Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiya qilinishingiz kerak!
Ro‘yxatdan o‘tishni xohlaysizmi? Yoki tizimga o‘z loginingiz bilan kirasizmi?

Avtorizatsiya qilish Ro‘yxatdan o‘tish

×
 ×
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ СОЛИҚ КОДЕКСИ

УМУМИЙ ҚИСМ

I бўлим. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР

1 боб. АСОСИЙ ҚОИДАЛАР

1-модда. Солиқ кодекси билан тартибга солинадиган муносабатлар

2-модда. Солиқ ҳақидаги қонун ҳужжатлари

3-модда. Солиқ ҳақидаги қонун ҳужжатларининг амал қилиши

4-модда. Солиқ ҳақидаги қонун ҳужжатларининг асосий принциплари

2 боб. СОЛИҚЛАР ТИЗИМИ

5-модда. Солиқлар ва йиғимлар

6-модда. Умумдавлат солиқлари

7-модда. Маҳаллий солиқлар ва йиғимлар

8-модда. Айрим тоифадаги корхоналарга солиқ солиш хусусиятлари

9-модда. Солиқлар ва йиғимлар ҳисоблаб чиқариладиган пул бирлиги

10-модда. Солиқни ҳисобга олиш

3 боб. СОЛИҚ ТЎЛОВЧИЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

11-модда. Солиқ тўловчиларнинг ҳуқуқлари

12-модда. Солиқ тўловчиларнинг мажбуриятлари

МАХСУС ҚИСМ

II БЎЛИМ. ЮРИДИК ШАХСЛАРДАН ОЛИНАДИГАН ДАРОМАД (ФОЙДА) СОЛИҒИ

4 боб. СОЛИҚ ТЎЛОВЧИЛАР ВА СОЛИҚ СОЛИШ ОБЪЕКТИ

13-модда. Даромад (фойда) солиғи тўловчилар

14-модда. Резидентлар ва норезидентларнинг солиқ солинадиган даромади (фойдаси)

15-модда. Ўзбекистон Республикасидан ташқарида тўланган даромад (фойда) солиғининг ҳисобга олиниши

16-модда. Солиқ солиш объекти

5 боб. ЖАМИ ДАРОМАД

17-модда. Жами даромаднинг таркиби

6-боб. ЧЕГИРМАЛАР ВА ЗАРАРЛАР

19-модда. Жами даромаддан чегирмалар

20-модда. Умидсиз қарзлар бўйича чегирмалар

21-модда. Молиявий жазо чоралари ва пеня суммалари

22-модда. Асосий воситалар, қимматли қоғозлар ва бошқа активлар реализация қилинганида кўрилган зарарлар

23-модда. Амортизация бўйича чегирмалар

24-модда. Номоддий активлар бўйича чегирмалар

25-модда. Геологик тадқиқотлар ва табиий ресурсларни қазиб олишга тайёргарлик кўриш харажатлари бўйича чегирмалар

26-модда. Тадбиркорлик фаолияти билан боғлиқ бўлмаган харажатлар

27-модда. Ижтимоий эҳтиёжларга ажратмалар

27 1 -модда. Чет эл инвестициялари иштирокидаги корхоналарнинг асосий фаолиятдан кўрадиган зарарларини тақсимлаб ўтказиш

7-боб. ДАРОМАД (ФОЙДА) СОЛИҒИ СТАВКАЛАРИ

28-модда. Юридик шахсларнинг даромадига (фойдасига) солинадиган солиқ ставкалари

29-модда. Резидентнинг дивидендлар ва фоизлар бўйича оладиган даромадларига (фойдасига) солинадиган солиқ ставкалари

30-модда. Тўлов манбаида норезидентларнинг даромадларига (фойдасига) солинадиган солиқ ставкалари

8-боб. ДАРОМАД (ФОЙДА) СОЛИҒИ БЎЙИЧА ИМТИЁЗЛАР

31-модда. Юридик шахсларни даромад (фойда) солиғидан озод қилиш

32-модда. Солиқ солинадиган даромаднинг (фойданинг) камайтирилиши

9-боб. НОРЕЗИДЕНТЛАР ҲАМДА ЧЕТ ЭЛЛИК ЮРИДИК ШАХСЛАРНИНГ ДАРОМАДЛАРИГА (ФОЙДАСИГА) СОЛИҚ СОЛИШ

33-модда. Норезидентнинг доимий муассаса орқали оладиган даромади (фойдаси)

34-модда. Даромад (фойда) солиғининг тўлов манбаида ундирилиши

35-модда. Чет эллик юридик шахсларга солиқ солиш хусусиятлари

10-боб. СОЛИҚНИ ҲИСОБГА ОЛИШ ҚОИДАЛАРИ

36-модда. Узоқ муддатли контрактлар бўйича даромадлар ва чегирмалар

37-модда. Товар моддий захираларни баҳолаш ва ҳисобга олиш

38-модда. Асосий воситалар лизинги

39-модда. Активлар реализация қилинганида улар қийматининг ўсишидан олинадиган даромадлар ва кўриладиган зарарлар

40-модда. Активларни текинга ёки камайтирилган қиймат бўйича топширишдан олинадиган даромадлар

11-боб. ДАРОМАД (ФОЙДА) СОЛИҒИНИНГ ҲИСОБЛАБ ЧИҚАРИЛИШИ, ҲИСОБОТИ ВА ТЎЛАНИШИ

41-модда. Даромад (фойда) солиғи бўйича ҳисоботлар, ҳисоб-китоблар

42-модда. Даромад (фойда) солиғини тўлов манбаида ушлаб қолиш

43-модда. Даромад (фойда) солиғини тўлаш

III БЎЛИМ. ЖИСМОНИЙ ШАХСЛАРНИНГ ДАРОМАДИГА СОЛИНАДИГАН СОЛИҚ

12-боб. СОЛИҚ ТЎЛОВЧИЛАР ВА СОЛИҚ СОЛИШ ОБЪЕКТИ

44-модда. Жисмоний шахсларнинг даромадига солинадиган солиқни тўловчилар

45-модда. Резидент ва норезидент жисмоний шахсларнинг солиқ солинадиган даромади

46-модда. Ўзбекистон Республикасидан ташқарида тўланган солиқнинг ҳисобга олиниши

