Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiya qilinishingiz kerak!
Ro‘yxatdan o‘tishni xohlaysizmi? Yoki tizimga o‘z loginingiz bilan kirasizmi?

Avtorizatsiya qilish Ro‘yxatdan o‘tish

×
 ×
O‘zbekiston Respublikasining Ma’muriy sud ishlarini yuritish to‘g‘risidagi kodeksi

I BO‘LIM. UMUMIY QOIDALAR

1-bob. Asosiy qoidalar

1-modda. Ma’muriy sud ishlarini yuritish to‘g‘risidagi qonunchilik

2-modda. Ma’muriy sud ishlarini yuritish vazifalari

3-modda. Ushbu Kodeksning amal qilish sohasi

4-modda. Sudga murojaat qilish huquqi

5-modda. Sudga murojaat qilish shakli

6-modda. Ma’muriy ish

7-modda. Sud hujjatlari

2-bob. Ma’muriy sud ishlarini yuritish prinsiplari

8-modda. Odil sudlovning faqat sud tomonidan amalga oshirilishi

9-modda. Qonun va sud oldida tenglik

10-modda. Sudyalarning mustaqilligi va faqat qonunga bo‘ysunishi

11-modda. Sudning faol ishtiroki

12-modda. Ma’muriy sud ishlari yuritiladigan til

13-modda. Sud muhokamasining oshkoraligi

14-modda. Sud muhokamasining bevositaligi

15-modda. Ma’muriy ishlarni qonunchilik asosida hal qilish

16-modda. Sud hujjatlarining majburiyligi

3-bob. Sudning tarkibi

17-modda. Ishlarning yakka tartibda va hay’atda ko‘rilishi

18-modda. Sud tarkibini shakllantirish

19-modda. Masalalarni sud tomonidan hay’at tarkibida hal qilish tartibi

20-modda. Ishni ko‘rishda sudyaning takror ishtirok etishiga yo‘l qo‘yilmasligi

4-bob. Sudyani va ma’muriy sud ishlarini yuritishning boshqa ishtirokchilarini rad qilish

21-modda. Sudyani rad qilish

22-modda. Prokurorni, ekspertni, mutaxassisni, tarjimonni va sud majlisi kotibini rad qilish

23-modda. Rad qilish to‘g‘risidagi arizalar

24-modda. Rad qilish to‘g‘risidagi arizani hal etish tartibi

25-modda. Rad qilish to‘g‘risidagi arizani qanoatlantirish oqibatlari

5-bob. Ma’muriy ishlarning sudga taalluqliligi va sudlovga tegishliligi

1-§. Sudga taalluqlilik

26-modda. Sudga taalluqli ishlar

27-modda. Sud tomonidan hal etiladigan ishlar

27 1 -modda. Investitsiyaviy nizolar bo‘yicha ishlar

27 2 -modda. Raqobat to‘g‘risidagi ishlar

27 3 -modda. Ish materiallarini sudga taalluqliligiga ko‘ra ma’muriy suddan boshqa sudga o‘tkazish

2-§. Sudlovga tegishlilik

28-modda. Ishlarning sudlovga tegishliligi

29-modda. Qoraqalpog‘iston Respublikasi ma’muriy sudi, viloyatlar va Toshkent shahar ma’muriy sudlari sudloviga tegishli ishlar

30-modda. O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi sudloviga tegishli ishlar

31-modda. Harbiy sudlar sudloviga tegishli ishlar

32-modda. Sudlovga tegishlilikning umumiy qoidalari

33-modda. Arizachining tanlovi bo‘yicha sudlovga tegishlilik

34-modda. Ishni bir ma’muriy suddan boshqasiga o‘tkazish

6-bob. Ma’muriy sud ishlarini yuritish ishtirokchilari

1-§. Ma’muriy protsessual huquq layoqati va muomala layoqati

35-modda. Ma’muriy protsessual huquq layoqati

36-modda. Ma’muriy protsessual muomala layoqati

2-§. Ma’muriy sud ishlarini yuritish ishtirokchilarining tarkibi, huquq va majburiyatlari

37-modda. Ma’muriy sud ishlarini yuritish ishtirokchilarining tarkibi

38-modda. Ishda ishtirok etuvchi shaxslar

39-modda. Ishda ishtirok etuvchi shaxslarning huquq va majburiyatlari

40-modda. Taraflar

41-modda. Ishda bir nechta arizachi va javobgarning ishtirok etishi

42-modda. Ishga daxldor bo‘lmagan javobgarni almashtirish

43-modda. Protsessual huquqiy vorislik

44-modda. Nizoning predmetiga nisbatan mustaqil talablar bilan arz qiluvchi uchinchi shaxslar

45-modda. Nizoning predmetiga nisbatan mustaqil talablar bilan arz qilmaydigan uchinchi shaxslar

46-modda. Ishda prokurorning ishtiroki

47-modda. Ishda davlat organlari va boshqa shaxslarning ishtiroki

48-modda. Odil sudlovni amalga oshirishga ko‘maklashuvchi shaxslar

49-modda. Sud majlisining kotibi

50-modda. Guvoh

51-modda. Guvohning huquq va majburiyatlari

52-modda. Ekspert

53-modda. Ekspertning huquq va majburiyatlari

54-modda. Mutaxassis

55-modda. Mutaxassisning huquq va majburiyatlari

56-modda. Tarjimon

57-modda. Tarjimonning huquq va majburiyatlari

3-§. Sudda vakillik

58-modda. Vakillar orqali ish yuritish

59-modda. Qonuniy vakillik

60-modda. Shartnoma bo‘yicha (ixtiyoriy) vakillik

61-modda. Vakilning vakolatlarini rasmiylashtirish

62-modda. Vakilning vakolatlari

63-modda. Ishda ishtirok etuvchi shaxslarning va ular vakillarining vakolatlarini tekshirish

64-modda. Sudda vakil bo‘la olmaydigan shaxslar

7-bob. Dalillar va isbotlash

65-modda. Dalillar tushunchasi va ularning turlari

66-modda. Isbotlash

67-modda. Isbotlash majburiyati

68-modda. Dalillarni taqdim etish va talab qilib olish

69-modda. Dalillarni ular turgan joyda ko‘zdan kechirish va tekshirish

70-modda. Dalillarning aloqadorligi

71-modda. Dalillarning maqbulligi

72-modda. Isbotlashdan ozod qilish asoslari

73-modda. Dalillarga baho berish

74-modda. Yozma dalillar

75-modda. Hujjatlarning aslini qaytarish

76-modda. Ashyoviy dalillar

77-modda. Ashyoviy dalillarni saqlash

78-modda. Ashyoviy dalillarni qaytarish

79-modda. Ekspertiza

80-modda. Ekspertizani o‘tkazish tartibi

81-modda. Qo‘shimcha va takroriy ekspertizalar

82-modda. Ekspertizaning ekspertlar komissiyasi tomonidan o‘tkazilishi

83-modda. Komissiyaviy ekspertiza

84-modda. Kompleks ekspertiza

85-modda. Ekspertning yoki ekspertlar komissiyasining xulosasi

86-modda. Mutaxassisning maslahati (tushuntirishi)

87-modda. Guvohning ko‘rsatuvlari

88-modda. Ishda ishtirok etuvchi shaxslarning tushuntirishlari

89-modda. Dalillarni ta’minlash

90-modda. Sud topshiriqlari

91-modda. Sud topshirig‘ini bajarish tartibi

8-bob. Ma’muriy sud ishlarini yuritishda dastlabki himoya choralari

92-modda. Dastlabki himoya choralarini ko‘rish asoslari

93-modda. Dastlabki himoya choralari

94-modda. Dastlabki himoya choralarini ko‘rish to‘g‘risidagi ariza

95-modda. Dastlabki himoya choralarini ko‘rish to‘g‘risidagi arizani ko‘rib chiqish

96-modda. Dastlabki himoya choralarining bir turini boshqasi bilan almashtirish

97-modda. Dastlabki himoya choralarini ko‘rish to‘g‘risidagi ajrimni ijro etish

98-modda. Dastlabki himoya choralarini bekor qilish

9-bob. Ish yuritishni to‘xtatib turish

99-modda. Sudning ish yuritishni to‘xtatib turish majburiyati

100-modda. Sudning ish yuritishni to‘xtatib turish huquqi

101-modda. Ish yuritishni to‘xtatib turish muddatlari

102-modda. Ish yuritishni to‘xtatib turishning huquqiy oqibatlari

103-modda. Ish yuritishning tiklanishi

104-modda. Ish yuritishni to‘xtatib turish va uni tiklash tartibi

10-bob. Arizani (shikoyatni) ko‘rmasdan qoldirish

105-modda. Arizani (shikoyatni) ko‘rmasdan qoldirish asoslari

106-modda. Arizani (shikoyatni) ko‘rmasdan qoldirish tartibi

107-modda. Arizani (shikoyatni) ko‘rmasdan qoldirish oqibatlari

11-bob. Ish yuritishni tugatish

108-modda. Ish yuritishni tugatish asoslari

109-modda. Ish yuritishni tugatish tartibi va oqibatlari

12-bob. Sud xarajatlari

110-modda. Sud xarajatlarining turlari

111-modda. Davlat boji

112-modda. Davlat bojini qaytarish

113-modda. Sud chiqimlari

114-modda. Ekspertlar, mutaxassislar, guvohlar va tarjimonlarga tegishli summalarni to‘lash

