga oshirish

924-modda. Majburiy sug‘urta to‘g‘risidagi qoidalarni buzish oqibatlari

925-modda. Sug‘urtalovchi

926-modda. Sug‘urta shartnomasidan kelib chiqadigan majburiyatlarning sug‘urta qildiruvchi va naf oluvchi tomonidan bajarilishi

927-modda. Sug‘urta shartnomasining shakli

928-modda. Bosh polis bo‘yicha sug‘urtalash

929-modda. Sug‘urta shartnomasining muhim shartlari

930-modda. Sug‘urta shartnomasi shartlarini sug‘urta qoidalarida belgilab qo‘yish

931-modda. Sug‘urta shartnomasi tuzilayotganda sug‘urta qildiruvchi taqdim etadigan ma’lumotlar

932-modda. Sug‘urtalovchining sug‘urta xavfini baholash huquqi

933-modda. Sug‘urta siri

934-modda. Sug‘urta puli

935-modda. Mol-mulkning sug‘urta qiymati

936-modda. To‘liq bo‘lmagan mulkiy sug‘urta

937-modda. Qo‘shimcha mulkiy sug‘urta

938-modda. Sug‘urta qiymatidan ortiq miqdorda sug‘urta qilish oqibatlari

939-modda. Qo‘shaloq sug‘urta

940-modda. Turli xildagi sug‘urta xavflaridan mulkiy sug‘urta

941-modda. Birgalikda sug‘urta qilish

942-modda. Sug‘urta mukofoti va sug‘urta badallari

943-modda. Sug‘urta shartnomasining haqiqiy emasligi

944-modda. Sug‘urtalangan shaxsni almashtirish

945-modda. Naf oluvchini almashtirish

946-modda. Sug‘urta qildiruvchini almashtirish

947-modda. Sug‘urta shartnomasi amal qilishining boshlanishi

948-modda. Sug‘urta shartnomasining muddatidan ilgari bekor bo‘lishi

949-modda. Sug‘urta shartnomasining amal qilish davrida sug‘urta xavfining ortishi oqibatlari

950-modda. Sug‘urtalangan mol-mulkka bo‘lgan huquqlarning boshqa shaxsga o‘tishi

951-modda. Sug‘urta hodisasi yuz bergani to‘g‘risida sug‘urtalovchini xabardor qilish

952-modda. Sug‘urta hodisasidan ko‘riladigan zararni kamaytirish

953-modda. Sug‘urta qildiruvchi, naf oluvchi yoki sug‘urtalangan shaxsning aybi bilan sug‘urta hodisasi yuz berishining oqibatlari

954-modda. Sug‘urtalovchini sug‘urta tovonini va sug‘urta pulini to‘lashdan ozod qilish asoslari

955-modda. Sug‘urta tovoni yoki sug‘urta pulini to‘lashni rad etish

956-modda. Shaxsiy sug‘urta shartnomasi bo‘yicha sug‘urta pulini to‘lash

957-modda. Sug‘urta qildiruvchining zarar qoplanishiga bo‘lgan huquqlarining sug‘urtalovchiga o‘tishi (subrogatsiya)

958-modda. Sug‘urtalangan mol-mulkka bo‘lgan huquqlarning sug‘urtalovchiga o‘tkazilishi

959-modda. Qayta sug‘urta qilish

960-modda. Ikki tomonlama sug‘urta

961-modda. Majburiy davlat sug‘urtasi

53-bob. Oddiy shirkat

962-modda. Oddiy shirkat shartnomasi

963-modda. Sheriklarning qo‘shadigan hissalari

964-modda. Sheriklarning umumiy mol-mulki

965-modda. Sheriklarning umumiy ishlarini yuritish

966-modda. Sherikning axborot olishga bo‘lgan huquqi

967-modda. Sheriklarning umumiy xarajatlari, zararlari va javobgarligi

968-modda. Foydani taqsimlash

969-modda. Sherikning ulushini uning kreditori talabi bilan ajratish

970-modda. Oddiy shirkat shartnomasi bekor bo‘lishining asoslari

971-modda. Oddiy shirkat shartnomasi bekor bo‘lishining oqibatlari

972-modda. Oddiy shirkatning muddatsiz shartnomasidan voz kechish

973-modda. Tarafning talabi bilan oddiy shirkat shartnomasini bekor qilish

974-modda. Shartnomada ishtirok etishdan voz kechgan yoki uni bekor qilishni talab etgan sherikning javobgarligi

975-modda. Yashirin shirkat

54-bob. Ommaviy tanlov

976-modda. Ommaviy tanlovni tashkil etish

977-modda. Ommaviy tanlov shartlarini o‘zgartirish va uni bekor qilish

978-modda. Mukofotni to‘lash to‘g‘risidagi qaror

979-modda. Ommaviy tanlovda g‘olib chiqqan fan, adabiyot va san’at asarlaridan foydalanish

980-modda. Taqdim etilgan ishlarni ommaviy tanlov ishtirokchilariga qaytarish

55-bob. Mukofotni oshkora va’da qilish

981-modda. Mukofotni to‘lash majburiyati

982-modda. Mukofot haqidagi oshkora va’dani bekor qilish

56-bob. Qimor va garov o‘yinlar o‘tkazish

983-modda. Qimor va garov o‘yinlar uyushtirish hamda ularda ishtirok etish bilan bog‘liq talablar

984-modda. Lotereyalar, totalizatorlar va boshqa o‘yinlarni davlat tomonidan o‘tkazishning o‘ziga xos xususiyatlari

57-bob. Zarar yetkazishdan kelib chiqadigan majburiyatlar

1-§. Umumiy qoidalar

985-modda. Zarar yetkazganlik uchun javobgarlikning umumiy asoslari

986-modda. Zarar yetkazishning oldini olish

987-modda. Zaruriy mudofaa holatida zarar yetkazganlik

988-modda. Oxirgi zarurat holatida zarar yetkazganlik

989-modda. Yuridik shaxsning yoki fuqaroning o‘z xodimi tomonidan yetkazilgan zarar uchun javobgarligi

990-modda. Davlat organlari, fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari, shuningdek ularning mansabdor shaxslari tomonidan yetkazilgan zarar uchun javobgarlik

991-modda. Surishtiruv, dastlabki tergov, prokuratura organlari va sudning qonunga xilof harakatlari tufayli yetkazilgan zarar uchun javobgarlik

992-modda. Zararning o‘z javobgarligini sug‘urtalagan shaxs tomonidan to‘lanishi

993-modda. O‘n to‘rt yoshgacha bo‘lgan voyaga yetmaganlar tomonidan yetkazilgan zarar uchun javobgarlik

994-modda. O‘n to‘rt yoshdan o‘n sakkiz yoshgacha bo‘lgan voyaga yetmaganlar tomonidan yetkazilgan zarar uchun javobgarlik

995-modda. Ota-onalik huquqlaridan mahrum etilgan ota-onaning voyaga yetmaganlar tomonidan yetkazilgan zarar uchun javobgarligi

996-modda. Muomalaga layoqatsiz deb topilgan fuqaro tomonidan yetkazilgan zarar uchun javobgarlik

997-modda. Muomala layoqati cheklangan fuqaro tomonidan yetkazilgan zarar uchun javobgarlik

998-modda. O‘z harakatlarining ahamiyatini tushuna olmaydigan fuqaro tomonidan yetkazilgan zarar uchun javobgarlik

999-modda. Tevarak-atrofdagilarga oshiqcha xavf tug‘diradigan faoliyat tufayli yetkazilgan zarar uchun javobgarlik

1000-modda. Birgalikda yetkazilgan zarar uchun javobgarlik

1001-modda. Zarar yetkazgan shaxsga nisbatan regress huquqi

1002-modda. Uy hayvonlari tomonidan yetkazilgan zarar uchun javobgarlik

1003-modda. Zararning o‘rnini qoplash usullari

1004-modda. Jabrlanuvchining aybini va zarar yetkazgan shaxsning mulkiy holatini hisobga olish

2-§. Fuqaroning hayoti va sog‘lig‘iga yetkazilgan zararning o‘rnini qoplash

1005-modda. Shartnomalarga oid yoki boshqa majburiyatlarni bajarishda fuqaroning hayoti yoki sog‘lig‘iga yetkazilgan zararning o‘rnini qoplash

1006-modda. Sog‘liqqa shikast yetkazilganligi tufayli ko‘rilgan zararning o‘rnini qoplash hajmi va xususiyati

1007-modda. Sog‘liqqa shikast yetkazilishi natijasida yo‘qotilgan ish haqini (daromadni) aniqlash

1008-modda. Voyaga yetmagan shaxsning sog‘lig‘iga shikast yetkazilganda zararning o‘rnini qoplash

1009-modda. Boquvchisi vafot etganligi natijasida ziyon ko‘rgan shaxslarga zararni to‘lash

1010-modda. Boquvchisi vafot etgan taqdirda ko‘rilgan zararning o‘rnini qoplash miqdori

1011-modda. Zarar yetkazgan shaxsning merosxo‘rlari tomonidan zararning qoplanishi

1012-modda. Zararni qoplash miqdorining o‘zgarishi

1013-modda. Turmush qiymatining oshib borishi va qonun hujjatlarida belgilangan eng kam ish haqi miqdorining oshirilishi munosabati bilan zararni qoplashning ko‘payishi

1014-modda. Zararning o‘rnini qoplash to‘lovlari

1015-modda. Yuridik shaxs bekor qilingan taqdirda zararning qoplanishi

1016-modda. Dafn etish xarajatlarining qoplanishi

3-§. Tovarlar, ishlar, xizmatlardagi nuqsonlar oqibatida yetkazilgan zararning o‘rnini qoplash

1017-modda. Tovarning, ishning, xizmatning nuqsonlari oqibatida yetkazilgan zararning o‘rnini qoplash asoslari

1018-modda. Tovarning, ishning, xizmatning nuqsonlari oqibatida yetkazilgan zarar uchun javobgar shaxslar

1019-modda. Tovarning, ishning, xizmatning nuqsonlari natijasida yetkazilgan zararni qoplash muddatlari

1020-modda. Tovarning, ishning, xizmatning nuqsonlari oqibatida yetkazilgan zarar uchun javobgarlikdan ozod qilish asoslari

4-§. Ma’naviy zararni qoplash

1021-modda. Umumiy qoidalar

1022-modda. Ma’naviy zararni qoplash usuli va miqdori

58-bob. Asossiz boylik orttirish oqibatida kelib chiqadigan majburiyatlar

1023-modda. Asossiz orttirilgan boylikni qaytarish majburiyati

1024-modda. Asossiz orttirilgan boylikni qaytarish to‘g‘risidagi talablarning fuqarolik huquqlarini himoya qilish to‘g‘risidagi boshqa talablar bilan o‘zaro bog‘lanishi

