28.09.2022 йилдаги 537-сон
«Техник жиҳатдан тартибга солиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига мувофиқ фойдаланишга топшириладиган ҳаракатдаги темир йўл таркиби хавфсизлигига қўйиладиган ягона талабларни белгилаш мақсадида Вазирлар Маҳкамаси қарор қилади:
2. «Техник жиҳатдан тартибга солиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни талабларига мувофиқ Техник регламент амалга киритилгач, стандартлаштириш бўйича уларда кўрсатилган маҳсулотлар ва хизматларга доир илгари қабул қилинган норматив ҳужжатлар мажбурийлик хусусиятини йўқотиши ва белгиланган тартибда қўлланилишида ихтиёрийлик касб этиши маълумот учун қабул қилинсин.
Мазкур Техник регламент талаблари ушбу регламентга иловадаги рўйхатда келтирилган ҳаракатдаги темир йўл таркиби ҳамда унинг таркибий қисмларининг тури ва тоифаларига татбиқ этилади.
36. Битта машинист билан хизмат кўрсатиладиган манёвр локомотивлари мазкур Техник регламентнинг 35-бандида келтирилган қурилмаларга қўшимча равишда қуйидаги қурилмалар билан жиҳозланиши лозим:
83. Тезюрар йўловчи вагонлари ушбу Техник регламентнинг 82-бандида кўрсатилган қурилмаларга қўшимча равишда марказлаштирилган электр таъминоти билан жиҳозланган бўлиши лозим.
117. Ушбу Техник регламентнинг 115 ва 116-бандларида келтириб ўтилган ҳужжатлар ариза берувчининг реквизитлари ва идентификация рақами кўрсатилган ҳолда расмийлаштирилади ва ариза берувчининг имзоси билан тасдиқланади.
122. Шахсий далиллар ва сертификатлаш органи ёки аккредитация қилинган синов лабораториялари (марказлар) иштирокида олинган далиллар асосида маҳсулот мувофиқлигини декларациялашда, ариза берувчи мазкур Техник регламентнинг 121-бандига мувофиқ шакллантирилган далилларга қўшимча равишда аккредитация қилинган синов лабораторияларида (марказларда) ўтказилган синаш ва ўлчаш баённомаларини бириктиради.
127. Ушбу Техник регламентга иловада назарда тутилган фойдаланишга топшириладиган ҳаракатдаги темир йўл таркиби учун олинган мувофиқлик сертификатлари ушбу Техник регламент кучга киргунга қадар сертификатларда белгиланган муддатлар давомида амалда бўлади.

Т/р

Темир йўл маҳсулотлари номи

ТН ВЭД коди

I. Ҳаракатдаги темир йўл таркиби

1.

Бункер типидаги вагонлар

8606 91 800 0

2.

Изотермик вагонлар

8606 91 800 0

3.

Ёпиқ вагонлар

8606 91 800 0

8606 91 100 0

8606 99 000 0

4.

Локомотив билан тортиладиган магистрал йўловчи вагонлар

8605 00 000 0

5.

Самосвал вагонлар

8606 91 800 0

6.

Цистернали вагонлар

Кислоталар (сульфат, кучсиз нитрат, хлорид, карбол (фенол), суперфосфат, сирка, олеум кислоталари)ни ташишга мўлжалланган 4 ва 8 ўқли вагонлар

Такомиллаштирилган сульфат кислотасини ташишга мўлжалланган вагонлар

8606 10 000 0

8606 91 100 0

8606 91 800 0

8606 99 000 0

7.

Саноат учун кенг темир йўл изли вагонлар

8606 99 000 0

8.

Дизель поездлари, автомотрисалар (рельсли автобуслари), уларнинг вагонлари

8602 10 000 0

8602 90 000 0

8603 10 000 0

8603 90 000 0

8605 00 000 0

8606 91 800 0

8606 99 000 0

9.

Дизель электропоездлари, уларнинг вагонлари

8601 10 000 0

8601 20 000 0

8603 10 000 0

8603 90 000 0

8605 00 000 0

8606 99 000 0

10.