115-modda. Sud xarajatlarining taqsimlanishi

13-bob. Protsessual muddatlar

116-modda. Protsessual muddatlarni belgilash va hisoblash

117-modda. Protsessual muddatlarning tugashi

118-modda. Protsessual muddatlarni o‘tkazib yuborish oqibatlari

119-modda. Protsessual muddatlarni to‘xtatib turish

120-modda. O‘tkazib yuborilgan protsessual muddatlarni tiklash

121-modda. Sud tomonidan tayinlangan protsessual muddatlarni uzaytirish

14-bob. Sud jarimalari

122-modda. Sud jarimalarini solish

123-modda. Sud jarimasi solish to‘g‘risidagi masalani ko‘rib chiqish tartibi

15-bob. Sud xabarnomalari va chaqiruvlari

124-modda. Sud xabarnomalari va chaqiruvlarini yuborish tartibi

125-modda. Tegishli tarzda xabardor qilish

126-modda. Ma’muriy ish yuritish vaqtida manzilning o‘zgarishi

15 1 -bob. Kelishuv bitimi

126 1 -modda. Taraflarning kelishuvi

126 2 -modda. Kelishuv bitimining shakli va mazmuni

126 3 -modda. Kelishuv bitimini tasdiqlash to‘g‘risidagi masalani ko‘rib chiqish

126 4 -modda. Kelishuv bitimini tasdiqlash to‘g‘risidagi sud ajrimi

126 5 -modda. Kelishuv bitimini tasdiqlashni rad etish

II BO‘LIM. BIRINChI INSTANSIYA SUDIDA ISh YURITISh

16-bob. Ish qo‘zg‘atish

127-modda. Ish qo‘zg‘atish asoslari

128-modda. Arizaning (shikoyatning) shakli va mazmuni

129-modda. Arizaning (shikoyatning) va unga ilova qilinadigan hujjatlarning ko‘chirma nusxalarini yuborish

130-modda. Arizaga (shikoyatga) ilova qilinadigan hujjatlar

131-modda. Arizani (shikoyatni) ish yuritishga qabul qilish to‘g‘risidagi masalani hal etish tartibi va muddatlari

132-modda. Arizani (shikoyatni) ish yuritishga qabul qilish va ish qo‘zg‘atish

133-modda. Arizani (shikoyatni) ish yuritishga qabul qilishni rad etish

134-modda. Arizani (shikoyatni) qaytarish

135-modda. Ariza (shikoyat) yuzasidan yozma fikr

136-modda. Ariza (shikoyat)ning asosini yoki predmetini o‘zgartirish, ariza (shikoyat)dan voz kechish

137-modda. Ishlarni bitta ish yuritishga birlashtirish

138-modda. Talablarning bir qismini alohida ish yuritishga ajratish

17-bob. Ishni sud muhokamasiga tayyorlash

139-modda. Ishni sud muhokamasiga tayyorlash to‘g‘risidagi ajrim

140-modda. Sudyaning ishni sud muhokamasiga tayyorlash bo‘yicha harakatlari

18-bob. Sud muhokamasi

141-modda. Sud muhokamasining muddatlari

142-modda. Saylov komissiyalarining xatti-harakatlari (qarorlari) ustidan berilgan shikoyatlarni ko‘rib chiqish muddati va tartibi

143-modda. Sud majlisi

144-modda. Sudning videokonferensaloqa rejimidagi majlisida ishtirok etish

145-modda. Sud majlisidagi tartib

146-modda. Dalillarni tekshirish

147-modda. Sudning ishda ishtirok etuvchi shaxslarning arizalari va iltimosnomalarini hal qilishi

148-modda. Ariza (shikoyat) yuzasidan yozma fikr, qo‘shimcha dalillar taqdim etilmaganligi, shuningdek ishda ishtirok etuvchi shaxslar sudga kelmaganligi oqibatlari

149-modda. Sud muhokamasini keyinga qoldirish

150-modda. Sud majlisida tanaffus

151-modda. Sud muzokaralari

152-modda. Dalillarni tekshirishni tiklash

153-modda. Sud hujjatini qabul qilish uchun sudning alohida xonaga (maslahatxonaga) kirishi

19-bob. Sudning hal qiluv qarori

1-§. Hal qiluv qarorini qabul qilishning umumiy qoidalari

154-modda. Hal qiluv qarorini qabul qilish

155-modda. Hal qiluv qarori qabul qilinishining sir tutilishi

156-modda. Hal qiluv qarorini qabul qilish chog‘ida hal etiladigan masalalar

157-modda. Hal qiluv qarorini tuzish

158-modda. Hal qiluv qarorining mazmuni

2-§. Hal qiluv qarori qabul qilinganidan keyin sudning harakatlari

159-modda. Hal qiluv qarorini o‘qib eshittirish

160-modda. Hal qiluv qarorining o‘zgarmasligi

161-modda. Hal qiluv qarorining ko‘chirma nusxalarini yuborish

162-modda. Qo‘shimcha hal qiluv qarori

163-modda. Hal qiluv qarorini tushuntirish

164-modda. Yozuvdagi xatolarni va arifmetik xatolarni tuzatish

3-§. Hal qiluv qarorining qonuniy kuchga kirishi va uni ijroga qaratish tartibi

165-modda. Hal qiluv qarorining qonuniy kuchga kirishi

166-modda. Hal qiluv qarorining ijrosini ta’minlash

167-modda. Hal qiluv qarorini ijroga qaratish

20-bob. Sud ajrimi va qarori

168-modda. Ajrim chiqarish

169-modda. Ajrimning mazmuni

170-modda. Ajrimni o‘qib eshittirish

171-modda. Ajrimning ko‘chirma nusxalarini yuborish

172-modda. Ajrimni ijro etish

173-modda. Ajrim ustidan shikoyat qilish (protest keltirish) tartibi va muddatlari

174-modda. Xususiy ajrim

21-bob. Sud bayonnomasi

175-modda. Bayonnomaning mazmuni

176-modda. Bayonnoma yuritish

177-modda. Bayonnoma yuzasidan fikr-mulohazalar

22-bob. Idoraviy normativ-huquqiy hujjatni haqiqiy emas deb topish to‘g‘risidagi ishlar bo‘yicha ish yuritish

178-modda. Idoraviy normativ-huquqiy hujjatlarni haqiqiy emas deb topish to‘g‘risidagi ishlarni ko‘rish tartibi

179-modda. Idoraviy normativ-huquqiy hujjatni haqiqiy emas deb topish to‘g‘risidagi ariza bilan sudga murojaat qilish huquqi

180-modda. Idoraviy normativ-huquqiy hujjatni haqiqiy emas deb topish to‘g‘risidagi arizaning mazmuni

181-modda. Idoraviy normativ-huquqiy hujjatni haqiqiy emas deb topish to‘g‘risidagi ishni ko‘rib chiqish xususiyatlari

182-modda. Idoraviy normativ-huquqiy hujjatni haqiqiy emas deb topish to‘g‘risidagi ish bo‘yicha sudning hal qiluv qarori

183-modda. Idoraviy normativ-huquqiy hujjatni haqiqiy emas deb topish to‘g‘risidagi ish bo‘yicha sudning hal qiluv qarorini e’lon qilish

23-bob. Ma’muriy organlarning va fuqarolar o‘zini o‘zi boshqarish organlarining, ular mansabdor shaxslarining qarorlari, harakatlari (harakatsizligi) ustidan shikoyat qilish to‘g‘risidagi ishlarni yuritish

184-modda. Ma’muriy organlarning va fuqarolar o‘zini o‘zi boshqarish organlarining, ular mansabdor shaxslarining qarorlari, harakatlari (harakatsizligi) ustidan shikoyat qilish to‘g‘risidagi ishlarni ko‘rib chiqish tartibi

185-modda. Ma’muriy organning, fuqarolar o‘zini o‘zi boshqarish organining, ular mansabdor shaxslarining qarori, harakati (harakatsizligi) ustidan ariza (shikoyat) bilan sudga murojaat etish huquqi

186-modda. Ma’muriy organning, fuqarolar o‘zini o‘zi boshqarish organining, ular mansabdor shaxslarining qarori, harakati (harakatsizligi) ustidan ariza (shikoyat) bilan sudga murojaat etish muddatlari

187-modda. Ma’muriy organning, fuqarolar o‘zini o‘zi boshqarish organining, ular mansabdor shaxslarining qarorini haqiqiy emas, harakatlarini (harakatsizligini) qonunga xilof deb topish to‘g‘risidagi arizaning (shikoyatning) shakli va mazmuni

188-modda. Ma’muriy organning, fuqarolar o‘zini o‘zi boshqarish organining, ular mansabdor shaxslarining qarorlari, harakatlari (harakatsizligi) ustidan shikoyat qilish to‘g‘risidagi ishlar bo‘yicha sud muhokamasining xususiyatlari

189-modda. Ma’muriy organning, fuqarolar o‘zini o‘zi boshqarish organining, ular mansabdor shaxslarining qarori, harakatlari (harakatsizligi) ustidan shikoyat qilish to‘g‘risidagi ish bo‘yicha sudning hal qiluv qarori

25-bob. Yo‘qolgan sud ishini yuritishni tiklash

194-modda. Yo‘qolgan sud ishini yuritishni tiklashning umumiy qoidalari

195-modda. Yo‘qolgan sud ishini yuritishni tiklash to‘g‘risidagi ariza

196-modda. Yo‘qolgan sud ishini yuritishni tiklash to‘g‘risidagi arizani ko‘rib chiqish

197-modda. Yo‘qolgan sud ishini yuritishni tiklash to‘g‘risidagi ariza bo‘yicha sudning hal qiluv qarori

198-modda. Yo‘qolgan sud ishini yuritishni tiklash to‘g‘risidagi ariza bo‘yicha ish yuritishni tugatish

199-modda. Yo‘qolgan sud ishini yuritishni tiklash bilan bog‘liq sud hujjatlari ustidan shikoyat qilinishi (protest keltirilishi)

III BO‘LIM. SUD HUJJATLARINI QAYTA KO‘RISh

26-bob. Apellatsiya instansiyasi sudida ish yuritish

200-modda. Apellatsiya shikoyati berish (protest keltirish) huquqi

201-modda. Apellatsiya shikoyatlarini (protestlarini) ko‘ruvchi sudlar

202-modda. Apellatsiya shikoyatini (protestini) berish tartibi

203-modda. Apellatsiya shikoyatini (protestini) berish muddati

204-modda. Apellatsiya shikoyatining (protestining) shakli va mazmuni

205-modda. Apellatsiya shikoyatining (protestining) ko‘chirma nusxalarini yuborish