47-модда. Солиқ солиш объекти

13-боб. ЖИСМОНИЙ ШАХСЛАРНИНГ ЖАМИ ЙИЛЛИК ДАРОМАДИ

48-модда. Жисмоний шахсларнинг жами йиллик даромади таркиби

49-модда. Меҳнатга ҳақ тўлаш шаклида олинадиган даромадлар

50-модда. Жисмоний шахсларнинг мулкий даромади

51-модда. Жисмоний шахсларнинг тадбиркорлик фаолиятидан келадиган даромад

15-боб. ЖИСМОНИЙ ШАХСЛАРНИНГ ДАРОМАДЛАРИГА СОЛИНАДИГАН СОЛИҚ СТАВКАЛАРИ

55-модда. Жисмоний шахсларнинг даромадларига солинадиган солиқ ставкалари

56-модда. Резидентнинг дивидендлар ва фоизлар бўйича даромадларига солинадиган солиқ ставкаси

57-модда. Норезидент жисмоний шахсларнинг даромадларига тўлов манбаида солинадиган солиқ ставкаси

16-боб. ЖИСМОНИЙ ШАХСЛАРНИНГ ДАРОМАДЛАРИГА СОЛИНАДИГАН СОЛИҚ БЎЙИЧА ИМТИЁЗЛАР

58-модда. Жисмоний шахсларнинг солиқ солинмайдиган даромадлари

59-модда. Жисмоний шахсларнинг даромадига солинадиган солиқдан озод қилиш

17-боб. НОРЕЗИДЕНТЛАР ҲАМДА ЧЕТ ЭЛЛИК ЖИСМОНИЙ ШАХСЛАРГА СОЛИҚ СОЛИШ

60-модда. Норезидентнинг доимий муассасадан оладиган даромадлари

61-модда. Чет эллик жисмоний шахсларга солиқ солиш хусусиятлари

18-боб. ЖИСМОНИЙ ШАХСЛАРНИНГ ДАРОМАДИГА СОЛИНАДИГАН СОЛИҚНИНГ ҲИСОБЛАБ ЧИҚАРИЛИШИ, ҲИСОБОТИ ВА ТЎЛАНИШИ

62-модда. Жисмоний шахсларнинг даромадига солинадиган солиқ бўйича ҳисоботлар, ҳисоб-китоблар ва даромадлар ҳақидаги декларациялар

63-модда. Жисмоний шахсларнинг даромадига солинадиган солиқни тўлов манбаида ушлаб қолиш

64-модда. Жисмоний шахсларнинг даромадига солинадиган солиқни тўлаш

64 1 -модда. Тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланувчи жисмоний шахсларга солиқ солишнинг алоҳида тартиби

IV-БЎЛИМ. ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИ

19-боб. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР

65-модда. Қўшилган қиймат солиғи

66-модда. Қўшилган қиймат солиғини тўловчилар

67-модда. Қўшилган қиймат солиғи солинадиган объект

20-боб. СОЛИҚ СОЛИНАДИГАН ОБОРОТНИ БЕЛГИЛАШ

68-модда. Реализация бўйича солиқ солинадиган оборот миқдори

69-модда. Реализация бўйича солиқ солинадиган оборотга тузатиш киритиш

70-модда. Импортга солинадиган солиқ миқдори

21-боб. ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИ БЎЙИЧА ИМТИЁЗЛАР

71-модда. Қўшилган қиймат солиғидан озод қилиш

72-модда. Ноль даражали ставка бўйича солиқ солиш

22 боб. ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИНИНГ СТАВКАЛАРИ, УНИ ҲИСОБЛАБ ЧИҚАРИШ ВА ТЎЛАШ ТАРТИБИ

73-модда. Қўшилган қиймат солиғининг ставкалари

74-модда. Қўшилган қиймат солиғининг бюджетга тўланиши лозим бўлган суммасини белгилаш тартиби

75-модда. Қўшилган қиймат солиғининг бюджетга бериладиган бадалларни белгилашда ҳисобга ўтказиладиган суммаси

76-модда. Ҳисобварақ фактуралар

23-боб. ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИНИ ТЎЛАШ ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ МУДДАТЛАРИ

77-модда. Қўшилган қиймат солиғи бўйича ҳисоб-китобларни тақдим этиш муддатлари

78-модда. Қўшилган қиймат солиғини тўлаш муддатлари

79-модда. Қўшилган қиймат солиғини ҳисобга ўтказишни тартибга солиш

V БЎЛИМ. АКЦИЗ СОЛИҒИ

24-боб. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР

80-модда. Акциз солиғи солиш

81-модда. Акциз солиғи тўловчилар

82-модда. Акциз тўланадиган товарлар рўйхати ва акциз солиғи ставкалари

25-боб. АКЦИЗ ТЎЛАНАДИГАН ТОВАРЛАР

83-модда. Солиқ солиш объекти

84-модда. Акциз солиғини тўлаш муддатлари

85-модда. Акциз солиғини ҳисобга ўтказиш

26-боб. АКЦИЗ ТЎЛАНАДИГАН ИМПОРТ ТОВАРЛАР

86-модда. Солиқ солиш объекти

87-модда. Акциз тўланадиган импорт товарлар учун акциз солиғи тўлаш муддати

88-модда. Акциз тўланадиган импорт товарларни акциз солиғидан озод қилиш

VI БЎЛИМ. МОЛ-МУЛК СОЛИҒИ

27-боб. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР

89-модда. Мол-мулк солиғи тўловчилар

90-модда. Солиқ солиш объектлари

28-боб. МОЛ-МУЛК СОЛИҒИ СТАВКАЛАРИ ВА ИМТИЁЗЛАР

91-модда. Мол-мулк солиғи ставкалари

92-модда. Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ бўйича имтиёзлар

93-модда. Жисмоний шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ бўйича имтиёзлар