1025-modda. Asossiz orttirilgan boylikni asl holida qaytarish

1026-modda. Asossiz orttirilgan boylikning qiymatini to‘lash

1027-modda. Huquqni boshqa shaxsga asossiz berish oqibatlari

1028-modda. Jabrlanuvchiga olinmagan daromadlarni to‘lash

1029-modda. Qaytarilishi lozim bo‘lgan mol-mulkka qilingan xarajatlarni to‘lash

1030-modda. Qaytarib berilmaydigan asossiz orttirilgan boylik

IV bo‘lim. Intellektual mulk

59-bob. Umumiy qoidalar

1031-modda. Intellektual mulk obyektlari

1032-modda. Intellektual mulk obyektlarini huquqiy muhofaza qilish

1033-modda. Intellektual mulk obyektlariga shaxsiy nomulkiy va mulkiy huquqlar

1034-modda. Intellektual mulk obyektlariga nisbatan mutlaq huquqlar

1035-modda. Mutlaq huquqlarning boshqa shaxsga o‘tishi

1036-modda. Litsenziya shartnomasi

1037-modda. Intellektual faoliyat natijalarini yaratish va ulardan foydalanish to‘g‘risidagi shartnoma

1038-modda. Mutlaq huquq va mulk huquqi

1039-modda. Intellektual mulk obyektlariga nisbatan mutlaq huquqning amal qilish muddati

1040-modda. Intellektual mulk obyektlariga nisbatan mutlaq huquqlarni himoya qilish usullari

60-bob. Mualliflik huquqi

1041-modda. Mualliflik huquqi bilan qo‘riqlanadigan asarlar (mualliflik huquqi obyektlari)

1042-modda. Mualliflik huquqi obyektlarining turlari

1043-modda. Asarning qismlari va hosila asarlar

1044-modda. Mualliflik huquqi obyektlari hisoblanmaydigan asarlar va ularga o‘xshash faoliyat natijalari

1045-modda. Rasmiy hujjatlar, ramzlar va belgilarning loyihalariga bo‘lgan huquqlar

1046-modda. Asar muallifi. Mualliflik prezumpsiyasi

1047-modda. Hammualliflik

1048-modda. Hosila asarlarning mualliflari

1049-modda. Asarlar yaratilishini tashkil etuvchi shaxslarning huquqlari

1050-modda. Mualliflik huquqining himoya belgilari

1051-modda. Muallifning shaxsiy nomulkiy huquqlari

1052-modda. Mualliflik huquqi

1053-modda. Mualliflik nomiga bo‘lgan huquq

1054-modda. Asarning daxlsizligiga bo‘lgan huquq

1055-modda. Asarni e’lon qilish huquqi

1056-modda. Muallifning asardan foydalanish huquqi

1057-modda. Asardan foydalanish huquqini tasarruf etish

1058-modda. Mualliflik huquqlarining cheklanishi

1059-modda. O‘zganing asarini shaxsiy maqsadlarda takrorlash

1060-modda. Asarlarni omma oldida erkin ijro etish

1061-modda. Sud maqsadlari uchun asarlarni erkin takrorlash

1062-modda. Xizmat asariga bo‘lgan huquq

1063-modda. Mualliflik huquqining O‘zbekiston Respublikasi hududida amal qilishi

1064-modda. Mualliflik huquqi amal qilishining boshlanishi

1065-modda. Mualliflik huquqining amal qilish muddati

1066-modda. Asarning ijtimoiy mulkka aylanishi

1067-modda. Mualliflik shartnomasi

1068-modda. Mualliflik shartnomasining shartlari

1069-modda. Mualliflik shartnomasining shakli

1070-modda. Mualliflik shartnomasi bo‘yicha javobgarlik

1071-modda. Mualliflik litsenziya shartnomasining amal qilish muddati

1072-modda. Asardan shartnoma tuzmagan holda noqonuniy foydalanganlik uchun javobgarlik

1073-modda. Mualliflik munosabatlarini huquqiy jihatdan tartibga solish

61-bob. Turdosh huquqlar

1074-modda. Turdosh huquqlar obyekti

1075-modda. Turdosh huquqlarning subyektlari

1076-modda. Turdosh huquqlarning himoya belgilari

1077-modda. Ijrochining huquqlari

1078-modda. Ijroni yozib olgan shaxsning huquqlari

1079-modda. Efir orqali ko‘rsatuv va eshittirish beruvchi tashkilotning huquqlari

1080-modda. Kabel orqali ko‘rsatuv va eshittirish beruvchi tashkilotning huquqlari

1081-modda. Turdosh huquqlardan foydalanish to‘g‘risidagi shartnomani bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik va asardan shartnoma tuzmagan holda g‘ayriqonuniy ravishda foydalanganlik uchun javobgarlik

62-bob. Sanoat mulkiga bo‘lgan huquq (ixtiro, foydali model, sanoat namunasiga bo‘lgan huquq)

1082-modda. Ixtiro, foydali model, sanoat namunasini huquqiy jihatdan muhofaza qilish

1083-modda. Ixtiro, foydali model, sanoat namunasidan foydalanish huquqi

1084-modda. Patentga bo‘lgan huquqni tasarruf etish

1085-modda. Mualliflik huquqi

1086-modda. Ixtiro, foydali model, sanoat namunasining hammualliflari

1087-modda. Xizmat ixtirolari, foydali modellari, sanoat namunalari

1088-modda. Patentga bo‘lgan huquqni boshqa shaxsga o‘tkazish to‘g‘risidagi shartnomaning shakli

1089-modda. Ixtiro, foydali model, sanoat namunasidan foydalanish ruxsatnomasining (litsenziya- sining) shakli

1090-modda. Patentni buzganlik uchun javobgarlik

63-bob. O‘simliklarning yangi navlari va hayvonlarning yangi zotlariga bo‘lgan huquq

1091-modda. O‘simliklarning yangi navlari va hayvonlarning yangi zotlariga bo‘lgan huquqlarni muhofaza qilish

1092-modda. Seleksiya yutug‘i muallifining haq olish huquqi

1093-modda. Patent egasining huquqi

1094-modda. Patent egasining majburiyati

64-bob. Oshkor etilmagan axborotni noqonuniy foydalanishdan muhofaza qilish

1095-modda. Oshkor etilmagan axborotni muhofaza qilish huquqi

1096-modda. Oshkor etilmagan axborotdan noqonuniy foydalanganlik uchun javobgarlik

1097-modda. Oshkor etilmagan axborotni noqonuniy foydalanishdan muhofaza qilish huquqining boshqa shaxsga o‘tishi

65-bob. Fuqarolik muomalasi qatnashchilari, tovarlar, ishlar va xizmatlarni shaxsiylashtirish vositalari

1-§. Firma nomi

1098-modda. Firma nomiga bo‘lgan huquq

1099-modda. Yuridik shaxsning firma nomidan tovar belgisida foydalanish

1100-modda. Firma nomiga bo‘lgan huquqning amal qilishi

1101-modda. Firma nomiga bo‘lgan huquqni boshqa shaxsga berish

2-§. Tovar belgisi (xizmat ko‘rsatish belgisi)

1102-modda. Tovar belgisini huquqiy jihatdan muhofaza qilish

1103-modda. Tovar belgisidan foydalanish va uning daxlsizligi huquqi

1104-modda. Tovar belgisidan foydalanmaganlik oqibatlari

1105-modda. Tovar belgisiga bo‘lgan huquqning boshqa shaxsga o‘tishi

1106-modda. Tovar belgisiga bo‘lgan huquqni boshqa shaxsga berish to‘g‘risidagi shartnomaning shakli

1107-modda. Tovar belgisiga bo‘lgan huquqni buzganlik uchun javobgarlik

3-§. Tovar chiqarilgan joy nomi

1108-modda. Tovar chiqarilgan joy nomini huquqiy jihatdan muhofaza qilish

1109-modda. Tovar chiqarilgan joy nomidan foydalanish huquqi

1110-modda. Tovar chiqarilgan joy nomini huquqiy jihatdan muhofaza etishning amal qilish sohasi

1111-modda. Tovar chiqarilgan joy nomidan qonunga xilof foydalanganlik uchun javobgarlik

V bo‘lim. Vorislik huquqi

66-bob. Vorislik to‘g‘risidagi umumiy qoidalar

1112-modda. Vorislik asoslari

1113-modda. Meros tarkibi

1114-modda. Umumiy birgalikdagi mulk bo‘lgan mol-mulkni meros qilib olish

1115-modda. Dehqon xo‘jaligi yer uchastkasiga egalik qilish huquqini meros qilib olish

1116-modda. Merosning ochilishi

1117-modda. Merosning ochilish joyi

1118-modda. Merosxo‘rlar

1119-modda. Noloyiq merosxo‘rlarni merosdan chetlatish

67-bob. Vasiyat bo‘yicha vorislik

1120-modda. Umumiy qoidalar

1121-modda. Shartli vasiyatnoma

1122-modda. Vorisdan keyingi vorislarni tayinlash

1123-modda. Mol-mulkning vasiyat qilinmagan qismini meros qilib olish

1124-modda. Vasiyatnomaning shakliga doir umumiy qoidalar

1125-modda. Notarial tasdiqlangan vasiyatnoma

1126-modda. Notarial tasdiqlangan vasiyatnomalarga tenglashtirilgan vasiyatnomalar

1127-modda. Vasiyatnomani bekor qilish va o‘zgartirish

1128-modda. Vasiyatnomaning sir saqlanishi

1129-modda. Vasiyatni talqin qilish

1130-modda. Vasiyatnomaning haqiqiy emasligi

1131-modda. Vasiyatnomani ijro etish

1132-modda. Vasiyat majburiyati

1133-modda. Majburiyat yuklash

68-bob. Qonun bo‘yicha vorislik

1134-modda. Umumiy qoidalar

1135-modda. Qonun bo‘yicha birinchi navbatdagi vorislar

1136-modda. Qonun bo‘yicha ikkinchi navbatdagi vorislik

1137-modda. Qonun bo‘yicha uchinchi navbatdagi vorislik

1138-modda. Qonun bo‘yicha to‘rtinchi navbatdagi vorislik

1139-modda. Qonun bo‘yicha beshinchi navbatdagi vorislik

1140-modda. Taqdim qilish huquqi bo‘yicha vorislik

1141-modda. Meros qoldiruvchining mehnatga qobiliyatsiz boqimlari

1142-modda. Merosdan majburiy ulush olish huquqi

1143-modda. Meros olishda erning (xotinning) huquqi

1144-modda. Qonun bo‘yicha meros olinganida merosni muhofaza qilish va uni boshqarish

69-bob. Merosni egallash

1145-modda. Umumiy qoidalar

1146-modda. Merosga bo‘lgan huquq to‘g‘risida guvohnoma berish

1147-modda. Merosdan voz kechish huquqi

1148-modda. Merosdan voz kechish huquqining cheklanishi

1149-modda. Vasiyat majburiyatini qabul qilib olishdan voz kechish huquqi

1150-modda. Merosning taqsimlanishi

1151-modda. Hozir bo‘lmagan merosxo‘rlarning huquqlari

1152-modda. Korxonaga vorislik

1153-modda. Ayrim merosxo‘rlarning meros tarkibiga kiradigan mol-mulkka nisbatan imtiyozli huquqi

1154-modda. Meros ulushlarining ortishi

1155-modda. Meros hisobidan to‘lanishi lozim bo‘lgan xarajatlar

1156-modda. Kreditorlarning meros qoldiruvchining qarzlarini undirib olishi

1157-modda. Egasiz qolgan mol-mulk

VI bo‘lim. Xalqaro xususiy huquq normalarini fuqarolik-huquqiy munosabatlarga nisbatan tatbiq qilish

