Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiya qilinishingiz kerak!
Ro‘yxatdan o‘tishni xohlaysizmi? Yoki tizimga o‘z loginingiz bilan kirasizmi?

Avtorizatsiya qilish Ro‘yxatdan o‘tish

×
 ×
O‘zbekiston Respublikasining UY-JOY KODEKSI

I BO‘LIM. UMUMIY QOIDALAR

1-bob. ASOSIY QOIDALAR

1-modda. Uy-joy to‘g‘risidagi qonunchilik

2-modda. Uy-joy to‘g‘risidagi qonunchilik bilan tartibga solinadigan munosabatlar

3-modda. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining uy-joy munosabatlarini tartibga solish sohasidagi vakolatlari

5-modda. Mahalliy davlat hokimiyati organlarining uy-joy munosabatlarini tartibga solish sohasidagi vakolatlari

6-modda. Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlarining uy-joy munosabatlarini tartibga solish sohasidagi ishtiroki

2-bob. UY-JOY FONDI. TURAR JOY

7-modda. Uy-joy fondi

8-modda. Uy-joy fondi turlari

9-modda. Turar joy, undan foydalanish maqsadi

10-modda. Turar joylarning turlari

11-modda. Turar joyga bo‘lgan mulk huquqi

12-modda. Mulkchilik, egalik qilish munosabatlarining o‘zgarishi

13-modda. Turar joyga bo‘lgan mulk huquqini, boshqa ashyoviy huquqlarni hamda turar joyga oid bitimlarni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish

14-modda. Turar joyga bo‘lgan mulk huquqi vujudga kelishi, boshqaga o‘tishining xususiyatlari

15-modda. Turar joyni yashash uchun mo‘ljallanmagan joyga o‘tkazish

16-modda. Ko‘p kvartirali uylardagi yashash uchun mo‘ljallanmagan joylardan foydalanish

16 1 -modda. Ko‘p kvartirali uydagi yashash uchun mo‘ljallanmagan joylar mulkdorlari

17-modda. Bog‘dorchilik va boshqa yer uchastkalarida joylashgan imoratlarni uylar deb tan olish

18-modda. Uylar va turar joylarni uy-joy fondidan chiqarish

19-modda. Davlat tomonidan tekinga uy-joy berish

20-modda. Uy-joy fondini davlat yo‘li bilan hisobga olish

21-modda. Uy-joy fondidan foydalanish va uni saqlash ustidan davlat nazorati

II BO‘LIM. XUSUSIY UY-JOY FONDI

3-bob. UMUMIY QOIDALAR

22-modda. Fuqarolar va yuridik shaxslarning turar joyni xususiy mulk qilib olishi asoslari

23-modda. Fuqarolarga va yuridik shaxslarga xususiy mulk huquqi asosida tegishli bo‘lgan turar joylardan va yashash uchun mo‘ljallanmagan joylardan foydalanish

24-modda. Uy, kvartira mulkdorining huquq va majburiyatlari

25-modda. Fuqarolar va yuridik shaxslarga tegishli uylar, kvartiralardagi turar joylarni ijaraga, arendaga berish

26-modda. Turar joyni almashtirish

27-modda. Yer uchastkalari davlat yoki jamoat ehtiyojlari uchun olib qo‘yilishi munosabati bilan uyi (kvartirasi) buzilishi lozim bo‘lgan fuqarolarni turar joy bilan ta’minlash

28-modda. Yer uchastkalari davlat yoki jamoat ehtiyojlari uchun olib qo‘yilishi munosabati bilan fuqarolarga mulk huquqi asosida tegishli bo‘lgan uylar (kvartiralar) buzilganda yakka tartibda uy-joy qurish uchun yer uchastkasi berish

29-modda. Yer uchastkalari davlat yoki jamoat ehtiyojlari uchun olib qo‘yilishi munosabati bilan yetkazilgan zararni yuridik shaxslarga qoplash

30-modda. Buzilishi lozim bo‘lgan uylar, imoratlar va inshootlarning ko‘chirilishi

31-modda. Uylari (kvartiralari) buzilishi lozim bo‘lgan fuqarolar va yuridik shaxslar uchun yangi joyda uylar, imoratlar barpo etish

4-bob. TURAR JOY MULKDORI OILA A’ZOLARINING, IJARAGA VA ARENDAGA OLUVChILARNING TURAR JOYDAN FOYDALANIShI

32-modda. Mulkdor oila a’zolarining, shuningdek u bilan doimiy yashayotgan fuqarolarning huquq va majburiyatlari

33-modda. Fuqaroga mulk huquqi asosida tegishli bo‘lgan turar joyni ijaraga, arendaga berish shartnomasi bo‘yicha ijaraga, arendaga oluvchining huquqlari

34-modda. Turar joyni ijaraga, arendaga berish haqi

III BO‘LIM. DAVLAT UY-JOY FONDI

5-bob. UMUMIY QOIDALAR

35-modda. Davlat uy-joy fondining uylaridagi turar joyni ijaraga berish shartnomasi

36-modda. Turar joyni ijaraga berish shartnomasining muddati

37-modda. Turar joyni ijaraga berish shartnomasi shartlarining haqiqiy emasligi

6-bob. MUNITSIPAL, IDORAVIY UY-JOY FONDI VA ANIQ MAQSADLI KOMMUNAL UY-JOY FONDIDAGI TURAR JOYLARNI BERISh

38-modda. Fuqarolarni uy-joy sharoitlarini yaxshilashga muhtoj deb topish asoslari

39-modda. Fuqarolarning turar joy olish huquqiga ega bo‘lish yoshi

40-modda. Aniq maqsadli kommunal uy-joy fondidan turar joy olish huquqiga ega bo‘lgan fuqarolar toifalari

41-modda. Fuqarolarning munitsipal va idoraviy uy-joy fondi uylaridan turar joyni mulk qilib olishi

42-modda. Uy-joy maydonining ijtimoiy normasi

43-modda. Mahalliy davlat hokimiyati organlariga berilgan uylardagi, shuningdek ulushli ishtirok etish tartibida qurilgan uylardagi turar joyga ko‘chib kirish

44-modda. Kvartirada bo‘shagan turar joyga ko‘chib kirish

45-modda. Turar joy hujjati (orderi)

46-modda. Turar joy hujjatini (orderini) haqiqiy emas deb topish asoslari va tartibi

47-modda. Hujjatni (orderni) haqiqiy emas deb topish oqibatlari

7-bob. MUNITSIPAL, IDORAVIY UY-JOY FONDI VA ANIQ MAQSADLI KOMMUNAL UY-JOY FONDINING UYLARIDAGI TURAR JOYLARDAN FOYDALANISh