29-боб. МОЛ-МУЛК СОЛИҒИНИ ҲИСОБЛАБ ЧИҚАРИШ ВА ТЎЛАШ ТАРТИБИ

94-модда. Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқни ҳисоблаб чиқариш ва тўлаш тартиби

95-модда. Жисмоний шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқни ҳисоблаб чиқариш ва тўлаш тартиби

VII БЎЛИМ. ЕР СОЛИҒИ

30-боб. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР

96-модда. Ер солиғи тўловчилар

97-модда. Юридик шахслар учун ер солиғи солиш объекти

98-модда. Жисмоний шахслар учун ер солиғи солиш объекти

31-боб. ЕР СОЛИҒИ СТАВКАЛАРИ ВА ИМТИЁЗЛАР

99-модда. Ер солиғи ставкалари

100-модда. Ижарага берилган ер участкаларига солиқ солишнинг хусусиятлари

101-модда. Солиқ солинмайдиган ер участкалари

102-модда. Ер солиғи тўлашдан озод қилинган солиқ тўловчилар

32-боб. ЕР СОЛИҒИНИ ҲИСОБЛАБ ЧИҚАРИШ ВА ТЎЛАШ ТАРТИБИ

103-модда. Юридик шахслардан ундириладиган ер солиғини ҳисоблаб чиқариш ва тўлаш тартиби

104-модда. Жисмоний шахслардан ундириладиган ер солиғини ҳисоблаб чиқариш ва тўлаш тартиби

VIII БЎЛИМ. ЕР ОСТИДАН ФОЙДАЛАНГАНЛИК УЧУН СОЛИҚ

33-боб. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР

105-модда. Ер остидан фойдаланганлик учун солиқ тўловчилар

106-модда. Солиқ солиш объектлари

34-боб. ЕР ОСТИДАН ФОЙДАЛАНГАНЛИК УЧУН СОЛИҚ СТАВКАЛАРИ, БУНДАЙ СОЛИҚНИ ҲИСОБЛАБ ЧИҚАРИШ ВА ТЎЛАШ ТАРТИБИ ҲАМДА ИМТИЁЗЛАР

107-модда. Ер остидан фойдаланганлик учун солиқ ставкалари

108-модда. Ер остидан фойдаланганлик учун солиқ бўйича имтиёзлар

109-модда. Ер остидан фойдаланганлик учун солиқни ҳисоблаб чиқариш ва тўлаш тартиби

IX БЎЛИМ. ЭКОЛОГИЯ СОЛИҒИ

35-боб. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР

110-модда. Экология солиғи тўловчилар

111-модда. Солиқ солиш объекти

112-модда. Экология солиғи ставкаси

113-модда. Экология солиғи бўйича имтиёзлар

36-боб. ЭКОЛОГИЯ СОЛИҒИНИ ҲИСОБЛАБ ЧИҚАРИШ ВА ТЎЛАШ ТАРТИБИ

114-модда. Экология солиғини ҳисоблаб чиқариш тартиби ва бу солиқ бўйича ҳисоб-китобларни тақдим этиш муддатлари

115-модда. Экология солиғини тўлаш муддатлари

X БЎЛИМ. СУВ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНГАНЛИК УЧУН СОЛИҚ

37-боб. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР

116-модда. Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ тўловчилар

117-модда. Солиқ солиш объекти

38-боб. СУВ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНГАНЛИК УЧУН СОЛИҚ СТАВКАЛАРИ ВА ИМТИЁЗЛАР

118-модда. Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ ставкалари

119-модда. Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ бўйича имтиёзлар

39-боб. СУВ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНГАНЛИК УЧУН СОЛИҚНИ ҲИСОБЛАБ ЧИҚАРИШ ТАРТИБИ ВА ТЎЛАШ МУДДАТЛАРИ

120-модда. Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқни ҳисоблаб чиқариш тартиби

121-модда. Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқни тўлаш муддатлари

XI БЎЛИМ. СОЛИҚ ИШИНИ ЮРИТИШ

40-боб. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР

122-модда. Солиқ соҳасидаги муддатни белгилаш

123-модда. Молия йили

124-модда. Даъво қилиш муддати

125-модда. Маълумотларнинг махфийлиги

126-модда. Идентификация рақами

127-модда. Солиқлар ва йиғимлар суммасини ҳисоблаб чиқариш

127 1 -модда. Ўзаро алоқадор юридик шахсларга солиқ солиш мақсадида нархларга ўзгартиш киритиш