70-bob. Umumiy qoidalar

1158-modda. Chet el elementi bilan murakkablashgan fuqarolik- huquqiy munosabatlarga nisbatan qo‘llanilishi lozim bo‘lgan huquqni belgilash

1159-modda. Huquqiy baho berish

1160-modda. Chet el huquqi normalari mazmunini aniqlash

1161-modda. Qarshi tomon va uchinchi mamlakat huquqiga havola etish

1162-modda. Qonunni chetlab o‘tish oqibatlari

1163-modda. Huquqni o‘zarolik asosida qo‘llash

1164-modda. Ommaviy tartib to‘g‘risidagi izoh

1165-modda. Qat’iy normalarni qo‘llash

1166-modda. Huquqiy tizimlari ko‘p bo‘lgan mamlakatning huquqini qo‘llash

1167-modda. Retorsiyalar

71-bob. Kollizion normalar

1-§. Shaxslar

1168-modda. Jismoniy shaxsning shaxsiy qonuni

1169-modda. Jismoniy shaxsning huquq va muomala layoqatlari

1170-modda. Jismoniy shaxsni bedarak yo‘qolgan deb topish va uni vafot etgan deb e’lon qilish

1171-modda. Jismoniy shaxsning ismi-sharifi

1172-modda. O‘zbekiston Respublikasi hududidan tashqarida O‘zbekiston Respublikasi fuqarolarining fuqarolik holati hujjatlarini qayd etish

1173-modda. Fuqarolik holati hujjatlarini tasdiqlash uchun xorijiy davlat organlari tomonidan berilgan hujjatlarni tan olish

1174-modda. Vasiylik va homiylik

1175-modda. Yuridik shaxsning qonuni

1176-modda. Yuridik shaxsning huquq layoqati

1177-modda. O‘zbekiston Respublikasida chet el yuridik shaxslari faoliyatining milliy tartibi

1178-modda. Chet el elementi bilan fuqarolik-huquqiy munosabatlarda davlatning ishtirok etishi

2-§. Shaxsiy nomulkiy huquqlar. Intellektual mulk

1179-modda. Shaxsiy nomulkiy huquqlarni himoya qilish

1180-modda. Intellektual mulkka bo‘lgan huquq

3-§. Bitimlar. Vakillik. Da’vo muddati

1181-modda. Bitimning shakli

1182-modda. Ishonchnoma

1183-modda. Da’vo muddati

4-§. Ashyoviy huquqlar

1184-modda. Ashyoviy huquqlarga nisbatan qo‘llaniladigan huquq to‘g‘risidagi umumiy qoidalar

1185-modda. Ashyoviy huquqlarning vujudga kelishi va bekor bo‘lishi

1186-modda. Transport vositalariga va davlat reyestrida qayd etilishi lozim bo‘lgan boshqa mol-mulkka nisbatan ashyoviy huquqlar

1187-modda. Yo‘lda bo‘lgan ko‘char mulkka nisbatan ashyoviy huquqlar

1188-modda. Ashyoviy huquqlarni himoya qilish

5-§. Shartnoma majburiyatlari

1189-modda. Shartnoma taraflarining kelishuviga ko‘ra huquqni tanlash

1190-modda. Taraflarning kelishuvi bo‘lmagan taqdirda shartnomaga nisbatan qo‘llaniladigan huquq

1191-modda. Chet el ishtirokidagi yuridik shaxsni tuzish to‘g‘risidagi shartnomaga nisbatan qo‘llaniladigan huquq

1192-modda. Qo‘llaniladigan huquqning amal qilish doirasi

6-§. Shartnomadan tashqari majburiyatlar

1193-modda. Bir taraflama harakatlardan iborat majburiyatlar

1194-modda. Zarar yetkazilganligi oqibatida kelib chiqadigan majburiyatlar

1195-modda. Iste’molchiga yetkazilgan zarar uchun javobgarlik

1196-modda. Asossiz boylik orttirish

7-§. Vorislik huquqi

1197-modda. Vorislikka doir munosabatlar

1198-modda. Shaxslarning vasiyatnoma tuzish va uni bekor qilish layoqati, vasiyatnomaning va uni bekor qilish hujjatining shakli

1199-modda. Ko‘chmas mulkka va davlat reyestrida qayd etilishi lozim bo‘lgan mol-mulkka vorislik