48-modda. Ijaraga berish shartnomasi bo‘yicha turar joydan foydalanish

49-modda. Ijaraga beruvchining ijara shartnomasi bo‘yicha majburiyatlari

50-modda. Ijaraga oluvchining, uning oila a’zolarining hamda u bilan doimiy yashayotgan fuqarolarning huquq va majburiyatlari

51-modda. Ijaraga oluvchining turar joyga oila a’zolari va boshqa fuqarolarni ko‘chirib kiritish huquqi

52-modda. Vaqtincha bo‘lmagan fuqarolar turar joyining saqlanishi

53-modda. Vaqtincha bo‘lmaganida fuqarolarning turar joyi saqlanishi muddatlarini qisqartirishga yo‘l qo‘yilmasligi

54-modda. Fuqarolarni turar joydan foydalanish huquqini yo‘qotgan deb topish

55-modda. Vaqtincha bo‘lmagan ijaraga oluvchining hamda uning oila a’zolarining huquq va majburiyatlari

56-modda. Ijaraga oluvchining o‘zi egallab turgan turar joy o‘rniga kichikrog‘ini olish huquqi

57-modda. Turar joyni ikkilamchi ijaraga berish

58-modda. Turar joyni ikkilamchi ijaraga berishga yo‘l qo‘yilmaydigan shart-sharoitlar

59-modda. Ikkilamchi ijaraga berish shartnomasi bo‘yicha turar joydan foydalanganlik uchun to‘lanadigan haq

60-modda. Ikkilamchi ijaraga berish shartnomasini bekor qilish

61-modda. Vaqtincha yashovchilar

62-modda. Ijaraga berilgan turar joyni ta’mirlash

63-modda. Uyning kapital ta’mirlanishi munosabati bilan fuqarolarga turar joy berish

64-modda. Rekonstruksiya yoki kapital ta’mirlash natijasida uy-joy maydoni o‘lchami tubdan o‘zgargan taqdirda ijaraga oluvchiga boshqa turar joy berish

65-modda. Turar joyni va yordamchi xonalarni qayta qurish hamda o‘zgartirish

66-modda. Turar joyni ijaraga berish shartnomasini o‘zgartirish

67-modda. Ijaraga oluvchi oila a’zosining talabi bo‘yicha turar joyni ijaraga berish shartnomasining o‘zgartirilishi

68-modda. Bir oilaga birlashgan ijaraga oluvchilarning talabi bo‘yicha turar joyni ijaraga berish shartnomasining o‘zgartirilishi

69-modda. Turar joyni ijaraga berish shartnomasini bekor qilish

70-modda. Turar joydan ko‘chirish

71-modda. Fuqarolarga boshqa obod turar joy bergan holda ko‘chirish

72-modda. O‘zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligiga va Milliy gvardiyasiga qarashli turar joylarni hisobga olish, berish, ulardan foydalanish, ularni bronlashtirish, almashtirish, ularga takroran ko‘chib kirish

73-modda. Boshqa obod turar joy bergan holda harbiy shaharchalardan ko‘chirish

74-modda. Fuqarolarga boshqa turar joy bermasdan ko‘chirish

IV BO‘LIM. XIZMAT VA MAXSUS TURAR JOYLARNI BERISh, ULARDAN FOYDALANISh

8-bob. XIZMAT TURAR JOYLARINI BERISh VA ULARDAN FOYDALANISh

75-modda. Xizmat turar joylari

76-modda. Ijara shartnomasini tuzish

77-modda. Xizmat turar joylaridan foydalanish

78-modda. Ijara shartnomasini bekor qilish

79-modda. Boshqa turar joy bermasdan xizmat turar joylaridan ko‘chirish

80-modda. Boshqa turar joy bergan holda xizmat turar joylaridan ko‘chirish

9-bob. MAXSUS UYLARDAGI TURAR JOYLARDAN FOYDALANISh

81-modda. Maxsus uylar

82-modda. Yotoqxonalar berish va ulardan foydalanish

83-modda. Vaqtinchalik uy-joy fondi turar joylarini berish va ulardan foydalanish

84-modda. Maxsus maqsadli uylardan turar joylar berish

85-modda. Maxsus uylardan ko‘chirish

V BO‘LIM. TURAR JOY ARENDASI

86-modda. Turar joy arendasi shartnomasi

87-modda. Turar joyni arendaga berish

88-modda. Arendaga olingan turar joyni tasarruf etish

89-modda. Turar joyni keyinchalik sotib olish sharti bilan arendaga berish

90-modda. Turar joyning arenda haqi

91-modda. Arendaga berilgan turar joyda yashash sharoitlarini yaxshilash

92-modda. Arendaga beruvchi o‘zgargan taqdirda turar joy arendasi shartnomasining saqlanib qolishi

93-modda. Turar joy arendasi shartnomasining o‘zgarishi yoki bekor qilinishi asoslari

94-modda. Arenda shartnomasi muddatidan ilgari bekor qilinganda turar joyni ikkilamchi arendaga (ijaraga) berish shartnomasining bekor bo‘lishi

95-modda. Turar joy arendasi shartnomasini qayta tiklash

VI BO‘LIM. UY-JOY QURISh VA UY-JOY KOOPERATIVLARINING UYLARIDAGI TURAR JOYLAR

10-bob. UY-JOY QURISh VA UY-JOY KOOPERATIVLARINI TAShKIL ETISh

96-modda. Uy-joy qurish va uy-joy kooperativlari

97-modda. Uy-joy qurish va uy-joy kooperativlariga kirish huquqi

98-modda. Uy-joy qurish va uy-joy kooperativlarini ro‘yxatdan o‘tkazish

11-bob. UY-JOY QURISh VA UY-JOY KOOPERATIVLARI UYLARIDAN TURAR JOY OLISh VA ULARDAN FOYDALANISh TARTIBI

99-modda. Uy-joy qurish va uy-joy kooperativlari uylaridan turar joy olish va ulardan foydalanish huquqini amalga oshirish shartlari hamda tartibi

100-modda. Uy-joy qurish yoki uy-joy kooperativi a’zosining huquq va majburiyatlari

101-modda. Uy-joy qurish yoki uy-joy kooperativi a’zosining payga bo‘lgan huquqi

102-modda. Uy-joy qurish yoki uy-joy kooperativi a’zosida turar joyga bo‘lgan mulk huquqining vujudga kelishi

103-modda. Uy-joy qurish yoki uy-joy kooperativi uylaridagi turar joyni bo‘lish

104-modda. Uy-joy qurish yoki uy-joy kooperativi a’zoligidan chiqarish

VII BO‘LIM. TURAR JOYDAN FOYDALANISh HUQUQI

12-bob. TURAR JOYNI ALMAShTIRISh VA AYIRBOShLASh

105-modda. Turar joyni almashtirish predmeti

106-modda. Turar joyni almashtirish

107-modda. Oila a’zolarining roziligi bo‘lmagan taqdirda turar joyni almashtirish