206-modda. Apellatsiya shikoyatiga (protestiga) ilova qilinadigan hujjatlar

207-modda. Apellatsiya shikoyatini (protestini) ish yuritishga qabul qilish to‘g‘risidagi masalani hal etish tartibi va muddati

208-modda. Apellatsiya shikoyatini (protestini) ish yuritishga qabul qilish

209-modda. Apellatsiya shikoyatini (protestini) ish yuritishga qabul qilishni rad etish

210-modda. Apellatsiya shikoyatini (protestini) qaytarish

211-modda. Apellatsiya shikoyati (protesti) yuzasidan yozma fikr

212-modda. Apellatsiya instansiyasi sudi tomonidan hal qiluv qarorining ijrosini to‘xtatib turish

213-modda. Apellatsiya shikoyatini (protestini) ko‘rmasdan qoldirish

214-modda. Apellatsiya shikoyati (protesti) bo‘yicha ish yuritishni tugatish

215-modda. Apellatsiya instansiyasi sudi tomonidan ishni ko‘rish tartibi

216-modda. Apellatsiya shikoyatidan voz kechish. Apellatsiya protestini chaqirib olish

217-modda. Apellatsiya instansiyasi sudida ishni ko‘rish doirasi

218-modda. Apellatsiya shikoyatini (protestini) ko‘rish muddati

219-modda. Apellatsiya instansiyasi sudining vakolatlari

220-modda. Hal qiluv qarorini o‘zgartirish yoki bekor qilish uchun asoslar

221-modda. Apellatsiya instansiyasi sudining qarori

222-modda. Birinchi instansiya sudining qarori ustidan apellatsiya shikoyati (protesti)

223-modda. Birinchi instansiya sudining ajrimi ustidan apellatsiya shikoyati (protesti)

27-bob. Kassatsiya instansiyasi sudida ish yuritish

224-modda. Kassatsiya shikoyati berish (protesti keltirish) huquqi

225-modda. Kassatsiya shikoyatlarini (protestlarini) ko‘ruvchi sudlar

226-modda. Kassatsiya shikoyatini (protestini) berish tartibi

227-modda. Kassatsiya shikoyatini (protestini) berish muddati

228-modda. Kassatsiya shikoyatining (protestining) shakli va mazmuni

229-modda. Kassatsiya shikoyatining (protestining) ko‘chirma nusxalarini yuborish

230-modda. Kassatsiya shikoyatiga (protestiga) ilova qilinadigan hujjatlar

230 1 -modda. Ishni talab qilib olish

231-modda. Kassatsiya shikoyatini (protestini) ish yuritishga qabul qilish to‘g‘risidagi masalani hal etish tartibi va muddati

232-modda. Kassatsiya shikoyatini (protestini) ish yuritishga qabul qilish

233-modda. Kassatsiya shikoyatini (protestini) ish yuritishga qabul qilishni rad etish

234-modda. Kassatsiya shikoyatini (protestini) qaytarish

235-modda. Kassatsiya shikoyati (protesti) yuzasidan yozma fikr bildirish

236-modda. Sud hujjatlarining ijrosini to‘xtatib turish

237-modda. Kassatsiya shikoyatini (protestini) ko‘rmasdan qoldirish

238-modda. Kassatsiya shikoyati (protesti) bo‘yicha ish yuritishni tugatish

239-modda. Kassatsiya instansiyasi sudi tomonidan ishni ko‘rish tartibi

240-modda. Kassatsiya shikoyatidan voz kechish. Kassatsiya protestini chaqirib olish

241-modda. Kassatsiya instansiyasi sudida ishni ko‘rish doirasi

242-modda. Ishni kassatsiya instansiyasi sudida ko‘rish muddati

243-modda. Kassatsiya instansiyasi sudining vakolatlari

244-modda. Birinchi instansiya sudining hal qiluv qarorini o‘zgartirish yoki bekor qilish asoslari

245-modda. Kassatsiya instansiyasi sudining qarori

247-modda. Birinchi instansiya sudining ajrimi, qarori ustidan berilgan kassatsiya shikoyati (protesti)

248-modda. Kassatsiya instansiyasi sudining ajrimi ustidan shikoyat qilish (protest keltirish)

28-bob. Sud hujjatlarini taftish tartibida qayta ko‘rish bo‘yicha ish yuritish

249-modda. Taftish tartibida shikoyat qilish (protest keltirish) huquqi

250-modda. Taftish tartibidagi shikoyatlarni (protestlarni) ko‘ruvchi sudlar

251-modda. Taftish tartibida shikoyat (protest) berish tartibi

252-modda. Taftish tartibida shikoyat (protest) berish muddati

253-modda. Taftish tartibidagi shikoyatning (protestning) mazmuni

254-modda. Taftish tartibidagi shikoyatning (protestning) ko‘chirma nusxalarini yuborish

255-modda. Taftish tartibidagi shikoyatga (protestga) ilova qilinadigan hujjatlar

256-modda. Taftish tartibidagi shikoyatni (protestni) ish yuritishga qabul qilishni rad etish

257-modda. Taftish tartibidagi shikoyatni (protestni) qaytarish

258-modda. Taftish tartibidagi shikoyatni (protestni) Qoraqalpog‘iston Respublikasi ma’muriy sudi, viloyatlar va Toshkent shahar ma’muriy sudlari, O‘zbekiston Respublikasi Harbiy sudi tomonidan ish yuritishga qabul qilish to‘g‘risidagi masalani hal etish tartibi va muddati

259-modda. Taftish tartibidagi shikoyatni (protestni) Qoraqalpog‘iston Respublikasi ma’muriy sudi, viloyatlar va Toshkent shahar ma’muriy sudlari, O‘zbekiston Respublikasi Harbiy sudi tomonidan ish yuritishga qabul qilish

260-modda. Ishni talab qilib olish

261-modda. O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudining sudyasi tomonidan taftish tartibidagi shikoyatni (protestni) o‘rganish

262-modda. Taftish tartibidagi shikoyatni O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudining Ma’muriy ishlar bo‘yicha sudlov hay’atiga ko‘rib chiqish uchun o‘tkazishni rad etish to‘g‘risidagi ajrim

263-modda. Taftish tartibidagi shikoyatni (protestni) ish yuritishga qabul qilish va uni ko‘rib chiqish uchun O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudining Ma’muriy ishlar bo‘yicha sudlov hay’atiga o‘tkazish to‘g‘risidagi ajrim

264-modda. Taftish tartibidagi shikoyat (protest) yuzasidan yozma fikr bildirish

265-modda. Taftish tartibidagi shikoyat (protest) bo‘yicha sud hujjatlarining ijrosini to‘xtatib turish

266-modda. Ishda ishtirok etuvchi shaxslarni xabardor qilish

266 1 -modda. Taftish tartibidagi shikoyatni (protestni) ko‘rmasdan qoldirish

266 2 -modda. Taftish tartibidagi shikoyat (protest) bo‘yicha ish yuritishni tugatish

266 3 -modda. Taftish tartibidagi shikoyatni (protestni) ko‘rish muddatlari

266 4 -modda. Ishni taftish instansiyasi sudida ko‘rish tartibi

266 5 -modda. Taftish tartibidagi shikoyatdan voz kechish. Taftish tartibidagi protestni chaqirib olish

266 6 -modda. Taftish instansiyasi sudining ishni ko‘rish doirasi

266 7 -modda. Taftish instansiyasi sudining vakolatlari

266 8 -modda. Sud hujjatini o‘zgartirish yoki bekor qilish asoslari

266 9 -modda. Taftish instansiyasi sudining qarori

266 10 -modda. Taftish instansiyasi sudi ko‘rsatmalarining majburiyligi

266 11 -modda. Sudning ajrimi, qarori ustidan berilgan taftish tartibidagi shikoyat (protest)

266 12 -modda. Taftish instansiyasi sudining ajrimlari ustidan shikoyat qilish (protest keltirish)

29-bob. Qonuniy kuchga kirgan sud hujjatlarini yangi ochilgan holatlar bo‘yicha qayta ko‘rish yuzasidan ish yuritish

267-modda. Sudning qonuniy kuchga kirgan sud hujjatini yangi ochilgan holatlar bo‘yicha qayta ko‘rish huquqi

268-modda. Qonuniy kuchga kirgan sud hujjatlarini yangi ochilgan holatlar bo‘yicha qayta ko‘radigan sudlar

269-modda. Qonuniy kuchga kirgan sud hujjatlarini yangi ochilgan holatlar bo‘yicha qayta ko‘rish asoslari

270-modda. Qonuniy kuchga kirgan sud hujjatini yangi ochilgan holatlar bo‘yicha qayta ko‘rish to‘g‘risidagi arizani berish tartibi va muddati

271-modda. Qonuniy kuchga kirgan sud hujjatini yangi ochilgan holatlar bo‘yicha qayta ko‘rish to‘g‘risidagi arizaning shakli va mazmuni

272-modda. Qonuniy kuchga kirgan sud hujjatini yangi ochilgan holatlar bo‘yicha qayta ko‘rish to‘g‘risidagi arizani ish yuritishga qabul qilish

273-modda. Qonuniy kuchga kirgan sud hujjatini yangi ochilgan holatlar bo‘yicha qayta ko‘rish to‘g‘risidagi arizani qaytarish

274-modda. Qonuniy kuchga kirgan sud hujjatini yangi ochilgan holatlar bo‘yicha qayta ko‘rish to‘g‘risidagi arizani ko‘rib chiqish tartibi va muddati