Hujjat 19.02.2003 00 sanasi holatiga
Amaldagi versiyaga o‘tish
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining 2015-yil 3-iyundagi O‘RQ-387-son “Qimmatli qog‘ozlar bozori to‘g‘risida”gi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 2-sentabrdagi PF-5177-son “Valyuta siyosatini liberallashtirish bo‘yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Farmoni, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1994-yil 8-iyundagi 285-sonli qarori bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston Respublikasi hududida qiymatli qog‘ozlar bilan bitishuvlar tuzish va ularni ro‘yxatdan o‘tkazish tartibi to‘g‘risida”gi nizom, “Uyushgan birjadan tashqari bozorda korporativ qimmatli qog‘ozlar oldi-sotdisiga doir bitimlarni amalga oshirish tartibi to‘g‘risida nizom” (ro‘yxat raqami: 1384).
Oldingi tahrirga qarang.
(386-modda O‘zbekiston Respublikasining 2001-yil 7-dekabrdagi 320-II-son Qonuniga muvofiq to‘rtinchi qism bilan to‘ldirilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2002-y., 1-son, 20-modda)
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 425 – 436-moddalari (Chakana oldi-sotdi), 437 – 456-moddalari (Mahsulot yetkazib berish), 457 – 464-moddalari (Tovarlar yetkazib berish to‘g‘risidagi davlat kontrakti), 465 – 467-moddalari (Kontraktatsiya), 468 – 478-moddalari (Energiya ta’minoti), 479 – 488-moddalari (Ko‘chmas mulkni sotish), 489 – 496-moddalari (Korxonani sotish).
Oldi-sotdi shartnomasi bo‘yicha har qanday ashyolar ushbu Kodeksning 82-moddasi qoidalariga rioya qilgan holda tovar bo‘lishi mumkin.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Agar sotuvchi qonun hujjatlariga yoki oldi-sotdi shartnomasiga muvofiq topshirishi shart bo‘lgan (ushbu Kodeks 388-moddasining ikkinchi qismi) tovarga mansub ashyolar yoki hujjatlarni sotib oluvchiga topshirmasa yoki topshirishdan bosh tortsa, sotib oluvchi ularni topshirish uchun unga oqilona muddat tayinlashga haqli.
Keyingi tahrirga qarang.
Sotuvchi sotib oluvchiga oldi-sotdi shartnomasida ko‘rsatilganidan ortiq miqdorda tovar bergan taqdirda, sotib oluvchi bu haqda ushbu Kodeks 416-moddasining birinchi qismida nazarda tutilgan tartibda sotuvchiga ma’lum qilishi lozim. Agar sotib oluvchidan xabar olganidan so‘ng sotuvchi oqilona muddatda tegishli tovarni tasarruf qilmasa, shartnomada boshqacha tartib nazarda tutilgan bo‘lmasa, sotib oluvchi tovarning hammasini qabul qilish huquqiga ega.
 LexUZ sharhi
Sotuvchi sotib oluvchiga topshirishi lozim bo‘lgan tovar uni sotib oluvchiga topshirish paytida ushbu Kodeksning 402-moddasida nazarda tutilgan talablarga, agar tovarning ushbu talablarga muvofiqligini aniqlashning boshqa payti oldi-sotdi shartnomasida nazarda tutilgan bo‘lmasa, javob berishi va oqilona muddat davomida belgilangan maqsadlar uchun yaroqli bo‘lishi kerak.
 LexUZ sharhi
Agar oldi-sotdi shartnomasida boshqacha tartib nazarda tutilgan bo‘lmasa, ushbu Kodeksning 416-moddasida belgilangan tartibda sotuvchiga tovarning kamchiliklari haqida xabar qilish sharti bilan kafolat muddati tovarda aniqlangan kamchiliklar tufayli undan foydalanib bo‘lmagan vaqtga uzaytiriladi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Agar ushbu moddaning birinchi va ikkinchi qismlarida belgilangan tartibda tovarning sifatini tekshirish shartlari nazarda tutilgan bo‘lmasa, tovarning sifati ish muomalasi odatlariga yoki oldi-sotdi shartnomasi bo‘yicha topshirilishi lozim bo‘lgan tovarni tekshirishning odatda qo‘llaniladigan boshqa shartlariga muvofiq tekshirilishi lozim.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: Vazirlar Mahkamasining 2004-yil 6-iyuldagi 318-son qarori bilan tasdiqlangan “Mahsulotlarni sertifikatlashtirish tartibi to‘g‘risida Nizom”, O‘zbekiston Standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish agentligi Bosh direktorining 2005-yil 25-fevraldagi 59-son buyrug‘i bilan tasdiqlangan “Mahsulotlarni sertifikatlash Qoidalari”.
 LexUZ sharhi
Agar oldi-sotdi shartnomasida boshqacha tartib nazarda tutilgan bo‘lmasa va u majburiyatning mohiyatidan kelib chiqmasa, ushbu moddaning birinchi va ikkinchi qismlarida nazarda tutilgan oqibatlar sotuvchining sotib oluvchiga but tovarlarni topshirish majburiyati buzilgan hollarda ham qo‘llaniladi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Sotib oluvchi ushbu moddaning birinchi qismida ko‘rsatilgan majburiyatni bajarmagan taqdirda, sotuvchi bu hol sotib oluvchining talablarini qanoatlantirib bo‘lmaydigan qilib qo‘yganini yoki sotuvchi oldi-sotdi shartnomasi shartlari buzilgani haqida o‘z vaqtida xabardor qilinganida sarflashi mumkin bo‘lgan mablag‘larga nisbatan nomutanosib xarajatlarga olib kelishini isbotlasa, u sotib oluvchining tegishli talablarini qondirishdan to‘liq yoki qisman bosh tortishga haqli.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Sotib oluvchi tovar haqini ushbu Kodeksning 356-moddasiga muvofiq belgilanadigan bahoda to‘lashi, shuningdek qonun hujjatlari, oldi-sotdi shartnomasi yoki odatda qo‘yiladigan talablarga muvofiq to‘lovni amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan harakatlarni o‘z hisobidan bajarishi lozim.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Agar sotuvchi oldindan haqi to‘langan tovarni topshirish majburiyatini bajarmasa va oldi-sotdi shartnomasida boshqacha tartib nazarda tutilgan bo‘lmasa, oldindan to‘langan summa uchun ushbu Kodeksning 327-moddasiga muvofiq, tovarni topshirishi lozim bo‘lgan kundan boshlab tovar sotib oluvchiga topshirilgan yoki unga oldindan to‘lagan summasi qaytarib berilgan kungacha foizlar to‘lanishi lozim. Shartnomada sotuvchining oldindan to‘langan summa uchun foizlarni bu summa sotib oluvchidan olingan kundan boshlab to‘lash majburiyati nazarda tutilishi mumkin.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: 1996-yil 26-apreldagi 221-I-son “Iste’molchilarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonunining 6-moddasi, Vazirlar Mahkamasining 2003-yil 13-fevraldagi 75-son qarori bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston Respublikasida chakana savdo Qoidalari”ning 14-bandi.
Agar sotib oluvchiga sotish joyida ushbu moddaning birinchi va ikkinchi qismlarida ko‘rsatilgan tovar to‘g‘risidagi axborotni darhol olish imkoni berilmagan bo‘lsa, u chakana oldi-sotdi shartnomasini tuzishdan asossiz bosh tortilgani tufayli o‘zi ko‘rgan zararni to‘lashni sotuvchidan talab qilishga, agar shartnoma tuzilgan bo‘lsa, oqilona muddatda shartnomani bajarishdan bosh tortishga, tovar uchun to‘langan summani qaytarishni va zararni qoplashni talab qilishga haqli.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: “Zarur sifatdagi, qaytarib olinmaydigan yoki shunga o‘xshash tovarga almashtirilmaydigan nooziq-ovqat tovarlari ro‘yxati” (Vazirlar Mahkamasining 2003-yil 13-fevraldagi 75-son qarori bilan tasdiqlangan O‘zbekiston Respublikasida chakana savdo Qoidalariga 1-ilova).
 LexUZ sharhi
Qarang: 1996-yil 26-apreldagi 221-I-son “Iste’molchilarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonunining 15-moddasi, Vazirlar Mahkamasining 2003-yil 13-fevraldagi 75-son qarori bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston Respublikasida chakana savdo Qoidalari”ning 29-bandi.
 LexUZ sharhi
Mahsulot yetkazib berish shartnomasi shartlari bo‘yicha kelishmovchiliklar bayonnomasini olgan, biroq shartnoma shartlarini kelishish choralarini ko‘rmagan va shartnoma tuzishni rad etishini ushbu moddaning birinchi qismida belgilangan muddatda boshqa tarafga ma’lum qilmagan taraf shartnoma shartlarini kelishib olishdan bosh tortish oqibatida yetkazilgan zararni qoplashga majbur.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Tegishli darajada sifatli bo‘lmagan tovarlar yetkazib berilgan sotib oluvchi (oluvchi) mahsulot yetkazib beruvchiga ushbu Kodeksning 434-moddasida nazarda tutilgan talablarni qo‘yishga haqli, yetkazib berilgan tovarlarning sifatsizligi to‘g‘risida sotib oluvchidan bildirish olgan mahsulot yetkazib beruvchi yetkazib berilgan tovarlarni tegishli darajada sifatli tovarlar bilan darhol almashtirgan hollar bundan mustasno.
 LexUZ sharhi
Mahsulot yetkazib berish shartnomasining shartlari, qonun hujjatlarining talablari yoki tovarlarning but bo‘lishiga qo‘yiladigan odatdagi talablarni buzgan holda tovarlar yetkazib berganida sotib oluvchi (oluvchi) mahsulot yetkazib beruvchiga ushbu Kodeksning 413-moddasida nazarda tutilgan talablarni qo‘yishga haqli, mahsulot yetkazib beruvchi yetkazib berilgan tovarlarning but emasligi to‘g‘risida sotib oluvchidan bildirish olganidan keyin tovarlarni darhol butlagan yoki ularni but tovarlar bilan almashtirgan hollar bundan mustasno.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonunning 27-moddasi, 1996-yil 26-apreldagi 221-I-son “Iste’molchilarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonunining 14-moddasi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Agar ushbu moddaning birinchi va ikkinchi qismlarida nazarda tutilgan asoslar bo‘yicha shartnoma bekor qilinganidan keyin uning o‘rniga boshqa bitim tuzilmagan va tovarning joriy bahosi mavjud bo‘lsa, taraf shartnomada belgilangan baho bilan shartnoma bekor qilingan paytdagi joriy baho o‘rtasidagi farqdan iborat zararni qoplash to‘g‘risida talab qo‘yishi mumkin.
Davlat ehtiyojlari uchun tovarlar yetkazib berish borasidagi munosabatlarga ushbu Kodeks 437-456-moddalarining qoidalari ham tatbiq etiladi. Ushbu Kodeks bilan tartibga solinmagan munosabatlarga nisbatan davlat ehtiyojlari uchun tovarlar yetkazib berishni tartibga soladigan boshqa qonun hujjatlari tatbiq etiladi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Ushbu moddaning uchinchi qismida nazarda tutilgan zararni qoplash to‘g‘risidagi shart davlat korxonasiga tatbiq etilmaydi.
 LexUZ sharhi
Davlat buyurtmachisi ushbu moddaning ikkinchi qismida nazarda tutilgan majburiyatlarini bajarmagan taqdirda, mahsulot yetkazib beruvchi (ijrochi) yo davlat buyurtmachisidan tovarlarni qabul qilish va haqini to‘lashni talab qilish, yoki tovarlarni o‘z ixtiyori bilan realizatsiya qilib, tovarlarni realizatsiya qilish bilan bog‘liq oqilona xarajatlarni davlat buyurtmachisiga yuklash huquqiga ega.
Keyingi tahrirga qarang.