108-modda. Homiylik yoki vasiylikka olingan shaxsning turar joyini almashtirish

109-modda. Turar joyni almashtirishga yo‘l qo‘yilmaydigan shart-sharoitlar

110-modda. Turar joylar almashtirilishini rasmiylashtiruvchi organlar

111-modda. Turar joylarni almashtirish to‘g‘risida ariza

112-modda. Turar joylarni almashtirishni rasmiylashtirish

113-modda. Turar joylarni almashtirish to‘g‘risidagi shartnomani ijro etish

114-modda. Turar joylarni almashtirishni haqiqiy emas deb topish

115-modda. Turar joyni ayirboshlash

13-bob. MUNITSIPAL, IDORAVIY UY-JOY FONDI VA ANIQ MAQSADLI KOMMUNAL UY-JOY FONDIDAGI TURAR JOYNI BRONLAShTIRISh

116-modda. Vaqtincha bo‘lmagan fuqarolarning saqlash guvohnomasini (bron) olish huquqi

117-modda. Saqlash guvohnomasi (bron) berish to‘g‘risida ariza

118-modda. Saqlash guvohnomasini (bronni) berish

119-modda. Bronlashtirilgan turar joydan foydalanish

120-modda. Saqlash guvohnomasini (bronni) haqiqiy emas deb topish

14-bob. TURAR JOYLARDAN UMRBOD FOYDALANISh HUQUQI

121-modda. Turar joylardan umrbod foydalanish huquqining vujudga kelish asoslari

122-modda. Umrbod ta’minlash sharti bilan boshqa shaxsga berilgan turar joydan foydalanish

123-modda. Vasiyat majburiyati bo‘yicha turar joydan foydalanish

VIII BO‘LIM. KO‘P KVARTIRALI UYDAGI TURAR JOYLAR VA YaShASh UChUN MO‘LJALLANMAGAN JOYLAR MULKDORLARINING UMUMIY MOL-MULKI. UY-JOY MULKDORLARINING ShIRKATI

124-modda. Turar joylar va yashash uchun mo‘ljallanmagan joylar mulkdorlarining ko‘p kvartirali uydagi umumiy mol-mulkka bo‘lgan huquqi

125-modda. Ko‘p kvartirali uydagi umumiy mol-mulkka bo‘lgan mulk huquqidagi ulushlarni aniqlash

126-modda. Ko‘p kvartirali uydagi umumiy mol-mulkni saqlash bo‘yicha umumiy xarajatlarda ishtirok etish

127-modda. Ko‘p kvartirali uydagi umumiy mol-mulkka bo‘lgan mulk huquqini amalga oshirish

128-modda. Uy-joy mulkdorlarining shirkati

IX BO‘LIM. TURAR JOYLAR HAQINI, UY-JOYNI SAQLASh XARAJATLARINI VA KOMMUNAL XIZMATLAR HAQINI TO‘LASh

129-modda. Munitsipal, idoraviy uy-joy fondi uylaridagi turar joylar haqini ijaraga berish shartnomasi bo‘yicha to‘lash

130-modda. Aniq maqsadli kommunal uy-joy fondidagi turar joylar haqini to‘lash

131-modda. Yotoqxonalarda yashaganlik uchun haq olish tartibi

132-modda. Ko‘p kvartirali uydagi turar joylarni va yashash uchun mo‘ljallanmagan joylarni va umumiy mol-mulkni saqlash xarajatlari

133-modda. Kommunal xizmatlar uchun majburiy to‘lovlar

134-modda. Ko‘p kvartirali uydagi mol-mulkni saqlash xarajatlarini va kommunal xizmatlar uchun majburiy to‘lovlarni to‘lash muddatlari

135-modda. Uy-joyni saqlash va kommunal xizmatlar haqini to‘lash xarajatlarini qoplash

136-modda. Turar joylar va kommunal xizmatlar haqini to‘lashda aholining ijtimoiy jihatdan himoyalanmagan va kam ta’minlangan toifalarini qo‘llab-quvvatlash

X BO‘LIM. UY-JOY FONDINI SAQLASh

137-modda. Uy-joy fondini saqlash faoliyati

138-modda. Uy-joy fondini boshqarish

139-modda. Uy-joy fondini boshqarish, unga xizmat ko‘rsatish va uni ta’mirlash shartnomalari