Платформалар

8606 91 100 0

8606 99 000 0

11.

Ярим вагонлар

8606 92 000 0

8606 99 000 0

12.

Ўзи юрмайдиган махсус ҳаракатдаги темир йўл таркиби

8606 91 800 0

8606 99 000 0

13.

Ўзиюрар махсус ҳаракатдаги темир йўл таркиби

8602 90 000 0

8603 90 000 0

14.

Магистрал, манёвр ва саноат тепловозлари, газотурбовозлар

8602 10 000 0

8602 90 000 0

15.

Темир йўл транспортёрлари

8606 91 800 0

8606 99 000 0

16.

Доимий токли, ўзгарувчан токли, икки тизимли (ўзгарувчан ва доимий токли) ва бошқа магистрал электровозлар

8601 10 000 0

8601 20 000 0

17.

Доимий, ўзгарувчан, икки тизимли (доимий ва ўзгарувчан) токли электропоездлар ва уларнинг вагонлари

8601 10 000 0

8601 20 000 0

8603 10 000 0

8603 90 000 0

8605 00 000 0

8606 99 000 0

II. Ҳаракатдаги темир йўл таркибининг таркибий қисмлари

1.

Тормоз ричаг узатгичини автоматик ростлаш мосламаси (автоматик ростлагич)*

8607 21 900 0

8607 29 000 0

8607 91 900 0

8607 99 800 0

2.

Ҳаракатдаги темир йўл таркиби автоматик тўхтаб туриш тормози *

8607 21 900 0

8607 29 000 0

8607 91 900 0

8607 99 800 0

3.

Ҳаракатдаги темир йўл таркибини қисқа туташув токларидан ҳимоя ва назорат қилувчи юқори вольтли ускуналар

8535 29 000 0

8535 30 100 0

8535 30 900 0

8535 90 000 0

4.

Юк вагонининг рессор усти балкаси

8607 19 900 0

5.

Ҳаракатдаги темир йўл таркиби учун бандаж

8607 19 100 9

6.

Магнит рельсли тормоз бошмоқлари*

8607 99 800 0

7.

Ҳаракатдаги темир йўл таркибининг тормоз колодкаси бошмоқлари*

8607 21 100 0

8607 21 900 0

8.

Ҳаракатдаги темир йўл таркиби дискли тормоз қолипининг тормоз бошмоқлари

8607 99 800 0

9.

Тормозлар блокировкаси*

8607 99 800 0

10.

Электр ҳаракатдаги таркиб учун вентилли разрядниклар ва ҳаддан ташқари кучланишни чегараловчилар

8535 90 000 0

11.

Ҳаво тақсимлагичлар

8607 21 100 0

12.

Ҳаракатдаги темир йўл таркиби учун ёрдамчи электр машиналари*

(1 kW дан юқори)

8501 10 910 0

8501 10 930 0

8501 10 990 0

8501 20 000 9

8501 31 000 0

8501 32 000 2

8501 33 000 2

8501 33 000 9

8501 40 800 9

8501 51 000 0

8501 52 200 0

8501 52 300 0

13.

Электр ҳаракатдаги таркиб учун юқори тезликли автоматик ўчиргичлар (выключатели) ва асосий виключателлар

8535 21 000 0

8535 29 000 0

14.

Йўловчи вагонлари учун юқори вольтли аппарат қутилари

8537 20 910 0

8537 20 990 0

15.

Юқори вольтли вагонлараро уланишлар (биргаликда розетка ва штепсел)*

8535 21 000 0

8535 29 000 0

16.

Ҳаракатдаги темир йўл таркиби учун хавфсиз, мустаҳкам шиша буюмлар (тортувчи ва моторвагонли ҳаракатдаги таркибнинг машинист кабиналари)

7007 11 100 9

7007 11 900 0

7007 21 200 9

7007 29 000 0

7008 00 810 0

7008 00 890 0

17.