275-modda. Qonuniy kuchga kirgan sud hujjatini yangi ochilgan holatlar bo‘yicha qayta ko‘rish to‘g‘risidagi arizani ko‘rib chiqish natijalari yuzasidan sud tomonidan chiqariladigan ajrim

IV BO‘LIM. SUD HUJJATLARINI IJRO ETISh

276-modda. Sud hujjatlarini ijroga qaratish

277-modda. Ijro varaqasi

278-modda. Ijro varaqasini berish

279-modda. Ijro varaqasining mazmuni

280-modda. Ijro varaqasini ijroga taqdim etish muddati

281-modda. Ijro varaqasini ijroga taqdim etish muddatining uzilishi

282-modda. Ijro varaqasini ijroga taqdim etishning o‘tkazib yuborilgan muddatini tiklash

283-modda. Ijro varaqasining dublikatini berish

284-modda. Sud hujjatining qaytarma ijrosi

285-modda. Sud hujjatining qaytarma ijrosi to‘g‘risidagi masalani hal qilish

286-modda. Ijro ishi yuritishni to‘xtatib turish va tugatish

287-modda. Ijro ishini yuritishni tiklash

288-modda. Ijro varaqasini chaqirib olish va yangi ijro varaqasini berish

Oldingi tahrirga qarang.
(1-modda O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(4-moddaning ikkinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(5-modda birinchi qismining uchinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-889-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2023-y., 03/23/889/0978-son — 2024-yil 1-yanvardan kuchga kiradi)
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(7-moddaning uchinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-889-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2023-y., 03/23/889/0978-son — 2024-yil 1-yanvardan kuchga kiradi)
Oldingi tahrirga qarang.
(7-moddaning to‘rtinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 12-yanvardagi O‘RQ-662-sonli Qonuniga asosan chiqarilgan — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 13.01.2021-y., 03/21/662/0012-son)
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 18-moddasining birinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi “Sudlar to‘g‘risida”gi Qonunining 6-moddasi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 112-moddasining birinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi “Sudlar to‘g‘risida”gi Qonunining 4, 67-moddalari.
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
(11-modda O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 26-apreldagi O‘RQ-833-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.04.2023-y., 03/23/833/0236-son)
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 115-moddasi, mazkur Kodeksning 56-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi “Sudlar to‘g‘risida”gi Qonunining 8-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 113-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi “Sudlar to‘g‘risida”gi Qonunining 7-moddasi.
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(15-moddaning nomi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
Oldingi tahrirga qarang.
Sud ma’muriy ishlarni O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlari, boshqa qonunchilik hujjatlari, shuningdek O‘zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalari asosida hal qiladi.
(15-moddaning birinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 16-moddasining ikkinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi “Normativ-huquqiy hujjatlar to‘g‘risida”gi Qonunining 7-moddasi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(15-moddaning to‘rtinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 114-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi “Sudlar to‘g‘risida”gi Qonunining 5-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 232-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksining 181, 1981-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi “Sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to‘g‘risida”gi Qonunining 11-bobi.
Oldingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(17-moddaning ikkinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-889-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2023-y., 03/23/889/0978-son — 2024-yil 1-yanvardan kuchga kiradi)
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(17-moddaning uchinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-889-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2023-y., 03/23/889/0978-son — 2024-yil 1-yanvardan kuchga kiradi)
 LexUZ sharhi
(17-modda O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 12-yanvardagi O‘RQ-662-sonli Qonuni tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 13.01.2021-y., 03/21/662/0012-son)
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 181-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi “Sudlar to‘g‘risida“gi Qonuni 29-moddasining to‘rtinchi qismi.
Oldingi tahrirga qarang.
(18-moddaning birinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2020-yil 10-martdagi O‘RQ-607-sonli Qonuni tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 11.03.2020-y., 03/20/607/0279-son)
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(20-moddaning matni O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-889-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2023-y., 03/23/889/0978-son — 2024-yil 1-yanvardan kuchga kiradi)
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 20, 22 — 25-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 57-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 20, 21, 23 — 25-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 57-moddasi.
Ushbu Kodeksning 21 va 22-moddalarida ko‘rsatilgan asoslar mavjud bo‘lsa, sudya, prokuror, ekspert, mutaxassis, sud majlisi kotibi va tarjimon o‘zini o‘zi rad qilish haqida arz qilishi shart. Ishda ishtirok etuvchi shaxslar tomonidan ham shu asoslarga ko‘ra ularni rad qilish haqida arz qilinishi mumkin. Prokurorni, ekspertni, mutaxassisni, sud majlisi kotibini, tarjimonni rad qilish sudning tashabbusiga ko‘ra ham ko‘rib chiqilishi mumkin.
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(24-moddaning ikkinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 12-yanvardagi O‘RQ-662-sonli Qonuni tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 13.01.2021-y., 03/21/662/0012-son)
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(26-moddaning to‘rtinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 26-apreldagi O‘RQ-833-sonli Qonuniga asosan chiqarilgan — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.04.2023-y., 03/23/833/0236-son)
Oldingi tahrirga qarang.
(26-moddaning to‘rtinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 26-apreldagi O‘RQ-833-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.04.2023-y., 03/23/833/0236-son)
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(27-modda birinchi qismining 2-bandi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 16-avgustdagi O‘RQ-708-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 17.08.2021-y., 03/21/708/0799-son)
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
6) ushbu Kodeksning 271-moddasida ko‘rsatilgan investitsiya nizolari bo‘yicha;
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
7) ushbu Kodeksning 272-moddasida ko‘rsatilgan raqobat to‘g‘risidagi;
(27-modda birinchi qismining 7-bandi O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 26-apreldagi O‘RQ-833-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.04.2023-y., 03/23/833/0236-son)
Oldingi tahrirga qarang.
(27-moddaning birinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 26-apreldagi O‘RQ-833-sonli Qonuniga asosan 8-band bilan to‘ldirilgan — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.04.2023-y., 03/23/833/0236-son)
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(27-modda O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 26-apreldagi O‘RQ-833-sonli Qonuniga asosan uchinchi va to‘rtinchi qismlar bilan to‘ldirilgan — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.04.2023-y., 03/23/833/0236-son)
Oldingi tahrirga qarang.
(271-modda O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 12-yanvardagi O‘RQ-662-sonli Qonuniga asosan kiritilgan — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 13.01.2021-y., 03/21/662/0012-son)
Oldingi tahrirga qarang.
(272-modda O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 12-yanvardagi O‘RQ-662-sonli Qonuniga asosan kiritilgan — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 13.01.2021-y., 03/21/662/0012-son)
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(273-modda O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 26-apreldagi O‘RQ-833-sonli Qonuniga asosan kiritilgan — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.04.2023-y., 03/23/833/0236-son)
Oldingi tahrirga qarang.
(28-modda O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 12-yanvardagi O‘RQ-662-sonli Qonuni tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 13.01.2021-y., 03/21/662/0012-son)
Oldingi tahrirga qarang.
(29-modda O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 12-yanvardagi O‘RQ-662-sonli Qonuni tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 13.01.2021-y., 03/21/662/0012-son)
Oldingi tahrirga qarang.
(30-moddaning to‘rtinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-889-sonli Qonuniga asosan 2024-yil 1-yanvardan chiqariladi — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2023-y., 03/23/889/0978-son)
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(33-modda O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 12-yanvardagi O‘RQ-662-sonli Qonuniga asosan ikkinchi va uchinchi qismlar bilan to‘ldirilgan — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 13.01.2021-y., 03/21/662/0012-son)
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 6-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi “Sudlar to‘g‘risida”gi Qonuni 26-moddasining sakkizinchi xatboshisi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(41-moddaning beshinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 37 — 42-moddalari, 99-moddasi birinchi qismining 2-bandi, 108-moddasi birinchi qismining 4-bandi, 214-moddasi birinchi qismining 7-bandi, 238-moddasi birinchi qismining 7-bandi.
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(45-moddaning ikkinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 26-apreldagi O‘RQ-833-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.04.2023-y., 03/23/833/0236-son)
Oldingi tahrirga qarang.
(46-moddaning uchinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 12-yanvardagi O‘RQ-662-sonli Qonuni tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 13.01.2021-y., 03/21/662/0012-son)
Oldingi tahrirga qarang.
(46-moddaning yettinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-889-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2023-y., 03/23/889/0978-son)
Oldingi tahrirga qarang.
(46-moddaning to‘qqizinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 26-apreldagi O‘RQ-833-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.04.2023-y., 03/23/833/0236-son)
Oldingi tahrirga qarang.
(47-moddaning birinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 38-moddasi, 115-moddasi beshinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi “Vasiylik va homiylik to‘g‘risida”gi Qonuni 12-moddasi birinchi qismining o‘n oltinchi xatboshisi, 13-moddasi birinchi qismining o‘n uchinchi xatboshisi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(50-modda ikkinchi qismining uchinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 12-sentabrdagi O‘RQ-567-sonli Qonuni tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 13.09.2019-y., 03/19/567/3737-son)