XI BO‘LIM. YAKUNLOVChI QOIDALAR

140-modda. Uy-joyga oid nizolarni hal etish

141-modda. Uy-joy to‘g‘risidagi qonunchilikni buzganlik uchun javobgarlik

Oldingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Yer kodeksining 22, 23, 26, 27-moddalari, 39-moddaning birinchi qismi 6-bandi, 41-moddaning to‘rtinchi qismi, 55-moddasi, 62-moddaning ikkinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksining 39, 54-moddalari.
(1-modda O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
Oldingi tahrirga qarang.
(2-moddaning nomi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
Oldingi tahrirga qarang.
(2-modda birinchi qismining birinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeks 3-moddasining birinchi, ikkinchi xatboshilari, 5-moddasining birinchi, sakkizinchi xatboshilari, 6-moddasining birinchi, ikkinchi xatboshilari, 16-moddasining ikkinchi qismi, 21, 24-moddalari, 49-moddasining ikkinchi qismi, 50-moddasining birinchi, uchinchi, to‘rtinchi xatboshilari, 62 — 64, 83-moddalari, 86-moddasi to‘rtinchi qismining birinchi, yettinchi xatboshilari, 96-moddasining birinchi qismi, 109-moddasi birinchi qismining oltinchi xatboshisi, 129-moddasining ikkinchi qismi, 130-moddasining birinchi qismi, 126, 132, 134, 135, 137 va 139-moddalari.
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(2-moddaning ikkinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeks 5-moddasining birinchi, to‘qqizinchi, o‘ninchi xatboshilari, 28, 30, 31-moddalari, 96-moddasining birinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi Yer kodeksining 23, 26, 27-moddalari, 39-moddasi birinchi qismining 6-bandi, 41-moddasining to‘rtinchi qismi, 55-moddasi, 62-moddaning ikkinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksining 39, 54-moddalari.
Oldingi tahrirga qarang.
(2-moddaning uchinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(3-moddaning yettinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(4-modda O‘zbekiston Respublikasining 2001-yil 12-maydagi 220-II-son Qonuniga muvofiq chiqarilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 2001-y., 5-son, 89-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(5-moddaning ikkinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 6-bobi (“Munitsipal, idoraviy uy-joy fondi va aniq maqsadli kommunal uy-joy fondidagi turar joylarni berish)”, O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi 600-moddasining birinchi qismi, 601 — 603-moddalari.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(5-moddaning o‘n birinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 14-noyabrdagi O‘RQ-584-sonli Qonuni tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 15.11.2019-y., 03/19/584/4025-son — 2020-yil 1-avgustdan kuchga kiradi)
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 13-bobi (“Munitsipal, idoraviy uy-joy fondi va aniq maqsadli kommunal uy-joy fondidagi turar joyni bronlashtirish)”.
Oldingi tahrirga qarang.
(5-moddaning o‘n to‘rtinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(6-moddaning beshinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeks 9-moddasining birinchi qismi, 10-moddasi, 75-moddasining birinchi, ikkinchi qismlari, 81-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2000-yil 20-yanvardagi 18-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Uylar va turar joylarni uy-joy fondiga kiritish tartibi to‘g‘risida”gi nizomning 2-bandi.
Oldingi tahrirga qarang.
(8-modda ikkinchi qismining ikkinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
Oldingi tahrirga qarang.
(8-modda ikkinchi qismining uchinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning II-bo‘limi (“Xususiy uy-joy fondi”), O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 182 — 187-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Davlat uy-joy fondini xususiylashtirish to‘g‘risida”gi Qonunining 10-moddasi.
Oldingi tahrirga qarang.
(8-modda uchinchi qismining ikkinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning III-bo‘limi (“Davlat uy-joy fondi”), O‘zbekiston Respublikasining “Davlat uy-joy fondini xususiylashtirish to‘g‘risida”gi Qonuni 1-moddasining ikkinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2001-yil 14-sentabrdagi 22-sonli “Uy-joy nizolari bo‘yicha sud amaliyoti haqida”gi qarorning 3-bandi.
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(9-modda O‘zbekiston Respublikasining 2006-yil 21-iyundagi O‘RQ-36-sonli Qonuni asosida to‘rtinchi qism bilan to‘ldirilgan — O‘R QHT, 2006-y., 25-26-son, 225-modda)
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(11-moddaning birinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 182, 184, 185-moddalari va O‘zbekiston Respublikasining “Davlat uy-joy fondini xususiylashtirish to‘g‘risida”gi Qonuni 1-moddasining birinchi qismi, 4-5, 7, 8, 16 — 22-moddalari.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 164-moddasi, 207-moddasining birinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2009-yil 30-apreldagi 127-sonli “Yakka tartibda uy-joy qurish (rekonstruksiya qilish)ni amalga oshirishga ruxsatnomalarni rasmiylashtirishning, loyihalarni vakolatli organlarda bir joyning o‘zida kelishishning soddalashtirilgan tartibini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorining 2-bandi va O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1994-yil 28-iyundagi 325-sonli qarori bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston Respublikasi kommunal uy-joy fondi to‘g‘risida”gi nizomning 44-bandi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi 84-moddasining ikkinchi qismi, Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 29-dekabrdagi 1060-son qarori bilan tasdiqlangan Ko‘chmas mulk obyektlariga bo‘lgan huquqlarni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish tartibi to‘g‘risida nizom.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi 84-moddasining beshinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining Ma’muriy sud ishlarini yuritish to‘g‘risidagi kodeksi, Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 29-dekabrdagi 1060-son qarori bilan tasdiqlangan Ko‘chmas mulk obyektlariga bo‘lgan huquqlarni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish tartibi to‘g‘risida nizomning 89-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2019-yil 24-dekabrdagi 24-sonli “Ma’muriy organlar va ular mansabdor shaxslarining qarorlari, harakatlari (harakatsizligi) ustilan shikoyat qilish to‘g‘risidagi ishlarni ko‘rib chiqish bo‘yicha sud amaliyoti haqida”gi qarori.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi 84-moddasining birinchi qismi, 488-moddasining ikkinchi qismi, 497-moddasining ikkinchi qismi, 504-moddasining beshinchi qismi, 513-moddasi, Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 29-dekabrdagi 1060-son qarori bilan tasdiqlangan Ko‘chmas mulk obyektlariga bo‘lgan huquqlarni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish tartibi to‘g‘risida nizom.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Shuningdek, qarang: O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999-yil 27-fevraldagi 92-sonli “Chet el fuqarolari va fuqaroligi bo‘lmagan shaxslar tomonidan O‘zbekiston Respublikasida uy-joy sotib olinishini tartibga solish to‘g‘risida”gi qarori, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 1999-yil 24-sentabrdagi 16-sonli “Fuqarolik kodeksini tatbiq qilishda sud amaliyotida vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida”gi qarorining 4-bandi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(14-moddaning beshinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 106-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi 497-moddasining ikkinchi qismi.
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(14-moddaning yettinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi 210-moddasining uchinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining “Davlat uy-joy fondini xususiylashtirish to‘g‘risida”gi Qonunining 4-5, 7, 8, 16 — 22-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1993-yil 1-martdagi 114-sonli “O‘zbekiston Respublikasida davlat uy-joy fondini xususiylashtirishni davom ettirish to‘g‘risida”gi qarori.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi 210-moddasining to‘rtinchi qismi va O‘zbekiston Respublikasining “O‘zbekiston Respublikasida mulkchilik to‘g‘risida”gi Qonuni 7-moddasi 5-bandining birinchi xatboshisi.