128-модда. Солиқлар ва йиғимларни тўлаш

129-модда. Солиқлар ва йиғимлар суммаларини қайтариш

130-модда. Ундирувни солиқ тўловчининг мол-мулкига қаратиш

41-боб. ЯКУНЛОВЧИ ҚОИДАЛАР

131-модда. Солиқ муносабатларида низоларни қараб чиқиш

132-модда. Солиқ муносабатлари субъектларининг жавобгарлиги

133-модда. Солиқ тўловчини жавобгарликдан озод қилиш

134-модда. Солиқлар ва йиғимлар бўйича боқимандаларни ундириш

135-модда. Молиявий жазо чоралари

Ҳужжат кучини йўқотган 01.01.2008
Ҳужжат 28.09.2005 00 санаси ҳолатига
Амалдаги версияга ўтиш
 LexUZ шарҳи
Ўзбекистон Республикасининг 1997 йил 24 апрелдаги 396-I-сонли «Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодексини тасдиқлаш тўғрисида»ги Қонуни Ўзбекистон Республикасининг 2007 йил 28 декабрдаги ЎРҚ-138-сонли «Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодекси қабул қилиниши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим Қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш, шунингдек айрим қонун ҳужжатларини ўз кучини йўқотган деб топиш тўғрисида»ги Қонуни билан ўз кучини йўқотганлиги сабабли мазкур Кодекс ҳам ўз кучини йўқотган.
Кейинги таҳрирга қаранг.
Кейинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Кейинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Ушбу модданинг 1 ва 2-бандларида назарда тутилган маҳаллий солиқлар ва йиғимлар Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари билан жорий этилади ва республиканинг бутун ҳудудида ундирилади. Бу солиқлар ва йиғимлар ставкаларининг миқдорлари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланади.
(7-модданинг учинчи қисми Ўзбекистон Республикасининг 2001 йил 12 майдаги 220-II-сонли Қонуни таҳририда — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2001 йил, 5-сон, 89-модда)
Ушбу модданинг 3—8-бандларида назарда тутилган маҳаллий солиқлар ва йиғимлар Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар давлат ҳокимияти органлари томонидан жорий этилади. Бу маҳаллий солиқлар ва йиғимлар ставкаларининг энг юқори миқдорлари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланади.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Кейинги таҳрирга қаранг.
Кейинги таҳрирга қаранг.
Кейинги таҳрирга қаранг.
Кейинги таҳрирга қаранг.
(8-модданинг матни Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 3 декабрдаги 714-II-сон Қонуни таҳририда — Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 51-сон, 514-модда)
Кейинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(12-модда биринчи қисмининг 1-банди Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 30 апрелдаги 621-II-сон Қонуни таҳририда — Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 25-сон, 287-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(16-модданинг иккинчи қисми Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2000 йил 5 июндаги ПФ-2613-сонли Фармони билан ўз кучини йўқотди — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2003 й.,1-сон,8-модда)
Кейинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(18-модда Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 12 декабрдаги 568-II-сон Қонуни билан чиқарилган — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2004 й., 1-2-сон, 18-модда)
Кейинги таҳрирга қаранг.
Кейинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(19-модданинг биринчи қисми Ўзбекистон Республикасининг 2005 йил 16 сентябрдаги ЎРҚ-6-сон Қонуни асосида тўртинчи хатбоши билан тўлдирилган — Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2005 й., 37-38-сон, 278-модда)
Кейинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(19-модданинг биринчи қисм тўртинчи хатбоши Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 3 декабрдаги 714-II-сон Қонуни таҳририда — Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 51-сон, 514-модда)
Кейинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Кейинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(19-модданинг биринчи қисм ўн тўртинчи хатбоши Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 3 декабрдаги 714-II-сон Қонуни таҳририда — Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 51-сон, 514-модда)
Кейинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Кейинги таҳрирга қаранг.
(19-модданинг биринчи қисми Ўзбекистон Республикасининг 2002 йил 13 декабрдаги 447-II-сон Қонуни билан ўн олтинчи — ўн саккизинчи хатбошилар билан тўлдирилган — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2003 й., 1-сон, 8-модда)
Кейинги таҳрирга қаранг.
Ушбу модданинг биринчи қисмида назарда тутилган харажатлар ва мажбурий тўловлардан ташқари қуйидаги харажатлар ва ажратмалар ҳам жами даромаддан чегириб ташланиши лозим:

Асосий воситалар гуруҳлари

Амортизация нормаси

1. Енгил автомобиллар, такси, йўлларда фойдаланиладиган автотрактор техникаси, махсус асбоб-ускуна, инвентарь ва жиҳозлар. Компьютерлар, периферия қурилмалари ва маълумотларни қайта ишлаш ускуналари20 фоиз
2. Юк автомобиллари, автобуслар, махсус автомобиллар ва автотиркамалар. Саноатнинг барча тармоқлари, металл қуйиш корхонаси учун машиналар ва ускуналар, темирчилик-пресслаш ускуналари, қурилиш ускуналари, қишлоқ хўжалик машиналари ва ускуналари. Офислар учун мебель15 фоиз
3. Темир йўл, денгиз, дарё ва ҳаво транспорти воситалари. Куч-қувват берадиган машиналар ва ускуналар: иссиқлик техника ускуналари, турбина ускуналари, электр двигателлари ва дизель-генераторлар. Электр узатиш ва алоқа қурилмалари. Трубопроводлар8 фоиз
4. Бинолар, иншоотлар ва иморатлар5 фоиз
5. Бошқа гуруҳларга киритилмаган, амортизация қилинадиган активлар10 фоиз
Олдинги таҳрирга қаранг.
(27-модданинг матни Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 3 декабрдаги 714-II-сон Қонуни таҳририда — Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 51-сон, 514-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(271-модда Ўзбекистон Республикасининг 2005 йил 16 сентябрдаги ЎРҚ-6-сон Қонунига мувофиқ киритилган — Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2005 й., 37-38-сон, 278-модда)
Кейинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(28-модданинг иккинчи қисми Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 25 декабрдаги 729-I-сон Қонуни билан киритилган — Олий Мажлис Ахборотномаси, 1999 й., 1-сон, 20-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(28-модда учинчи қисмининг иккинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 3 декабрдаги 714-II-сон Қонуни билан чиқарилган — Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 51-сон, 514-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(29-модданинг учинчи қисми Ўзбекистон Республикасининг 2005 йил 23 майдаги ЎРҚ-2-сон Қонуни таҳририда — Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2005 й., 21-сон, 148-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
Кейинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
6) тижорат билан шуғулланмайдиган юридик шахслар*, уларнинг тадбиркорлик фаолиятидан олган даромадларидан (фойдаларидан) ташқари;
Олдинги таҳрирга қаранг.
(31-модда биринчи қисмининг 9-банди Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 12 декабрдаги 568-II-сон Қонуни билан чиқарилган— Олий Мажлис Ахборотномаси, 2004 й., 1-2-сон, 18-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(31-модда биринчи қисмининг 11-банди Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 12 декабрдаги 568-II-сон Қонуни билан чиқарилган — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2004 й., 1-2-сон, 18-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(31-модда биринчи қисмининг 13-банди Ўзбекистон Республикасининг 2001 йил 7 декабрдаги 320-II-сон Қонуни билан чиқарилган — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2002 й., 1-сон, 20-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(31-модда биринчи қисмининг 14-банди Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 12 декабрдаги 568-II-сон Қонуни билан чиқарилган — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2004 й., 1-2-сон, 18-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(31-модда биринчи қисмининг 15-банди Ўзбекистон Республикасининг 2001 йил 7 декабрдаги 320-II-сон Қонуни билан чиқарилган — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2002 й., 1-сон, 20-модда)
Кейинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(31-модда биринчи қисмининг 17-банди Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 12 декабрдаги 568-II-сон Қонуни билан чиқарилган — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2004 й., 1-2-сон, 18-модда )
Олдинги таҳрирга қаранг.
(31-модда биринчи қисмининг 18-банди Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 12 декабрдаги 568-II-сон Қонуни билан чиқарилган — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2004 й., 1-2-сон, 18-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
Кейинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(31-модда биринчи қисмининг 20-банди Ўзбекистон Республикасининг 2002 йил 13 декабрдаги 447-II-сон Қонуни билан чиқарилган — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2003 й., 1-сон, 8-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(31-модда биринчи қисмининг 21-банди Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 25 декабрдаги 729-I-сон Қонуни билан киритилган — Олий Мажлис Ахборотномаси, 1999 й., 1-сон, 20-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(31-модда биринчи қисмининг 22-банди Ўзбекистон Республикасининг 2002 йил 13 декабрдаги 447-II-сон Қонуни билан чиқарилган — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2003 й., 1-сон, 8-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(31-модда биринчи қисмининг 23-банди Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 12 декабрдаги 568-II-сон Қонуни билан чиқарилган — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2004 й., 1-2-сон, 18-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(31-модда биринчи қисмининг 24-банди Ўзбекистон Республикасининг 2001 йил 7 декабрдаги 320-II-сон Қонуни билан чиқарилган — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2002 й., 1-сон, 20-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(31-модда биринчи қисмининг 25-банди Ўзбекистон Республикасининг 2001 йил 30 августдаги 271-II-сон Қонуни билан киритилган — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2001 й., 9-10-сон, 182-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(31-модданинг биринчи қисми 26-банди Ўзбекистон Республикасининг 2002 йил 5 апрелдаги 364-II-сон Қонуни билан киритилган — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2002 й., 4-5-сон, 74-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(31-модда биринчи қисмининг 27-банди Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 25 апрелдаги 482-II-сон Қонуни билан киритилган — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2003 й., 5-сон, 67-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(31-модда биринчи қисмининг 28-банди Ўзбекистон Республикасининг 2005 йил 23 сентябрдаги ЎРҚ-8-сон Қонунига мувофиқ киритилган — Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2005 й., 37-38-сон, 278-модда)
Кейинги таҳрирга қаранг.
Кейинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(31-модданинг учинчи қисми Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 12 декабрдаги 568-II-сон Қонуни билан чиқарилган — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2004 й., 1-2-сон, 18-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(31-модданинг тўртинчи қисми Ўзбекистон Республикасининг 2001 йил 12 майдаги 220-II-сон Қонуни билан чиқарилган — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2001 й., 5-сон, 89-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Кейинги таҳрирга қаранг.
Кейинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(32-модданинг иккинчи қисми Ўзбекистон Республикасининг 2002 йил 13 декабрдаги 447–II-сон Қонуни билан чиқарилган — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2003 й., 1-сон, 8-модда)
Кейинги таҳрирга қаранг.
Кейинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(38-модданинг матни Ўзбекистон Республикасининг 2002 йил 13 декабрдаги 447–II-сон Қонуни таҳририда — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2003 й., 1-сон, 8-модда)
норезидент юридик шахсларга ушбу Кодекснинг 30-моддасига мувофиқ тўловларни амалга оширувчи юридик шахслар.
Ушбу модданинг биринчи қисмида кўрсатилган юридик шахслар қуйидагиларни бажариши шарт:
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(45-модданинг учинчи қисми Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 3 декабрдаги 714-II-сон Қонуни таҳририда — Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 51-сон, 514-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(47-модданинг матни Ўзбекистон Республикасининг 2001 йил 12 майдаги 220-II-сон Қонуни таҳририда — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2001 й., 5-сон, 89-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(51-модда Ўзбекистон Республикасининг 2001 йил 12 майдаги 220-II-сон Қонуни таҳририда — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2001 йил, 5-сон, 89-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(14-боб Ўзбекистон Республикасининг 2001 йил 12 майдаги 220-II-сон Қонуни билан чиқарилган — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2001 йил, 5-сон, 89-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
Кейинги таҳрирга қаранг.
Кейинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(58-модданинг «а» банди Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 3 декабрдаги 714-II-сон Қонуни таҳририда — Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 51-сон, 514-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(58-модданинг «г» банди Ўзбекистон Республикасининг 2002 йил 13 декабрдаги 447-II-сон Қонуни билан чиқарилган — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2003 йил, 1-сон, 8-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(58-модданинг «з» банди Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 3 декабрдаги 714-II-сон Қонуни таҳририда — Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 51-сон, 514-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(58-модданинг «р» банди Ўзбекистон Республикасининг 2001 йил 30 августдаги 271-II-сон Қонуни таҳририда — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2001 й., 9-10-сон, 182-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(58-модданинг «с» банди Ўзбекистон Республикасининг 2005 йил 27 сентябрдаги ЎРҚ-9-сон Қонуни таҳририда — Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2005 й., 39-сон, 293-модда)
Кейинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(58-модданинг «т» банди Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 12 декабрдаги 568-II-сон Қонуни таҳририда — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2004 й., 1-2-сон, 18-модда)
у) болалар лагерлари ва бошқа соғломлаштириш лагерларига, ота-оналарнинг болалари билан дам олишига махсус мўлжалланган санаторий-курорт муассасаларига бориш учун болалар ва ўсмирларга бериладиган йўлланмалар қийматини, шунингдек ўз ходимларининг амбулатория ёки стационар тиббий хизматдан фойдаланиш қийматини тўлиқ ёки қисман компенсациялаш тартибида корхоналар, муассасалар ва ташкилотлар ўз ходимларига ёки улар учун тўлаган суммалар. Кўрсатиб ўтилган тўловлар жумласига ногиронларнинг соғломлаштириш ва санаторий-курорт муассасаларига берилган йўлланмалари қийматини, даволаниш ва тиббий хизматдан фойдаланиш, ногиронликнинг олдини олиш мақсадида техника воситалари сотиб олиш учун ҳамда ногиронларнинг саломатлигини тиклаш учун қилинган харажатларни тўлиқ ёки қисман тўлаш тартибида корхоналар, муассасалар ва ташкилотлар тўлаган суммалар ҳам киради;
Олдинги таҳрирга қаранг.
(58-модданинг «х» банди Ўзбекистон Республикасининг 2001 йил 30 августдаги 271-II-сон Қонуни билан киритилган — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2001 йил, 9-10-сон, 182-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(58-модданинг «ц» банди Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 30 апрелдаги 621-II-сон Қонуни билан киритилган — Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 25-сон, 287-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(58-модданинг «ч» ва «ш» бандлари Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 3 декабрдаги 714-II-сон Қонуни билан киритилган — Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 51-сон, 514-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(58-модданинг «э» банди Ўзбекистон Республикасининг 2005 йил 23 сентябрдаги ЎРҚ-8-сон Қонуни билан киритилган — Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2005 й., 37-38-сон, 279-модда)
Кейинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(59-модданинг 1-қисми «з» кичик банди Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 25 апрелдаги 482-II-сон Қонуни билан киритилган — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2003 йил, 5-сон, 67-модда)
норезидентларга ушбу Кодекснинг 30-моддасига мувофиқ тўловларни амалга оширувчи юридик шахслар.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Ушбу модданинг биринчи қисми кўрсатилган юридик шахслар:
Олдинги таҳрирга қаранг.
(63-модданинг учинчи қисми Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 25 декабрдаги 729-I-сон Қонуни билан учинчи ва тўртинчи қисмларга алмаштирилган — Олий Мажлис Ахборотномаси, 1999 йил, 1-сон, 20-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(63-модданинг бешинчи қисми Ўзбекистон Республикасининг 2005 йил 23 сентябрдаги ЎРҚ-8-сон Қонуни билан киритилган — Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2005 й., 37-38-сон, 279-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(641-модда Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 25 декабрдаги 729-I-сон Қонуни билан киритилган — Олий Мажлис Ахборотномаси, 1999 йил, 1-сон, 20-модда)
Кейинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(66-модданинг иккинчи қисми Ўзбекистон Республикасининг 2002 йил 13 декабрдаги 447-II-сон Қонуни таҳририда — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2003 йил, 1-сон, 8-модда)
(66-модданинг матни Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 25 декабрдаги 729-I-сон Қонуни таҳририда — Олий Мажлис Ахборотномаси, 1999 йил, 1-сон, 20-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(67-модданинг биринчи қисми Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 30 апрелдаги 621-II-сон Қонуни таҳририда — Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 25-сон, 287-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(67-модданинг иккинчи қисми Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 25 декабрдаги 729-I-сон Қонуни таҳририда — Олий Мажлис Ахборотномаси, 1999 йил, 1-сон, 20-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(3-банд Ўзбекистон Республикасининг 2005 йил 23 сентябрдаги ЎРҚ-8-сон Қонуни таҳририда — Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2005 й., 37-38-сон, 279-модда)
Кейинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(71-модданинг биринчи қисми 11-банди Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 3 декабрдаги 714-II-сон Қонуни билан чиқарилган — Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 51-сон, 514-модда)
Кейинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(16-банд Ўзбекистон Республикасининг 2005 йил 22 сентябрдаги ЎРҚ-7-сонли Қонуни таҳририда — Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2005 й., 37-38-сон, 279-модда)
Кейинги таҳрирга қаранг.
Кейинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(71-модданинг биринчи қисми 27-банди Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 3 декабрдаги 714-II-сон Қонуни билан чиқарилган — Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 51-сон, 514-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(71-модданинг биринчи қисми 28-банди Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 3 декабрдаги 714-II-сон Қонуни таҳририда — Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 51-сон, 514-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(34-банд Ўзбекистон Республикасининг 2005 йил 22 сентябрдаги ЎРҚ-7-сон Қонуни билан киритилган — Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2005 й., 37-38-сон, 279-модда)