Ushbu moddaning ikkinchi qismida ko‘rsatilgan asoslar bo‘yicha davlat kontrakti bekor qilinganida mahsulot yetkazib beruvchi davlat ehtiyojlari uchun tovar yetkazib berish shartnomasini bajarishdan bosh tortishga haqli. Mahsulot yetkazib beruvchining bunday bosh tortishi tufayli sotib oluvchiga yetkazilgan zarar davlat buyurtmachisi tomonidan qoplanadi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Agar mahsulot yetishtiruvchi ushbu moddaning birinchi qismida ko‘rsatilgan majburiyatlarini bajarmaganligi oqibatida qishloq xo‘jaligi mahsuloti kontraktatsiya shartnomasida nazarda tutilgan miqdor va assortimentda olinmasligi oldindan ma’lum bo‘lib qolsa, tayyorlovchi shartnomani bekor qilishni yoki o‘zgartirishni va zararni qoplashni talab qilishga haqli.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 12-yanvardagi 22-son qarori bilan tasdiqlangan “Elektr energiyasidan foydalanish qoidalari”ning 8-bobi va “Tabiiy gazdan foydalanish qoidalari”ning 8 — 10-boblari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Yoqilg‘i-energetika resurslarining narx va tariflarini bosqichma-bosqich o‘zgartirish to‘g‘risida”gi qarori, Vazirlar Mahkamasining 2004-yil 1-noyabrdagi 511-son qarori bilan tasdiqlangan “Elektr energiyasi iste’molchilari va hududiy elektr tarmoqlari korxonalari o‘rtasidagi o‘zaro hisob-kitoblar tartibi to‘g‘risida Nizom”.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Energiya ta’minoti shartnomasiga muvofiq yuridik shaxs abonent bo‘lgan hollarda energiya bilan ta’minlovchi tashkilot ushbu Kodeksning 455-moddasida nazarda tutilgan asoslarga ko‘ra shartnomani bajarishdan bir tomonlama bosh tortishga haqli, qonun hujjatlarida belgilab qo‘yilgan hollar bundan mustasno.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 14-moddasi, “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonunning 24 — 35-moddalari.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksining 173-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Yer kodeksining 30-moddasi.
 LexUZ sharhi
Agar sotuvchi sotib oluvchiga ko‘chmas mulkni sotish shartnomasining ko‘chmas mulk sifati to‘g‘risidagi shartlariga mos bo‘lmagan ko‘chmas mulkni topshirsa, ushbu Kodeks 434-moddasining qoidalari qo‘llaniladi, sotib oluvchining tegishli darajada sifatli bo‘lmagan tovarni tegishli darajada sifatli bo‘lgan boshqa tovarga almashtirib berishni talab qilish huquqi to‘g‘risidagi qoidalar bundan mustasno.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: “Firma nomlari to‘g‘risida”gi Qonun (2006-yil 18-sentabr, O‘RQ-51-son)ning 9-moddasi, “Tovar belgilari, xizmat ko‘rsatish belgilari va tovar kelib chiqqan joy nomlari to‘g‘risida”gi Qonun (2001-yil 30-avgust, 267-II-son)ning 30-moddasi.
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Korxonani sotish shartnomasi taraflar imzolagan yozma shakldagi bitta hujjat tarzida tuzilib, unga ushbu Kodeksning 491-moddasi ikkinchi qismida ko‘rsatilgan hujjatlar albatta ilova qilinadi va u notarial guvohlantirilishi hamda davlat ro‘yxatidan o‘tkazilishi lozim. Vakolatli davlat organining qaroriga binoan tanlov (tender) asosida tuziladigan korxonani sotish shartnomasi notarial guvohlantirilishi shart emas, ushbu Kodeksning 110-moddasi ikkinchi qismining 2-bandida nazarda tutilgan hollar bundan mustasno.
(490-moddaning birinchi qismi O‘zbekiston Respublikasi 1999-yil 20-avgustdagi 832-I-sonli Qonuni tahririda — Oliy Majlis Axborotnomasi, 1999-yil, 9-son, 229-modda)
Ushbu moddaning birinchi qismida nazarda tutilgan talablarga rioya qilmaslik shartnomaning haqiqiy bo‘lmasligiga olib keladi. Bunday shartnoma o‘z-o‘zidan haqiqiy bo‘lmagan bitim hisoblanadi, uni bajarishga yo‘l qo‘yilmaydi va unga nisbatan ushbu Kodeks 112-moddasining ikkinchi va uchinchi qismlarida nazarda tutilgan qoidalar qo‘llanmaydi.
Keyingi tahrirga qarang.
Korxonaning sotilishi to‘g‘risida ushbu moddaning birinchi qismida nazarda tutilgan tartibda xabardor qilinmagan kreditor sotuvchi korxonani sotib oluvchiga topshirgani to‘g‘risida xabar topgan yoki xabar topishi lozim bo‘lgan kundan boshlab bir yil mobaynida ushbu moddaning ikkinchi qismida nazarda tutilgan talablarni qondirish haqida da’vo qo‘zg‘atishi mumkin.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(497-modda O‘zbekiston Respublikasining 2001-yil 7-dekabrdagi 320-II-son Qonuniga muvofiq qism bilan to‘ldirilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2002-y., 1-son, 20-modda)
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Ayirboshlash shartnomasi bo‘yicha olgan tovarini uchinchi shaxslar olib qo‘ygan taraf, ushbu Kodeksning 395-moddasida nazarda tutilgan asoslar mavjud bo‘lsa, boshqa tarafdan ayirboshlash asosida olingan tovarni qaytarishni va (yoki) zararni qoplashni talab qilish huquqiga ega.
Keyingi tahrirga qarang.
Ushbu moddaning uchinchi qismida nazarda tutilgan hollarda og‘zaki tuzilgan hadya shartnomasi o‘z-o‘zidan haqiqiy emas.
Oldingi tahrirga qarang.
(504-modda O‘zbekiston Respublikasining 2001-yil 7-dekabrdagi 320-II-son Qonuniga muvofiq qism bilan to‘ldirilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2002-y., 1-son, 20-modda)
Keyingi tahrirga qarang.
Umumiy birgalikdagi mulkni hadya qilishga ushbu Kodeksning 225-moddasida nazarda tutilgan qoidalarga amal qilgan holda umumiy birgalikdagi mulkning barcha ishtirokchilari roziligi bilan yo‘l qo‘yiladi.
Hadya qiluvchiga tegishli uchinchi shaxsdan talab qilish huquqini hadya qilish ushbu Kodeks 313-317, 319 va 320-moddalarida nazarda tutilgan qoidalarga rioya etgan holda amalga oshiriladi.
Ushbu Kodeks 507-moddasining birinchi qismida nazarda tutilgan asoslarda hadya qiluvchi kelajakda hadya oluvchiga ashyoni yoki mulk huquqini berish yo bo‘lmasa, uni mulkiy majburiyatdan ozod etish va’da qilingan shartnomani bajarishdan bosh tortishga haqli.
Keyingi tahrirga qarang.
Xayr-ehson qilingan mulkdan xayr-ehson qiluvchi ko‘rsatgan maqsadga zid holda foydalanish yoki ushbu maqsadni mazkur modda oltinchi qismining qoidalarini buzgan holda o‘zgartirish xayr-ehson qiluvchiga, uning merosxo‘rlariga yoki boshqa huquqiy vorisiga xayr-ehsonni bekor qilishni talab qilish huquqini beradi.
Ushbu Kodeks 507 va 510-moddalarining qoidalari xayr-ehsonga nisbatan qo‘llanmaydi.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Renta to‘lovchi ushbu moddaning ikkinchi qismida nazarda tutilgan majburiyatlarni bajarmasa, shuningdek renta oluvchi javobgar bo‘lmaydigan holatlarda ta’minlash yo‘qotilgan yoki ta’minlash sharoitlari yomonlashgan taqdirda renta oluvchi renta shartnomasini bekor qilishga va shartnoma bekor qilinishi tufayli ko‘rgan zararni qoplashni talab qilishga haqli.
Agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib nazarda tutilgan bo‘lmasa, doimiy renta shartnomasi bo‘yicha renta oluvchining huquqlari ushbu moddaning birinchi qismida ko‘rsatilgan shaxslarga talabdan voz kechish yo‘li bilan topshirilishi va vorislik bo‘yicha yoki yuridik shaxslar qayta tashkil qilinganda boshqa shaxslarga o‘tishi mumkin.
 LexUZ sharhi
Ushbu Kodeksning 521 va 522-moddalarida nazarda tutilgan hollarda doimiy renta shartnomada belgilangan bahoda sotib olinadi.
Keyingi tahrirga qarang.
Renta to‘lovchi umrbod renta shartnomasini jiddiy buzgan hollarda renta oluvchi renta to‘lovchidan rentani ushbu Kodeksning 523-moddasida nazarda tutilgan shartlarda sotib olishni yoki shartnomani bekor qilish va zararni qoplashni talab qilish huquqiga ega.
Umrbod ta’minlash sharti bilan uy-joy (kvartira)ni boshqa shaxsga berish shartnomasi ushbu moddaning birinchi va ikkinchi qismlarida nazarda tutilgan asoslar bo‘yicha bekor qilingan taqdirda uy (uyning bir qismi), kvartira boshqa shaxsga beruvchiga qaytarilishi lozim.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 79, 214, 215-moddalari, Yer kodeksining 23-moddasi, Vazirlar Mahkamasining 2009-yil 8-apreldagi 102-son qarori bilan tasdiqlangan “Davlat mulkini ijaraga berish tartibi to‘g‘risida nizom” 2-bandining uchinchi xatboshisi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: Vazirlar Mahkamasining 2006-yil 7-martdagi 38-son qarori bilan tasdiqlangan “Avtomototransport vositalari bilan bog‘liq bitimlarni rasmiylashtirish tartibi to‘g‘risidagi Nizom”ning 2, 3-bandlari, Vazirlar Mahkamasining 2009-yil 31-dekabrdagi 343-son qarori bilan tasdiqlangan “Budjet tashkilotlari va davlat unitar korxonalarining asosiy vositalarini hamda qurilishi tugallanmagan obyektlarini sotish, shuningdek ularni sotishdan tushgan pul mablag‘larini taqsimlash tartibi to‘g‘risida Nizom”, Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 31-avgustdagi 683-son qarori bilan tasdiqlangan “Avtomototransport vositalarini davlat ro‘yxatidan o‘tkazish tartibi to‘g‘risida Nizom”ning 4-5-bandlari.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: “Fermer xo‘jaligi to‘g‘risida”gi Qonunning 11-moddasi, Vazirlar Mahkamasining 2009-yil 8-apreldagi 102-son qarori bilan tasdiqlangan “Davlat mulkini ijaraga berish tartibi to‘g‘risida nizom”ning 7-bandi.
 LexUZ sharhi
Agar ijaraga beruvchi ijaraga oluvchiga ijaraga berilgan mol-mulkni shartnomada ko‘rsatilgan muddatda, basharti shartnomada bunday muddat ko‘rsatilgan bo‘lmasa, oqilona muddatda topshirmagan bo‘lsa, ijaraga oluvchi ushbu Kodeksning 331-moddasiga muvofiq bu mol-mulkni undan talab qilib olish va ijroning kechikkanligi tufayli yetkazilgan zararni qoplashni talab qilish yoki shartnomani bekor qilish va uning bajarilmaganligi sababli yetkazilgan zararni qoplashni talab qilish huquqiga ega.
 LexUZ sharhi
Taraflar mulk ijarasi shartnomasida mol-mulkdan foydalanganlik uchun ushbu moddaning uchinchi qismida ko‘rsatib o‘tilgan haq shakllarini aralash amalga oshirishni yoki haq to‘lashning boshqa shakllarini nazarda tutishlari mumkin.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Mulk ijarasi shartnomasida ushbu Kodeksning 382-moddasi ikkinchi qismiga muvofiq ijaraga beruvchining talabi bilan shartnomani muddatidan oldin bekor qilishning boshqa asoslari ham belgilanishi mumkin.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Mulk ijarasi shartnomasida ushbu Kodeks 382-moddasining ikkinchi qismiga muvofiq ijaraga oluvchining talabi bilan shartnomani muddatidan oldin bekor qilishning boshqa asoslari ham belgilanishi mumkin.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(565-modda O‘zbekiston Respublikasining 2001-yil 7-dekabrdagi 320-II-son Qonuniga muvofiq qism bilan to‘ldirilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2002-y., 1-son, 20-modda)
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Ekipaj bilan ijaraga berilgan transport vositasi, uning mexanizmlari, qurilmalari, jihozlari va shu kabilar bilan uchinchi shaxslarga yetkazilgan zarar uchun javobgarlik, ushbu Kodeksning 57-bobi qoidalariga muvofiq, ijaraga beruvchi zimmasida bo‘ladi. Ijaraga beruvchi zarar ijaraga oluvchining aybi bilan yetkazilganligini isbotlasa, uchinchi shaxslarga to‘langan pul summasini qoplashni ijaraga oluvchidan regress tartibida talab qilishga haqli.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Korxonani ijaraga berish shartnomasi bekor bo‘lganida, ijaraga olingan mulkiy kompleks ushbu Kodeksning 579 va 581-moddalarida nazarda tutilgan qoidalarga amal qilgan holda ijaraga beruvchiga qaytarilishi shart.
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(587-moddaning matni O‘zbekiston Respublikasining 2002-yil 13-dekabrdagi 447–II-son Qonuni tahririda — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2003-y., 1-son, 8-modda)
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: Xalqaro moliyaviy lizing to‘g‘risida UNIDRUA Konvensiyasi, 1988-yil 28-may, Ottava, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 2000-yil 26-maydagi 84-II-son qarori.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(590-moddaning matni O‘zbekiston Respublikasining 2002-yil 13-dekabrdagi 447–II-son Qonuni tahririda — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2003-y., 1-son, 8-modda)
