Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiya qilinishingiz kerak!
Ro‘yxatdan o‘tishni xohlaysizmi? Yoki tizimga o‘z loginingiz bilan kirasizmi?

Avtorizatsiya qilish Ro‘yxatdan o‘tish

Акт на состоянии 17.08.2015
Перейти на действующую версию
См. предыдущую редакцию.
(пункт 3 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 17 июня 2009 года № 168 — СЗ РУ, 2009 г., № 25, ст. 288)
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Кабинета Министров
от 9 марта 1994 г. № 124
См. предыдущую редакцию.
(абзац второй утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 ноября 2006 года № 235 — СЗ РУ, 2006 г., № 46-47, ст. 458)
См. предыдущую редакцию.
(подпункт «а» в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 16 сентября 2004 года № 430 — СЗ РУ, 2004 г., № 37, ст. 411)
См. предыдущую редакцию.
(подпункт «б» пункта 1.1 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 ноября 2006 года № 235 — СЗ РУ, 2006 г., № 46-47, ст. 458)
См. предыдущую редакцию.
(подпункт «г» пункта 1.1 исключен постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 ноября 2006 года № 235 — СЗ РУ, 2006 г., № 46-47, ст. 458)
См. предыдущую редакцию.
(подпункт «д» пункта 1.1 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 ноября 2006 года № 235 — СЗ РУ, 2006 г., № 46-47, ст. 458)
См. предыдущую редакцию.
(подпункт «е» пункта 1.1 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 ноября 2006 года № 235 — СЗ РУ, 2006 г., № 46-47, ст. 458)
См. предыдущую редакцию.
(подпункт «ж» пункта 1.1 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 ноября 2006 года № 235 — СЗ РУ, 2006 г., № 46-47, ст. 458)
См. предыдущую редакцию.
(подпункт «з» утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 16 сентября 2004 года № 430 — СЗ РУ, 2004 г., № 37, ст. 411)
См. предыдущую редакцию.
(подпункт «и» пункта 1.1 исключен постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 ноября 2006 года № 235 — СЗ РУ, 2006 г., № 46-47, ст. 458)
См. предыдущую редакцию.
(подпункт «а» в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 16 сентября 2004 года № 430 — СЗ РУ, 2004 г., № 37, ст. 411)
См. предыдущую редакцию.
(подпункт «в» утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 16 сентября 2004 года № 430 — СЗ РУ, 2004 г., № 37, ст. 411)
См. предыдущую редакцию.
(подпункт «г» утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 октября 2003 года № 421 — СЗ РУ, 2003 г., № 19, ст. 179)
См. предыдущую редакцию.
(подпункт «д» пункта 1.2 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 ноября 2006 года № 235 — СЗ РУ, 2006 г., № 46-47, ст. 458)
См. предыдущую редакцию.
(подпункт «е» утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 16 сентября 2004 года № 430 — СЗ РУ, 2004 г., № 37, ст. 411)
См. предыдущую редакцию.
(подпункт «ж» пункта 1.2 исключен постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 ноября 2006 года № 235 — СЗ РУ, 2006 г., № 46-47, ст. 458)
См. предыдущую редакцию.
(подпункт «з» пункта 1.2 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 ноября 2006 года № 235 — СЗ РУ, 2006 г., № 46-47, ст. 458)
См. предыдущую редакцию.
(подпункт «а» утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 16 сентября 2004 года № 430 — СЗ РУ, 2004 г., № 37, ст. 411)
См. предыдущую редакцию.
(подпункт «б» пункта 1.3 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 ноября 2006 года № 235 — СЗ РУ, 2006 г., № 46-47, ст. 458)
См. предыдущую редакцию.
(подпункт «в» пункта 1.3 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 17 мая 2010 года № 92 — СЗ РУ, 2010 г., № 20, ст. 152)
См. предыдущую редакцию.
(подпункт «д» пункта 1.3 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 ноября 2006 года № 235 — СЗ РУ, 2006 г., № 46-47, ст. 458)
См. предыдущую редакцию.
(подпункт «е» пункта 1.3 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 ноября 2006 года № 235 — СЗ РУ, 2006 г., № 46-47, ст. 458)
См. предыдущую редакцию.
(подпункт «ж» пункта 1.3 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 ноября 2006 года № 235 — СЗ РУ, 2006 г., № 46-47, ст. 458)
См. предыдущую редакцию.
(подпункт «з» пункта 1.3 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 ноября 2006 года № 235 — СЗ РУ, 2006 г., № 46-47, ст. 458)
См. предыдущую редакцию.
(подпункт «и» пункта 1.3 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 ноября 2006 года № 235 — СЗ РУ, 2006 г., № 46-47, ст. 458)
См. предыдущую редакцию.
(подпункт «к» пункта 1.3 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 17 мая 2010 года № 92 — СЗ РУ, 2010 г., № 20, ст. 152)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 2 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 ноября 2006 года № 235 — СЗ РУ, 2006 г., № 46-47, ст. 458)
См. предыдущую редакцию.
(пункт в редакции в постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 24 февраля 2001 года № 94 — СЗ РУ, 2001 г., № 3-4, ст. 17)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 1 дополнен абзацем вторым постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 ноября 2006 года № 235 — СЗ РУ, 2006 г., № 46-47, ст. 458)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 3 в редакции в постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 24 февраля 2001 года № 94 — СЗ РУ, 2001 г., № 3-4, ст. 17)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 4 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 апреля 2010 года № 62 — СЗ РУ, 2010 г., № 14-15, ст. 106)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 5 в редакции постановления Президента Республики Узбекистан от 29 декабря 2008 года № ПП-1024 — СЗ РУ, 2008 г., № 52, ст. 515)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 6 введен постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 ноября 2006 года № 235 — СЗ РУ, 2006 г., № 46-47, ст. 458)
См. предыдущую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
7. Денежные средства специального республиканского межотраслевого счета энергоснабжения используются по целевому назначению в соответствии с решением Республиканской комиссии по вопросам энергоэффективности и развития возобновляемых источников энергии по представлению Министерства экономики и Министерства финансов Республики Узбекистан для финансирования разработки предпроектной и проектной документации по энергосберегающим проектам и проектам, обеспечивающим вовлечение в производство альтернативных источников энергии, повышение инвестиционной привлекательности проектов, предусматривающих внедрение энергосберегающих технологий и производств, совершенствование систем учета, контроля и управления режимами потребления и использования топливно-энергетических ресурсов, нормативно-правовой базы энергосбережения, без последующего налогообложения.
(пункт 7 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 13 августа 2015 года № 238 — СЗ РУ, 2015 г., № 32, ст. 433)
(пункты 6 и 7 считать соответственно пунктами 7 и 8 в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 ноября 2006 года № 235 — СЗ РУ, 2006 г., № 46-47, ст. 458)

При обнаружении ошибки в акте, выделите и нажмите Ctrl+Enter.

© Государственное учреждение «Национальный правовой информационный центр «Адолат» при Министерстве юстиции Республики Узбекистан»