Ҳаракатдаги темир йўл таркибининг гидравлик демпферлари*

8607 19 900 0

18.

Ҳаракатдаги темир йўл таркиби учун тормоз дисклари

8607 21 900 0

8607 29 000 0

19.

Ҳаракатдаги темир йўл таркибининг тормоз пневматик тизимлари учун зичловчи резинали маҳсулотлар (диафрагмалар, манжетлар, ёқалар, клапан зичлагичлари, қистирмалар, втулкалар)*

4015 11 000 0

4016 91 000 0

4016 93 000 8

20.

Тепловоз ва дизель поездлар, рельсли автобуслар, дизель электропоездлари асосий узатмасининг кардан валлари*

8483 10 210 1

8483 10 210 2

8483 10 210 8

8483 10 250 1

8483 10 250 9

8483 10 290 1

8483 10 290 9

8483 10 500 0

8483 10 950 0

8483 20 000 0

8483 30 320 1

8483 30 320 9

8483 30 380 1

8483 30 380 9

8483 30 800 1

8483 30 800 7

8483 40 210 0

8483 40 230 0

8483 40 250 0

8483 40 290 0

8483 40 300 0

8483 40 510 9

8483 40 590 0

8483 40 900 0

8483 50 200 0

8483 50 800 0

8483 60 200 0

8483 60 800 0

8483 90 200 0

8483 90 810 0

8483 90 890 1

8483 90 890 9

21.

Автосцепка тортиш хомутининг понаси*

8607 30 000 0

22.

Ҳаракатдаги темир йўл таркиби учун компрессорлар

8414 10 250 0

8414 10 810 0

8414 10 890 0

8414 40 100 0

8414 40 900 0

8414 80 110 0

8414 80 190 0

8414 80 220 0

8414 80 280 0

8414 80 510 0

8414 80 590 0

8414 80 730 0

8414 80 750 0

8414 80 780 0

8414 80 800 0

8414 90 000 0

23.

Ҳаракатдаги темир йўл таркиби тортиш узатгичининг цилиндрик тишли ғилдираклари

8483 90 890 9

24.

Локомотив ва моторвагонли ҳаракатдаги таркибнинг қўшма ишлов берувчи ғилдираклари

8607 99 800 0

25.

Ҳаракатдаги темир йўл таркибининг қуйма ғилдираклари

8607 99 100 0

26.

Вагон ғилдирак жуфтликлари

8607 19 100 9

27.

Локомотив ва моторвагонли ҳаракатдаги таркиб ғилдирак жуфтликлари

8607 19 100 9

28.

Махсус ҳаракатдаги темир йўл таркиби учун ғилдирак жуфтликлари

8607 19 100 9

29.

Ҳаракатдаги темир йўл таркиби учун композицион тормоз колодкалари

8607 29 000 0

30.

Ҳаракатдаги темир йўл таркиби учун қўшма (чўян-композицион) тормоз колодкалари

8607 29 000 0

31.

Ҳаракатдаги темир йўл таркиби учун чўян тормоз колодкалари

8607 29 000 0

32.

Юқори вольтли электропневматик ва электромагнит контакторлар

8535 21 000 0

8535 29 000 0

33.

Автосцепка корпуси

8607 30 000 0

34.

Локомотив, моторвагонли ҳаракатдаги таркиб ва махсус ҳаракатдаги темир йўл таркиби учун машинистлар ўриндиқлари*

9401 20 000 1

9401 20 000 9

9401 80 000 9

35.

Моторвагонли ҳаракатдаги таркиб ва локомотив тортувидаги йўловчи вагонларининг йўловчи ўриндиқлари*

9401 20 000 1

9401 20 000 9

9401 80 000 9

36.

Локомотивлар ва моторвагонли ҳаракатдаги таркиб кузовлари*

8607 91 900 0

37.

Дискли тормоз қисқич механизми

8607 21 900 0

8607 29 000 0

38.

Дискли тормоз қопламаси (накладка)

8607 21 900 0

8607 29 000 0

39.