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 51, 87, 114-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining 1992-yil 3-iyuldagi “Guvohlar, jabrlanuvchilar, ekspertlar, mutaxassislar, tarjimonlar va xolislarning qilgan xarajatlarini to‘lash tartibi va miqdorlari to‘g‘risida”gi Qonuni.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(52-moddaning ikkinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2022-yil 3-avgustdagi O‘RQ-786-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 04.08.2022-y., 03/22/786/0705-son)
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: Mazkur kodeksning 22, 48, 53-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 30, 31-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 21, 78, 79-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi “Sud ekspertizasi to‘g‘risida”gi Qonuni 10-moddasining to‘rtinchi qismi.
 LexUZ sharhi
Ekspert: ushbu Kodeksning 21 va 22-moddalarida nazarda tutilgan asoslar mavjud bo‘lgan taqdirda, o‘zini o‘zi rad etishi haqida darhol arz qilishi; o‘ziga taqdim etilgan tekshirish obyektlarini har tomonlama va to‘liq tekshirishdan o‘tkazishi, o‘z oldiga qo‘yilgan savollar yuzasidan asosli va xolisona yozma xulosa berishi; sud majlisida shaxsan ishtirok etish uchun sudning chaqiruviga binoan kelishi; o‘zi o‘tkazgan ekspertiza xususida ko‘rsatuvlar berishi va o‘zi bergan xulosani tushuntirish uchun qo‘shimcha savollarga javob berishi; ekspertiza o‘tkazilishi munosabati bilan o‘ziga ma’lum bo‘lib qolgan ma’lumotlarni oshkor qilmasligi; taqdim etilgan tekshirish obyektlari va ish materiallarining but saqlanishini ta’minlashi; sud muhokamasi vaqtida tartibga rioya qilishi shart.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 21, 22-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi “Sud ekspertizasi to‘g‘risida”gi Qonuni 16-moddasining birinchi qismi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi “Sud ekspertizasi to‘g‘risida”gi Qonunining 24-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining 1992-yil 3-iyuldagi “Guvohlar, jabrlanuvchilar, ekspertlar, mutaxassislar, tarjimonlar va xolislarning qilgan xarajatlarini to‘lash tartibi va miqdorlari to‘g‘risida” gi Qonuni.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: Mazkur Kodeksning 22, 48, 54, 86, 114-moddalari, 146-moddasining birinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining 1992-yil 3-iyuldagi “Guvohlar, jabrlanuvchilar, ekspertlar, mutaxassislar, tarjimonlar va xolislarning qilgan xarajatlarini to‘lash tartibi va miqdorlari to‘g‘risida”gi Qonuni.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 56, 114-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 238-moddasining birinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining 1992-yil 3-iyuldagi “Guvohlar, jabrlanuvchilar, ekspertlar, mutaxassislar, tarjimonlar va xolislarning qilgan xarajatlarini to‘lash tartibi va miqdorlari to‘g‘risida” gi Qonuni.
Oldingi tahrirga qarang.
(58-moddaning birinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 45-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonunining 57-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi “Mas’uliyati cheklangan hamda qo‘shimcha mas’uliyatli jamiyatlar to‘g‘risida”gi Qonunining 29-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi “Fermer xo‘jaligi to‘g‘risida”gi Qonunining 4-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi “Dehqon xo‘jaligi to‘g‘risida”gi Qonunining 4-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi “Xususiy korxona to‘g‘risida”gi Qonunining 14-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi “Kooperatsiya to‘g‘risida”gi Qonunining 9-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi “Qishloq xo‘jaligi kooperativi (shirkat xo‘jaligi) to‘g‘risida”gi Qonunining 10-moddasi.
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
Sud arizachining iltimosiga ko‘ra, “Davlat hisobidan yuridik yordam ko‘rsatish to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuniga muvofiq davlat hisobidan yuridik yordam ko‘rsatadigan advokatning ishtirok etishini ta’minlash choralarini ko‘rishi shart.
(60-modda O‘zbekiston Respublikasining 2024-yil 27-fevraldagi O‘RQ-915-sonli Qonuniga asosan to‘rtinchi va beshinchi qismlar bilan to‘ldirilgan — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 28.02.2024-y., 03/24/915/0160-son)
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(61-moddaning oltinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(62-moddaning birinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 26-apreldagi O‘RQ-833-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.04.2023-y., 03/23/833/0236-son)
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 63-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 134 — 144-moddalari.
Oldingi tahrirga qarang.
(63-moddaning uchinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(64-moddaning 1-bandi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(67-moddaning matni O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 26-apreldagi O‘RQ-833-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.04.2023-y., 03/23/833/0236-son)
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(68-moddaning birinchi va ikkinchi qismlari O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 26-apreldagi O‘RQ-833-sonli Qonuniga asosan birinchi, ikkinchi va uchinchi qismlar bilan almashtirilgan — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.04.2023-y., 03/23/833/0236-son)
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(71-moddaning matni O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
Oldingi tahrirga qarang.
(73-modda O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 26-apreldagi O‘RQ-833-sonli Qonuniga asosan beshinchi qism bilan to‘ldirilgan — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.04.2023-y., 03/23/833/0236-son)
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(74-moddaning uchinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
Oldingi tahrirga qarang.
(74-moddaning beshinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
Qarang: Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 20-noyabrdagi 610-son bilan tasdiqlangan O‘zbekiston Respublikasida hamda xorijda hujjatlar va dalolatnomalarni konsullik legallashtirish tartibi to‘g‘risidagi nizom hamda Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 3-dekabrdagi 732-son qarori bilan tasdiqlangan Rasmiy hujjatlarga apostil qo‘yish bo‘yicha davlat xizmati ko‘rsatishning ma’muriy reglamenti.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Ashyoviy dalillarni saqlash xarajatlari ushbu Kodeksning 115-moddasida belgilangan qoidalarga muvofiq taraflar o‘rtasida taqsimlanadi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 53, 80 — 85-moddalari, 100-moddasi birinchi qismining 1-bandi.
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(79-modda O‘zbekiston Respublikasining 2022-yil 3-avgustdagi O‘RQ-786-sonli Qonuniga asosan yettinchi qism bilan to‘ldirilgan — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 04.08.2022-y., 03/22/786/0705-son)
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 79, 81 — 85-moddalari, “Sud ekspertizasi to‘g‘risida”gi Qonun 17-moddasining uchinchi — beshinchi qismlari.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 79, 80, 82 — 85-moddalari, “Sud ekspertizasi to‘g‘risida”gi Qonun 18-moddasi.
Oldingi tahrirga qarang.
(82-moddaning ikkinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2022-yil 3-avgustdagi O‘RQ-786-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 04.08.2022-y., 03/22/786/0705-son)
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 79 — 81, 83 — 85-moddalari, “Sud ekspertizasi to‘g‘risida”gi Qonunning 19-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 79 — 82, 84, 85-moddalari, “Sud ekspertizasi to‘g‘risida”gi Qonunning 20-moddasi.
Oldingi tahrirga qarang.
(84-moddaning beshinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2022-yil 3-avgustdagi O‘RQ-786-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 04.08.2022-y., 03/22/786/0705-son)
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 79 — 83, 85-moddalari, “Sud ekspertizasi to‘g‘risida”gi Qonunning 21-moddasi.
Oldingi tahrirga qarang.
(85-moddaning uchinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2022-yil 3-avgustdagi O‘RQ-786-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 04.08.2022-y., 03/22/786/0705-son)
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(92-moddaning matni O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 26-apreldagi O‘RQ-833-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.04.2023-y., 03/23/833/0236-son)
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(93-moddaning birinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 26-apreldagi O‘RQ-833-sonli Qonuniga asosan 5-band bilan to‘ldirilgan — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.04.2023-y., 03/23/833/0236-son)
 LexUZ sharhi
Dastlabki himoya choralari turini almashtirish to‘g‘risidagi masala sud majlisida hal etiladi. Ishda ishtirok etuvchi shaxslar ushbu Kodeksning 124-moddasida nazarda tutilgan tartibda sud majlisining vaqti va joyi to‘g‘risida xabardor qilinadi. Biroq ularning kelmaganligi dastlabki himoya choralari turini almashtirish to‘g‘risidagi masalani ko‘rib chiqish uchun to‘sqinlik qilmaydi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 14-bobi, O‘zbekiston Respublikasi “Sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to‘g‘risida”gi Qonuni 5-moddasining birinchi qismining 1-bandi, 221-moddasining ikkinchi qismi, 30-modda ikkinchi qismining uchinchi xatboshisi.
Dastlabki himoya choralarini bekor qilish to‘g‘risidagi masala sud majlisida hal qilinadi. Ishda ishtirok etuvchi shaxslar majlisning vaqti va joyi to‘g‘risida ushbu Kodeksning 124-moddasida nazarda tutilgan tartibda xabardor qilinadi. Biroq ularning kelmaganligi dastlabki himoya choralarini bekor qilish to‘g‘risidagi masalani ko‘rib chiqishga to‘sqinlik qilmaydi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
1) ushbu Kodeks 99-moddasining 1-bandida nazarda tutilgan hollarda — tegishli sudning sud hujjati qonuniy kuchga kirguniga yoki tergov harakatlari tugallanguniga qadar;
2) ushbu Kodeks 99-moddasining 2 va 3-bandlarida va 100-moddasining 2-bandida nazarda tutilgan hollarda — ishda ishtirok etuvchi shaxsning huquqiy vorisi aniqlanguniga, muomalaga layoqatsiz shaxsga vakil tayinlanguniga, yangi tashkil etilgan yuridik shaxs davlat ro‘yxatidan o‘tguniga qadar;
3) ushbu Kodeks 100-moddasining 1-bandida nazarda tutilgan hollarda — sud tomonidan ekspertiza xulosasi olinguniga qadar;
4) ushbu Kodeks 100-moddasining 3-bandida nazarda tutilgan hollarda — ish yuritishni to‘xtatib turish uchun asos bo‘lgan holat bartaraf etilguniga qadar to‘xtatib turiladi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(105-modda O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 26-apreldagi O‘RQ-833-sonli Qonuniga asosan 5-band bilan to‘ldirilgan — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.04.2023-y., 03/23/833/0236-son)
Oldingi tahrirga qarang.
(108-moddaning 1-bandi O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 26-apreldagi O‘RQ-833-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.04.2023-y., 03/23/833/0236-son)
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(108-modda O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 26-apreldagi O‘RQ-833-sonli Qonuniga asosan 8-band bilan to‘ldirilgan — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.04.2023-y., 03/23/833/0236-son)
Oldingi tahrirga qarang.
(109-moddaning ikkinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(111-moddaning matni O‘zbekiston Respublikasining 2020-yil 6-yanvardagi O‘RQ-600-sonli Qonuni tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 07.01.2020-y., 03/20/600/0023-son)