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(14-moddaning o‘ninchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(15-moddaning matni O‘zbekiston Respublikasining 2004-yil 30-apreldagi 621-II-sonli Qonuni tahririda — O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2004-y., 25-son, 287-modda)
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi “Aholining sanitariya-epidemiologik osoyishtaligi to‘g‘risida”gi Qonunining 23-moddasi va O‘zbekiston Respublikasining “Yong‘in xavfsizligi to‘g‘risida”gi Qonuni 10-moddasining ikkinchi qismi, 11-moddasining ikkinchi qismi.
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(16-moddaning to‘rtinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(161-moddaning beshinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 65-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning 160-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2000-yil 24-yanvardagi 22-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Ko‘p kvartirali uylardagi yashash uchun mo‘ljallanmagan joylardan foydalanish tartibi to‘g‘risida”gi nizomning 12, 13-bandlari.
Oldingi tahrirga qarang.
Bog‘dorchilik va boshqa yer uchastkalarida joylashgan hamda ushbu Kodeksning 9-moddasida nazarda tutilgan talablarga javob beradigan imoratlarga ega bo‘lgan shaxslar shu imoratlarni uylar sifatida rasmiylashtirishni talab qilishga haqlidirlar. Bu imoratlar qonunchilikda belgilangan tartibda ko‘chmas mulkka bo‘lgan huquqlarni va unga doir bitimlarni ro‘yxatdan o‘tkazuvchi organda davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan paytdan boshlab uylar deb tan olinadi.
(17-moddaning matni O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi 84-moddasining ikkinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2000-yil 20-yanvardagi 18-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Uylar va turar joylarni uy-joy fondiga kiritish tartibi to‘g‘risida”gi nizom, Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 29-dekabrdagi 1060-son qarori bilan tasdiqlangan Ko‘chmas mulk obyektlariga bo‘lgan huquqlarni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish tartibi to‘g‘risida nizom.
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(18-moddaning ikkinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining “Davlat uy-joy fondini xususiylashtirish to‘g‘risida”gi Qonunining 7-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2000-yil 20-yanvardagi 18-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Uylar va turar joylarni uy-joy fondidan chiqarish tartibi to‘g‘risida”gi nizomining 9-bandi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Yer kodeksining 26-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi 210-moddasining birinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2006-yil 30-dekabrdagi 272-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Yakka tartibdagi uy-joy qurilishi to‘g‘risida”gi nizom.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 96, 97, 99, 102-moddalari va O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi 210-moddasining to‘rtinchi qismi.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi 29-bobining 1 (“Oldi-sotdi to‘g‘risida umumiy qoidalar”), 7-paragraflari (“Ko‘chmas mulkni sotish”), 30 (“Ayirboshlash”) va 31-boblari (“Hadya”).
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 33-bobi (“Umrbod ta’minlash sharti bilan uy-joy (kvartira)ni boshqa shaxsga berish”).
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi 210-moddasining uchinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining “Davlat uy-joy fondini xususiylashtirish to‘g‘risida”gi Qonunining 4-5, 7, 8, 16 — 22-moddalari.
Oldingi tahrirga qarang.
(22-moddaning ikkinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(23-moddaning nomi O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 14-noyabrdagi O‘RQ-584-sonli Qonuni tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 15.11.2019-y., 03/19/584/4025-son — 2020-yil 1-avgustdan kuchga kiradi)
Oldingi tahrirga qarang.
(23-moddaning birinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 600-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2001-yil 14-sentabrdagi 22-sonli “Uy-joy nizolari bo‘yicha sud amaliyoti haqida”gi qarorining 5-bandi.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 54-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 172-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining “O‘zbekiston Respublikasida mulkchilik to‘g‘risida”gi Qonuni 1-moddasining 5-bandi.
Oldingi tahrirga qarang.
(23-moddaning uchinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi 34-bobining 1 (“Umumiy qoidalar”), 4-paragraflari (“Binolar va inshootlar ijarasi”), 35-bobi (“Uy-joy ijarasi”).
Oldingi tahrirga qarang.
(23-moddaning to‘rtinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 14-noyabrdagi O‘RQ-584-sonli Qonuni tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 15.11.2019-y., 03/19/584/4025-son — 2020-yil 1-avgustdan kuchga kiradi)
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(24-moddaning beshinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 535, 538, 600-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2001-yil 14-sentabrdagi 22-sonli “Uy-joy nizolari bo‘yicha sud amaliyoti haqida”gi qarori 5-bandi.
Oldingi tahrirga qarang.
(25-moddaning ikkinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(25-moddaning uchinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 84, 574, 603-moddalari, Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 29-dekabrdagi 1060-son qarori bilan tasdiqlangan Ko‘chmas mulk obyektlariga bo‘lgan huquqlarni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish tartibi to‘g‘risida nizom.
Oldingi tahrirga qarang.
(25-moddaning to‘rtinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi 34-bobining 1 (“Umumiy qoidalar”), 4-paragraflari (“Binolar va inshootlar ijarasi”), 35-bobi (“Uy-joy ijarasi”).
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 105, 115-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 30-bobi (“Ayirboshlash”).
Oldingi tahrirga qarang.
(27-moddaning birinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2022-yil 14-martdagi O‘RQ-759-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 14.03.2022-y., 03/22/759/0213-son)
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2006-yil 29-maydagi 97-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Davlat va jamoat ehtiyojlari uchun yer uchastkalarining olib qo‘yilishi munosabati bilan fuqarolarga va yuridik shaxslarga yetkazilgan zararlarni qoplash tartibi to‘g‘risida”gi nizomning II bo‘limi (“Yer uchastkalarining davlat va jamoat ehtiyojlari uchun olib qo‘yilishi munosabati bilan buziladigan uylar (kvartiralar), imoratlar, inshootlar, ko‘chiriladigan daraxtlar uchun fuqarolar va yuridik shaxslarga to‘lov miqdorini hisoblash tartibi”), O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2001-yil 14-sentabrdagi 22-sonli “Uy-joy nizolari bo‘yicha sud amaliyoti haqida”gi qarorning 8-bandi.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi 206-moddasining birinchi qismi, Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 16-noyabrdagi 911-son qarori bilan tasdiqlangan Yer uchastkalari olib qo‘yilishi va olib qo‘yilayotgan yer uchastkasida joylashgan ko‘chmas mulk obyektlari mulkdorlariga kompensatsiya berish tartibi to‘g‘risida nizomning 3-bobi.
Oldingi tahrirga qarang.
(28-moddaning matni O‘zbekiston Respublikasining 2018-yil 11-oktabrdagi O‘RQ-497-sonli Qonuni tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 12.10.2018-y., 03/18/497/2044-son)