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Aniq maqsadga qaratilgan kommunal uy-joy fondidagi uy-joyni ijaraga berish shartnomasi uy-joy to‘g‘risidagi qonun hujjatlarida nazarda tutilgan asoslar, shartlar va tartibda tuziladi. Bunday shartnomaga nisbatan ushbu Kodeks 603, 604, 607, 609, 610-moddalarining, shuningdek 613-modda birinchi, ikkinchi va uchinchi qismlarining qoidalari qo‘llanadi. Ushbu Kodeksning boshqa qoidalari, agar uy-joy to‘g‘risidagi qonun hujjatlarida boshqacha tartib nazarda tutilgan bo‘lmasa, aniq maqsadga qaratilgan kommunal uy-joy fondidagi uy-joyni ijaraga berish shartnomasiga nisbatan qo‘llanadi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Tekin foydalanish shartnomasiga nisbatan ushbu Kodeks 537-moddasida, 540-moddasining birinchi va ikkinchi qismlarida, 545-moddasida, 553-moddasining to‘rtinchi qismida, 555-moddasining birinchi va uchinchi qismlarida nazarda tutilgan qoidalar qo‘llanadi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Ushbu Kodeks 241-moddasining ikkinchi va uchinchi qismlariga va 334-moddasiga muvofiq, bosh pudratchi buyurtmachining pudrat shartnomasi bo‘yicha o‘z majburiyatlarini bajarmaganligi yoki lozim darajada bajarmaganligi uchun yordamchi pudratchi oldida javobgar bo‘ladi, buyurtmachi oldida esa, yordamchi pudratchi o‘z majburiyatlarini bajarmaganligi yoki lozim darajada bajarmaganligining oqibatlari uchun javobgar bo‘ladi.
Ushbu moddaning birinchi qismidagi qoidalarni yoki pudrat shartnomasini buzib, shartnomani bajarish uchun yordamchi pudratchini jalb qilgan pudratchi ushbu yordamchi pudratchi shartnomani bajarishda qatnashib, yetkazgan zarar uchun buyurtmachi oldida javobgar bo‘ladi.
Ushbu Kodeks 337-moddasining ikkinchi qismida ko‘rsatilgan ijro muddatini kechiktirish oqibatlari ishni bajarishning oxirgi muddatiga rioya etilmagan hollarda yuzaga keladi.
 LexUZ sharhi
Pudratchi tomonidan taqdim qilinishi kerak bo‘lgan materiallar va uskunalar, shuningdek uchinchi shaxslar tomonidan unga ko‘rsatiladigan xizmatlar bahosi ancha oshgan va buni shartnoma tuzish vaqtida nazarda tutish mumkin bo‘lmagan hollarda ushbu Kodeksning 383-moddasiga binoan pudratchi belgilangan ish bahosini (smetani) oshirishni talab qilishga, buyurtmachi bu talabni bajarishdan bosh tortgan taqdirda esa, shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqli.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Ushbu moddaning birinchi qismida ko‘rsatilgan holatlar to‘g‘risida buyurtmachini ogohlantirmagan yoki ogohlantirishga javob olish uchun shartnomada ko‘rsatilgan muddat o‘tishini, bunday muddat ko‘rsatilmagan bo‘lsa, oqilona muddat o‘tishini kutmasdan yoxud buyurtmachi ishni to‘xtatib turish to‘g‘risida o‘z vaqtida ko‘rsatma bergan bo‘lishiga qaramasdan ishni davom ettiravergan pudratchi buyurtmachi unga yoki pudratchi buyurtmachiga tegishli talablar qo‘yganida mazkur holatlarni vaj qilib keltirishga haqli emas.
Agar buyurtmachi pudratchining ushbu moddaning birinchi qismida nazarda tutilgan holatlar to‘g‘risida o‘z vaqtida va asosli ogohlantirganiga qaramasdan, oqilona muddatda yaroqsiz yoki sifatsiz materialni almashtirmasa, ishni bajarish usuli to‘g‘risidagi ko‘rsatmalarini o‘zgartirmasa yoxud ishning yaroqliligi yoki pishiqligini xavf ostiga qo‘yadigan holatlarni bartaraf etish uchun zarur bo‘lgan boshqa choralarni ko‘rmasa, pudratchi shartnomani bajarishdan bosh tortishga va yetkazilgan zararni qoplashni talab qilishga haqli.
 LexUZ sharhi
Agar pudrat shartnomasida boshqacha tartib nazarda tutilgan bo‘lmasa, pudratchi ushbu moddaning birinchi qismida ko‘rsatilgan holatlar mavjud bo‘lgan taqdirda, shartnomani bajarishdan bosh tortishga va zararning qoplanishini talab qilishga haqli.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Shartnomada nazarda tutilgan kafolat muddati ikki yildan kam bo‘lib, buyurtmachi ish natijasidagi kamchiliklarni kafolat muddati tamom bo‘lgach, biroq ushbu moddaning beshinchi qismida nazarda tutilgan paytdan e’tiboran ikki yil davomida aniqlagan va bu kamchiliklar ish natijasi o‘ziga topshirilgunicha yoki topshirish paytiga qadar yuzaga kelgan sabablarga ko‘ra paydo bo‘lganligini isbot qilsa, ular uchun pudratchi javobgar bo‘ladi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Agar buyurtmachi ushbu Kodeks 642-moddasining to‘rtinchi qismiga yoki 650-moddasining uchinchi qismiga asosan pudrat shartnomasini bajarishdan voz kechsa, pudratchi buyurtmachi tomonidan berilgan materiallarni, uskunalarni, qayta ishlash (ishlov berish) uchun berilgan ashyo va boshqa mol-mulkni buyurtmachiga qaytarib berishi yoki buyurtmachi ko‘rsatgan shaxsga topshirishi, agar buning iloji bo‘lmasa — materiallar, uskunalar, ashyo va boshqa mol-mulkning qiymatini to‘lashi shart.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Buyurtmachi ish natijasini qabul qilib olayotgan yoki pudrat narsasidan foydalanayotgan paytda kamchiliklarni aniqlasa, ushbu Kodeksning 650-moddasida nazarda tutilgan huquqlaridan birini ushbu Kodeks 652-moddasining birinchi qismida nazarda tutilgan umumiy muddat davomida, kafolat muddati bo‘lganida esa, shu muddat davomida amalga oshirishi mumkin.
 LexUZ sharhi
Ushbu moddaning birinchi qismida ko‘rsatilgan hollarda pudratchi ish natijasini sotish o‘rniga uni ushlab turish yoki keltirilgan zararni buyurtmachidan undirib olish huquqidan foydalanishi mumkin.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: “Iste’molchilarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonunning 6, 12, 20-moddalari, “Mehnatni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi Qonunning 9-moddasi, “Texnik jihatdan tartibga solish to‘g‘risida”gi Qonuni.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Ushbu moddaning to‘rtinchi va beshinchi qismlarida belgilangan majburiyatlarni bajarmagan pudratchi, agar buyurtmachining manfaatini ko‘zlab, xususan ishning to‘xtatilishi qurilish obyektining nobud bo‘lishiga yoki shikastlanishiga olib kelishi mumkin bo‘lganligi munosabati bilan darhol harakat qilish zarur bo‘lganligini isbotlay olmasa, u bajargan qo‘shimcha ishi uchun buyurtmachidan haq to‘lashni va shu tufayli ko‘rilgan zararni qoplashni talab qilish huquqidan mahrum bo‘ladi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Texnik hujjatlarga ushbu moddaning birinchi qismida ko‘rsatilganiga nisbatan kattaroq hajmda o‘zgartishlar kiritish taraflar kelishgan qo‘shimcha smeta asosida amalga oshiriladi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Qurilish pudrati shartnomasida nazarda tutilgan hollarda bir taraf ushbu moddaning birinchi qismida ko‘rsatilgan majburiyatlarni bajarish uchun qilgan xarajatlarni boshqa taraf to‘lashi lozim.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Kafolat muddati davomida ushbu Kodeks 681-moddasining birinchi va ikkinchi qismlarida ko‘rsatilgan kamchiliklar aniqlangan taqdirda, buyurtmachi kamchiliklar aniqlangandan keyingi oqilona muddat davomida ular haqida pudratchini xabardor qilishi kerak.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: Vazirlar Mahkamasining 2008-yil 23-oktabrdagi 232-son qarori bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston Respublikasi temir yo‘l ustavi”, Vazirlar Mahkamasining 1997-yil 25-fevraldagi 106-son qarori bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston Respublikasining Ichki suv transporti ustavi”.
 LexUZ sharhi
Qarang: Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 9-martdagi 128-son “Toshkent metropolitenida pensionerlarni bepul tashish to‘g‘risida”gi Qarori, Vazirlar Mahkamasining 2014-yil 1-avgustdagi 213-son qarori bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston Respublikasida avtomobil transportida yuklarni tashish Qoidalari”, O‘zbekiston Respublikasi Aloqa, axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari davlat qo‘mitasining 2013-yil 21-oktabrdagi 57-mh-son qarori bilan tasdiqlangan “Havo kemalarida pochtani tashish Qoidalari”, Vazirlar Mahkamasining 2013-yil 13-noyabrdagi 308-son qarori bilan tasdiqlangan “Toshkent shahrida yo‘nalishli xususiy taksilarda yo‘lovchi tashish tartibi to‘g‘risida Nizom”, O‘zbekiston avtomobil va daryo transporti agentligi boshlig‘ining 2013-yil 26-apreldagi 76-sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan “Daryo transportida yuk tashish Qoidalari”, Vazirlar Mahkamasining 2012-yil 13-apreldagi 109-son qarori bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston Respublikasi temir yo‘l transportida yo‘lovchilar, bagaj va yuk bagaj tashish Qoidalari”, O‘zbekiston Respublikasi Parvozlar xavfsizligini nazorat qilish bo‘yicha davlat inspeksiyasi boshlig‘ining 2011-yil 11-apreldagi 45-son buyrug‘i bilan tasdiqlangan “Havo transportida yo‘lovchi va bagaj tashish Qoidalari”, Vazirlar Mahkamasining 2011-yil 16-fevraldagi 35-son qarori bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston Respublikasida xavfli yuklarni avtomobil transportida tashish Qoidalari”, O‘zbekiston Respublikasi Temir yo‘llarda yuk va yo‘lovchilar tashish xavfsizligini nazorat qilish davlat inspeksiyasi “O‘zdavtemiryo‘lnazorat”, O‘zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligining 2006-yil 17-iyuldagi GI 1/6-7-16-son va 01-8/2319-son qarori bilan tasdiqlangan “Temir yo‘llarda pochtani tashish va pochta vagonlarini ekspluatatsiya qilish qoidalari Qoidalari”, O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, “Sanoatkontexnazorat” davlat inspeksiyasining 2005-yil 25-maydagi 5 va 80-son qarori bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston Respublikasi hududida portlovchi materiallarni temir yo‘l transportida tashish Qoidalari”, O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, “Sanoatkontexnazorat” davlat inspeksiyasining 2005-yil 25-maydagi 4 va 79-son qarori bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston Respublikasi hududida portlovchi materiallarni avtomobil transportida tashish Qoidalari”.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Mijoz ushbu moddaning birinchi qismida ko‘rsatilgan axborotni taqdim etish majburiyatini buzganligi munosabati bilan ekspeditorga yetkazilgan zarar uchun javobgar bo‘ladi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Agar qonun hujjatlarida yoki qarz shartnomasida boshqacha tartib nazarda tutilgan bo‘lmasa, qarz oluvchi qarz summasini vaqtida qaytarmagan hollarda ushbu Kodeksning 734-moddasi birinchi qismida nazarda tutilgan foizlar to‘langan bo‘lishidan qat’i nazar, qarz qaytarib berilishi kerak bo‘lgan kundan boshlab to u qarz beruvchiga qaytarib berilgan kungacha bu summa yuzasidan ushbu Kodeksning 327-moddasi birinchi va ikkinchi qismlarida nazarda tutilgan miqdorda foizlar to‘lanishi kerak.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarzning qarz majburiyati bilan almashtirilishi ushbu Kodeksning 347-moddasida nazarda tutilgan majburiyatni yangilash to‘g‘risidagi qoidalarga rioya qilgan holda amalga oshiriladi va qarz shartnomasi uchun belgilangan shaklda bajariladi.