Кейинги таҳрирга қаранг.
Кейинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(71-модданинг иккинчи қисми 4-банди Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 3 декабрдаги 714-II-сон Қонуни билан чиқарилган — Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 51-сон, 514-модда)
Кейинги таҳрирга қаранг.
Кейинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
8) ушбу модда биринчи қисмининг 1—9, 13, 14, 17, 19, 20, 22—24, 26, 28, 33-бандларида кўрсатилган ишлар (хизматлар);
(71-модданинг иккинчи қисми 8-банди Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 3 декабрдаги 714-II-сон Қонуни билан киритилган — Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 51-сон, 514-модда)
Кейинги таҳрирга қаранг.
Ушбу модданинг иккинчи қисмида назарда тутилган имтиёзлар юридик шахслар томонидан олиб кирилаётган истеъмол товарларига нисбатан татбиқ этилмайди, ушбу модда иккинчи қисмининг 2, 3, 5, 6 ва 7-бандларида назарда тутилган товарлар бундан мустасно. Товарларни истеъмол товарлари жумласига киритиш қонун ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилади.
(71-модда Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 12 декабрдаги 568-II-сон Қонуни таҳририда — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2004 й., 1-2-сон, 18-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(72-модданинг иккинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 30 апрелдаги 621-II-сон Қонуни таҳририда — Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 25-сон, 287-модда)
Кейинги таҳрирга қаранг.
(72-модданинг тўртинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 25 декабрдаги 729-I-сон Қонуни билан киритилган — Олий Мажлис Ахборотномаси, 1999 й., 1-сон, 20-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(72-модданинг бешинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 30 апрелдаги 621-II-сон Қонуни билан киритилган — Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 25-сон, 287-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(72-модданинг олтинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 3 декабрдаги 714-II-сон Қонуни билан киритилган — Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 51-сон, 514-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(72-модданинг еттинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикасининг 2005 йил 22 сентябрдаги ЎРҚ-7-сонли Қонуни билан киритилган — Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2005 й., 37-38-сон, 279-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(75-модданинг матни Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 25 декабрдаги 729-I-сон Қонуни таҳририда — Олий Мажлис Ахборотномаси, 1999 й., 1-сон, 20-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
Қўшилган қиймат солиғини тўловчи бўлмаган шахс «қўшилган қиймат солиғисиз» деган белги қўйилган ҳисобварақ-фактурани ёзиши шарт. Ушбу Кодекснинг 21 бобига мувофиқ қўшилган қиймат солиғидан озод қилинган товарлар (ишлар, хизматлар) бўйича ёзилган ҳисобварақ-фактураларга нисбатан ҳам шундай талаб қўйилади.
Кейинги таҳрирга қаранг.
Солиқ тўловчи солиқни ушбу Кодекс 77-моддасига мувофиқ қўшилган қиймат солиғи бўйича ҳисоб-китоблар тақдим этиладиган кундан кечиктирмай тегишли давр (ой) учун реализация бўйича амалдаги оборот асосида тўлайди.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(78-модданинг иккинчи қисми Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 12 декабрдаги 568-II-сон Қонуни билан чиқарилган — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2004 й., 1-2-сон, 18-модда )
Олдинги таҳрирга қаранг.
(78-модданинг учинчи қисми Ўзбекистон Республикасининг 2001 йил 12 майдаги 220-II-сон Қонуни билан киритилган — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2001 й., 5-сон, 89-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(79-модданинг тўртинчи қисми Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 3 декабрдаги 714-II-сон Қонуни билан киритилган — Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 51-сон, 514-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(80-модда иккинчи қисмининг учинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 3 декабрдаги 714-II-сон Қонуни билан чиқарилган — Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 51-сон, 514-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(80-модданинг учинчи қисми Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 3 декабрдаги 714-II-сон Қонуни билан чиқарилган — Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 51-сон, 514-модда)
Ушбу модда биринчи ва иккинчи қисмларининг қоидалари, товарлар ўз хом ашёсидан ёки берилган хом ашёдан ишлаб чиқарилганидан қатъи назар, қўлланилади.
Кейинги таҳрирга қаранг.
Кейинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(90-модданинг биринчи қисми Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 3 декабрдаги 714-II-сон Қонуни таҳририда — Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 51-сон, 514-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(91-модданинг матни Ўзбекистон Республикасининг 2001 йил 12 майдаги 220-II-сон Қонуни таҳририда — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2001 й., 5-сон, 89-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
Кейинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Кейинги таҳрирга қаранг.
Кейинги таҳрирга қаранг.
Кейинги таҳрирга қаранг.
Кейинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Кейинги таҳрирга қаранг.
(93-модданинг матни Ўзбекистон Республикасининг 2001 йил 7 декабрдаги 320-II-сон Қонуни таҳририда — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2002 й., 1-сон, 20-модда )
Олдинги таҳрирга қаранг.
(95-модданинг тўртинчи қисми Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 12 декабрдаги 568-II-сон Қонуни билан чиқарилган — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2004 й., 1-2-сон, 18-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(95-модданинг бешинчи қисми Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 12 декабрдаги 568-II-сон Қонуни билан чиқарилган — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2004 й., 1-2-сон, 18-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
Кейинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(101-модданинг биринчи қисми 19-банди Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 25 декабрдаги 729-I-сон Қонуни билан киритилган — Олий Мажлис Ахборотномаси, 1999 й., 1-сон, 20-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(102-модда биринчи қисмининг 4-банди Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 3 декабрдаги 714-II-сон Қонуни билан чиқарилган — Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 51-сон, 514-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(102-модданинг биринчи қисми 6-банди Ўзбекистон Республикасининг 1999 йил 20 августдаги 832-I-сон Қонуни билан чиқарилган — Олий Мажлис Ахборотномаси, 1999 й., 9-сон, 229-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(102-модданинг биринчи қисми 8-банди Ўзбекистон Республикасининг 2002 йил 13 декабрдаги 447-II-сон Қонуни билан чиқарилган — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2003 й., 1-сон, 8-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(102-модданинг биринчи қисми 9-банди Ўзбекистон Республикасининг 2002 йил 13 декабрдаги 447-II-сон Қонуни билан чиқарилган — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2003 й., 1-сон, 8-модда)
Ушбу модданинг биринчи қисми 3 ва 4-бандларида кўрсатилган юридик шахслар белгиланган имтиёзли даврдан кейин бир йил ўтгунига қадар тугатилган тақдирда, солиқ суммаси уларнинг бутун фаолият даври учун тўлиқ миқдорда ундирилади.
Кейинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(102-модданинг учинчи қисми 10-банди Ўзбекистон Республикасининг 2002 йил 13 декабрдаги 447-II-сон Қонуни билан чиқарилган — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2003 й., 1-сон, 8-модда)
Ушбу модданинг учинчи қисмида белгиланган имтиёзлар якка тартибда уй-жой қуриш ва шахсий ёрдамчи хўжалик юритиш учун қонун ҳужжатларида назарда тутилган нормалар доирасида ер участкалари берилган жисмоний шахсларга нисбатан татбиқ этилади.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(105-модданинг матни Ўзбекистон Республикасининг 2001 йил 12 майдаги 220-II-сон Қонуни таҳририда — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2001 й., 5-сон, 89-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(106-модданинг тўртинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикасининг 2001 йил 12 майдаги 220-II-сон Қонуни билан чиқарилган — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2001 й., 5-сон, 89-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(108-модданинг иккинчи қисми Ўзбекистон Республикасининг 2002 йил 13 декабрдаги 447-II-сон Қонуни билан чиқарилган — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2003 й., 1-сон, 8-модда)
Кейинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Кейинги таҳрирга қаранг.
Кейинги таҳрирга қаранг.
(109-моддасининг матни Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 3 декабрдаги 714-II-сон Қонуни таҳририда — Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 51-сон, 514-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(111-модда Ўзбекистон Республикасининг 2002 йил 13 декабрдаги 447-II-сон Қонуни таҳририда — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2003 й., 1-сон, 8-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(113-модданинг учинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 12 декабрдаги 568-II-сон Қонуни билан чиқарилган — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2004 й., 1-2-сон, 18-модда)
Кейинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(116-модда Ўзбекистон Республикасининг 2002 йил 13 декабрдаги 447-II-сон Қонуни таҳририда — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2003 й., 1-сон, 8-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(117-модда Ўзбекистон Республикасининг 2002 йил 13 декабрдаги 447-II-сон Қонуни таҳририда — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2003 й., 1-сон, 8-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(119-модданинг ўн иккинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикасининг 1999 йил 20 августдаги 832-I-сон Қонуни билан чиқарилган — Олий Мажлис Ахборотномаси, 1999 й., 9-сон, 229-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(119-модданинг ўн иккинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 12 декабрдаги 568-II-сон Қонуни билан чиқарилган — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2004 й., 1-2-сон, 18-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
Кейинги таҳрирга қаранг.
(120-модданинг биринчи қисми Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 3 декабрдаги 714-II-сон Қонуни таҳририда — Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 51-сон, 514-модда)
Кейинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(120-модданинг иккинчи қисми Ўзбекистон Республикасининг 2002 йил 13 декабрдаги 447-II-сон Қонуни билан киритилган — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2003 й., 1-сон, 8-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(121-модданинг биринчи қисми Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 3 декабрдаги 714-II-сон Қонуни таҳририда — Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 51-сон, 514-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(121-модданинг иккинчи қисми Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 3 декабрдаги 714-II-сон Қонуни таҳририда — Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 51-сон, 514-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(121-модданинг тўртинчи қисми Ўзбекистон Республикасининг 2002 йил 13 декабрдаги 447-II-сон Қонуни билан киритилган — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2003 й., 1-сон, 8-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(126-модданинг биринчи қисми Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 30 апрелдаги 621-II-сон Қонуни билан биринчи—учинчи қисмлар билан алмаштирилган — Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 25-сон, 287-модда)
(126-модда Ўзбекистон Республикасининг 1999 йил 15 апрелдаги 772-I-сон Қонуни таҳририда — Олий Мажлис Ахборотномаси, 1999 й., 5-сон, 124-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(1271-модда Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 12 декабрдаги 568-II-сон Қонуни билан киритилган — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2004 й., 1-2-сон, 18-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(131-модданинг матни Ўзбекистон Республикасининг 2001 йил 30 августдаги 271-II-сон Қонуни таҳририда — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2001 й., 9-10-сон, 182-модда)
Кейинги таҳрирга қаранг.
Кейинги таҳрирга қаранг.
Кейинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(135-модданинг биринчи қисми 1-бандининг биринчи хатбошиси Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 30 апрелдаги 621-II-сон Қонуни таҳририда — Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 25-сон, 287-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(135-модданинг биринчи қисми 2-банди Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 30 апрелдаги 621-II-сон Қонуни билан чиқарилган — Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 25-сон, 287-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(135-модда биринчи қисмининг 9-банди учинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 3 декабрдаги 714-II-сон Қонуни таҳририда — Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 51-сон, 514-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Олдинги таҳрирга қаранг.
(135-модданинг биринчи қисми 12-банди Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 12 декабрдаги 568-II-сон Қонуни билан киритилган — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2004 й., 1-2-сон, 18-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(135-модданинг биринчи қисми 13-банди Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 12 декабрдаги 568-II-сон Қонуни билан киритилган — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2004 й., 1-2-сон, 18-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(135-модданинг биринчи қисми 14-банди Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 12 декабрдаги 568-II-сон Қонуни билан киритилган — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2004 й., 1-2-сон, 18-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(135-модданинг биринчи қисми 15-банди Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 12 декабрдаги 568-II-сон Қонуни билан киритилган — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2004 й., 1-2-сон, 18-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(135-модданинг биринчи қисми 16-банди Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 12 декабрдаги 568-II-сон Қонуни билан киритилган — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2004 й., 1-2-сон, 18-модда)
Олдинги таҳрирга қаранг.
(135-модданинг биринчи қисми 17-банди Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 12 декабрдаги 568-II-сон Қонуни билан киритилган — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2004 й., 1-2-сон, 18-модда)
Кейинги таҳрирга қаранг.
Кейинги таҳрирга қаранг.

Ҳужжатда хато топганингизда, уни белгилаб Ctrl+Enter ни босинг.

© Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги қошидаги “Адолат” миллий ҳуқуқий ахборот маркази давлат муассасаси