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Yer kodeksining 27-moddasi, Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 16-noyabrdagi 911-son qarori bilan tasdiqlangan Yer uchastkalari olib qo‘yilishi va olib qo‘yilayotgan yer uchastkasida joylashgan ko‘chmas mulk obyektlari mulkdorlariga kompensatsiya berish tartibi to‘g‘risida nizomning 3-bobi, Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 28-yanvardagi 63-son qarori bilan tasdiqlangan Yakka tartibda uy-joy qurish uchun yer uchastkalari berish va yer uchastkalariga meros qilib qoldiriladigan umrbod egalik qilish huquqini realizatsiya qilish tartibi to‘g‘risida nizom.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 164, 207-moddalari, 18-bobi (“Umumiy mulk”), O‘zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 5 (“Er va xotinning mulkiy huquq va majburiyatlari”), 6 (“Er va xotin mol-mulkining shartnomaviy tartibi”), 13-boblari (“Ota-ona hamda bolalarning mulkiy huquq va majburiyatlari”).
Oldingi tahrirga qarang.
(32-moddaning ikkinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 4-apreldagi O‘RQ-533-sonli Qonuni tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 05.04.2019-y., 03/19/533/2885-son)
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 18-bobi (“Umumiy mulk”), O‘zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 23, 24, 92-moddalari.
Oldingi tahrirga qarang.
(32-moddaning oltinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2018-yil 11-oktabrdagi O‘RQ-497-sonli Qonuni tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 12.10.2018-y., 03/18/497/2044-son — 2019-yil 1-yanvardan kuchga kiradi)
 LexUZ sharhi
Turar joyni ijaraga yoki arendaga berish shartnomasini bekor qilish ushbu Kodeksning 69 va 93-moddalarida nazarda tutilgan qoidalarga muvofiq amalga oshiriladi.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 28-bobi (“Shartnomani o‘zgartirish va bekor qilish”), 551, 552, 615-moddalari.
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(35-moddaning birinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(35-moddaning beshinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 114, 115, 603-moddalari va O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1994-yil 28-iyundagi 325-sonli qarori bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston Respublikasi kommunal uy-joy fondi to‘g‘risida”gi nizom.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(37-moddaning matni O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1994-yil 28-iyundagi 325-sonli qarori bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston Respublikasi kommunal uy-joy fondi to‘g‘risida”gi nizomning III bo‘limi (“Uy-joyni hisobga olish va taqsimlash”) va “Jon boshiga o‘rtacha oylik daromadi eng kam ish haqidan past bo‘lgan taqdirda ijaraga olish shartnomasi bo‘yicha kommunal uy-joy fondidan turar joy beriladigan fuqarolar toifalarining ro‘yxati” (mazkur nizomga 1-ilova).
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 22, 28-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 77-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 13, 15-moddalari.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining “Davlat uy-joy fondini xususiylashtirish to‘g‘risida”gi Qonunining 11-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1994-yil 28-iyundagi 325-sonli qarori bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston Respublikasi kommunal uy-joy fondi to‘g‘risida”gi nizomga 1 (“Jon boshiga o‘rtacha oylik daromadi eng kam ish haqidan past bo‘lgan taqdirda ijaraga olish shartnomasi bo‘yicha kommunal uy-joy fondidan turar joy beriladigan fuqarolar toifalarining ro‘yxati”) va 2-ilovalar (“Kommunal turar joy fondidan uy-joy bilan ta’minlash uchun fuqarolarni ro‘yxatga olishda zarur bo‘lgan shart-sharoitlar ro‘yxati”).
Ushbu moddaning birinchi qismida ko‘rsatilgan fuqarolar aniq maqsadli kommunal uy-joy fondidan bir marta turar joy olishga haqlidirlar.
Oldingi tahrirga qarang.
(41-moddaning matni O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 556-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining “Davlat uy-joy fondini xususiylashtirish to‘g‘risida”gi Qonuni va O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1993-yil 1-martdagi 114-sonli “O‘zbekiston Respublikasida davlat uy-joy fondini xususiylashtirishni davom ettirish to‘g‘risida”gi qarori.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(42-moddaning beshinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
Qarang: “O‘zbekiston Respublikasi sog‘liqni saqlash davolash-profilaktika muassasalarida vaqtincha mehnatga layoqatsizlik ekspertizasi to‘g‘risida”gi nizomning 6.8-bandi (ro‘yxat raqami 872, 19.01.2000-y.) va O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2001-yil 14-sentabrdagi 22-sonli “Uy-joy nizolari bo‘yicha sud amaliyoti haqida”gi qarorning 13-bandi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Ushbu Kodeks 32-moddasining ikkinchi va uchinchi qismlarida ko‘rsatilgan shaxslar turar joyni ijaraga oluvchining oila a’zolari deb tan olinadi.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(50-modda sakkizinchi qismining beshinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 607-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2001-yil 14-sentabrdagi 22-sonli “Uy-joy nizolari bo‘yicha sud amaliyoti haqida”gi qarorning 16-bandi.
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(51-moddaning ikkinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(52-moddaning ikkinchi qismi to‘rtinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasining 2018-yil 3-yanvardagi O‘RQ-456-sonli Qonuni tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 05.01.2018-y., 03/18/456/0512-son)
Vaqtincha bo‘lmaganida shaxsning turar joydan foydalanish huquqi ushbu moddaning ikkinchi qismida ko‘rsatilgan muddatlar tugagan kundan boshlab olti oy mobaynida saqlanib qoladi.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik-protsessual kodeksi II bo‘limining 2-kichik bo‘limi (“Da’vo ishini yuritish”), O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1994-yil 28-iyundagi 325-sonli qarori bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston Respublikasi kommunal uy-joy fondi to‘g‘risida”gi nizomning VI bo‘limi (“Turar joy maydonini birkitib (bronlashtirib) qo‘yish”) va O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2001-yil 14-sentabrdagi 22-sonli “Uy-joy nizolari bo‘yicha sud amaliyoti haqida”gi qarorning 18-bandi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(57-moddaning oltinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 42-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi 613-moddasining ikkinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1994-yil 28-iyundagi 325-sonli qarori bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston Respublikasi kommunal uy-joy fondi to‘g‘risida”gi nizomning 47-bandi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Ikkilamchi ijaraga berish shartnomasi, shuningdek ushbu Kodeksning 69-moddasi hamda 119-moddasining ikkinchi qismida nazarda tutilgan asoslarga ko‘ra ham bekor qilinishi mumkin.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi 609-moddasining uchinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik-protsessual kodeksi II bo‘limining 2-kichik bo‘limi (“Da’vo ishini yuritish”) va IV bo‘limi (“Sudhujjatlarini qayta ko‘rish”).
Oldingi tahrirga qarang.
(61-moddaning to‘rtinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 610-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1994-yil 28-iyundagi 325-sonli qarori bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston Respublikasi kommunal uy-joy fondi to‘g‘risida”gi nizomning 43-bandi.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik-protsessual kodeksi II bo‘limining 2-kichik bo‘limi (“Da’vo ishini yuritish”), O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1994-yil 28-iyundagi 325-sonli qarori bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston Respublikasi kommunal uy-joy fondi to‘g‘risida”gi nizomning 44-bandi.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik-protsessual kodeksi II bo‘limining 2-kichik bo‘limi (“Da’vo ishini yuritish”) va O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2001-yil 14-sentabrdagi 22-sonli “Uy-joy nizolari bo‘yicha sud amaliyoti haqida”gi qarorning 21-bandi.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi 610-moddasining uchinchi qismi va O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1994-yil 28-iyundagi 325-sonli qarori bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston Respublikasi kommunal uy-joy fondi to‘g‘risida”gi nizomning 43-bandi.