Вагоннинг ишлов берилган ўқлари

8607 19 100 9

40.

Локомотив ва моторвагонли ҳаракатдаги таркибнинг ишлов берилган ўқлари

8607 19 100 9

41.

Махсус ҳаракатдаги темир йўл таркибининг ишлов берилган ўқлари

8607 19 100 9

42.

Ҳаракатдаги темир йўл таркибининг ишлов берилмаган ўқлари

8607 19 100 9

43.

Тепловоз ва дизель поездлар учун гидравлик узатгичлар

8412 21 200 9

8412 29 200 9

44.

Автосцепка олд ва орқа тўсинлари*

8607 30 000 0

45.

Ҳаракатдаги темир йўл таркиби учун юқори вольтли ўзгартиргич ва ажратгичлар

8535 29 000 0

8535 30 100 0

8535 30 900 0

8535 90 000 0

46.

Автосцепка улаш мосламаси

8607 30 000 0

47.

Ҳаракатдаги темир йўл таркиби буксаси учун роликли тебранувчи подшипниклар

8482 10 900 8

8482 20 000 9

8482 30 000 9

8482 40 000 9

8482 50 000 9

8482 80 000 9

8482 99 000 0

48.

Ҳаракатдаги темир йўл таркиби учун юқори вольтли ҳимоялагичлар

8535 10 000 0

49.

Ҳаракатдаги темир йўл таркибининг статик тортиш ва тортишсиз ўзгартиргичлари (преобразователи)

8502 11 200 0

8502 11 800 0

8502 12 000 0

8502 13 200 0

8502 13 400 0

8502 13 800 0

8502 20 200 0

8502 20 400 0

8502 20 600 0

8502 20 800 0

8502 39 800 0

50.

Ҳаракатдаги темир йўл таркиби учун электромашина ўзгартиргичлари*

8501 10 910 0

8501 10 930 0

8501 10 990 0

8501 20 000 9

8501 31 000 0

8501 32 000 2

8501 33 000 2

8501 33 000 9

8501 40 800 9

8501 51 000 0

8501 52 200 0

8501 52 300 0

51.

Магнитрельсли тормоз узатмаси*

8607 21 900 0

8607 29 000 0

52.

Ҳаракатдаги темир йўл таркибининг сирпанишга қарши қурилмаси*

8530 10 000 0

8530 80 000 0

8530 90 000 0

53.

Ҳаракатдаги темир йўл таркибининг рессорли осма пружиналари

8607 19 900 0

54.

Локомотивлар ва моторвагонли ҳаракатдаги таркиб учун ажратгичлар, қисқа туташгичлар, юқори вольтли ерга улагичлар*

8535 30 100 0

8535 30 900 0

55.

Юк вагонлари аравачасининг ён рамаси

8607 19 900 0

56.

Йўловчи вагон аравачасининг рамаси*

8607 19 900 0

57.

Электровозлар ва электропоездлар учун реакторлар ва реактор ускуналари*

8533 10 000 0

8533 21 000 0

8533 29 000 0

8533 31 000 0

8533 39 000 0

8533 40 100 0

8533 40 900 0

8533 90 000 0

58.

Темир йўл вагонлари автотормозлари учун ҳаво резервуарлари*

7310 29 100 0

7310 29 900 0

59.

Ҳаракатдаги темир йўл таркиби учун ҳаво резервуарлари*

7310 29 100 0

7310 29 900 0

60.

Электропоездлар тортувчи узатмаси муфталарининг резина-корд қопламалари

4016 99 970 9

61.

Электрик тормозни ишга туширувчи демпфер резисторлари*

8533 10 000 0

8533 21 000 0

8533 29 000 0

8533 31 000 0

8533 39 000 0

8533 40 100 0

8533 40 900 0

8533 90 000 0

62.