Oldingi tahrirga qarang.
(112-moddaning birinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
Oldingi tahrirga qarang.
(112-moddaning uchinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-889-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2023-y., 03/23/889/0978-son — 2024-yil 1-yanvardan kuchga kiradi)
Oldingi tahrirga qarang.
(113-moddaning birinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2018-yil 11-oktabrdagi O‘RQ-496-sonli Qonuni tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 12.10.2018-y., 03/18/496/2043-son)
Oldingi tahrirga qarang.
(113-moddaning ikkinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 3-dekabrdagi O‘RQ-586-sonli Qonuni tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 04.12.2019-y., 03/19/586/4106-son)
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(114-moddaning to‘rtinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 115-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 165-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi “Guvohlar, jabrlanuvchilar, ekspertlar, mutaxassislar, tarjimonlar va xolislarning qilgan xarajatlarini to‘lash tartibi va miqdorlari to‘g‘risida”gi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasi “Sud ekspertizasi to‘g‘risida”gi Qonunining 25-moddasi.
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(115-moddaning yettinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-889-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2023-y., 03/23/889/0978-son — 2024-yil 1-yanvardan kuchga kiradi)
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(120-moddaning birinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
Oldingi tahrirga qarang.
(120-moddaning uchinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-889-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2023-y., 03/23/889/0978-son — 2024-yil 1-yanvardan kuchga kiradi)
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(122-moddaning ikkinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 26-apreldagi O‘RQ-833-sonli Qonuniga asosan ikkinchi, uchinchi va to‘rtinchi qismlar bilan almashtirilgan — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.04.2023-y., 03/23/833/0236-son)
Sud majlisida hozir bo‘lmagan shaxsga nisbatan sud jarimasini solish haqidagi masala boshqa sud majlisida hal etiladi. O‘ziga nisbatan sud jarimasi solish to‘g‘risidagi masala ko‘rilayotgan shaxs sud majlisining vaqti va joyi to‘g‘risida ushbu Kodeksning 124-moddasida nazarda tutilgan tartibda xabardor qilinadi. Biroq tegishli tarzda xabardor qilingan shaxsning kelmaganligi sud jarimasi solish to‘g‘risidagi masalani ko‘rib chiqishga to‘sqinlik qilmaydi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
Ushbu Kodeks 27-moddasi birinchi qismining 1, 3, 4 va 5-bandlarida nazarda tutilgan ishlar bo‘yicha, shuningdek uchinchi shaxslarning huquqlari va qonuniy manfaatlariga daxldor bo‘lgan shartlarni nazarda tutadigan ishlar bo‘yicha kelishuv bitimining tuzilishiga yo‘l qo‘yilmaydi.
Oldingi tahrirga qarang.
(1263-moddaning beshinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-889-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2023-y., 03/23/889/0978-son — 2024-yil 1-yanvardan kuchga kiradi)
Kelishuv bitimini tasdiqlash to‘g‘risidagi sud ajrimida ushbu Kodeksning 169-moddasida nazarda tutilganidan tashqari quyidagilar ham ko‘rsatilishi kerak:
Oldingi tahrirga qarang.
(1264-moddaning ikkinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-889-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2023-y., 03/23/889/0978-son — 2024-yil 1-yanvardan kuchga kiradi)s
(151-bob O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 26-apreldagi O‘RQ-833-sonli Qonuniga asosan kiritilgan — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.04.2023-y., 03/23/833/0236-son)
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(128-modda ikkinchi qismining 5-bandi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(130-modda O‘zbekiston Respublikasining 2018-yil 11-oktabrdagi O‘RQ-496-sonli Qonuniga asosan 11-band bilan to‘ldirilgan — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 12.10.2018-y., 03/18/496/2043-son)
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
Sudga taalluqliligiga ko‘ra fuqarolik ishlari bo‘yicha suddan yoki iqtisodiy suddan ariza (shikoyat) yoki ish materiallari kelib tushganda sudya ariza (shikoyat) ushbu Kodeksning 128, 129 va 130-moddalarida ko‘rsatilgan talablarga muvofiq emasligini aniqlagach, ariza (shikoyat) sudga kelib tushgan kundan e’tiboran besh kundan kechiktirmay arizachini kamchiliklarni bartaraf etish zarurligi haqida xabardor qiladi va unga buning uchun o‘n kundan oshmaydigan muddat beradi.
(131-moddaning matni O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 26-apreldagi O‘RQ-833-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.04.2023-y., 03/23/833/0236-son)
 LexUZ sharhi
Sudya ushbu Kodeks 130-moddasi birinchi qismining 1 va 3-bandlarida nazarda tutilgan talablarni buzgan holda berilgan arizani, agar arizaga davlat bojini to‘lashni kechiktirish, bo‘lib-bo‘lib to‘lash to‘g‘risidagi yoki arizachida mavjud bo‘lmagan dalillarni talab qilib olish haqidagi iltimosnomalar ilova qilingan hamda bu iltimosnomalar qanoatlantirilgan bo‘lsa, ish yuritishga qabul qilishga va ish qo‘zg‘atishga haqli.
Sudyaning ushbu Kodeks 130-moddasi birinchi qismining 1 va 3-bandlarida nazarda tutilgan talablarni buzgan holda berilgan arizani ish yuritishga qabul qilish to‘g‘risidagi iltimosnomani qanoatlantirish haqidagi xulosasi arizani ish yuritishga qabul qilish to‘g‘risidagi ajrimda asoslantirilgan bo‘lishi kerak.
Oldingi tahrirga qarang.
(133-modda birinchi qismining 1 va 2-bandlari O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 26-apreldagi O‘RQ-833-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.04.2023-y., 03/23/833/0236-son)
 LexUZ sharhi
1) arizaning (shikoyatning) ushbu Kodeksning 128-moddasida belgilangan shakli va mazmuniga rioya qilinmagan bo‘lsa;
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
11) arizachi sudyaning ushbu Kodeks 131-moddasining uchinchi qismida nazarda tutilgan ko‘rsatmasini belgilangan muddatda bajarmagan bo‘lsa;
(134-moddaning birinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 26-apreldagi O‘RQ-833-sonli Qonuniga asosan 11-band bilan to‘ldirilgan — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.04.2023-y., 03/23/833/0236-son)
Oldingi tahrirga qarang.
(134-moddaning birinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 26-apreldagi O‘RQ-833-sonli Qonuniga asosan 9-band bilan to‘ldirilgan — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.04.2023-y., 03/23/833/0236-son)
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(136-moddaning uchinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(140-moddaning birinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 26-apreldagi O‘RQ-833-sonli Qonuniga asosan 10 va 11-bandlar bilan to‘ldirilgan — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.04.2023-y., 03/23/833/0236-son)
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(143-moddaning to‘rtinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 10-maydagi O‘RQ-536-sonli Qonuni tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 11.05.2019-y., 03/19/536/3114-son)
Oldingi tahrirga qarang.
(144-moddaning to‘rtinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-889-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2023-y., 03/23/889/0978-son — 2024-yil 1-yanvardan kuchga kiradi)
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(149-moddaning birinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 26-apreldagi O‘RQ-833-sonli Qonuniga asosan yettinchi xatboshi bilan to‘ldirilgan — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.04.2023-y., 03/23/833/0236-son)
Ishda ishtirok etuvchi, ammo sud majlisiga kelmagan shaxslar ushbu Kodeksning 124-moddasida nazarda tutilgan tartibda yangi sud majlisining vaqti va joyi to‘g‘risida xabardor qilinadi. Sud majlisiga kelgan ishda ishtirok etuvchi shaxslar ish materiallariga qo‘shib qo‘yiladigan tilxat orqali xabardor qilinadi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(156-modda birinchi qismining 3-bandi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
Oldingi tahrirga qarang.
(156-modda birinchi qismining 4-bandi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(158-modda to‘rtinchi qismining beshinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
Oldingi tahrirga qarang.
(158-modda O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 26-apreldagi O‘RQ-833-sonli Qonuniga asosan yettinchi qism bilan to‘ldirilgan — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.04.2023-y., 03/23/833/0236-son)
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Sud tomonidan qo‘shimcha hal qiluv qarorini qabul qilish to‘g‘risidagi masala mazkur bobda belgilangan qoidalar bo‘yicha sud majlisida hal qilinadi. Ishda ishtirok etuvchi shaxslar ushbu Kodeksning 124-moddasida nazarda tutilgan tartibda sud majlisining vaqti va joyi to‘g‘risida xabardor qilinadi. Biroq tegishli tarzda xabardor qilingan shaxslarning kelmaganligi qo‘shimcha hal qiluv qarorini qabul qilish to‘g‘risidagi masalani ko‘rishga to‘sqinlik qilmaydi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Hal qiluv qarorini tushuntirish to‘g‘risidagi ariza ishda ishtirok etuvchi shaxslarni, davlat ijrochisini yoki sud hujjatini ijro etish zimmasiga yuklatilgan boshqa organlarni ushbu Kodeksning 124-moddasida nazarda tutilgan tartibda xabardor qilgan holda sud majlisida ko‘riladi. Biroq mazkur shaxslarning kelmaganligi arizani ko‘rishga to‘sqinlik qilmaydi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(165-moddaning matni O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 12-yanvardagi O‘RQ-662-sonli Qonuni tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 13.01.2021-y., 03/21/662/0012-son)
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning IV-bo‘limi, O‘zbekiston Respublikasining “Sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to‘g‘risida”gi Qonuni.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 7-moddasi, 13-moddaisning to‘rtinchi qismi, 24-moddasining yettinchi qismi, 34-moddasining uchinchi qismi, 41-moddasining oltinchi qismi, 42-moddasining uchinchi qismi, 169 — 174-moddalari.
Oldingi tahrirga qarang.
(169-moddaning 4-bandi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(173-moddaning uchinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 12-yanvardagi O‘RQ-662-sonli Qonuni tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 13.01.2021-y., 03/21/662/0012-son)
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(174-moddaning birinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
Oldingi tahrirga qarang.
(174-moddaning ikkinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
Sud majlisi audio- yoki videoyozuvga olingan taqdirda, sud majlisi bayonnomasida faqat mazkur modda ikkinchi qismining 1 — 4, 6 — 8, 11-bandlarida nazarda tutilgan masalalar yuzasidan yozuv kiritiladi, ishda ishtirok etuvchi shaxslar bergan tushuntirishlarning boshlangan va tugagan vaqti, guvohlarning ko‘rsatuvlari, ekspertlarning o‘z xulosalari yuzasidan bergan og‘zaki tushuntirishlari, muzokaralar va prokurorning fikri aks ettiriladi, shuningdek sud majlisini yozib olishning texnik vositalaridan foydalanilganligi to‘g‘risida belgi qo‘yiladi. Elektron yoxud boshqa audio- yoki videoyozuvlar jamlangan vositalar sud majlisi bayonnomasiga qo‘shib qo‘yiladi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(178-moddaning matni O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 28-noyabrdagi O‘RQ-880-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 29.11.2023-y., 03/23/880/0905-son)