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(65-moddaning uchinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik-protsessual kodeksi II bo‘limining 2-kichik bo‘limi (“Da’vo ishini yuritish”), O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2001-yil 14-sentabrdagi 22-sonli “Uy-joy nizolari bo‘yicha sud amaliyoti haqida”gi qarori 2-bandining birinchi, beshinchi xatboshilari.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(69-modda to‘rtinchi qismining to‘rtinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(71-moddaning uchinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 6-bobi (“Munitsipal, idoraviy uy-joy fondi va aniq maqsadli kommunal uy-joy fondidagi turar joylarni berish”).
Ko‘chirilishi munosabati bilan fuqarolarga berilayotgan boshqa obod turar joy ushbu Kodeksning 9-moddasida belgilangan turar joylarga nisbatan qo‘yiladigan talablarga javob berishi, shu aholi punkti chegarasi doirasida bo‘lishi va maydoni ilgari egallab turilgan maydondan kichik bo‘lmasligi kerak.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(72-modda O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 29-oktabrdagi O‘RQ-726-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 30.10.2021-y., 03/21/726/1001-son)
Oldingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 79, 80, 81-moddalari va O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1994-yil 28-iyundagi 325-sonli qarori bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston Respublikasi kommunal uy-joy fondi to‘g‘risida”gi nizomning 58-bandi.
Oldingi tahrirga qarang.
(75-moddaning ikkinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 75-moddasi va O‘zbekiston Respublikasining “O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatining va Senati a’zosining maqomi to‘g‘risida”gi Qonunining 21-moddasi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(79-moddaning birinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik-protsessual kodeksi II bo‘limining 2-kichik bo‘limi (“Da’vo ishini yuritish”) va O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2001-yil 14-sentabrdagi 22-sonli “Uy-joy nizolari bo‘yicha sud amaliyoti haqida”gi qarorning 25-bandi.
Ushbu moddaning birinchi qismida ko‘rsatib o‘tilgan fuqarolarga shu Kodeksning 9-moddasida belgilangan talablarga javob beradigan hamda ushbu aholi punkti chegarasi doirasida bo‘lgan turar joy beriladi.
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(81-moddaning birinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
Oldingi tahrirga qarang.
(83-moddaning birinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
Oldingi tahrirga qarang.
(85-moddaning birinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
Ushbu Kodeksning 80-moddasida qayd etib o‘tilgan fuqarolar boshqa turar joy bermasdan yotoqxonadan ko‘chirilishlari mumkin emas.
Oldingi tahrirga qarang.
(85-moddaning to‘rtinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(86-moddaning ikkinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 84, 108, 366-moddalari, Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 29-dekabrdagi 1060-son qarori bilan tasdiqlangan Ko‘chmas mulk obyektlariga bo‘lgan huquqlarni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish tartibi to‘g‘risida nizom.
Oldingi tahrirga qarang.
(86-moddaning uchinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2018-yil 11-oktabrdagi O‘RQ-497-sonli Qonuniga asosan chiqarilgan — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 12.10.2018-y., 03/18/497/2044-son — 2019-yil 1-yanvardan kuchga kiradi)
Oldingi tahrirga qarang.
(86-moddaning to‘rtinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 89-moddasi va O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 555, 556-moddalari.
Arendaga beruvchi turar joyni arendaga oluvchiga yashash uchun yaroqli holatda hamda ushbu Kodeksning 9-moddasiga binoan turar joylarga nisbatan qo‘yiladigan talablarga javob beradigan holatda arendaga berishi shart.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(89-moddaning birinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 556-moddasi va O‘zbekiston Respublikasining “Davlat uy-joy fondini xususiylashtirish to‘g‘risida”gi Qonuni.
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(90-moddaning ikkinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(91-moddaning birinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 28-bobi (“Shartnomani o‘zgartirish va bekor qilish”).
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Agar turar joy arendasi shartnomasi O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksida nazarda tutilgan asoslarga binoan haqiqiy emas deb topilsa, unga muvofiq tuzilgan ikkilamchi arendaga (ijaraga) berish shartnomasi ham haqiqiy emas deb topiladi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 98-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 73-moddasi va O‘zbekiston Respublikasining “Kooperatsiya to‘g‘risida”gi Qonunining 15-moddasi.
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(98-modda uchinchi qismining beshinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
Oldingi tahrirga qarang.
(98-modda beshinchi qismining uchinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
Oldingi tahrirga qarang.
(98-moddaning oltinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 44-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik-protsessual kodeksi II bo‘limining 2-kichik bo‘limi (“Da’vo ishini yuritish”).
Oldingi tahrirga qarang.
(100-moddaning birinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
Oldingi tahrirga qarang.
(100-moddaning uchinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi 210-moddasining to‘rtinchi qismi va O‘zbekiston Respublikasining “O‘zbekiston Respublikasida mulkchilik to‘g‘risida”gi Qonuni 7-moddasi 5-bandining birinchi xatboshisi.
Oldingi tahrirga qarang.
(103-moddaning birinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik-protsessual kodeksi II bo‘limining 2-kichik bo‘limi (“Da’vo ishini yuritish”), O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2007-yil 2-oktabrdagi 11-sonli “Fuqarolik ishlarini ko‘rishda sudlar tomonidan dalillarga oid qonun normalarini qo‘llashning ayrim masalalari to‘g‘risida”gi qarori 28-bandi “d” kichik bandining uchinchi xatboshisi.
Oldingi tahrirga qarang.
(104-moddaning ikkinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(106-moddaning beshinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 109 — 114-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1994-yil 28-iyundagi 325-sonli qarori bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston Respublikasi kommunal uy-joy fondi to‘g‘risida”gi nizomning VII bo‘limi (“Turar joylarni almashtirish”).
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 32-moddasi va O‘zbekiston Respublikasining “Vasiylik va homiylik to‘g‘risida”gi Qonunining 19-moddasi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(109-moddaning ikkinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 84-moddasi, 497-moddasining ikkinchi qismi, Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 29-dekabrdagi 1060-son qarori bilan tasdiqlangan Ko‘chmas mulk obyektlariga bo‘lgan huquqlarni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish tartibi to‘g‘risida nizom.
Oldingi tahrirga qarang.
(111-modda ikkinchi qismining uchinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasining 2020-yil 28-sentabrdagi O‘RQ-638-sonli Qonuniga asosan chiqarilgan — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 28.09.2020-y., 03/20/638/1333-son)