Оралиқ, ток, шунингдек, дифференциал, кучланиш, вақт, юклама электрмагнит ва электрон релелари, ноэлектрик (ҳарорат, босим, даража) параметрларининг релели назорат датчиклари*

8536 41 100 0

8536 41 900 0

8536 49 000 0

63.

Ҳаракатдаги темир йўл таркиби учун ясси рессорлар*

7320 10 110 0

7320 10 190 0

7320 10 900 0

64.

Ҳаракатдаги темир йўл таркиби учун улаш енгчаси*

4009 11 000 0

4009 12 000 9

4009 21 000 0

4009 22 000 9

4009 31 000 0

4009 32 000 0

4009 41 000 0

4009 42 000 0

65.

Локомотивлар, моторвагонли ҳаракатдаги таркиб ва ўзиюрар ҳаракатдаги темир йўл таркиби учун ойна тозалагичлар*

8479 89 970 9

66.

Сцепка, жумладан, автосцепка

8607 30 000 0

67.

Юк вагонлари учун икки ўқли аравачалар

8607 11 000 0

8607 12 000 0

68.

Моторвагонли ҳаракатдаги таркибнинг йўловчи вагонлари ва прицеп вагонлари аравачалари

8607 11 000 0

8607 12 000 0

69.

Локомотивлар ва моторвагонли ҳаракатдаги таркиб учун тифонлар*

8531 10 950 0

70.

Машинистнинг тормоз кранлари

8607 21 900 0

8607 29 000 0

71.

Магистрал темир йўл юк вагонлари аравачаларининг тормоз ричаг узатгичининг триангеллари*

8607 19 900 0

8607 21 100 0

8607 21 900 0

8607 29 000 0

72.

Электровозлар ва электропоездлар учун тортиш электродвигателлари

8501 10 910 0

8501 10 930 0

8501 10 990 0

8501 20 000 9

8501 31 000 0

8501 32 000 2

8501 33 000 2

8501 33 000 9

8501 40 800 9

8501 51 000 0

8501 52 200 0

8501 52 300 0

73.

Автосцепканинг тортиш хомути

8607 30 000 0

74.

Тормоз кучини юкланмага боғлиқ ҳолда автоматик ростлаш мосламаси (авторежим)*

9032 89 000 0

9032 81 000 0

8607 21 900 0

75.

Ҳаракатдаги темир йўл таркибининг бошқариш, назорат ва хавфсизлик мосламалари, дастурий воситалари*

8537 10 100 0

8537 10 910 0

8537 10 990 0

9032 89 000 0

76.

Ҳаракатдаги темир йўл таркиби учун дискли ғилдирак марказлари

8607 19 100 9

77.

Ҳаракатдаги темир йўл таркиби учун қуйма ғилдирак марказлари (қуйма, ишлов берилган)

8607 19 100 9

78.

Ҳаракатдаги темир йўл таркиби учун тормоз цилиндрлари*

8607 21 900 0

79.

Магистрал темир йўл вагонлари учун тормоз колодкаларининг чеклари*

8607 21 900 0

8607 29 000 0

80.

Тепловозлар учун асосий узатгич ва тортиш ускунаси электр двигателлари ва генераторлари

8501 10 910 0

8501 10 930 0

8501 10 990 0

8501 20 000 9

8501 31 000 0

8501 32 000 2

8501 33 000 2

8501 33 000 9

8501 40 800 9

8501 51 000 0

8501 52 200 0

8501 52 300 0

81.

Йўловчи вагонлари ва электропоездлар иситиш тизимлари учун электрокалориферлар

8516 21 000 0

8516 29 100 0

8516 29 500 0

8516 29 990 0

82.

Йўловчи вагонлар суюқликли иситиш тизимлари учун юқори вольтли электр иситгичлар

8516 21 000 0

8516 29 100 0

8516 29 500 0

8516 29 990 0

83.

Тепловозлар, дизель поездлар, рельсли автобус ва автомотрисалар учун электр жиҳозлари

8535-8537

84.