Muomalaga chiqarilgan zayomning shartlarini o‘zgartirishga (zayomni konversiyalash), shu jumladan ushbu Kodeksning 383-moddasida nazarda tutilgan asoslarga ko‘ra, o‘zgartirishga yo‘l qo‘yilmaydi, qonun hujjatlarida nazarda tutilgan hollar bundan mustasno.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining, Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 2006-yil 22-dekabrdagi 13/150-son “Kredit shartnomalaridan kelib chiqadigan majburiyatlar bajarilishini ta’minlash to‘g‘risidagi fuqarolik qonun hujjatlarini qo‘llashning ayrim masalalari haqida”gi Qarori, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Xo‘jalik Sudi Plenumining 2007-yil 15-iyundagi 163-son “Majburiyatlarni bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik uchun mulkiy javobgarlik to‘g‘risidagi fuqarolik qonun hujjatlarini qo‘llashning ayrim masalalari haqida”gi Qarorining 10-bandi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Ushbu moddaning birinchi qismida belgilab qo‘yilgan qoida talabnomadan boshqa shaxs foydasiga voz kechishni taqiqlash yoki cheklash haqida mijoz bilan qarzdor o‘rtasidagi kelishuvni buzgan holda talabnomadan boshqa shaxs foydasiga voz kechilishi munosabati bilan mijozni qarzdor oldidagi majburiyatlar yoki javobgarlikdan ozod qilmaydi.
Moliya agenti qarzdorga murojaat etib, to‘lovni amalga oshirishni talab qilgan taqdirda, qarzdor ushbu Kodeksning 343-345-moddalariga muvofiq, o‘zining mijoz bilan tuzilgan shartnomaga asoslangan, qarzdor talabnomadan moliya agenti foydasiga voz kechilganligi haqida bildirish olgan paytda ixtiyorida bo‘lgan o‘z pul talabnomalarini inobatga olish uchun taqdim etishga haqli.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Bunday huquqqa ega bo‘lmagan shaxs fuqarodan omonat qabul qilgan taqdirda, omonatchi darhol omonat summasini qaytarib berishni, shuningdek bu summaga ushbu Kodeksning 327-moddasida nazarda tutilgan foizlarni to‘lashni hamda foiz summalaridan tashqari omonatchiga yetkazilgan hamma zararni qoplashni talab qilishi mumkin.
Agar qonunda boshqacha tartib belgilangan bo‘lmasa, ushbu moddaning ikkinchi va uchinchi qismlarida nazarda tutilgan oqibatlar, kim bo‘lishidan qat’i nazar, fuqarolar va yuridik shaxslarning pul mablag‘larini:
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(762-modda O‘zbekiston Respublikasining 2002-yil 30-avgustdagi 405-II-son Qonuniga muvofiq beshinchi qism bilan to‘ldirilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2002-y., 9-son, 165-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(762-moddaning oltinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2002-yil 30-avgustdagi 405-II-son Qonuni tahririda — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2002-y., 9-son, 165-modda)
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Bank omonatchining omonatni yoki uning bir qismini qaytarish haqidagi talabini ushbu Kodeksning 762-moddasida nazarda tutilgan muddatlarda bajarmagan taqdirda, ushbu Kodeksning 327-moddasiga muvofiq bank omonatga foizlar to‘lashdan qat’i nazar, keltirilgan zararni to‘lashi shart.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(773-modda O‘zbekiston Respublikasining 2000-yil 15-dekabrdagi 175-II-son Qonuniga muvofiq uchinchi qism bilan to‘ldirilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2001-y., 1-2-son, 23-modda)
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(775-moddaning ikkinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 1997-yil 30-avgustdagi 485-I-son Qonuni tahririda — Oliy Majlis Axborotnomasi, 1997-y., 9-son, 241-modda)
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Bankning xizmatlari uchun ushbu moddaning birinchi qismida nazarda tutilgan haq, agar bank hisobvarag‘i shartnomasida boshqacha tartib nazarda tutilgan bo‘lmasa, bank tomonidan har oyning oxirida mijozning hisobvarag‘ida turgan pul mablag‘laridan undirib olinadi.
 LexUZ sharhi
Ushbu moddaning birinchi qismida ko‘rsatilgan foizlar bank tomonidan bank hisobvarag‘i shartnomasida belgilanadigan miqdorda, shartnomada tegishli shartlar nazarda tutilmagan taqdirda esa— odatda bank talab qilib olinguncha saqlanadigan omonatlar yuzasidan to‘laydigan miqdorda to‘lanadi.
Ushbu moddaning birinchi qismida ko‘rsatilgan talablar bank tomonidan hisobga olinib, u talablar hisobga olinganligi to‘g‘risida mijozga bank hisobvarag‘i shartnomasida belgilab qo‘yilgan tartibda va muddatlarda, bordiyu tegishli shartlarni taraflar kelishib olishmagan bo‘lsa, banklar odatda tegishli hisobvaraqdagi pul mablag‘larining holati to‘g‘risida mijozlarga axborot beradigan tartibda va muddatlarda axborot berishi shart.
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
(784-moddaning ikkinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 1998-yil 1-maydagi 621-I-son Qonuniga muvofiq ikkinchi va uchinchi qismlar bilan almashtirilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 1998-y., 5-6-son, 102-modda)
Keyingi tahrirga qarang.
Bank o‘z vaqtida kiritilmagan yoki asossiz o‘chirilgan summaga ushbu Kodeksning 327-moddasiga muvofiq foizlar to‘lashi va zararning o‘rnini qoplashi ham shart. Bank hisobvaraqdan mablag‘larni o‘z vaqtida bermaganligi va mijozning hisobvaraqdan mablag‘larni o‘tkazish haqidagi farmoyishlarini o‘z vaqtida bajarmaganligi uchun ham javobgar bo‘ladi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining 1996-yil 25-apreldagi 216-I-son “Banklar va bank faoliyati to‘g‘risida”gi (yangi tahriri) Qonunining 9-bobi, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2008-yil 20-fevraldagi PF-3968-son “Tijorat banklarida aholi omonatlari shartlarini liberallashtirish hamda kafolatlarini ta’minlashga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Farmonining 4-bandi uchinchi xatboshisi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: “O‘zbekiston Respublikasida valyuta operatsiyalarini amalga oshirish qoidalari” (O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2020-yil 31-avgustda 3281-son bilan davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan).
Shartnomadagi taraflar ushbu moddaning birinchi qismida ko‘rsatilgan hisob-kitob qilish shakllarining istalganini tanlab olishga va shartnomada nazarda tutishga haqli.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Chek bo‘yicha ushbu Kodeksning 805-moddasida belgilab qo‘yilgan tartibda pul to‘lanadi.
Keyingi tahrirga qarang.
To‘lovchi chek bo‘yicha pul to‘lashdan bosh tortgan va bu hol ushbu Kodeksning 814-moddasiga muvofiq tasdiqlanganida chek saqlovchi o‘z xohishiga ko‘ra chek bo‘yicha majburiyatli bo‘lgan bitta, bir necha yoki barcha shaxslarga (chek beruvchi, avalchilar, indossantlarga) nisbatan da’vo qo‘zg‘atishga haqli bo‘lib, ular chek saqlovchi oldida solidar javobgar bo‘ladilar.
Chek saqlovchi mazkur shaxslardan chek summasini, chek bo‘yicha pul olishga qilgan o‘z chiqimlarini, shuningdek foizlarni ushbu Kodeks 327-moddasining birinchi va ikkinchi qismlarida nazarda tutilgan miqdorda va tartibda to‘lashni talab qilishga haqli. Xuddi shunday huquqqa chek bo‘yicha pul to‘lashi shart bo‘lgan shaxs ham chek bo‘yicha pul to‘laganidan keyin ega bo‘ladi.
Chek saqlovchining ushbu moddaning birinchi qismida ko‘rsatilgan shaxslarga nisbatan da’vosi chekni haq to‘lashga taqdim etish muddati tamom bo‘lgan kundan e’tiboran olti oy mobaynida qo‘zg‘atilishi mumkin. Majburiyatli shaxslarning bir-birlariga nisbatan da’volari bo‘yicha regress talablari tegishli majburiyatli shaxs talabni qondirgan kundan yoki unga da’vo qo‘zg‘atilgan kundan boshlab olti oy o‘tgach qoplanadi.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Haq to‘lash nazarda tutilgan topshiriq shartnomasida to‘lanadigan haqning miqdori va uni to‘lash haqidagi shartlar bo‘lmasa, haq ushbu Kodeks 356-moddasining to‘rtinchi qismiga muvofiq shunga o‘xshash xizmatlar uchun odatda qabul qilingan narxlar bo‘yicha belgilanadi va topshiriq bajarilganidan keyin to‘lanadi.
Tijorat vakili sifatida ish olib boruvchi ishonchli vakil ushbu Kodeksning 290-moddasiga muvofiq, topshiriq beruvchiga topshirilishi kerak bo‘lgan o‘z qo‘lidagi ashyolarni topshiriq shartnomasi bo‘yicha o‘z talablarini ta’minlash uchun ushlab turishga haqli.
o‘ziga berilgan topshiriqni ushbu Kodeksning 822-moddasida ko‘rsatilgan hollardan tashqari, shaxsan o‘zi bajarishi;
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Agar shaxsning harakatlari bevosita boshqa shaxsning manfaatlarini ta’minlashga qaratilgan bo‘lmasa, shu jumladan ularni amalga oshirgan shaxs o‘z manfaatlarimni ko‘zlab harakat qilyapman deb xato o‘ylagan va uning harakatlari boshqa shaxsning asossiz boyib ketishiga olib kelgan hollarda ham ushbu Kodeksning 58-bobida nazarda tutilgan qoidalar qo‘llanadi. Boshqa shaxsning manfaatlarini ko‘zlab qilingan harakatlar uning tadbirkorlik faoliyati doirasiga kirgan taqdirda, bu shaxs haqiqiy zararning o‘rnini qoplash bilan bir qatorda tegishli miqdorda haq to‘lanishini ham talab qilishga haqli.
Keyingi tahrirga qarang.
Ushbu moddaning beshinchi qismi asosida bitim bo‘yicha huquqlarni komitentga topshirishga, vositachining uchinchi shaxs bilan huquqlarni bunday berishni taqiqlaydigan yoki cheklaydigan kelishuvidan qat’i nazar, yo‘l qo‘yiladi. Bu hol vositachi huquqni topshirishni taqiqlash yoki cheklash haqidagi kelishuvni buzib huquqni topshirganligi munosabati bilan uni uchinchi shaxs oldidagi javobgarlikdan ozod qilmaydi.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Vositachi komitentning ko‘rsatmalaridan ushbu Kodeksning 819-moddasida nazarda tutilgan hollarda chetga chiqishga haqli.
Vositachi ushbu Kodeksning 290-moddasiga muvofiq o‘z qo‘lida bo‘lgan, komitentga yoki komitent ko‘rsatgan shaxsga topshirilishi kerak bo‘lgan ashyolarni vositachilik shartnomasi bo‘yicha o‘z talablarini ta’minlash uchun ushlab turishga haqli.
Keyingi tahrirga qarang.
Vositachi ushbu Kodeksning 343-moddasiga muvofiq vositachilik shartnomasi bo‘yicha o‘ziga tegishli bo‘lgan summalarni komitent hisobidan o‘ziga tushgan hamma summalardan ushlab qolishga haqli. Biroq komitentning o‘z talablarini qondirish navbati bo‘yicha garov saqlovchilar oldida imtiyozdan foydalanadigan kreditorlari bu talablarni vositachi ushlab qolgan summalardan qanoatlantirish huquqidan mahrum etilmaydilar.
Keyingi tahrirga qarang.
