Hujjatlarni izlash

Hujjat raqami
Qabul qilingan sanasi
Hujjat nomi
Hujjat turi
Matndagi so‘z yoki jumla
Organ
Hujjat tili
Hujjat tusi
Hujjat holati

Yillar bo‘yicha

Organ bo‘yicha

  Qonunchilikdagi yangiliklar

  О пересмотре минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкогольную продукцию
  Приказ министра экономики и финансов Республики Узбекистан зарегистрировано 30.05.2023 г., рег. номер 3435, Дата вступления в силу 01.06.2023
  Источник: НБДЗ, 30.05.2023 г., № 10/23/3435/0300

  № 3435
  30.05.2023
  To‘rtko‘l tumani hududidagi ma’muriy-hududiy birliklar chegaralarini belgilash to‘g‘risida
  Xalq deputatlari To‘rtko‘l tumani Kengashining qarori 27.05.2023 yildagi VI-63-64-13-190-K/23-son, Kuchga kirish sanasi 29.05.2023

  № VI-63-64-13-190-K/23
  27.05.2023
  Romitan tumani mahalliy budjetining 2023-yil I chorak orttirilgan manbalarini yo‘naltirish to‘g‘risida
  Xalq deputatlari Romitan tumani Kengashining qarori 26.05.2023 yildagi VI-85-101-2-40-K/23-son, Kuchga kirish sanasi 29.05.2023

  № VI-85-101-2-40-K/23
  26.05.2023
  О создании в сотрудничестве с Азиатским банком развития в городе Ташкенте и Ташкентской области средних общеобразовательных школ на основе государственно-частного партнерства
  Постановление Президента Республики Узбекистан от 25.05.2023 г. № ПП-163, Дата вступления в силу 25.05.2023
  Источник: НБДЗ, 25.05.2023 г., № 07/23/163/0297

  № ПП-163
  25.05.2023
  Osiyo taraqqiyot banki hamkorligida Toshkent shahri va Toshkent viloyatida davlat-xususiy sheriklik asosida umumiy o‘rta ta’lim maktablarini tashkil etish to‘g‘risida
  O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori 25.05.2023 yildagi PQ-163-son, Kuchga kirish sanasi 25.05.2023
  Manba: QMMB, 25.05.2023 й., 07/23/163/0297-сон

  № PQ-163
  25.05.2023
  O совершенствовании механизмов государственного контроля и внедрении системы «цифровой энергоконтроль» в топливно-энергетической отрасли
  Указ Президента Республики Узбекистан от 24.05.2023 г. № УП-77, Дата вступления в силу 26.05.2023
  Источник: НБДЗ, 26.05.2023 г., № 06/23/77/0298

  № УП-77
  24.05.2023
  О признании утратившим силу приказа «Об утверждении инструкции о порядке удержания из пенсий, пособий и иных выплат», а также изменений и дополнения к нему
  Приказ министра экономики и финансов Республики Узбекистан зарегистрировано 24.05.2023 г., рег. номер 2835-4, Дата вступления в силу 25.05.2023
  Источник: НБДЗ, 25.05.2023 г., № 10/23/2835-4/0294

  № 2835-4
  24.05.2023
  О мерах по расширению охвата и повышению качества цифровых услуг, а также цифровой трансформации сфер, отраслей и регионов
  Постановление Президента Республики Узбекистан от 24.05.2023 г. № ПП-162, Дата вступления в силу 25.05.2023
  Источник: НБДЗ, 25.05.2023 г., № 07/23/162/0295

  № ПП-162
  24.05.2023
  О мерах по эффективной организации государственного управления в сфере цифровых технологий в рамках административных реформ
  Указ Президента Республики Узбекистан от 24.05.2023 г. № УП-76, Дата вступления в силу 25.05.2023
  Источник: НБДЗ, 25.05.2023 г., № 06/23/76/0296

  № УП-76
  24.05.2023
  Об ограничении распространения и употребления алкогольной и табачной продукции
  Закон Республики Узбекистан от 24.05.2023 г. № ЗРУ-844, Дата вступления в силу 26.08.2023
  Источник: НБДЗ, 25.05.2023 г., № 03/23/844/0293

  № ЗРУ-844
  24.05.2023

  Yana...