 LexUZ sharhi
O‘ziga nisbatan idoraviy normativ-huquqiy hujjatning amal qilishi tatbiq etiladigan fuqaro yoki yuridik shaxs mazkur hujjat O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlari bilan kafolatlangan uning huquqlari va qonuniy manfaatlarini buzgan deb hisoblasa, ushbu idoraviy normativ-huquqiy hujjatni to‘liq yoki qisman haqiqiy emas deb topish to‘g‘risidagi ariza bilan sudga murojaat qilishga haqli.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(180-modda ikkinchi qismining 4-bandi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
Arizaga ushbu Kodeksning 130-moddasida ko‘rsatilgan hujjatlar, shuningdek nizolashilayotgan normativ-huquqiy hujjatning matni ilova qilinadi.
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(181-moddaning uchinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(182-moddaning beshinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
Oldingi tahrirga qarang.
(186-moddaning birinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 15-martdagi O‘RQ-823-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 15.03.2023-y., 03/23/823/0150-son)
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(187-modda ikkinchi qismining 4-bandi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
Arizaga (shikoyatga) ushbu Kodeksning 130-moddasida ko‘rsatilgan hujjatlar, shuningdek ustidan shikoyat qilinayotgan qarorning matni ilova qilinadi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(189-moddaning ikkinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
Oldingi tahrirga qarang.
(189-moddaning oltinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 12-yanvardagi O‘RQ-662-sonli Qonuni tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 13.01.2021-y., 03/21/662/0012-son)
Oldingi tahrirga qarang.
(24-bob O‘zbekiston Respublikasining 2022-yil 16-dekabrdagi O‘RQ-810-sonli Qonuniga asosan o‘z kuchini yo‘qotgan — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 17.12.2022-y., 03/22/810/1095-son)
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 194 — 196, 198-199-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi “Sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to‘g‘risida”gi Qonunining 43-moddasi.
Oldingi tahrirga qarang.
(200-modda O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 12-yanvardagi O‘RQ-662-sonli Qonuniga asosan ikkinchi qism bilan to‘ldirilgan — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 13.01.2021-y., 03/21/662/0012-son)
Oldingi tahrirga qarang.
(201-modda O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-889-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2023-y., 03/23/889/0978-son — 2024-yil 1-yanvardan kuchga kiradi)
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(203-moddaning birinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 12-yanvardagi O‘RQ-662-sonli Qonuni tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 13.01.2021-y., 03/21/662/0012-son)
Oldingi tahrirga qarang.
(203-moddaning ikkinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-889-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2023-y., 03/23/889/0978-son — 2024-yil 1-yanvardan kuchga kiradi)
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(204-modda ikkinchi qismining 4-bandi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(206-moddaning birinchi qismi 1-bandi O‘zbekiston Respublikasining 2018-yil 11-oktabrdagi O‘RQ-496-sonli Qonuni tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 12.10.2018-y., 03/18/496/2043-son)
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(207-moddaning ikkinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-889-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2023-y., 03/23/889/0978-son — 2024-yil 1-yanvardan kuchga kiradi)
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 200-201, 207, 209-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining 2000-yil 14-dekabrdagi “Sudlar to‘g‘risida”gi Qonunining 13-moddasi, 25-moddasining birinchi, ikkinchi xatboshilari, 30-moddasining birinchi, ikkinchi xatboshilari, 33-moddasining birinchi, uchinchi xatboshilari.
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(209-modda birinchi qismining 2-bandi O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-889-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2023-y., 03/23/889/0978-son — 2024-yil 1-yanvardan kuchga kiradi)
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(209-moddaning to‘rtinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-889-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2023-y., 03/23/889/0978-son — 2024-yil 1-yanvardan kuchga kiradi)
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(210-moddaning birinchi qismi 3-bandi O‘zbekiston Respublikasining 2018-yil 11-oktabrdagi O‘RQ-496-sonli Qonuni tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 12.10.2018-y., 03/18/496/2043-son)
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(210-moddaning to‘rtinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-889-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2023-y., 03/23/889/0978-son — 2024-yil 1-yanvardan kuchga kiradi)
Ushbu moddaning birinchi qismida ko‘rsatilgan holatlar bartaraf etilgach, shikoyat (protest) bergan shaxs apellatsiya shikoyati (protesti) bilan sudga umumiy tartibda yangidan murojaat qilishga haqli.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(213-moddaning uchinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-889-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2023-y., 03/23/889/0978-son — 2024-yil 1-yanvardan kuchga kiradi)
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(214-modda birinchi qismining 1-bandi O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-889-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2023-y., 03/23/889/0978-son — 2024-yil 1-yanvardan kuchga kiradi)
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(214-moddaning to‘rtinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-889-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2023-y., 03/23/889/0978-son — 2024-yil 1-yanvardan kuchga kiradi)
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(215-moddaning ikkinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-889-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2023-y., 03/23/889/0978-son — 2024-yil 1-yanvardan kuchga kiradi)
Sud shikoyatdan voz kechishni ushbu Kodeks 136-moddasining uchinchi qismida nazarda tutilgan asoslar bo‘yicha rad etishga va ishni apellatsiya tartibida ko‘rishga haqli.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(218-moddaning ikkinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 26-apreldagi O‘RQ-833-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.04.2023-y., 03/23/833/0236-son)
Oldingi tahrirga qarang.
(219-moddaning matni O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-889-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2023-y., 03/23/889/0978-son — 2024-yil 1-yanvardan kuchga kiradi)
Oldingi tahrirga qarang.
(220-modda ikkinchi qismining 1 — 3-bandlari O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
Oldingi tahrirga qarang.
(220-moddaning to‘rtinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-889-sonli Qonuniga asosan to‘rtinchi va beshinchi qismlar bilan almashtirilgan — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2023-y., 03/23/889/0978-son — 2024-yil 1-yanvardan kuchga kiradi)
Oldingi tahrirga qarang.
(220-modda O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 26-apreldagi O‘RQ-833-sonli Qonuniga asosan beshinchi qism bilan to‘ldirilgan — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.04.2023-y., 03/23/833/0236-son)
Oldingi tahrirga qarang.
(221-modda ikkinchi qismining 11-bandi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
Oldingi tahrirga qarang.
(221-modda ikkinchi qismining 13-bandi O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-889-sonli Qonuniga asosan 2024-yil 1-yanvardan chiqariladi — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2023-y., 03/23/889/0978-son)
Oldingi tahrirga qarang.
(221-moddanig to‘rtinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-889-sonli Qonuniga asosan 2024-yil 1-yanvardan chiqariladi — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2023-y., 03/23/889/0978-son)
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(223-modda O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-889-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2023-y., 03/23/889/0978-son — 2024-yil 1-yanvardan kuchga kiradi)
Oldingi tahrirga qarang.
(224-modda O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-889-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2023-y., 03/23/889/0978-son — 2024-yil 1-yanvardan kuchga kiradi)
Oldingi tahrirga qarang.
(225-modda O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-889-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2023-y., 03/23/889/0978-son — 2024-yil 1-yanvardan kuchga kiradi)
Oldingi tahrirga qarang.
(226-modda O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-889-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2023-y., 03/23/889/0978-son — 2024-yil 1-yanvardan kuchga kiradi)
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(227-moddaning birinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-889-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2023-y., 03/23/889/0978-son — 2024-yil 1-yanvardan kuchga kiradi)
(227-modda O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 12-yanvardagi O‘RQ-662-sonli Qonuni tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 13.01.2021-y., 03/21/662/0012-son)
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(228-moddaning birinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-889-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2023-y., 03/23/889/0978-son — 2024-yil 1-yanvardan kuchga kiradi)
Oldingi tahrirga qarang.
(228-modda ikkinchi qismining 5-bandi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(230-moddaning birinchi qismi 1-bandi O‘zbekiston Respublikasining 2018-yil 11-oktabrdagi O‘RQ-496-sonli Qonuni tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 12.10.2018-y., 03/18/496/2043-son)
Oldingi tahrirga qarang.
(230-moddaning uchinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-889-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2023-y., 03/23/889/0978-son — 2024-yil 1-yanvardan kuchga kiradi)
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(2301-moddaning matni O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-889-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2023-y., 03/23/889/0978-son — 2024-yil 1-yanvardan kuchga kiradi)
Oldingi tahrirga qarang.
(231-modda O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-889-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2023-y., 03/23/889/0978-son — 2024-yil 1-yanvardan kuchga kiradi)
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(232-modda ikkinchi qismining 5-bandi O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-889-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2023-y., 03/23/889/0978-son — 2024-yil 1-yanvardan kuchga kiradi)
Oldingi tahrirga qarang.
(233-modda O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-889-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2023-y., 03/23/889/0978-son — 2024-yil 1-yanvardan kuchga kiradi)
Oldingi tahrirga qarang.