Ushbu moddaning birinchi qismida nazarda tutilgan shartlar bo‘lmagan taqdirda, shartnoma tuzilmagan hisoblanadi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston ning 2006-yil 20-iyuldagi O‘RQ-42-son “Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to‘g‘risida”gi Qonunning 38-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining 2001-yil 30-avgustdagi 267-II-son “Tovar belgilari, xizmat ko‘rsatish belgilari va tovar kelib chiqqan joy nomlari to‘g‘risida”gi Qonunining 27, 28-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining 2006-yil 18-sentabrdagi O‘RQ-51-son “Firma nomlari to‘g‘risida”gi Qonunining 8-moddasi.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Tegishli o‘zgartishlar ushbu Kodeksning 863-moddasida belgilangan tartibda ro‘yxatga olingan paytdan boshlab shartnoma o‘zgartirilgan deb hisoblanadi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Omonat saqlash shartnomasi yozma ravishda tuzilishi kerak bo‘lgan hollarda (ushbu Kodeksning 108-moddasi) agar ashyoning saqlashga qabul qilinganligi omonat saqlovchi tomonidan yuk topshiruvchiga saqlash tilxati, pattasi, guvohnomasini, omonat saqlovchi imzolagan boshqa hujjatni berish yo‘li bilan tasdiqlangan bo‘lsa, shartnomaning yozma shakliga rioya qilingan hisoblanadi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Xavfli xossalarga ega bo‘lgan ashyolar saqlash uchun professional omonat saqlovchiga topshirilgan vaqtda ushbu moddaning birinchi qismida nazarda tutilgan qoidalar bunday ashyolar saqlash uchun noto‘g‘ri nom bilan topshirilgan va omonat saqlovchi ularni qabul qilib olish chog‘ida sirtidan ko‘zdan kechirish yo‘li bilan ularning xavfli xossalarga egaligini bila olmagan taqdirda qo‘llanadi.
Ashyolar haq evaziga saqlangan taqdirda, ushbu moddaning birinchi va ikkinchi qismlarida nazarda tutilgan hollarda ashyolarni saqlash uchun to‘langan haq qaytarib berilmaydi, bordi-yu, bu haq to‘lanmagan bo‘lsa, omonat saqlovchi uni to‘la-to‘kis undirib olishi mumkin.
Agar omonat saqlovchi xabardor bo‘lgani holda va uning roziligi bilan saqlashga qabul qilingan ushbu moddaning birinchi qismida ko‘rsatilgan ashyolar, garchi ularni saqlash shartlariga rioya etilgan bo‘lsa-da, atrofdagilar uchun yoki omonat saqlovchi yoxud uchinchi shaxslarning mol-mulki uchun xavfli bo‘lib qolgan bo‘lsa hamda vaziyat omonat saqlovchining yuk topshiruvchidan ularni darhol olib ketishni talab qilishiga imkon bermasa yoki yuk topshiruvchi bu talabni bajarmasa, ushbu ashyolar omonat saqlovchi tomonidan yuk topshiruvchiga ziyonni to‘lamagan holda zararsizlantirilishi yoki yo‘q qilib tashlanishi mumkin. Bunday hollarda yuk topshiruvchi ushbu ashyolarni saqlash munosabati bilan keltirilgan zarar uchun omonat saqlovchi va uchinchi shaxslar oldida javobgar bo‘lmaydi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Agar ushbu Kodeksning 894 — 913-moddalarida nazarda tutilgan omonat saqlashning alohida turlari to‘g‘risidagi qoidalarda, boshqa qonun hujjatlarida o‘zgacha tartib belgilab qo‘yilgan bo‘lmasa, omonat saqlash haqidagi umumiy qoidalar uning alohida turlariga ham tatbiq etiladi.
Keyingi tahrirga qarang.
Lombard saqlash uchun qabul qilingan ashyolarni ushbu moddaning uchinchi qismiga muvofiq chiqarilgan narxning to‘liq summasida o‘z hisobidan yuk topshiruvchi foydasiga sug‘urtalashi shart.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: “Surishtiruv, dastlabki tergov va sud muhokamasi davomida ashyoviy dalillar, moddiy qimmatliklar va boshqa mol-mulkni olib qo‘yish (qabul qilish), hisobga olish, saqlash, berish, sotish, qaytarish, yo‘q qilib tashlash tartibi to‘g‘risida yo‘riqnoma” (2010-yil 29-dekabr, ro‘yxat raqami 2174), Vazirlar Mahkamasining 2009-yil 8-maydagi 132-son qarori bilan tasdiqlangan “Sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini majburiy ijro etishda xatlangan va olib qo‘yilgan mol-mulkni saqlash tartibi hamda shartlari to‘g‘risida nizom”.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Ushbu moddaning ikkinchi qismida ko‘rsatilgan ariza bo‘lmaganida, agar aksi isbot qilingan bo‘lmasa, ombor tovarni omborda omonat saqlash shartnomasi shartlariga muvofiq qaytargan deb hisoblanadi.
Keyingi tahrirga qarang.
Oddiy ombor guvohnomasida ushbu Kodeksning 909-moddasida nazarda tutilgan ma’lumotlar bo‘lishi, shuningdek u taqdim etuvchiga berilganligi ko‘rsatilgan bo‘lishi shart.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining 2015-yil 26-maydagi O‘RQ-386-son “Tashuvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug‘urta qilish to‘g‘risida”gi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasining 2008-yil 21-apreldagi O‘RQ-155-son “Transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug‘urta qilish to‘g‘risida”gi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasining 2009-yil 16-apreldagi O‘RQ-210-son “Ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug‘urta qilish to‘g‘risida”gi Qonuni, Vazirlar Mahkamasining 2009-yil 24-iyundagi 177-son qarori bilan tasdiqlangan “Ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug‘urta qilish Qoidalari”, Vazirlar Mahkamasining 2008-yil 24-iyundagi 141-son qarori bilan tasdiqlangan “Transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug‘urta qilish Qoidalari”, Vazirlar Mahkamasining 2015-yil 15-sentabrdagi 266-son qarori bilan tasdiqlangan “Tashuvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug‘urta qilish Qoidalari”, Vazirlar Mahkamasining 2015-yil 22-iyundagi 166-son qarori bilan tasdiqlangan “Qutqaruv xizmatlari va qutqaruv tuzilmalari qutqaruvchilarining hayoti va sog‘lig‘ini majburiy sug‘urta qilish to‘g‘risida Nizom”.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: “Prokuratura to‘g‘risida”gi Qonunning 51-moddasi, “Sudlar to‘g‘risida”gi Qonunning 13-bobi, “Sud ekspertizasi to‘g‘risida”gi Qonunning 30-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi 2008-yil 10-sentabrdagi O‘RQ-174-son “Ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalar va kasb kasalliklaridan majburiy davlat ijtimoiy sug‘urtasi to‘g‘risida” Qonuni, Vazirlar Mahkamasining 2010-yil 28-dekabrdagi 321-son qarori bilan tasdiqlangan “Davlat sud ekspertlarining hayoti va sog‘lig‘ini davlat tomonidan majburiy sug‘urta qilish to‘g‘risida Nizom”, Vazirlar Mahkamasining 1999-yil 20-dekabrdagi 532-son qarori bilan tasdiqlangan “Obyektlarni davlat mablag‘lari va Hukumat kafolati ostidagi kreditlar hisobiga barpo etishda qurilish tavakkalchiliklarini majburiy sug‘urta qilish to‘g‘risida Nizom”, “Oddiy askarlar va boshliqlar tarkibiga kiruvchi harbiy xizmatchilar va harbiy majburiyatli shaxslarning davlat majburiy sug‘urtasini o‘tkazish tartibi to‘g‘risidagi nizom Nizom” (O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2003-yil 29-avgustda 1266-son bilan davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan), Vazirlar Mahkamasining 1994-yil 16-iyuldagi 365-son “Ko‘mir, neft, gaz qazib olish va geologiya-razvedka ishlari tizimi xodimlarining majburiy davlat shaxsiy sug‘urtasi to‘g‘risida”gi Qarori, Vazirlar Mahkamasining 1994-yil 30-dekabrdagi 631-son “O‘zbekiston Respublikasi soliq organlari xodimlarining majburiy davlat sug‘urtasi bo‘yicha sug‘urta summalari va sug‘urta tariflari miqdorlari to‘g‘risida”gi Qarori, “Soliq idoralari xodimlarini majburiy davlat shaxsiy sug‘urtasini o‘tkazish tartibi to‘g‘risida Qoidalar” (O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 1995-yil 27-fevralda 126-son bilan davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan), Vazirlar Mahkamasining 2010-yil 28-dekabrdagi 321-son qarori bilan tasdiqlangan “Davlat sud ekspertlarining hayoti va sog‘lig‘ini davlat tomonidan majburiy sug‘urta qilish to‘g‘risida Nizom”.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Sug‘urta shartnomalarining ushbu modda birinchi, ikkinchi va uchinchi qismlariga zid bo‘lgan shartlari o‘z-o‘zidan haqiqiy emas.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining 2015-yil 26-maydagi O‘RQ-386-son “Tashuvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug‘urta qilish to‘g‘risida”gi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasining 2008-yil 21-apreldagi O‘RQ-155-son “Transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug‘urta qilish to‘g‘risida”gi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasining 2009-yil 16-apreldagi O‘RQ-210-son “Ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug‘urta qilish to‘g‘risida”gi Qonuni, Vazirlar Mahkamasining 2009-yil 24-iyundagi 177-son qarori bilan tasdiqlangan “Ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug‘urta qilish Qoidalari”, Vazirlar Mahkamasining 2008-yil 24-iyundagi 141-son qarori bilan tasdiqlangan “Transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug‘urta qilish Qoidalari”, Vazirlar Mahkamasining 2015-yil 15-sentabrdagi 266-son qarori bilan tasdiqlangan “Tashuvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug‘urta qilish Qoidalari”, Vazirlar Mahkamasining 2015-yil 22-iyundagi 166-son qarori bilan tasdiqlangan “Qutqaruv xizmatlari va qutqaruv tuzilmalari qutqaruvchilarining hayoti va sog‘lig‘ini majburiy sug‘urta qilish to‘g‘risida Nizom”.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Agar sug‘urta shartnomasi tuzilganidan keyin, ushbu moddaning birinchi qismida ko‘rsatilgan holatlar to‘g‘risida sug‘urta qildiruvchi sug‘urtalovchiga bila turib yolg‘on ma’lumot berganligi aniqlansa, sug‘urtalovchi shartnomani haqiqiy emas deb topishni va ushbu Kodeks 123-moddasining ikkinchi qismida nazarda tutilgan oqibatlar qo‘llanilishini talab qilishga haqli.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Ushbu modda birinchi qismining qoidalariga rioya etmaslik, ushbu Kodeksning 938-moddasida nazarda tutilgan oqibatlarni keltirib chiqaradi.
Agar sug‘urta shartnomasiga muvofiq sug‘urta mukofoti bo‘lib-bo‘lib to‘lansa va ushbu moddaning birinchi qismida ko‘rsatilgan holatlar aniqlangan paytgacha uning hammasi to‘lanmagan bo‘lsa, qolgan sug‘urta badallari sug‘urta puli miqdorini kamaytirishga mutanosib tarzda kamaytirilgan miqdorda to‘lanishi lozim.
 LexUZ sharhi
Ushbu Kodeksning 938-moddasida nazarda tutilgan qoidalar sug‘urta puli ayni bitta mol-mulkni yoki tadbirkorlik xavfini ikki yoki bir necha sug‘urtalovchida sug‘urta qilish (qo‘shaloq sug‘urta) natijasida sug‘urta qiymatidan oshib ketgan taqdirda ham tegishincha suratda qo‘llaniladi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Sug‘urta shartnomasi ushbu moddaning birinchi qismida ko‘rsatilgan holatlar bo‘yicha muddatidan oldin bekor bo‘lganda, sug‘urtalovchi sug‘urta mukofotining bir qismini sug‘urta amal qilgan vaqtga mutanosib ravishda olish huquqiga ega.
Sug‘urta qildiruvchi (naf oluvchi), agar voz kechish paytiga kelib sug‘urta hodisaning yuz berish ehtimoli ushbu moddaning birinchi qismida ko‘rsatilgan holatlar bo‘yicha yo‘qolmagan bo‘lsa, sug‘urta shartnomasini bajarishdan istagan paytida voz kechishga haqli.
Sug‘urta qiluvchi yoxud naf oluvchi ushbu moddaning birinchi qismida nazarda tutilgan majburiyatini bajarmagan taqdirda, sug‘urtalovchi sug‘urta shartnomasini bekor qilishni va shartnomani bekor qilish tufayli yetkazilgan zarar qoplanishini talab etishga haqli.
Shaxsiy sug‘urtada, sug‘urta shartnomasining amal qilishi davrida ushbu moddaning ikkinchi, uchinchi va to‘rtinchi qismlarida ko‘rsatilgan sug‘urta xavfining o‘zgarishi oqibatlari, agar ular shartnomada to‘g‘ridan-to‘g‘ri ko‘rsatilgan bo‘lsagina, yuzaga kelishi mumkin.