Ҳаракатдаги темир йўл таркиби учун паст вольтли электр жиҳозлари* :

паст вольтли контроллерлар;

ўчириб-ёқиш мосламалари;

электромагнит (ҳимоя, оралиқ, вақт ва дифференциал) релелари

8536 41 100 0

8536 41 900 0

8536 49 000 0

8536 20 100 9

8536 20 900 9

8536 30 100 0

8536 30 300 0

8536 30 900 0

8536 50 110 9

8536 50 150 9

8536 50 190 8

8536 50 800 0

85.

Йўловчи вагонлар, электропоездлар электр жиҳозлари *

8536 41 100 0

8536 41 900 0

8536 49 000 0

86.

Йўловчи вагонлар ва электропоездлар иситиш тизимлари учун электр печлар

8516 80 200 1

8516 80 200 2

8516 80 200 9

8516 80 800 0

87.

Йўловчи вагонлар ёритиш тизими элементлари*

9405 10 210 9

9405 10 400 9

9405 10 500 9

9405 10 910 9

9405 10 980 9

9405 20 110 9

9405 20 400 9

9405 20 500 9

9405 20 910 9

9405 20 990 9

9405 40 310 9

9405 40 350 9

9405 40 390 9

9405 40 910 9

9405 40 950 9

9405 40 990 9

Босқичлар

Субъектлар

Чора-тадбирлар

Муддатлар

I босқич

Ўзбекистон техник жиҳатдан тартибга солиш агентлиги,

Транспорт вазирлиги ҳузуридаги «Ўзтемирйўлназорат» инспекцияси

Фойдаланишга топшириладиган ҳаракатдаги темир йўл таркиби хавфсизлиги тўғрисидаги умумий техник регламентни (Техник регламент) сертификатлаш органлари ва синов лабораторияларига етказиш.

уч кунда

II босқич

Ўзбекистон техник жиҳатдан тартибга солиш агентлиги,

Транспорт вазирлиги

1. Темир йўл маҳсулотини стандартлаш бўйича норматив ҳуқуқий ва техник жиҳатдан тартибга солиш соҳасидаги норматив ҳужжатларни хатловдан ўтказиш ва рўйхатини тузиш.

бир ойда

2. Техник регламент талабларига риоя этилишини таъминлайдиган стандартлаш бўйича техник жиҳатдан тартибга солиш соҳасидаги норматив ҳужжатлар рўйхатини тасдиқлаш чораларини кўриш.

ўн кунда

III босқич

Транспорт вазирлиги ҳузуридаги «Ўзтемирйўлназорат» инспекцияси,

Ўзбекистон техник жиҳатдан тартибга солиш агентлиги

Темир йўл маҳсулотларининг Техник регламент талабларига мувофиқлигини баҳолаш учун сертификатлаш органи ва аккредитациядан ўтган синов лабораторияларининг доирасини кенгайтириш бўйича чоралар кўриш.

уч ойда

IV босқич

Транспорт вазирлиги, Ўзбекистон техник жиҳатдан тартибга солиш агентлиги,

Ўзбекистон Миллий телерадиокомпанияси

Техник регламентни қўллашнинг мақсади, мазмуни ва тартиби тўғрисида аҳоли, давлат ва хўжалик бошқаруви органлари, тадбиркорлик фаолияти субъектларини кенг хабардор қилишни таъминлаш.

жадвалга мувофиқ

V босқич

Транспорт вазирлиги ҳузуридаги «Ўзтемирйўлназорат» инспекцияси,

Ўзбекистон техник жиҳатдан тартибга солиш агентлиги

Техник регламент талабларига риоя этилиши юзасидан давлат назоратини амалга ошириш.

белгиланган тартибда

VI босқич

Ўзбекистон техник жиҳатдан тартибга солиш агентлиги,

Транспорт вазирлиги ҳузуридаги «Ўзтемирйўлназорат» инспекцияси

Техник регламентни қўллаш тажрибаси мониторингини амалга ошириш ва маълумотларни тизимли равишда Вазирлар Маҳкамасига киритиш.

ҳар чоракда