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1994-yil 28-iyundagi 325-sonli qarori bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston Respublikasi kommunal uy-joy fondi to‘g‘risida”gi nizomning 34, 40-bandlari va O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2001-yil 14-sentabrdagi 22-sonli “Uy-joy nizolari bo‘yicha sud amaliyoti haqida”gi qarorning 7-bandi.
 LexUZ sharhi
agar u ushbu Kodeksning 109-moddasida nazarda tutilgan talablar buzilgan holda amalga oshirilgan bo‘lsa;
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(117-modda ikkinchi qismining uchinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasining 2020-yil 28-sentabrdagi O‘RQ-638-sonli Qonuniga asosan chiqarilgan — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 28.09.2020-y., 03/20/638/1333-son)
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(VIII bo‘limning nomi O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 14-noyabrdagi O‘RQ-584-sonli Qonuni tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 15.11.2019-y., 03/19/584/4025-son — 2020-yil 1-avgustdan kuchga kiradi)
Oldingi tahrirga qarang.
(124-moddaning beshinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(128-moddaning uchinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(132-modda O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 14-noyabrdagi O‘RQ-584-sonli Qonuni tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 15.11.2019-y., 03/19/584/4025-son — 2020-yil 1-avgustdan kuchga kiradi)
Oldingi tahrirga qarang.
(133-moddaning ikkinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
Oldingi tahrirga qarang.
(133-moddaning uchinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2022-yil 14-martdagi O‘RQ-759-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 14.03.2022-y., 03/22/759/0213-son)
Oldingi tahrirga qarang.
(133-moddaning to‘rtinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1996-yil 30-iyuldagi 271-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Kommunal xizmatlardan foydalanish normativlarini aniqlash” metodikasi va “Kommunal xizmatlarga tariflarini shakllantirish va rentabellikning cheklangan darajasini joriy etish bo‘yicha” nizom (ro‘yxat raqami 2198, 19.02.2011-y.).
Kommunal xizmatlar ko‘rsatish qoidalari O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi.
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(134-moddaning uchinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2018-yil 16-oktabrdagi O‘RQ-500-sonli Qonuni tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 17.10.2018-y., 03/18/500/2057-son)
Oldingi tahrirga qarang.
(134-modda O‘zbekiston Respublikasining 2018-yil 16-oktabrdagi O‘RQ-500-sonli Qonuniga asosan to‘rtinchi qism bilan to‘ldirilgan — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 17.10.2018-y., 03/18/500/2057-son)
Oldingi tahrirga qarang.
(134-moddaning oltinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 14-noyabrdagi O‘RQ-584-sonli Qonuni tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 15.11.2019-y., 03/19/584/4025-son — 2020-yil 1-avgustdan kuchga kiradi)
Oldingi tahrirga qarang.
(134-moddaning yettinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2018-yil 16-oktabrdagi O‘RQ-500-sonli Qonuni tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 17.10.2018-y., 03/18/500/2057-son)
Oldingi tahrirga qarang.
Davlat va xususiy uy-joy fondlaridagi joylarning mulkdorlariga, ijaraga, arendaga oluvchilariga elektr energiyasi va tabiiy gaz yetkazib berganlik uchun ushbu moddaning uchinchi qismida belgilangan muddatda majburiy to‘lovlar to‘lanmagan taqdirda, elektr va gaz taqsimlash tarmoqlaridan to‘liq uzib qo‘yishgacha bo‘lgan choralar ko‘riladi.
(134-modda O‘zbekiston Respublikasining 2018-yil 16-oktabrdagi O‘RQ-500-sonli Qonuniga asosan sakkizinchi va to‘qqizinchi qismlar bilan to‘ldirilgan — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 17.10.2018-y., 03/18/500/2057-son)
Oldingi tahrirga qarang.
(135-moddaning matni O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015-yil 14-apreldagi PF-4715-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan “Uy-joy-kommunal xizmatlar haqini to‘lash bo‘yicha har oyda kompensatsiya pul to‘lovlari beriladigan shaxslarning imtiyozli toifalari ro‘yxati”, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2003-yil 27-martdagi PF-3227-sonli “2003-yilning 1-aprelidan boshlab uy-joy-kommunal xizmatlar haqini to‘lash bo‘yicha beriladigan imtiyozlar o‘rniga kompensatsiya pul to‘lovlarini joriy etish to‘g‘risida”gi Farmoni va “Uy-joy-kommunal xizmatlar haqini to‘lash bo‘yicha kompensatsiya pul to‘lovlarining mexanizmi to‘g‘risida”gi nizomga (ro‘yxat raqami 2175, 30.12.2010-y.).
Oldingi tahrirga qarang.
(136-moddaning matni O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(138-moddaning uchinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
(138-modda O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 14-noyabrdagi O‘RQ-584-sonli Qonuni tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 15.11.2019-y., 03/19/584/4025-son — 2020-yil 1-avgustdan kuchga kiradi)
Oldingi tahrirga qarang.
(139-moddaning ikkinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 14-noyabrdagi O‘RQ-584-sonli Qonuni tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 15.11.2019-y., 03/19/584/4025-son — 2020-yil 1-avgustdan kuchga kiradi)
Oldingi tahrirga qarang.
(139-modda uchinchi qismining uchinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 14-noyabrdagi O‘RQ-584-sonli Qonuni tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 15.11.2019-y., 03/19/584/4025-son — 2020-yil 1-avgustdan kuchga kiradi)
Oldingi tahrirga qarang.
(139-modda uchinchi qismining to‘rtinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 14-noyabrdagi O‘RQ-584-sonli Qonuni tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 15.11.2019-y., 03/19/584/4025-son — 2020-yil 1-avgustdan kuchga kiradi)
Oldingi tahrirga qarang.
(139-modda uchinchi qismining oltinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 14-noyabrdagi O‘RQ-584-sonli Qonuni tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 15.11.2019-y., 03/19/584/4025-son — 2020-yil 1-avgustdan kuchga kiradi)
Oldingi tahrirga qarang.
(139-moddaning beshinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 14-noyabrdagi O‘RQ-584-sonli Qonuni tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 15.11.2019-y., 03/19/584/4025-son — 2020-yil 1-avgustdan kuchga kiradi)
Oldingi tahrirga qarang.
(139-moddaning oltinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 14-noyabrdagi O‘RQ-584-sonli Qonuni tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 15.11.2019-y., 03/19/584/4025-son — 2020-yil 1-avgustdan kuchga kiradi)
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik-protsessual kodeksi II bo‘limining 2-kichik bo‘limi (“Da’vo ishini yuritish”), O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2019-yil 24-dekabrdagi 24-sonli “Ma’muriy organlar va ular mansabdor shaxslarining qarorlari, harakatlari (harakatsizligi) ustilan shikoyat qilish to‘g‘risidagi ishlarni ko‘rib chiqish bo‘yicha sud amaliyoti haqida”gi qarorining 1-bandi, 1997-yil 2-maydagi 3-sonli “Xususiylashtirilgan turar joylarga egalik qilish, ulardan foydalanish va ularni tasarruf qilish bilan bog‘liq ishlar bo‘yicha sud amaliyoti haqida”gi qarori, 2019-yil 24-maydagi 12-sonli “Sudning hal qiluv qarori haqida”gi qarorining 6-bandi, 1999-yil 24-sentabrdagi 16-sonli “Fuqarolik kodeksini tatbiq qilishda sud amaliyotida vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida”gi qarorining 4-bandi, 2001-yil 14-sentabrdagi 22-sonli “Uy-joy nizolari bo‘yicha sud amaliyoti haqida”gi qarori, 2004-yil 24-sentabrdagi 14-sonli “Yakka tartibda qurilgan uyga bo‘lgan mulk huquqi bilan bog‘liq nizolar bo‘yicha sud amaliyoti to‘g‘risida”gi qarori, 2009-yil 24-noyabrdagi 14-sonli “Fuqarolik ishlari bo‘yicha sud xarajatlarini undirish amaliyoti to‘g‘risida”gi qarori 22-bandining birinchi, ikkinchi, uchinchi xatboshilari.
Oldingi tahrirga qarang.
(141-modda O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi

Hujjatda xato topganingizda, uni belgilab Ctrl+Enter ni bosing.

© O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi qoshidagi “Adolat” milliy huquqiy axborot markazi davlat muassasasi