(234-modda O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-889-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2023-y., 03/23/889/0978-son — 2024-yil 1-yanvardan kuchga kiradi)
Oldingi tahrirga qarang.
(2341-modda O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-889-sonli Qonuniga asosan 2024-yil 1-yanvardan o‘z kuchini yo‘qotadi — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2023-y., 03/23/889/0978-son)
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(236-moddaning matni O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-889-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2023-y., 03/23/889/0978-son — 2024-yil 1-yanvardan kuchga kiradi)
Oldingi tahrirga qarang.
(237-moddaning birinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-889-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2023-y., 03/23/889/0978-son — 2024-yil 1-yanvardan kuchga kiradi)
Oldingi tahrirga qarang.
(237-moddaning uchinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 12-yanvardagi O‘RQ-662-sonli Qonuniga asosan chiqarilgan — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 13.01.2021-y., 03/21/662/0012-son)
Oldingi tahrirga qarang.
(237-modda O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-889-sonli Qonuniga asosan uchinchi qism bilan to‘ldirilgan — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2023-y., 03/23/889/0978-son — 2024-yil 1-yanvardan kuchga kiradi)
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(238-modda birinchi qismining 1-bandi O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-889-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2023-y., 03/23/889/0978-son — 2024-yil 1-yanvardan kuchga kiradi)
Oldingi tahrirga qarang.
(238-moddaning uchinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-889-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2023-y., 03/23/889/0978-son — 2024-yil 1-yanvardan kuchga kiradi)
Oldingi tahrirga qarang.
(238-moddaning to‘rtinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 12-yanvardagi O‘RQ-662-sonli Qonuniga asosan chiqarilgan — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 13.01.2021-y., 03/21/662/0012-son)
Oldingi tahrirga qarang.
(238-modda O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-889-sonli Qonuniga asosan to‘rtinchi qism bilan to‘ldirilgan — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2023-y., 03/23/889/0978-son — 2024-yil 1-yanvardan kuchga kiradi)
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(239-moddaning matni O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-889-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2023-y., 03/23/889/0978-son — 2024-yil 1-yanvardan kuchga kiradi)
Sud shikoyatdan voz kechishni ushbu Kodeks 136-moddasining uchinchi qismida nazarda tutilgan asoslar bo‘yicha rad etishga va ishni kassatsiya tartibida ko‘rishga haqli.
Oldingi tahrirga qarang.
(240-modda O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-889-sonli Qonuniga asosan to‘rtinchi qism bilan to‘ldirilgan — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2023-y., 03/23/889/0978-son — 2024-yil 1-yanvardan kuchga kiradi)
Oldingi tahrirga qarang.
(241-moddaning birinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-889-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2023-y., 03/23/889/0978-son — 2024-yil 1-yanvardan kuchga kiradi)
Oldingi tahrirga qarang.
(241-moddaning ikkinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-889-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2023-y., 03/23/889/0978-son — 2024-yil 1-yanvardan kuchga kiradi)
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(242-moddaning nomi O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-889-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2023-y., 03/23/889/0978-son — 2024-yil 1-yanvardan kuchga kiradi)
Oldingi tahrirga qarang.
(242-moddaning birinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-889-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2023-y., 03/23/889/0978-son — 2024-yil 1-yanvardan kuchga kiradi)
(242-modda O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 12-yanvardagi O‘RQ-662-sonli Qonuni tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 13.01.2021-y., 03/21/662/0012-son)
Oldingi tahrirga qarang.
(243-modda O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-889-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2023-y., 03/23/889/0978-son — 2024-yil 1-yanvardan kuchga kiradi)
Oldingi tahrirga qarang.
(244-modda O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-889-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2023-y., 03/23/889/0978-son — 2024-yil 1-yanvardan kuchga kiradi)
Oldingi tahrirga qarang.
(245-modda ikkinchi qismining 11-bandi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
Oldingi tahrirga qarang.
(245-modda ikkinchi qismining 14-bandi O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-889-sonli Qonuniga asosan 2024-yil 1-yanvardan chiqariladi — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2023-y., 03/23/889/0978-son)
Oldingi tahrirga qarang.
(245-moddaning to‘rtinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-889-sonli Qonuniga asosan 2024-yil 1-yanvardan chiqariladi — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2023-y., 03/23/889/0978-son)
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(246-modda O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-889-sonli Qonuniga asosan 2024-yil 1-yanvardan o‘z kuchini yo‘qotadi — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2023-y., 03/23/889/0978-son)
Oldingi tahrirga qarang.
(247-modda O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-889-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2023-y., 03/23/889/0978-son — 2024-yil 1-yanvardan kuchga kiradi)
Oldingi tahrirga qarang.
(248-modda O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-889-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2023-y., 03/23/889/0978-son — 2024-yil 1-yanvardan kuchga kiradi)
Oldingi tahrirga qarang.
(2481-modda O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-889-sonli Qonuniga asosan 2024-yil 1-yanvardan o‘z kuchini yo‘qotadi — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2023-y., 03/23/889/0978-son)
Oldingi tahrirga qarang.
(28-bob O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 12-yanvardagi O‘RQ-662-sonli Qonuniga asosan o‘z kuchini yo‘qotgan — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 13.01.2021-y., 03/21/662/0012-son)
Oldingi tahrirga qarang.
(28-bob O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-889-sonli Qonuniga asosan kiritilgan — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2023-y., 03/23/889/0978-son — 2024-yil 1-yanvardan kuchga kiradi)
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(268-moddaning ikkinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrdagi O‘RQ-889-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2023-y., 03/23/889/0978-son — 2024-yil 1-yanvardan kuchga kiradi)
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(271-modda uchinchi qismining 2-bandi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 16-sentabrdagi O‘RQ-716-sonli Qonuniga asosan chiqarilgan — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 17.09.2021-y., 03/21/716/0877-son)
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
1) ariza ushbu Kodeksning 270 va 271-moddalarida belgilangan qoidalar buzilgan holda berilgan bo‘lsa;
 LexUZ sharhi
Ushbu modda birinchi qismining 1 va 2-bandlarida ko‘rsatilgan holatlar bartaraf etilgach, ariza bergan shaxs ariza bilan sudga yangidan murojaat qilishga haqli.
Oldingi tahrirga qarang.
(276-moddaning birinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: O‘zbekiston Respublikasi “Sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to‘g‘risida”gi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumi va O‘zbekiston Respublikasi Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 2009-yil 10-apreldagi 06/196-sonli “Sud hujjatlarini ijro etishga oid qonun hujjatlarini qo‘llash bo‘yicha sud amaliyotining ayrim masalalari to‘g‘risida”gi qo‘shma qarorining 2-bandi.
Oldingi tahrirga qarang.
Sud hujjati ijro etilmagan taqdirda, ushbu Kodeksning 14-bobida belgilangan tartibda va miqdorda birinchi instansiya sudi tomonidan sud jarimasi solinadi hamda sud hujjatini ijro etish uchun bir oydan oshmaydigan takroriy muddat beriladi.
(276-modda O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 26-apreldagi O‘RQ-833-sonli Qonuniga asosan uchinchi va to‘rtinchi qismlar bilan to‘ldirilgan — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.04.2023-y., 03/23/833/0236-son)
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 278 — 283-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to‘g‘risida”gi Qonunining 4-moddasi, 7-moddasi birinchi qismining 1 — 4-bandlari.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 124, 276-277, 279 — 288-moddalari, Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumi va O‘zbekiston Respublikasi Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 2009-yil 10-apreldagi 06/196-sonli “Sud hujjatlarini ijro etishga oid qonun hujjatlarini qo‘llash bo‘yicha sud amaliyotining ayrim masalalari to‘g‘risida”gi qo‘shma qarorining 3-bandi.
Oldingi tahrirga qarang.
(279-moddasi birinchi qismining 4-bandi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 25-avgustdagi O‘RQ-711-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 26.08.2021-y., 03/21/711/0825-son)
 LexUZ sharhi
Qarang: Mazkur Kodeksning 276 — 278, 280 — 288-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi “Sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to‘g‘risida”gi Qonunining 8-moddasi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: Mazkur Kodeksning 276 — 279, 281 — 288-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi “Sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to‘g‘risida”gi Qonunining 27-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: Mazkur Kodeksning 276 — 280, 282 — 288-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi “Sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to‘g‘risida”gi Qonunining 28-moddasi.
 LexUZ sharhi
Undiruvchi, qarzdor sud majlisining vaqti va joyi to‘g‘risida ariza kelib tushgan kundan e’tiboran besh kundan kechiktirmay chiqarilgan sud ajrimi orqali, ushbu Kodeksning 124-moddasida nazarda tutilgan tartibda xabardor qilinadi. Biroq sud majlisining vaqti va joyi to‘g‘risida tegishli tarzda xabardor qilingan shaxslarning kelmaganligi arizani ko‘rib chiqish uchun to‘sqinlik qilmaydi.
 LexUZ sharhi
Qarang: Mazkur Kodeksning 276 — 281, 283 — 288-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi “Sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to‘g‘risida”gi Qonuni 29-moddasining ikkinchi qismi.
Undiruvchi, qarzdor sud majlisi vaqti va joyi to‘g‘risida ariza kelib tushgan kundan e’tiboran besh kundan kechiktirmay chiqarilgan sud ajrimi orqali, ushbu Kodeksning 124-moddasida nazarda tutilgan tartibda xabardor qilinadi. Biroq, sud majlisining vaqti va joyi to‘g‘risida tegishli tarzda xabardor qilingan shaxslarning kelmaganligi arizani ko‘rib chiqish uchun to‘sqinlik qilmaydi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 194 — 199-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi “Sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to‘g‘risida”gi Qonunining 34 — 39-moddalari.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi

Hujjatda xato topganingizda, uni belgilab Ctrl+Enter ni bosing.

© O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi qoshidagi “Adolat” milliy huquqiy axborot markazi davlat muassasasi